Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

A katolikus válaszol

szivárvány 2012-01-26 08:48:13
Kedves Testvérek!
Talán nem mindenki olvassa az Igét kaptam az Úrtól c. topicot, ezért bemásolom ide is. :)

Rómabeliekhez írt levél 15. 1-6
1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
abigail 2012-01-25 20:04:34
Ámen.
válasz erre: mt - 2012-01-24 21:19:25 | megtekintés
szivárvány 2012-01-25 19:51:22
Kedves Angyal!
Nekünk hívőknek Jézus kell, hogy legyen a példaképünk. Mindenben követni, szelídségben, alázatban, türelemben, szeretetben és még sorolhatnám. Szüntelen Őt követni, Őrá nézni...
Így mondja Pál :
2Kor 3,18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Úgy gondolom, minél többet nézzük, annál inkább leszünk mi is Hozzá hasonlóvá.

Valóban a lábmosás példája kellene, hogy mindenkor előttünk legyen. Az a mi bajunk, nekünk még hívőknek is, hogy mi sokszor a fejmosással kezdnünk. :(
Ha Őt nézzük, Rá tekintünk, hiszem, hogy egyre ritkábban kezdünk a fejmosásnál, sőt el sem jutunk odáig. Természetesen intenünk kell, de lehet azt krisztusi lelkülettel is tenni.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-25 01:28:47 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-25 01:28:47
Kedves Szivárvány!
"...hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál."
Tudod, alá-alá-alázat.:)

Minden hívő vágya hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljon, jézusi lelkülettel éljen, szeressen és szolgáljon. Az utolsó vacsora előtt Urunk megmosta a tanítványok lábát. A bűntelen Úr a bűnös teremtményét.Lenyűgöző példát mutatott nekünk az alázatos szeretetről.
válasz erre: szivárvány - 2012-01-24 21:03:35 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-25 01:16:05
Ámen!
"A tökéletesség a szeretet nagyságától függ, az életszentség az alázatosság mélységétől."
Marthe Robin
válasz erre: mt - 2012-01-24 21:19:25 | megtekintés
mt 2012-01-24 21:19:25
Hálát adok,Istenem,az elmúlt napok tanításaiért,mindazért,amit akaratodból megmutattál,az alkalmakért,amikor különbözőségek ellenére,Rád figyelve együtt imádkozhattunk. Köszönöm,hogy formálni akartál és akarsz. Kérlek add, hogy tudjunk kiengesztelődni,ha közben félreértjük vagy megbántjuk egymást. Ámen
szivárvány 2012-01-24 21:03:35
Kedves Angyal!

Örülök, hogy bemásoltad ezt az Igét.
Bizony mindannyiunknak szól, de én úgy gondolom, ha mindannyian csak magunkra értenénk, akkor nem okoznánk elsősorban az Úrnak, azután pedig egymásnak fájdalmat.

"...hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál."
Tudod, alá-alá-alázat.:)

válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-24 19:35:44 | megtekintés
szivárvány 2012-01-24 20:20:44

A többiek nevében nem tudok nyilatkozni, de én személy szerint a békességen leszek.
válasz erre: mcsaba - 2012-01-24 11:58:39 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-24 19:35:44
Kedves Szivárvány!
Írásodra Ámen!
Miközben olvastalak ezt az igét hozta elém az Úr.

Szeretettel küldöm minden kedves testvérnek.

Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
Fil.2.3
válasz erre: szivárvány - 2012-01-24 11:08:43 | megtekintés
mcsaba 2012-01-24 11:58:39
Úgy legyen!
válasz erre: szivárvány - 2012-01-24 11:08:43 | megtekintés
szivárvány 2012-01-24 11:09:44
Ámen! :)
válasz erre: abigail - 2012-01-22 21:56:46 | megtekintés
szivárvány 2012-01-24 11:08:43
Kedves Angyal!
Úgy gondoltam nem hallgattam el, amit azon délután Istenünk az Úr kimunkált. Bizonyára már Ti is voltatok úgy, hogy éreztétek, amikor többen együtt voltatok valahol, ez nem emberi képmutatás, hízelgés, hanem itt valóságosan Isten Szentlelkének szeretete járja át a szíveket. Nagy öröm volt ez számomra! Arra gondoltam, ha akkor tudtunk békességben, szeretetben együtt lenni a katolikus testvérekkel, itt miért ne tudnánk? Bár a két felekezet hagyománya más és más, de a lényeget tartsuk magunk előtt, hogy a világon minden ember bűnéért meghalt Jézus, felekezettől független. Ő előtte mindenki egyforma, mert Isten nem személyválogató. S még egy. Jézus az Újszövetségben parancsban adta, hogy szeressük egymást!
Ján. 15,12
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
Ján. 15,17
Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Engedelmeskedjünk Jézus parancsolatának, szeressük egymást és beszélgessünk békességben, még akkor is, ha nem mindenben értjük ugyanúgy Isten Igéjét.
Szeretettel: Szivárvány :)
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-22 22:08:21 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-22 22:08:21
Ez a szeretet maradjon köztünk az imahét vége után is.
Köszönöm hogy megosztottad velünk.
válasz erre: szivárvány - 2012-01-22 20:30:53 | megtekintés
abigail 2012-01-22 21:56:46
Ámen! Ámen! Ámen!
válasz erre: szivárvány - 2012-01-22 20:30:53 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-22 21:30:46
Köszönöm Tom!:)
válasz erre: Tom - 2012-01-22 17:23:49 | megtekintés
szivárvány 2012-01-22 20:30:53
Kedves Testvérek!
Mint azt korábban írtam, péntek este a gyülekezetünkben a katolikus esperes szolgált. A mai napon pedig a mi református lelkészünk tartotta a katolikus kápolnában záró alkalmat, ahová a református gyülekezetet is meghívták.
Lelkészünk elmondta, hogy az ítéletkor nem azt fogja kérdezni Jézus, hogy katolikusok voltunk-e vagy reformátusok, de még azt sem, hogy a népszámláláskor hova tettük az x-et. Nem ez lesz a kérdés...
Az alkalom után szeretet vendégség volt, ahol még jobban el tudtunk beszélgetni egymással és még inkább közelebb kerülhetett a két gyülekezet egymáshoz.
Talán kevesen tudjátok, én egy kis faluban lakom, ahol mindenki ismer mindenkit, de hiszem, hogy ez az alkalom, még közelebb hozta a két gyülekezetet egymáshoz. Az a szeretet amit a katolikus testvérektől kaptunk, igazán példaként áll előttem.
Bárcsak itt is ilyen szeretetben tudnánk egymással beszélni!
Szeretettel Mindenkinek: Szivárvány :)
Tom 2012-01-22 17:23:49
Tony Melendez:
You are my God
http://www.youtube.com/watch?v=rOmix_4M6SI
http://www.youtube.com/watch?v=Ce_oCLUykrE
http://www.youtube.com/watch?v=shK0DZHd81E
mt 2012-01-22 14:58:46
Ámen.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-22 01:09:55 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-22 01:09:55
Kedves Márti!
A lengyel ökumenikus mozgalom állította össze az imahét tematikáját.Ez egy 90%-ban katolikus országtól példás teljesítmény.Isten jelen van mindenütt ahol Őt őszintén és várakozva hívják.
Az az ajándék hogy a földkerekség minden pontján minden nap ugyanazt az Igét hallhatjuk, nekünk természetes és sztem is kivételes ajándék. Becsüljük is meg,mert sok gyülekezet tesz ma hatalmas erőfeszítést azért hogy ez valósággá váljon számukra.Évezredes ajándék!! Nekünk akik beleszülettünk az Egyházba.!!:) Krisztus Testeként áldani tudjuk csak az Urat, és megköszönni hogy tagjai lehetünk.
Én ugyanígy áldani és magasztalni szeretem az Úr nevét mindenkiért, akit a Katolikus Egyházon belül vagy,akaratából,máshol keresett és talált meg. Jézus megváltó műve a közös hitünk alapja. Általa bűnbocsánatunk van, Isten Lelke pedig minden hívőt vezet.Krisztushoz a Főhöz.
Ezen az úton ami szoros és keskeny, szükségünk lenne a másikra aki szintén Krisztus hívő.
válasz erre: mt - 2012-01-21 09:01:44 | megtekintés
mt 2012-01-21 09:01:44
Kedves Angyal,majd Jocó biztos válaszol,nekem ezen a héten az Ökum.imahét igevezetője mutat utat, előtte, utána más kérdés, mint az is,hogy nem tudom,kell-e egyáltalán az igevezetőre figyelnünk- nekem pl. támasz és öröm forrása,amikor visszatekintve felfedezem az egybecsengéseket a nap eseményeivel, vagy szomorúságé,amikor nem.Ezen kívül külföldön is tudhatom,hogy minden kat.ugyanazt az Igét hallgatja, ráadásul beleilleszkedünk egy évezredes folyamatba.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-20 23:38:38 | megtekintés
mt 2012-01-21 08:51:15
Ez kedves tőled, megjegyzem- estig legalábbis:)
válasz erre: alex:) - 2012-01-20 12:16:33 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-20 23:38:38
Kedves Jocó!
Nehéz igy sokszor hangok ,arckifejezések,nélkül megérteni a másikat a beírt sorok között olvasva.Általában elolvasom az írásaid. Nagyon jól tudsz buzdítani,gyönyörűek a verseid és azt tapasztalom hogy lángol a szíved az Isten Igéjéért. De most bevallom, nem értem mi történt. Valamire mintha fölakarnád hívni a figyelmet. Ha gondolod írdd meg konkrétan mire gondolsz hogy mindenki tisztán érthesse azt amit Isten lelke a szívedre helyezett.
Jocó 2012-01-20 23:13:33
...
válasz erre: Rebeka - 2012-01-20 22:46:11 | megtekintés
Rebeka 2012-01-20 22:46:11
Hát nagyon szomorú a szívem,kedves Jocó hogy kiforgatod,még azt is ,amit megkérdeztem a fórumozóktól.Itt én egyáltalán nem vertem a mellem,hogy én mit teszek.Sőt le sem írtam.Ezt pont tőletek,akik ide járnak a fórumba ,mindenkitől kérdeztem.Hogy pont szivárványnak írtam,az mindegy,aki akarta azt magáévá tette,aki pedig csak hibát keres,az pedig csak keresse.Engem az Úr indít arra,hogy ha bármit is írok ,azt szeretettel tegyem.Hogy valaki már azt sem lássa meg 3 napja az írásomban,az szomorú. Nem az én kenyerem a durva sértegetések.Egyedül csak Jézus Krisztus látja most is,hogy még a lelkemben is nyugalom van.
válasz erre: Jocó - 2012-01-20 15:57:53 | megtekintés
Jocó 2012-01-20 16:39:58
"Egyébként nálunk a gyülekezetben holnap egy katolikus pap fog prédikálni.
Ő az, aki a lányunkat is összeadta a katolikus férjével, ugyanis ökumenikus esküvőjük volt. < 3 :)"

