Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Miért hagyják el az emberek az egyházat ?

angyal / József/ 2011-11-28 01:12:44
Akiket Isten Lelke vezet, azok a fiai ,Istennek...gyermekei.:)
mt 2011-11-27 14:29:57
...Ne aggódjunk tehát azért, hogy vannak konfliktusaink, inkább tanuljuk meg kezelni őket!

Sokan, mivel bántva érzik magukat, ellenségnek, legyőzendő félnek tekintik a másikat. Ahol viszont az egyik győz, a másik pedig veszít, csak újabb gondok forrása keletkezik...

http://kefas-pasztor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1131975
Jocó 2011-11-15 16:52:46
"Furcsa egy szervezet a református egyház, szerintem eléggé ódivatú. Nem véletlen hogy vagy elmozdulnak pünkösdi, karizmatikus, neoprotestáns irányba, vagy a magyar nemzeti hagyományőrzést vállalják fel. Csak a saját tagságukat tudják úgy-ahogy megtartani, misszióra már nemigen képesek. A többi felekezet ebben lekörözi őket."
Ki írta ezeket a sorokat? Olyan ember,aki Jézus Krisztust arra sem méltatja,hogy megszólítsa Őt imádságban! Aki Jézus Krisztussal nincs imaközösségben,annak fogalma nincs arról,hogy mi a misszió!
Syn Dávidov 2011-11-15 16:09:22
Furcsa egy szervezet a református egyház, szerintem eléggé ódivatú. Nem véletlen hogy vagy elmozdulnak pünkösdi, karizmatikus, neoprotestáns irányba, vagy a magyar nemzeti hagyományőrzést vállalják fel. Csak a saját tagságukat tudják úgy-ahogy megtartani, misszióra már nemigen képesek. A többi felekezet ebben lekörözi őket.
válasz erre: Jocó - 2011-07-31 21:19:36 | megtekintés
Jocó 2011-07-31 21:19:36
Ez az oka!
http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/273/
Simul justus et peccator 2011-06-21 13:49:25
http://www.mindennapi.hu/cikk/blogok/te-miert-kritizalod-az-egyhazat-/2011-06-18/4171
Simul justus et peccator 2011-05-12 15:43:33
Mikor vihogtak az emberek mikor Jézus tanított?( és Jézus állandóan az írásokra hívatkozott)

http://www.youtube.com/watch?v=YpgWD0w0inQ&feature=player_embedded#at=1060
alex:) 2011-05-11 17:06:33
Nagyon jó!!!!!!!!!!!
Már viszem is az Alianszba :)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-05-11 14:00:59 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-11 14:00:59
http://www.tzaddik.extra.hu/


2Tim 2,4Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta
Simul justus et peccator 2011-05-07 19:39:24
http://www.szabadsajto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=315&catid=37

http://www.keresztenyek.hu/

www.revival.hu
ti 2011-04-02 16:10:31
Biztosan úgy van, ahogyan Bartus 12 évvel ezelőtt leírta. Ezzel analóg, felerősítve az a kijelentés, hogy a Horthy-parlamentben a protestáns püspökök megszavazták a zsidótörvényeket, ezért ma is minden protestáns antiszemita. Vagy ötszáz évvel ezelőtt Amerikában a Szent Inkvizíció segítette az indiánirtást, ezért minden katolikus idegengyűlölő. Érted az ilyesmiben lévő ellentmondást? Ez akkor, nálunk, az újdonság erejével hatott. Hogy éppen ki és milyen célból és éppen akkor, íratta a könyvet, az más kérdés. Lehet, hogy Kovászna megyébe csak most, 12 évet megkésve jutott el ez a könyv?
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-03-08 08:21:22 | megtekintés
paradoomer 2011-04-02 15:46:11
Előbb a nyugati civilizációnk hagyta el gyökereit, tradícióit keresztény Istenét. A polgárság forradalmával és hatalomátvételével új istenség foglalta el "kultúránk" centrumát: a pénz.

http://paradoomer.blogspot.com/2010/11/az-uj-isten-penz-in-egon-friedell-az.html
Simul justus et peccator 2011-03-08 08:21:22
Bartus László: Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca.
A szerző magánkiadása, 1999
ISBN 963 5509 89 8
287 oldal, ebből 10 oldal fekete-fehér fényképekkel. Ára: 1200 Ft
Simul justus et peccator 2011-02-13 18:02:19
1Jn 4,1Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Simul justus et peccator 2011-02-13 18:01:31
http://hetivalasz.hu/itthon/isten-allatkertje-35171
alex:) 2011-01-31 16:23:09
http://temesvari.reformatusok.com/elgondolkodtato-toerteneketek-irasok/50-toertenetek-irasok/315-miert-hagyjak-el-ma-emberek-az-egyhazat.html


Miért hagyják el ma emberek az egyházat? Nyomtatás E-mailAmikor ezt a szemmel látható, és szociológiailag is jól mérhető fogyást vizsgáljuk, nem kerülhetjük el gyülekezeteink lelki állapotának, fejlődésének, lelki érettségének vizsgálatát sem.

Sípos Ete Álmos teológiai-ekkleziológiai kríziselemzése
Különböző meggyőződésű emberekkel folytatott beszélgetéseim során, gyakran mellemnek szegezték a kérdést, mi az oka annak, hogy a magyar református egyház tagsága, egyéb kisebb felekezettel ellentétben nem növekszik, sőt egyházunkat egyre többen elhagyják. Ez a körülmény indított arra, hogy foglalkozzak ezzel a nem lényegtelen probléma-körrel.
alex:) 2011-01-21 13:30:52
Szerintem erről az eva testvérrel kéne eszmecserét folytatni,ő vágja e témakört...:)
válasz erre: gazso - 2011-01-21 09:26:39 | megtekintés
gazso 2011-01-21 09:26:39
"a földre estél volna és sikoltottad volna, hogy hagyjuk abba, nem bírom tovább. Ember ezt nem mondhatja ki, erre csak Istennek volt joga."

Ezzel együtt Isten nem sértődött meg Jeremiásra, amikor hasonlókat mondott :) Hanem etette-altatta 3 napig majd lelkigondozta...

Jób is eléggé a közelében járt ennek a mondandónak...
válasz erre: gyöngyi - 2011-01-16 18:07:40 | megtekintés
alex:) 2011-01-17 18:37:26
Az Ur Jézussal csak egészen átadott élettel lehet járni. „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élô, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszô és tökéletes" (R6m 12, 1-2).

Kik követték el a Szentlélek elleni káromlást?

Elôször is az írástudók.
„A Jeruzsálembôl jött írástudók így nyilatkoztak róla: Belzebúb szállta meg; és: A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Bizony, mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot, büne örökre megmarad. Mert ezt mondták róla: Tisztátalan Iélek van benne." (Mk 3, 22. 28-30).

Kik követik el ma a Szentlélek elleni káromlást?

Azok, akik ismerik Istent. Egykor megtértek, Isten részesítette ôket lelki áldásokban. Ismeretük van, de visszakerültek a világba bűnük folytán, amit nem vettek komolyan. Tudatosan cselekszik a bűnt.
Megvetik Isten Szentlelkét, akit ismernek, aki jót tett velük. „Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz Iángja fogja megemészteni az ellenszegülôket" (Zsid 10, 26-27).
„Mert akik a világ romlottságából kimenekültek az Urnak és a Megváltónak, Jézus Krisztusnak megismerése útján, aztán újra belemerültek és hatalmába estek, azoknak ez az utóbbi állapotuk rosszabb, mint az azelôtti volt. Mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna meg a nekik adott szent parancsokat, minthogy aztán hűtlenek lettek hotzájuk. Illik rájuk, amit a közmondás mond: Visszatért a kutya a hányadékához, és: A megfürdött disznó pocsolyában hempereg" (2 Pét 2, 22).
„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (I Pét 5, 8). Féljünk, rettegjünk elkövetni a bűnt. Nem elég a megtérés. Aki Isten Szentlelke indítására elindult ezen az úton, annak halálosan komolyan kell venni Isten szavát. Figyelni kell Isten Lelkére és cselekedni Isten akaratát. Jézus Krisztus jelentette ki: „Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem és az én anyám." (Mk. 3, 35)

„Bizony elvesznek azok, akik eltávolodnak tôled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged." (Zsolt 73, 27)
alex:) 2011-01-17 18:37:19
A Szentlélek ellen való bűn.

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a Te nevedben prófétáltunk-e, nem a Te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a Te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Soha nem ismertelek titeket, távozzatok tôlem, ti gonosztevôk!" (Mt 7, 21-23)

Nagyon sok megoldatlan kérdés merül fel ezzel az Igével kapcsolatban, küiönösen az Igét kevesbé ismerô testvérek között. Sok Iélek nagy félelmen megy keresztül a Sátán ijesztgetései által éppen ezzel az Igével kapcsolatban. A Sátán ugyanis, a nagy hitetô azt sugalmazza, hogy neked úgyis hiábavaló az igyekezeted, mert te a Szentlélek ellen vétkeztél, és rámutat az Igére. A lélek kétségbe esik, és vagy megáll a Jézus felé vezető úton, vagy el sem indul félelmében Jézust keresni.

Azután szörnyű romboló munkája a Sátánnak az is, hogy a Jézust kereső lélek szívébe káromló gondolatokat sugall. Félelmetes ez a támadás, érthetetlen a lélek előtt. Ijesztő, mert akkor jelentkezik, amikor az ember Bibliát olvas vagy Igét hallgat, vagy imádkozik. Ez kétségbeejtő!
A lélek, melyben ez végbemegy, nem is mer róla beszélni szégyenében és elkeseredésében, mert azt látja, hogy úgyis minden hiábavaló, azt gondolja, hogy ilyen szívvel nem lehet Jézus közelében lenni. Nehéz is errôl testvérekkel beszélni, mert ezt csak az érti meg, aki ezen a gonosz állapoton keresztülment, és Jézus szent kegyelmébôl megszabadult.

Drága testvérem, ne csüggedj el! Van ebbôl is szabadulás Jézus Krisztusnál, mert „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerombolja az ördög munkáit" (1 Ján 3,8).
A káromló gondolatok azoknál jelentkeznek, akik hitetlenségük ideje alatt tudatlanságból beleestek például a spiritizmus, kártyavetés, jóslás, stb. bűneibe. Ezek mind ördögi eredetűek, és ezeken a bűnökön keresztül kísért és tart fogva a Sátán, még akkor is, ha annak idején, amikor cselekedted ezeket, nem is hittél benne. Nézzük meg, hogy mit mond Isten e bűnökkel kapcsolatban. „Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űzô, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igézô! Ne legyen átokmondó, se szellemidézô, se jövendômondó, se halottaktól tudakozódó. Mert útálatos az Ur elôtt mindaz, aki ilyet cselekszik" (5 Móz 78, 70-12).

Most, ha felismerted e bünöket az életedben, tagadj meg velük minden közösséget, hogy ezeket a bűnöket bűnbánattal oda tehesd Jézus Krisztus keresztje ará, az Ö vére alá, hogy szabad légy, „... mert Ö szabadítja meg népét bűneibôl" (Mt 1, 21). „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, vaIóban szabadok lesztek" (Jn 8, 36). A szíveket ismerô Isten tudja, hogy ezeket te nem akarod gondolni, és ezek nem a te gondolataid. Az Ur Jézus pedig meg akar, és meg is tud téged ettôl szabadítani, mert Ö mondja: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Mt 28, 18). De kérd az Ur Jézust, mert Ö bíztat: „Kérjetek és adatik nektek, mert aki kér, mind kap" (Mt 7, 7-8). „Ne félj, csak higgy!" (Lk 8, 50)