Kedves szivárvány!
Amikor egy katolikus és egy protestáns ember megszereti egymást és összeházasodnak,senki nem mondhatja azt,hogy ők ketten nem Istentől kapott társai egymásnak.
De az,hogy te ezt ide így leírtad,nem egyéb,mint a vegyes házasság reklámozása.
Évszázadokkal ezelőtt reformátoraink máshogyan vélekedtek ezzel kapcsolatban,mint napjainkban. A katolikusok ugyan így.
Megosztok veled egy előadást,gondolom,hogy erre sem lesz időd (mert mindig arra van az embernek ideje,amire időt szakít),amelynek címe: Szükség van e új reformációra?
(Református egyház az ige mérlegén)

http://w859.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_szukseg_van-e_uj_reformaciora-7EdKtsj2jVy
válasz erre: szivárvány - 2012-01-19 23:23:03 | megtekintés
Jocó 2012-01-20 15:57:53

"Kedves Szivárvány és Rebeka!

Öröm volt olvasni a hsz-aitokat! Köszönöm a példát, hogy Krisztus szeretetét,amit megéltek,és amit Rátok bízott, az Ő tetszésére és dicsőségére próbáljátok megosztani másokkal (velünk) is.

"Megkérdezném,ma vagy a héten hányan mentek el személyesen valakit meglátogatni,magányában,betegségében? Ezek a hitünknek gyümölcsei"
Köszönöm,Rebeka az emlékeztetést :)
Szeretettel:Márti"

Nem csak szivárványnak jut eszébe hsz olvasása közben Ige,néha nekem is eszembe jut. De csak néha...

"Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;" (Máté 6,3.)

"A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek."
(Lukács 18,11-12.)

Segíthetem a rászorulókat,de nem kürtölöm: - Lássátok emberek mit tettem,eme gyümölcseimmel igazolom előttetek,hogy én vagyok ám az igaz hívő!!!

Aki másként gondolja mint amit az Ige mond (Lk 18,11,12 - Mt 6,3.) Az fogjon egy féltéglát és verje a mellét jó erősen,hogy ő milyen nagyszerű ember,mert másokon segítve mennyi jót cselekszik,nem úgy mint némelyek! :(((((
Jocó 2012-01-20 15:23:32
"és közben mosolygok,mint általában :)"

"Ha rájok mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arczom derüjét nem sötétíték be." (Jób 29,24.)
:)


Jocó 2012-01-20 15:19:33
"Kedves Imatársak!
Nekünk ma a békét hirdették a baptista imaházban,többször is,ezekkel a szavakkal:
Shalom Shalom"

Kedves Márti,bemásoltam ide a "Ne kegyelmezzünk a keresztényeknek" című írást,utalva arra,hogy spirituális hadviselés folyik ellenünk és a sötétség erői úgy elhatalmasodtak világunkban,hogy lelki értelemben,már a szánk széléig ér a szar,de akkor ezek szerint minden rendben van.
válasz erre: mt - 2012-01-20 00:20:07 | megtekintés
alex:) 2012-01-20 12:16:33
Reád bízom,ami neked jól esik :)
Áldást.
(még dolgom,csak beugrottam egy pillanatra,csak Teérted,csak most,amúgy tréfálkozok,és közben mosolygok,mint általában :)
válasz erre: mt - 2012-01-20 10:38:29 | megtekintés
mt 2012-01-20 10:38:29
Kedves Alex:),(Téged hogy becézhetlek?:)Én is láttam nem egyszer a filmet (igaz,csak rövidített változatban)-a művészi vagy még inkább a krisztusi szabadsághoz talán ez is hozzátartozik. Te érzékenyen kardoskodsz, abban viszont egyetértünk, hogy a fókuszálás a fontos.
http://fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=650&Itemid=677
válasz erre: alex:) - 2012-01-19 11:16:49 | megtekintés
mt 2012-01-20 10:20:43
Kedves Szivárvány és Rebeka!

Öröm volt olvasni a hsz-aitokat! Köszönöm a példát, hogy Krisztus szeretetét,amit megéltek,és amit Rátok bízott, az Ő tetszésére és dicsőségére próbáljátok megosztani másokkal (velünk) is.

"Megkérdezném,ma vagy a héten hányan mentek el személyesen valakit meglátogatni,magányában,betegségében? Ezek a hitünknek gyümölcsei"
Köszönöm,Rebeka az emlékeztetést :)
Szeretettel:Márti
válasz erre: szivárvány - 2012-01-19 23:08:19 | megtekintés
mt 2012-01-20 09:18:08
Igen, így éreztem én is,szerettem volna bekiabálni: ALLELUJA!!!

Az Úr szeretetében ringatóztunk,tegnap is- csendesebben- hála érte !!:)

Nagyon szép dicsőítés A-ból (ha még ...)
http://www.youtube.com/watch?v=OoemSRG2WJc&feature=related
válasz erre: máté 9.37. - 2012-01-20 08:18:43 | megtekintés
máté 9.37. 2012-01-20 08:18:43
Ez az üzenet egyenesen az ÉGBŐL érkezett... :)) - KÖSZÖNET érte.

"Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá." Jakab 1.17a.
válasz erre: mt - 2012-01-20 00:20:07 | megtekintés
mt 2012-01-20 00:20:07
Kedves Imatársak!
Nekünk ma a békét hirdették a baptista imaházban,többször is,ezekkel a szavakkal:
Shalom Shalom

Ehhez küldöm szeretettel:
http://www.youtube.com/watch?v=9zCzKHkvFjg&feature=related
mt 2012-01-19 23:53:53
Kedves Jocó!
Összesen 10 db:)
Nekem a mai ökumenikus istentiszteleten eszembe jutott egy,utána még az imákban mintha visszhangozni hallottam volna...
Szép és áldott alkalom volt.

Betlehem fénye
szívem jászola ringat
veled ring az ég.válasz erre: Jocó - 2012-01-19 15:24:03 | megtekintés
szivárvány 2012-01-19 23:23:03
Kedves Angyal!
Válaszod olvasása közben ez az Ige jutott az eszembe:
Zsolt 133,1
Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Egyébként nálunk a gyülekezetben holnap egy katolikus pap fog prédikálni.
Ő az, aki a lányunkat is összeadta a katolikus férjével, ugyanis ökumenikus esküvőjük volt. < 3 :)
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-19 22:47:02 | megtekintés
mt 2012-01-19 23:20:21
Kedves Angyal!

Igazad van,néha nagyon szokatlan a forma. Nemrég egy prédikációban hallottam a "Fókuszáljunk Jézusra!" kifejezést. Azóta hallom ezt a belső súgást, ma egy fotós cikk különösen szemléletessé tette előttem, bár első olvasatra elég homályos a szöveg egy része, de épp ez a lényeg, akár az ökumenikus találkozókon: a központ a fontos, más eltérések nem baj,ha nincsenek kiélesítve.

válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-19 21:31:09 | megtekintés
Rebeka 2012-01-19 23:15:21
Ámen
válasz erre: szivárvány - 2012-01-19 23:08:19 | megtekintés
szivárvány 2012-01-19 23:08:19
,,Nem kell nekünk a sátán akaratát cselekedni, aki azon munkálkodik, hogy még a hívőket is összeuszítsa''.
Ámen!

Kedves Rebeka!
Így van, én is ezen a véleményen vagyok. A sátán a szétdobáló, akinek az a célja, hogy még a hívőket is összeveszítse. Legyen az családon vagy gyülekezeten belül, kívül vagy közösségi portálokon, vagy fórumokon. Ha nem is értünk egyet, más felekezet szokásaival, szertartásaival, attól még szeretettel beszélhetünk egymással, mivel az Úr Jézus őket is ugyanúgy szereti, mint bennünket, hiszen azt mondja az Ige, hogy Isten nem személyválogató. Ő mindannyiunk bűnét magára vette és mindenkiért meghalt. Persze vannak olyanok is, akik szerint ez nem így van, de én nem szoktam bele menni fórumokon ilyen vitában, éppen a "kereső" olvasók miatt.
Valóban az Ige elsősorban annak, ahhoz szól aki olvassa. Más dolog, ha Isten Szentlelke megmutatja, hogy valakinek azt erősítés céljából elküldjük.
Sajnos én is sokszor elbukom, és nem mindig vagyok Isten engedelmes gyermeke, de olyan jó, hogy ilyenkor mehetek az én Megváltó Jézusomhoz, aki megtérési Igeként azt mondta nekem.
1Jn 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

válasz erre: Rebeka - 2012-01-19 22:28:04 | megtekintés
máté 9.37. 2012-01-19 23:03:41
Erről egy történet jut eszembe, a "meggyőzésről" - a hitünk hirdetéséről:

Egy ember az istentisztelet után megvárta a lelkészt, és megköszönte neki azt, ami aznap történt vele. "Tiszteletes úr, mennyire hálás vagyon Önnek! Teljesen megváltozott az életem a prédikációja után. Most már tudom, hogy egészen másként kell élnem!"
"Örülök kedves testvérem" - mondta a lelkipásztor. "És mondja, mi volt az konkrétan, ami Önt erre az elhatározásra segítette?"
"Akkor történt, tiszteletes úr, amikor azt mondta: eddig tartott a beszédem első része és most egészen másról fogok beszélni... akkor megértettem, hogy az én életemnek is egészen másról kell szólnia" ...