Az Igében említettek ismerték Jézust, hisz bizonygatták, hogy Jézus nevében sok hatalmas dolgot is cselekedtek; és ott voltak bizonyára azok között is, akik várták Öt.
„Késôbb megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ö azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket" (Mt 25, 71-72). Jézus nevét hangoztatják sokan ma is, és tesznek csodákat, gyógyítanak delejességgel de nem Jézus nevének az erejével. Ezeknek szól az Ige: „Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik elváltoztatják magukat, mintha Krisztus apostolai lennének. Nem is csoda, mert maga a Sátán is elváltoztatja magát, mintha a világosság angyala volna." (2 Kor 11, 13-14).
Simul justus et peccator 2011-01-17 05:54:38
Isten kapcsolatba hoz önmagával, ezáltal megértem hívását és iránta való tiszta szeretetből megteszem, amit tehetek, de az nekem kerül valamibe. A szolgálat nem más, mint önkéntes szeretetajándéka az olyan lénynek, aki meghallotta Isten hívását. A szolgálat abban formálódik ki, ami a természetembe beleilleszthető: Isten hívása az Ő természetének kifejezője, ennélfogva amikor én elnyerem az Ő természetét és meghallom hívását, akkor az isteni természet hangja csendül ki mindkettőből és ez a kettő együttmunkálkodik. Isten Fia kijelenti magát bennem, és én - odaszánva magam neki - szolgálom Őt az élet hétköznapjaiban.
*
Simul justus et peccator 2011-01-17 05:53:59
A TERMÉSZETI EMBER ELHÍVÁSA
"De amikor az Istennek tetszett..., hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).
Isten hívása nem valamilyen különleges szolgálatra szól. Lehet, hogy én így értelmezem, mert Isten természetével kapcsolatba jutva kialakult bennem, hogy mit szeretnék tenni Őérte. Isten hívása alapvetően az Ő természetét fejezi ki, az én szolgálatom pedig abból adódik, ami beleillik az én természetembe. A természetes élet elhívását Pál apostol így fejezi ki: "Amikor az Istennek tetszett, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, hogy hirdethessem Őt (azaz szentség által kifejezésre juttassam) a pogányok között...".
A szolgálat a mindenestül odaszánt élet túláradása; de erre nincs külön elhivatás. A szolgálat az a kicsiny, tőlem telhető rész: Isten természetével való azonosulásom visszhangja. A szolgálat életemnek természetes része.
gyöngyi 2011-01-16 18:07:40
a földre estél volna és sikoltottad volna, hogy hagyjuk abba, nem bírom tovább. Ember ezt nem mondhatja ki, erre csak Istennek volt joga. Amikor véres hátára föltették a keresztet, mikor fölment a Golgotára, ott függött ég és föld között, a legnagyobb kínok között, csúfolás, gyalázás közepette.

Az idén egy igehirdetésben hallottam és akkor nagyon a szívemig ért ez a mondat, - így mondta a lelkész, - látjátok, Jézussal mindent lehetett csinálni. Arcul lehetett ütni, bele lehetett rúgni, föl lehetett szögezni a keresztre. Te is csinálhatsz Vele mindent. Ma kérem az Urat, mutassa meg, mi mindent csináltál már Vele. Nem állt ellent, nem szólt egy szót sem. Pont azon a napon mondta ezt a lelkész testvérem, amikor nagypénteken úrvacsorát vettem és egy részeg ember vett velem együtt úrvacsorát. Azt mondtam, hogy ez is lehet? Hát Jézussal mindent lehet csinálni?

Jézussal mindent lehetett csinálni, de amikor kimondta, hogy "Elvégeztetett!", - akkor Isten azt mondta, hogy elég!

Egyszer valaki így mondta: értem, hogy Jézusnak meg kellett értem halni, de miért nem lehetett leloni, vagy lenyilazni, hiszen akkor is meghalt volna. Miért így, miért ilyen iszonyúan? Lukács evangéliuma azt írja: "így kellett szenvedni a Krisztusnak". (Lk 24,46). Hogy megértsd, csak ez volt elég. Kevesebb nem lett volna elég. Amikor Isten kimondta, hogy elég, senki nem nyúlhatott már hozzá. Lábát már nem törték meg, pedig ez volt a méltó vége a kereszten elítélteknek. Már nem lehetett kidobni a Himmon völgyébe, hogy a kutyák szaggassák szét holttestét. Már nem feküdt ott közprédára kitéve, mert Isten kimondta, hogy elég. Temetése királyi temetés volt, ennyi drága kenetet királyokra tesznek. Azután a feltámadás, hiába tették a sírra a pecsétet, hiába állt ott az orség, Jézus feltámadt és odaült az Isten jobbjára. Isten adott neki olyan nevet, amelyre minden térd meghajlik, mert az Úr mondta ki, hogy ez elég. Elég néked az O kegyelme. Kevesebb nem elég. Álltál-e valaha úgy a kereszt alatt, hogy megértetted: ez nekem is elég. Ha álltál már így, ma újra állj meg Elotte. Hadd mondhassa neked az Úr minden bunödre, minden engedetlenségedre: elég. Szorongó szívvel mondta valaki, jó-jó, de azóta, hogy egyszer már elfogadtam... Elég! Erre is elég!

Látjátok Péter bunére is elég volt. A tanítvány bunére is. Júdás tagadására és árulására is elég volt. Mindenre elég. Tudsz-e ma úgy odamenni, hálásan megköszönve, hogy kegyelembol tartattál meg hit által, és Isten ajándéka ez.
http://cirrusz.hu/lizaneni/index.php?konyv=csendesnapok-uzenete&fejezet=03-csen-13
gyöngyi 2011-01-16 18:04:39

Ezért isznak emberek, ezért szórakoznak, ezért szól sok helyen éjjel-nappal a rádió, hogy ne halljam a lelkiismeret hangját, amely szól éveken, évtizedeken át. Hát hogy volna neked elég valami? Gyárakban ha olyan érintkezés történik, ami balesetet okozhat, az egész gyárban megszólal a vészcsengo. Az egész gyárban kigyulladnak a fények. Milyen rettenetes, ha az életedben állandóan szól, aludni sem lehet tole, mert még az álmaimba is beleszól. Nem lehet csendben lenni.

Nagyon kérlek, csak egy percig figyelj befelé, nem ez a baj? Elégedetlenségednek nem ez az alap oka, hogy szól a csengo? Mert nagyon világosan tudjuk, hogy bun és büntetés össze van kötve. Elválaszthatatlanul össze van kötve. Ebben a teremtettségben, az Isten világában rend van. Igazságszolgáltatás van és ezt minden ember belülrol nagyon világosan tudja.

Egyszer valahol azt olvastam, ha két bunt követsz el egyszerre, mind a kettoért külön fogsz felelni. Hajszál pontos igazságszolgáltatás van. Nem lehet elnagyolni a dolgokat, hogy ez el van felejtve. Isten maga az igazság! Minden bunnek, kicsi korod elso bunétol kezdve mindennek megvan a büntetése. Lehet hogy már mindenki elfelejtette. Isten nem felejt! A bun és büntetés össze van kötve és ezért szól a vészcsengo, mert semmi nincs rendben.

Isten szeretné megértetni velünk, hogy mindenért fizetni kell. Fizetni fogsz könnyel, szenvedéssel, ugye sok mindent már magad is átéltél. Talán történt valami és abban a percben tudtad, hogy ez ezért van. Ne hidd, hogy valami el fog maradni. Szeretném megkérdezni, ha senki nem tudja, hogy te voltál, hogy a te bunöd, elég ez? Ha sosem fog kiderülni, elég ez neked?

Biztos többen olvasták Dosztojevszkijnek a könyvét, a Bun és bunhodést. Egy történet jut belole eszembe. Egy fiatalember valakit megölt, senki nem tudja, soha nem derült ki. A legrendesebb ember azon a vidéken, megnosül, megbecsülik, nincs semmi következménye tettének. Egyszer az egyik szoke kis gyerekének megsimogatja a fejét és a keze véres. Keresi a gyerek fején a sebet, sehol semmi. Kimegy az udvarra, járkál föl-alá, nincs vér. Másnap újra elofordul. Harmadik nap beviszik az elmegyógyintézetbe. Megvolt a következménye. Egy életen keresztül szólt a vészcsengo, amíg a végén odajutott, ahova jutott.

Ha soha nem tudják meg, ha senki nem tudja meg, ha senki nem fog rád ujjal mutogatni, értsd meg, hogy nem elég. Ez a kegyelem így nem elég. Ha elítéltek és kegyelmet kaptál és a vészcsengo tovább szól, ha sikerült, ha kikerülsz úgy, hogy mindenki igazol, nem te voltál az oka, emberek kegyelmet adtak, elég ez? Ugye nagyon mélyen érzed, hogy nem elég. A Biblia így mondja: "Elég néked az én kegyelmem!" Emberek kegyelme nem elég. Emberek bocsánata sem elég. "Elég néked az én kegyelmem!"

És milyen az O kegyelme? Ma reggel olvastam ezt a másik Igét: "A keresztrol való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek." (1Kor 1,18) Testvér beszél a kereszt! Hallottad-e a kereszt beszédét? A kegyelemrol beszél a kereszt. Mindenért fizetni kell, de ott Valaki fizetett. Az a kegyelem, amirol a kereszt beszél, a bun és a büntetés teljes összefüggésében igaz. Ma úgy nézz a keresztre, hogy ott Jézus fizetett. Buneim büntetése rajta van. Az utolsó cseppig fizetett.

Ugye most érted, hogy más kegyelem ez. "Elég néked" - neked is, "az én kegyelmem!" Egyszer régen végiggondoltam, mi lett volna, ha ott lettem volna a szenvedéstörténetben. Ha ott lettem volna mikor Jézust elfogták a Gecsemánéban. Ha láttam volna, amikor megkötözik azt a két kezet, amelyik csupa jót tett, amelyik gyógyított és segített, lehet ott sikoltottam volna, hogy elég. Istenem ne tovább, - elég! Amikor a fopap udvarán az elso arculütés elcsattan, mikor hangzottak az igaztalan vádak, mikor ide-oda lökdösték Ot és Péter ott az udvaron megtagadta. Talán sikoltva mondtad volna, hogy elég.

De menni kell tovább Pilátus udvarába, végignézni a vallatást, a kihallgatást. Ha ott lettél volna amikor csattant az ostor a hátán, lehet hogy már a földre estél
gyöngyi 2011-01-16 18:03:54
Ezt a szót nehéz kimondani. Ebben az Igében sem ember mondja ki. Itt Isten mondja ki: "Elég néked az én kegyelmem." Mert mi elégedetlen emberek vagyunk. Így mondta valaki: senkivel nem vagyok elégedetlen, csak magammal. Nagyon sokszor már gyermekkorban elégedetlen az ember a külsejével, miért nem vagyok nagyobb, okosabb, szebb. Gondoljuk el, mennyit mérlegeltük magunkat másokkal összehasonlítva és mindig úgy volt, hogy övé a több, a jobb. Nekem miért csak ennyi? Milyen jó volna másnak lenni külsoleg, belsoleg. Aztán eljön az ido, mikor rájövök, nem vagyok elég jó lelkileg. Elég türelmes, nyugodt, békés, szereto. Eljutottál-e már oda, hogy elégedetlen vagyok magammal?

Ha magammal vagyok elégedetlen, Istennel vagyok elégedetlen! Isten adta ezt a külsot, ezeket a képességeket. Sok ember azt hiszi, szerény vagyok, ha azt mondom, hogy nekem csak ennyi? Nem magunk alkottuk magunkat. Az elégedetlenség nemcsak itt, hanem az elobbiekben is, Istennel való elégedetlenség. Szívem mélyén mindig Vele vagyok elégedetlen, aki nekem csak ennyit adott. Miért nem lettem más, miért ilyen rossz a természetem? Nem tehetek róla, miért csináltál engem ilyennek? - mondja a Bibliában a teremtmény a Teremtojének. Elégedetlen emberek. Szeretném ha megértenétek, azért vagy elégedetlen, mert Isten elégedetlen veled. Ha ezt az egyet megértenénk ezen a napon, akkor mindennek a titkát megértenénk.

Egy barátnom háború alatt egyedül maradt gyerekeivel, nem volt ennivaló, sok-sok nyomorúság volt és összetalálkozott egy régi barátnojével, aki elkezdett panaszkodni. Panaszkodásunk is mindig arról beszél, hogy nem vagyok elégedett. Szoktál panaszkodni? Miután mindent elpanaszolt, ez a valaki kedvesen ránézett és azt mondta: nem ez a bajod. Az a bajod, hogy nincsenek megbocsátva a buneid és a kárhozatban vagy. Azt mondta: ott álltunk az utca közepén, néztem szembe a barátnommel, hogy-hogy, mit mond ez? Nincsenek megbocsátva a buneim?

A lelkiismeretem beszél arról, hogy Isten elégedetlen velem. És, hogy lehet egy ember boldog, ha belül a lelkiismerete mást mond? Ha mindened megvolna, ha tízszer annyid volna, ha mindenki szeretne, - akkor sem volnál elégedett. Mert Isten elégedetlen veled és errol beszél a lelkiismereted.

Olyan ez, mint mikor valahol egy kórházban az éjszakás ápolóno alszik és egyszer csak megszólal az éjszakai csengo. És akkor megy végig a folyosón, hogy melyik szoba fölött ég a lámpa. Aztán bemegy a kórterembe, melyik ágynál ég? Ahol megnyomták a csengot. Ha ott a kérdés benned, miért elégedetlen Isten, kérlek hogy menj az égo lámpák nyomán, hogy mi az az életedben, amiért megszólalt a vészcsengo, a lelkiismereted. Tolünk függetlenül szólal meg. Sokszor egy szót mondok ki és abban a pillanatban megszólal. Lehetsz boldog, amikor folyton szól belül a csengo? Mi lenne elég, hogyha állandóan hallod ezt a belso figyelmeztetést?
gyöngyi 2011-01-16 18:03:13
Elég a kegyelem

"Elég néked az én kegyelmem." 2Kor 12,9
Errol az egy szóról szeretnék most beszélni, hogy "elég". Azt hiszem nagyon sokszor kimondtuk ezt életünkben. Nemrégen valakik beadták a válópert, férj és feleség és azt mondotta az egyik, hogy: ebbol elég volt! Az együttes életbol elég volt. Elég volt a szekatúrából, hogy nem tudtuk megérteni egymást. Egyszeruen odaértem, hogy ebbol a sok hazugságból, ebbol az önzésbol, ebbol elég.