:DDDDD

Szóval, a Szentlélek... ugye?! Bármilyen KITŰNŐ is volt az a beszéd, mégis "bármilyen" lehetett volna :))
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-19 21:31:09 | megtekintés
máté 9.37. 2012-01-19 22:56:08
Örülök hogy így történt és leírtad! Köszönöm! Isten áldjon kedves József.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-19 22:47:02 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-19 22:47:02
Kedves Szivárvány!
Nálunk is nemrég ért véget az együttlét. Öt felekezet püspöke és lekésze volt az igehírdető. A Szentlélek hívásával kezdődött az alkalom. A katolikus püspök a Károli bibliából olvasott igét, a baptista lelkész az együvé tartozásról beszélt, az evangélikus lelkész Jézus bennünket átformáló szeretetéről, a görög lekész Isten Szent Lelkének ma köztünk munkálkodó erejéről,a református püspök pedig, kiemelte hogy Istennek hatalma van bennünket ma is megtartani és Lelke által összekapcsolni minden hívőt Igéje által az egyetlen egyházban.
Az imaalkalom az öt felekezet előljáróinak közös hálaadásával,és Isten Szentlelkének segítségül hívásával ért véget.
A szeretet jelenlétében ledőlt néhány fal közöttünk amit közös Ellenségünk emelt közénk. Pussz:)
válasz erre: szivárvány - 2012-01-19 22:02:59 | megtekintés
Rebeka 2012-01-19 22:28:04
,,Nem kell nekünk a sátán akaratát cselekedni, aki azon munkálkodik, hogy még a hívőket is összeuszítsa''.


Hát a sátán csak ennek örül,hogy mennyire megtudjuk egymást bántani.Ő az ,aki ezt szeretné elérni a hívők életében.De vajon látszik-e rajtunk Krisztus feltétel nélküli (agapé) szeretete? Vagy csak a drága Igével vagdalódzunk,amit nem azért közöl velünk az Isten drága Lelke.Először is nekem szól,utána elgondolkodom rajta,imádságban kérem az Urat,hogy mutasson rá ,mit akar ,hogy cselekedjem. Megkérdezném,ma vagy a héten hányan mentek el személyesen valakit meglátogatni,magányában,betegségében? Ezek a hitünknek gyümölcsei,nem a meddő viták,amik csak arra jók,hogy megbántsuk azokat,akikről azt hittük ,hogy testvéreink az Úrban.
válasz erre: szivárvány - 2012-01-19 22:02:59 | megtekintés
szivárvány 2012-01-19 22:02:59
Kedves Angyal!
Teljesen egyetértek veled.
Nagyon jó igehirdetést hallottam tegnap este az ökumenikus imahéten. A Lelkész a szeretetről beszélt. Elmondta, hogy mi refisek talán egy kicsit közelebb érezzük magunkat Istenhez és a többi felekezetet, így a katolikusokat is mintha egy kicsit lenéznénk, mert ugye ők Máriáznak. Olyan szeretettel közölte velünk, hogy nem a mi dolgunk megítélni más felekezet vallási szokását, gyakorlását. Ehhez egyedül Istennek van joga. A mi dolgunk, hogy egymást szeressük, és úgy viselkedjünk, hogy meglátszódjék rajtunk a krisztusi szeretet. Elmondta, hogy sok református, nem lesz a mennybe és bizony sok katolikus pedig ott lesz. Nem a vallásunk üdvözít, és éppen ezért amennyire rajtunk áll, minden emberrel szereteteben és békességben éljünk. Nem kell nekünk a sátán akaratát cselekedni, aki azon munkálkodik, hogy még a hívőket is összeuszítsa.
Nagyon áldott alkalom volt, és én hiszem hogy Isten Szentlelke munkálkodik köztünk felekezettől függetlenül is.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-19 21:31:09 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-19 21:31:09
Kedves Alex és Jocó!
Mindannyiunk erőssége a hitvita. Mindannyian erőltetjük a hívőkre kéretlenül is sokszor, az amit átéltünk mindazt a kegyelmet ami bennünket megmentett és további életük célja és értelme. Sajnos közben néha elfejtjük hogy Krisztust kellene hírdetnünk a Megváltót, aki esetleg máshogy szeretne közeledni embertársunkhoz mint ahogyan mi gondoljuk, vagy képzelnénk.
Egy híres hitvitázó püspöktől hallottam:
" Amikor megnyertem egy hitvitát, mindig elvesztettem egy lelket"
Egy lélek megmentése, többet ér minden civakodással, intrikával fűszerezett hitvitánál.
Áldjon meg bennünket az Atya a Fiú és a Szentlélek.:)
Jocó 2012-01-19 20:48:02
"Vissza a ringbe..........,DE! Nekünk nem testi fegyvereink vannak!
Hanem : Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért (Eféz. 6.10-18 )"

- Így igaz,kedves Alex! Vissza a ringbe!