Nagyon sokszor úgy van az ember: elég a betegségbol. Kórházban egy fiatalasszonnyal feküdtem együtt, akinek görcsei voltak, nem akarták muteni és egyszer kijelentette, hogy ebbol a szenvedésbol elég, csináljanak valamit. Vagy meghalok, vagy életben maradok, de ebbol elég.

Nem tudom életetekben volt-e már, hogy egyszer kimondtátok nagyon élesen, ebbol elég. A szomszédból, a fonökbol, felettesembol, - elég volt. Kimondhatja az ember valamire, hogy elég? Nagyon sokszor ugyanúgy folytatódik minden, vagy rosszabbul. Lehet, hogy a másik házasság rosszabb lett, mint az amire azt mondtam, hogy ebbol elég volt.

Persze vannak dolgok, amikre nem mondjuk ki, hogy elég. Nem tudom mondta-e már ki valaki a jóra, hogy elég? Volt-e már valaki, akinek fizetésemelést akartak adni és azt mondta: nem kérem, nekem ez elég. Az anyagi jó, a pénz és mindaz, amit azon meg lehet venni, soha nem elég. Lehet hogy a lakás sem elég jó. Hány embert ismerek, aki második, harmadik lakást cserélt és sosem volt jó. Mindig más kellene. Lehet kezdetben jó volt egy kis albérleti szoba, de most már olyan kellene, ami legalább ketto, vagy három szobás és összkomfortos. Soha nem elég, mindig más kellene, mindig több és jobb.

Leginkább akkor értjük ezt meg, ha egy gyerekre gondolunk, aki azt mondotta, olyan boldog lennék, ha egy kerékpárom lenne. Aztán motor kellene. Most már egy kocsi kellene, csak egy kis Trabantom lenne. Úgy van az ember: milyen boldog lennék ha... Folytathatnám mindenkinek a sajátját, amire most azt gondolja, ha az meglenne, az boldoggá tenne.

Nem a legnagyobb jó az anyagi jó. Van lelki valuta: a szeretet. Mondtad-e már valaha: elég a szeretetbol. A szüloi szeretetbol, - hányszor van úgy, hogy amikor megjön a kisebbik gyerek, akkor a nagyobb féltékeny lesz. Hányszor hallgattam végig gyerekeket, akik azt mondották, hogy igen, a másikat szerették. Mindent a bátyám kapott, én csak úgy mellesleg voltam. Nem volt elég a szüloi szeretet. Volt-e már olyan, hogy valakinek azt mondották, azért ennyire most már ne szeress! Az anyagi valuta a pénz, a lelki valuta a szeretet, megértés, a másik ember megbecsülése. Mondtad-e már, hogy elég? A házastársadnak mondtad-e már, hogy elég? Ne dicsérj már, hát elég. Soha nem elég! Gyermekeid szeretetével voltál-e már úgy, hogy ne szeress engem ennyire. Nem kell ennyire rám gondolnod, nem kell ilyen nagy figyelem. Mindig úgy érezzük, nincsenek figyelemmel, nem becsülnek meg. Mondtad-e már a jóra, hogy elég?
Simul justus et peccator 2011-01-16 05:57:56
Vallás? Igen
HITVALLÁS
HITVALLŐ KERESZTYÉNNEK LENNI
az igen
ne vallásosnak

az van elég(névleges keresztyén)

22. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket;
Mt 7
Simul justus et peccator 2011-01-16 05:54:41
Egyház???
LELKI EGYHÁZ

A MEGTÉRTEK EGYHÁZA

nem felekezet

mi csak ezt akarjuk elmagyarázni
Jézus a főpapunk

ne egy felekezet tanításaiban hanem a Biblia tanításában, ígéreteiben bízzatok:-)
alex:) 2011-01-15 19:32:19
Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz


1. Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel: Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.
2. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!
3. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: Így bánsz velem? - teérted hullt testemből a vér! Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
eva-48 2011-01-15 19:28:11
Írtad Alex:) a másikban, a lövészárokban, ezért ezt elolvastam.

Még régebben azt gondoltam: hova is ment volna Jézus?
Hát persze, be az ottani zsinagógába.

Hol is nyílt volna ki a könyv? hát, OTT...

Mi is történt? kinézték az ácsból, hogy Ő - Ő ?! nem... ilyenek az emberek...

Senkiből nem néznek ki semmit. Még akkor sem, ha leírja, bizonygatja, akkor is rohannak "érte": Testvér, mi lesz ha ma nem térsz meg?! ilyenek az emberek...

Egyébként én EGYÁLTALÁN nem vágyom semmiféle győzelemre.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ő az, aki győz, nekem elég lesz egy örökkévalóságon át imádni Őt :)))))))
válasz erre: alex:) - 2011-01-15 18:50:58 | megtekintés
alex:) 2011-01-15 18:50:58
Ezért volt Ő mindhalálig engedelmes és ezért vállalta a kereszthalált. Amikor szolgálata elején Názáretben meg akarták ölni, akkor arra nemet mondott, mert annak még nem volt ott az ideje. Most azonban önként megy a keresztre. Miattunk, helyettünk és érettünk. Mert Jézus Krisztus igent mondott ránk, és ezért nemet mondott mindenre, ami ebben megakadályozta volna.

Erre adott példát nekünk, bárcsak mi is így tudnánk egyértelmű és visszavonhatatlan igent mondani neki, és utána Ő segít majd győzelemre, hogy nemet mondjunk mindarra, ami tőle eltávolítania. Nemet mondjunk mindenre, ami az ördögtől jön, mert ma is jön onnan sok minden, minden babonaság, okkult kísérletezés. Nemet mondjunk a magunk hiúságára, büszkeségére, kényelemszeretetére, önzésére, hatalmi igényeire, a versengésre való készségére, a bennünk lapuló bosszúvágyra, anyagiasságra, önféltésre, a többiekkel szembeni közönyre, hiszen ezekről hallottunk itt, ezekre mondott Jézus nemet. És mi is mondhatunk nemet, és Ő elsegít minket győzelmes életre.

Nem azért, mintha kiválóbbak lennénk az átlagnál, hanem azért, amit Pál apostol a Filippi levélben olyan szépen ír (ez a szójáték nem jön ki a magyar fordításban). Azt mondja: nem mondom, hogy már elértem vagy hogy tökéletes volnék, de egyet cselekszem, ami hátam mögött van, elfelejtve, ami előttem van nekidőlve célegyenest igyekszem előre a Jézus Krisztusban megkapható jutalomra, amiért meg is ragadott engem a Krisztus. Az elején meg a végén ennek a szakasznak ugyanaz a görög szó van: nem mondom, hogy már fogom a győzelmi koszorút, de Krisztus már fog engem. És ez a biztosíték arra, hogy végigmegyek ezen az úton és megfogom majd a számomra elkészített győzelmi koszorút.

Lehet győzelmes életet élni, de nem dobzse módra. Meg nem úgy, hogy hogyan gondolja azt valaki, ha igent mondok egy valamire, nemet más valamire, hanem úgy, hogy megharcolja az ember, hogy kinek a szavára mond igent ma is, holnap is, holnapután is. Mert Isten igazmondó és egyedül Ő szeret engem érdek nélkül, és éppen ezért minden másra nemet mondok ma is, holnap is, jövőre is, ha még élek, ami engem az élő Istentől el akar szakítani.

Isten adjon győzelmet nekünk ebben a harcban.
alex:) 2011-01-15 18:50:24
Csakhogy Ő egyelőre nem azért jött, hogy uralkodjék, "nem azért jött az Emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért." És ettől eltéríteni akkor sem hagyja magát, ha az egész népe összefog ellene. Erre Ő újra és újra nemet mondott.

Egy alkalommal úton voltak és egy samáriai faluban esteledett rájuk. A falu lakói azonban nem adtak szállást nekik, mert Jeruzsálembe igyekeztek és ez ellen nekik vallási alapon voltak kifogásaik. A tanítványok ezt úgy akarják beállítani, mint Jézus elleni személyes sértést, és ezért tüzet akarnak kérni büntetésül a falu lakóira. Jézus azonban határozott nemet mond nekik, és ezt olvassuk: "Jézus ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa azt." (Lk 9,55-56).
Azok, akiket Jézus meggyógyított, szerettek volna vele maradni. Ő azonban többször azt mondta nekik: nem. Menjetek haza, és mondjátok el otthon, mit cselekedett veletek az Isten.A legkeményebb támadások azonban Jézust a kereszthalálát megelőző órákban érték. Az ördög még egy össztüzet zúdított rá. Még egyszer megpróbálta meghiúsítani Isten szabadító tervét, hogy Jézus haláláért mi Isten kegyelméből bocsánatot, üdvösséget és életet kapjunk. Jézus minden ezzel kapcsolatos kísértésre újra és újra nemet mondott. Különösen három ilyen "nem" szólal meg a kereszthalála előtti órákban.

Először is nemet mondott a saját félelmére. Nekünk fogalmunk sincs arról, milyen szenvedést jelenthetett Jézusnak az egész emberiség bűnei miatti ítéletet magára vállalni.

Ilyen istentelen mondatot is hallottam, hogy az Úr Jézus sem szenvedett annyit, mint amennyi szenvedésben nekem részem van. A teljes tudatlanság van e mögött. Sejtelmünk sincs arról, milyen ítélettel sújtotta az igaz Isten az Ő egyszülött Fiát, aki a mi helyünkre állt és elszenvedte a mi ítéletünket. Olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor közvetlen közel került Jézus ennek a vállalásához, Ő maga is visszariadt ettől. Kér imasegítséget. Kéri a tanítványokat, a három legbizalmasabbat, hogy ha a többiek a jó vacsora után elalszanak is, ők virrasszanak vele és segítsenek imádkozni. Ők is elalszanak. Egyedül, teljesen egyedül marad Jézus ezzel a teherrel a vállán. De egyedül is imádkozik.

Hogy hangzott az első imádsága? "Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, hogy ne kelljen kiinnom, mindazáltal nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te."

Az imádság mindig őszinte.Már a kereszten van, amikor gúnyolják Őt ott a nép vezetői is meg a járókelők: "Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg Őt, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok." Hát nem ez volt a cél, hogy higgyenek benne? Íme azt mondják: ha leszáll a keresztről, hisznek benne. Le tudott volna szállni Jézus? Egészen bizonyos. De Ő erre nemet mond.

Ő tudja, hogy ki sugallja ezt a mondatot azoknak, akik kimondják. Ő pedig az út elején is, út közben is, itt az út végén is újra és újra nemet mond mindenre, ami az ördögtől származik. Még ha ilyen vallásos mezbe van csomagolva, hogy akkor majd hiszünk neked, akkor is. Mert Ő engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthalálig. Mert Ő igent mondott az Isten akaratára, és ezért újra és újra nemet mondott mindenre, ami az Isten akaratának való engedelmességtől el akarta téríteni. Mert Ő igent mondott mireánk, és ezért mindenre kész volt. Mert Ő az Isten Báránya, aki magára vette a világ bűnét. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mert egyedül Ő volt képes arra, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tegye a megszentelteket. Mert ez engedelmesség és akarat által szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra a Jézus Krisztus testének feláldozása által (Zsid 10,10).
alex:) 2011-01-15 18:41:42

KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
IGEN ÉS NEM

A Jézus Krisztusról szóló sorozatban ma arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mire mondott Jézus nemet. Mi volt az, amire semmiképpen nem lehetett Őt rábeszélni, amit a leghatározottabban visszautasított. Mik voltak azok a lehetőségek, amikkel soha, semmi körülmények között nem volt hajlandó élni. Alapvetően nem ez jellemezte Jézus szolgálatát, hogy nemet mondott dolgokra, sokkal inkább a pozitívum. Az egész élete, tanítása egyetlen nagy pozitívum volt.

Amikor Máté evangélista mindjárt az evangélium elején összefoglalja Jézusnak a munkáját, akkor ezt írja: "bejárta azokat a városokat tanítva hirdetvén az Isten országának evangéliumát és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget." (Mt 4,23) Tanított, evangélizált és gyógyított. Csupa pozitív dolog. Személyes életét illetően is alapvetően igent mondott az Atya akaratára.

Egy alkalommal kifejezetten így fogalmazza meg: "Igen, Atyám." (Mt 11,26). Ugyanakkor és éppen ezért mindig újra nemet mondott mindenre, ami Őt az Isten akaratának való engedelmességtől el akarta téríteni.