Írhatnám,hogy ez itt N.S. írása,de újra csak azt tudom írni,hogy itt sokkal többről van szó.

NE KEGYELMEZZÜNK A KERESZTÉNYEKNEK!

"Azt kívánom, bárcsak mindent feltehetnék ide amit a judeo-keresztény bibliáról tudok, de ez rengeteg oldalnyi információ, és jelenleg időpocsékolás lenne, mivel a mieinknek elsősorban spirituális hatalomra van szüksége, mivel egy spirituális háborúban vagyunk. 100%-ig biztosan mondhatom nektek, a kereszténység és az egész kibaszott judeo-keresztény biblia, Jehova, a názáreti, stb – MIND KITALÁLT!!!"

http://spiritsoferidu.wordpress.com/2011/12/02/valasz-ne-kegyelmezzunk-a-keresztenyeknek/

"...mivel a mieinknek elsősorban spirituális hatalomra van szüksége, mivel egy spirituális háborúban vagyunk."

- Ők is tudják,hogy háborúban vannak. Igen Alex,vissza a ringbe!
AKI EDDIG HIRDETTE AZ EVANGÉLIUMOT,AZ EZEK UTÁN FOKOZOTTABBAN TEGYE!

MERT ITT HÁBORÚ VAN!
http://www.youtube.com/watch?v=KminTrxfiyk

- Mi vagyunk a győztes oldalán,mert a Mi Urunk Jézus Krisztus már győzött.

Ő áldjon meg Téged,kedves testvérem! :)
alex:) 2012-01-19 16:28:40
Folytatódik a világ jelenségeinek, a vallások kialakulásának és sok más érdekes kérdés körüljárásának az a módja, amely feltételezi, hogy Isten nem csupán megteremtette ezt a világot, hanem arról igen fontos kijelentéseket bízott prófétáira és apostolaira. Valljuk, hogy e felülről inspirált kijelentések gyűjteménye a Szentírás. "Az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek." (2. Péter 1,20-21)

http://www.albaref.hu/videok/hit_es_tudomany/Kerdesek_es_valaszok_2_
válasz erre: Jocó - 2012-01-19 16:25:11 | megtekintés
Jocó 2012-01-19 16:25:11
"Más istenben hisznek! Kent Hovind-t megnézted?????
Tegnap betettem,nagyon jól reá világít!"
Nem néztem meg. Kerestem,de nem találtam. Alianszba nincs,társalgóba sincs,és a lövészárokban sem bukkantam rá. :)
Megleptél ezzel az "írásoddal". Ez nagyon jó! Nekem. :) Mert senki és semmi nem jó,csak egyedül Isten a Krisztusban! :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-19 14:26:09 | megtekintés
Jocó 2012-01-19 15:24:03
"Tudod-e, hány db haikut kell megírni ahhoz, hogy haiku költőnek tekintgesse magát az ember?"

- Ezt sajnos nem tudom,kedves Márti! Százra tippelek. Aki legalább száz verset leírt,szerintem az már költő. Én általában négysorosakat írok,rang rím,ritmus nem érdekel,a mondanivaló a lényeg,de az fontos,hogy a szótagszámok lehetőleg azonosak legyenek.
A dok oldalra is írtam három verset. Mind a három a "mulandok" kategóriába került. :( Az egyik elbíráló szerint azért nem lett például a "pillangó" című versem "maradandok",mert én még mindig a már régen elfeledett és elavult régi magyar formához ragaszkodom. Felhívta figyelmemet arra,hogyha már utánozom Arany Jánost,akkor figyelmesebben tegyem. Egyáltalán nem utánoztam Arany Jánost... :(
Azért ezt a versemet megosztom veled. Csak úgy...

Pillangó.

Padon ülve elmélkedem,gondolkodom,
egy hernyót figyelek,most sem unatkozom.
Úgy csúszik,mászik a zöld levelek között,
mintha rejtőzködne csúf álarca mögött.

Irtózattal tölthetne el ez a rondaság,
de amit látni vélek az nem a valóság.
Lelkemmel tekinthetek jobbik,szebbik felére,
egy magasba röppenő gyönyörű lepkére.

A haszontalan embert könnyű volt gyűlölni,
csak szememmel néztem és nem tudtam szeretni.
Egy ideje már Krisztus kegyelmét hordozom
és mindezt a Golgotán keresztül láthatom.