Azért szükséges nekünk arról beszélni, hogy mire mondott Jézus nemet, mert sok ember két véglet között hányódik. Vagy mindenre nemet mond, mint a kisgyerekek az első dackorszakukban szokták, vagy udvarias felnőttként mindenre igent mond, sokszor színlelt igent a látszatbékesség kedvéért. Az érett keresztyént az jellemzi, hogy vannak dolgok, amikre átgondolt, megalapozott, felelős igent mond, és vannak, amikre nemet. És tudja, hogy mire miért mond igent és nemet.

Az érett keresztyén nem dobzse-hívő. Talán még emlékszünk történelmi tanulmányainkból, hogy 1490-ben Mátyás halála után a magyar urak kerestek egy gyenge embert, akit aztán sokféle feltétellel királlyá tettek, és Jagelló Ulászló ezek után kénytelen volt az uraknak mindenre bólogatni. Állandóan azt mondogatta: dobzse, dobzse - jól van, jól van.
Elevenítsünk fel néhány jelenetet Jézus életéből az evangéliumok alapján, és aztán az utolsónál időzzünk egy kicsit szent áhítattal, mivel most a megterített úrasztalához is készülünk sokan.

Mindjárt nyilvános szolgálata elején megjelent az ördög és felhívta Jézus figyelmét arra, hogy neki van hatalma, hogy a követ kenyérré változtassa. Használja a hatalmát, segítsen magán, hiszen éhes. A böjt után van, egyék.

Utána a népszerűségére épített és azt mondta: ha látványosan leugrana a templom magas párkányáról, az angyalok úgy is megőrzik Őt a balesettől, de milyen népszerű lenne így az emberek előtt.

Ezek után pedig mindent felkínált Jézusnak, hogy imádja őt.

Feltűnő, hogy Jézus nem tárgyal az ördöggel. Nem vitatkozik, nem oktatja ki, nem utasítja rendre, nem tesz fel neki kérdéseket. Egyetlen, pontosan idézett bibliai igével visszautasítja az ajánlatait, és utána megy tovább az Atyának való engedelmeskedés útján. (Mt 4). Minden válasza minden jót akaró, "segíteni vágyó" ördögi ajánlatra, egyáltalán mindenre, ami az ördögtől jön, határozott nem.Amikor az ötezer embert jól tartotta Jézus, utána királlyá akarják Őt tenni. Ilyen király kell mindenkinek, aki munka nélkül is kenyeret. Jézus természetesen nem engedi meg ezt. Átment közöttük és felment egyedül a hegyre. Ő ott mindig imádkozott.

Jézust nem kell királlyá tenni, mert Ő az.
alex:) 2011-01-15 17:28:27
:-)))))))))
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-01-15 15:56:18 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-15 15:56:18
Diák a vizsgán

Miről szólnak a Páli levelek?
Nem illik más levelébe beleolvasni
alex:) 2011-01-14 19:12:43
A mi testvérünk az Istentiszteletet a tradíciókkal és a begyakorolt mozdulatokkal azonosította. A lényeg az imádat, az Isten elé járulás. Az, hogy hogyan dicsérjük a nevét, hogyan imádkozzunk hozzá, és, hogyan hallgassuk az Igéjét. Ahogy ezt tesszük, az sok mindenben különbözhet, de úgy látni az imádatot (angolul az imádat is az Istentisztelet ugyanaz a szó - worship), ahogy Jézus látta, az azt jelenti, hogy elfogadjuk, mint Isten magasztalásának és dicséretének módját. Ha egy emberi tradíció, vagy szabályzat megakadályoz minket abban, hogy érezzük Isten irántunk érzett szenvedélyét, és hogy úgy lássunk, ahogy Jézus látott, akkor azt mellőznünk kell. Ha nem ezt tesszük, akkor megvakít minket, ahogy a farizeusokat is. Annyira vakok voltak, hogy nem értették meg azt az egyszerű kijelentést, amit a vak ember tárt eléjük: "Egyet tudok," mondta, "bár vak voltam, most látok." (Ján. 9,25)

A bátorság látása

Jézus bátorsággal tekintett előre. Csak figyeljétek meg a vak ember szüleinek a reakcióját. A fiuk nem látott. Boldognak kellett volna lenniük. Nem kell többet koldulnia. Dolgozhat, lehet saját élete. Az emberek kételkednek, a farizeusok teológizálnak, de a szülőknek semmi kétségük nem lehetett, hogy a fiuk új teremtés lett. Mégsem láttak úgy, ahogy Jézus. Jézus bátorsággal tekintett előre. Egy szükségben szenvedő embert látott, akit Szombaton meg is gyógyított, nem félve a farizeusoktól. Ne legyünk gyávák, ha jót kell tenni. De a szülők féltek és azt mondták: "Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról" (Ján. 9,21) Aki attól fél, hogy mások megvetik, vagy visszautasítják, amiért elmondja az igazságot, az nem láthat úgy, mint Jézus. Az ilyen személyt előbb-utóbb sötétség veszi majd körül.

A legalapvetőbb szükséglet

Így hát a legalapvetőbb szükségletünk, hogy úgy lássunk, ahogy Jézus. Mint hívőknek, mint diákoknak, tanulóknak, vagy mint már dolgozóknak, őszintén kell kutatnunk Jézus látásmódját. Néha nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mit mondjunk, merre menjünk, de jó azt tudni, hogy Jézus ott van, hogy összetörje zavarodottságunkat, és fényt hozzon a sötétség helyére. A Szentlélek szemgyógyító írt ken a szemünkre, hogy képessé tegyen minket a helyes látásra. Jézus a nagy szemész. Nála van a tökéletes látás receptje. Nála tökéletesen láthatunk. Hajlandó visszaállítani látásunkat, és képessé tesz minket arra, hogy úgy lássunk, ahogy ő látott.
alex:) 2011-01-14 19:12:00
MIT JELENT HÁT JÉZUS SZEMÉVEL LÁTNI?

Az együttérzés látóképessége

Jézus szemeivel látni, azt jeleni, hogy együttérzéssel nézünk. Minden, amit Jézus tett, összhangban volt végtelen szeretetével és együttérzésével. Érzékenyen és felelősségteljesen kell viszonyulnunk a kevésbé szerencsésekhez, úgy, mint Ő. Azt kell éreznünk, amit Ő érzett. Gyengéd szívvel kell a szenvedők felé közelednünk. Jézus teljes mértékben azonosult a vak ember fájdalmaival és szükségleteivel. Amikor együttérzése hitet ébresztett, a vak szemei megnyíltak. Életében először látta a Nap sugarait, a természet szépségét, és a gyógyítás Urát. Hála töltötte be a szívét, és ajkait arra késztette, hogy dicséretet mondjon, és hogy hirdesse, mit tett vele Jézus. Bátran dicsőítette az Urat.