Ahogyan a hernyóból kibúvó lepke magasba száll,
úgy újul az ember élete,ha megváltásra talál.
Az Isten,Krisztusban ad olyan gondviselőt mellé,
hogy szeretet "szárnyain" röppen embertársa felé.

Irgalmazzon nekünk az Isten Jézus Krisztusban,hogy csak a magunk és embertársaink bűneire tekintsünk (hernyó) irtózattal,hiszen az Úr már most olyannak lát bennünket,amilyenekké válunk az Ő váltságművébe vetet hitben.

- "Ezután eljött az Úr angyala és leült Orfában a cserfa alatt,amely az Abiézer nemzettséghez tartozó Jóásé volt. A fia,Gedeon,éppen búzát csépelt a présházban,hogy megmentse Midián elől. Az Úr angyala megjelent előtte és így szólt hozzá: Az Úr Veled van erős vitéz!" (Bírák 6,11-12.)
- Az Isten igéjéből kiderül,hogy az Úrnál már előre el van készítve a győzelem. Mit csinál Gedeon? Mit sem sejtve végzi a maga naponkénti feladatát. Búzát csépel a présházban,illetve a pincében. Normális esetben a szabadban végezték ezt,hogy a csépeléssel járó port elfújja a szél. Milyen ember az,aki bezárkózik a pincébe és ott csépel? Olyan ember,aki félve titokban végzi munkáját,hogy a fosztogatók rajtaütéseit elkerülhesse. Hogyan beszél Isten Gedeonnal? "Az Úr veled van erős vitéz!" Erős vitéz... Egy egyszerű paraszt legény,aki még soha az életében nem volt harci ütközetben. Erős vitéz? Félve csépeli a gabonát,hogy rajta ne üssenek,hol van itt az erős vitéz? Ugyan miért mondja ezt neki Isten? AZÉRT,MERT ISTEN MÁR ITT ANNAK LÁTJA GEDEONT,AKIVÉ MAJD VÁLIK AZ Ő KEZÉBEN!
Jézus Krisztus nem úgy tekint az ember bűnös hernyó állapotára,ahogyan mi emberek olykor látjuk egymást. Ő nem csak jelenünket,hanem jövőnket is látja és ezért már most nem aszerint bánik velünk az Isten amilyenek vagyunk,hanem aszerint,amilyenekké válunk a Krisztusban!
Mily nagy kegyelem ez!
alex:) 2012-01-19 14:26:09
Jaj! Nekem, jaj ha megbántódok! Mert ezek szerint még önérzetes vagyok!
Kit érdekel az én személyem?????????????????? Az én önérzetem,hát én magam fogom eltiporni ha kell,még annak is segítek aki itt ezzel kooperál! Alig várom már!
Vallásosak!!!!!!!!!!!!!!
Más istenben hisznek! Kent Hovind-t megnézted?????
Tegnap betettem,nagyon jól reá világít! Sajnálni és könyörögni kell Őértük,mert aki vallásos az ateista,és az vak,és a hitető Lélekkel be vannak csapódva! Azaz az Úr kiadta a szívük,testük,szemük kívánságainak,azaz ítélet alatt vannak,sajna!
De nekünk akkor is az Úr szeretetébe kell megállnunk,és az Úr Jézus Világosságában kell(ene) fénylenünk!
A sátán is az igékkel jön,de szektásan! Nézd meg kik használják szektánsan?????
Látom hogy mi van,személyünket akarja a sátán nem az Úr Jézust!
Miért? Mert az én személyem természetileg bukott,megromlott,az óemberem,ezt akarja az Ördög hogy én vívjak,én alex! Mert velem elbánik de az újjászületett az Úr Jézus aki diadalmas győztes,azt nem akarják! Arra nem kíváncsiak,mert az Ördögök félnek tőle!
Ezért a Bibliát kicsavarják és az Igét eldeformálják és a mi személyiségünkre utaznak!
Erre mondja az Úr - légy ravasz mint a kígyó,és szelíd mint a galamb!
Mivel kísértette meg a sátán a mi Urunkat? Igékkel,csak lehagyott belőle...........:)
Ejnye! Ma is ezt csinálja!
válasz erre: Jocó - 2012-01-19 13:58:57 | megtekintés
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.