Akadály nélküli látás

Jézus szemével látni a dolgokat, annyit tesz, mint félretenni azokat a dolgokat, amik akadályoznak a tiszta látásban. Amikor Jézus meglátta a vak embert, akkor egy szükségben szenvedő embert látott, és megérzett egy lehetőséget arra, hogy kinyilvánítsa Isten hatalmát. Azonban a tanítványok valami mást láttak. Egy teológiai problémát. "Mester, ki vétkezett, ő vagy az ő szülei" kérdezték (Ján. 9,2). Keresztények sokszor hagyják, hogy a teológia és a doktrínák megzavarják őket abban, hogy meglássák az embereket és szükségleteiket. Mégis, a teológiának és a doktrínáknak arra kellene figyelniük, hogy kicsoda Isten, és, hogy mit akar, hogy cselekedjünk az emberekkel. Amikor a teológia ezt figyelmen kívül hagyja, akkor ez akadály lesz és Sátán jól bevált eszköze arra, hogy lealacsonyítsa látásmódunkat, és megsemmisítse küldetésünket. Isten kinyilatkoztatásán alapuló látás

Ha úgy akarunk látni, mint Jézus, akkor el kell fogadnunk azt a látásmódot, amit Isten kinyilatkoztatása biztosít. Figyeljétek meg a vak társait. Tudták, hogy születése óta vak és tehetetlen volt. Majd hallották az ember bizonyságtételét, hogy Isten meggyógyította. Isten mint személlyel találkozott vele, és látást adott neki. Ez az ember Isten két lábon járó bizonyítéka volt, de az ő felebarátai még nem voltak képesek elfogadni Isten kinyilatkoztatását. Még abban is kételkedtek, hogy ez ugyanaz az ember, aki ott volt mellettük, és egész nap kéregetett. Kíváncsiak voltak a farizeusok véleményére. A farizeusoknak azonban hályog volt a szemükön. Amikor rájöttek, hogy a gyógyítás Szombaton történt, nem fogadták el. Inkább eldöntötték, hogy aki Szombaton gyógyít, az megtöri a Szombatot, így nem lehet Istentől. (Ján. 9,16) A farizeusok annyira homályosan láttak a Szombat törvényszerű értelmezésétől, hogy nem látták meg a Szombat Urát. Számukra Jézus nem Isten kinyilatkoztatása volt, hanem inkább egy olyan ember, aki nem tartotta meg a Szombatot. A farizeusok vaksága egyenlő volt a teljes sötétséggel. Ellen White így ír erről: "A farizeusok túl bölcsnek tartották magukat ahhoz, hogy segítségre legyen szükségük, túl igaznak, hogy igényeljék a megváltást, túl tiszteletreméltónak, hogy a Jézustól jövő tiszteletet elfogadják. Halott szabályokhoz kötötték magukat, és elfordultak Isten élő igazságától és hatalmától". A tradíciók és szabályok pontos betartása annak az árán, hogy Isten kinyilatkoztatását elvetjük, nem segíthet nekünk úgy látni, mint ahogy Jézus lát. Egyszer az egyik testvér meglátogatott. Meg volt győződve, hogy a gyülekezet, nem jól végzi az Istentiszteletet. Megkértem, hogy magyarázza meg, és elém tárt néhány dolgot, amit mi rosszul teszünk. Nem térdelünk le minden imánál. Nem énekeljük az énekeskönyv bizonyos énekeit, ... stb.
Simul justus et peccator 2011-01-13 20:56:48
Igen:-)
Ismertem, nagyon szép
válasz erre: gyöngyi - 2011-01-13 19:49:38 | megtekintés
gyöngyi 2011-01-13 19:49:38
Húsvéti Prédikáció

George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában.

Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:

"Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, Atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem
tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat."

Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
"Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt.
Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék. és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy
fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból!
- Megölöm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat... "

Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.
alex:) 2011-01-13 17:55:52
Ez azért van mert nincs Bibliai,illetve Isten ismeretük,sőt

ezért még Istent hibáztatják..... :(
válasz erre: Sola Scriptura - 2011-01-13 14:36:27 | megtekintés
Sola Scriptura 2011-01-13 14:36:27
Ebben az a borzalmas, hogy miközben óránként követünk el annyi bűnt, amiért száz vörösiszapömlést érdemelnénk, a bűnbánat helyett a bűnbakra koncentrál... :(
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-01-13 13:09:35 | megtekintés
Sola Scriptura 2011-01-13 14:28:42
Tudom :)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-01-13 13:40:00 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-13 13:40:00
Sőt ő maga is azt mondja
Simul justus et peccator 2011-01-13 13:39:37
én is
válasz erre: Sola Scriptura - 2011-01-13 13:32:00 | megtekintés
gyöngyi 2011-01-13 13:38:41
“Annak okáért serkenj fel aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.” Eféz. 5,14.
válasz erre: mt - 2011-01-13 13:33:33 | megtekintés
mt 2011-01-13 13:33:33
Ezt hogy találtad???!!!:)))
(Persze tudom...csak a csodákra muszáj rácsodálkozni:))

Zst 117,1-2
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok,magasztalják őt mind a népek!
Mert nagy az Ő kegyelmessége mihozzánk,és az Úrnak igazsága megmarad örökké.
Dicsérjétek az Urat!
válasz erre: gyöngyi - 2011-01-13 12:23:35 | megtekintés
Sola Scriptura 2011-01-13 13:32:00
Te hazabeszélsz :)) Én nem Tibort dícsérem, hanem Isten munkáját, amit benne és általa végez :))
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-01-13 13:22:02 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-13 13:22:02
Na ná hogy kivétel:-)))))))))))))))
válasz erre: Sola Scriptura - 2011-01-13 12:29:33 | megtekintés
gyöngyi 2011-01-13 13:17:05

Mát 15,9: Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
1 Sám 15,23: Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés.
2 Móz 23,24-25: Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat. És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát.
válasz erre: alex:) - 2011-01-13 12:50:00 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-13 13:09:35
Amál dalai
Két keresztény beszélget: (a történet sajnos valós!!)

"-Te! Hallottál erről a vörös iszapról?
- Ne is mondd! Itt járt a Dalai Láma...
- És?
- Mit és?! Hát milyen színű ruhában volt?
- Aztaaa.... Vörösbeeen! Tééényleg...
- Bizony ám! Ez volt a büntetés. Istennek nem tetszett a Láma látogatása."
Az ilyen "dalok" hamisak. Nem kéne fújni őket. Nem csak égő, beteg is... :(
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.