Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Kultúra
2011-10-01 20:39:00

Tudósok elszánt harca a kreacionizmus ellen

Ki akarják tiltani a teremtés-tant az iskolákból

Sir David Attenborough is tagja a prominens tudósokból álló csoportnak, amely felszólítást intézett a brit kormányzathoz: hozzon törvényt a kreacionizmus megfékezésére.

Mintegy harminc tekintélyes brit akadémikus és kutató írta alá a memorandumot, melyben felszólítják a kormányt, vegye komolyabban a „kreacionista tanok jelentette fenyegetést”, és lépjen fel az ellen, hogy a „vallásos fundamentalisták” nézeteiket az evolúcióval egyenértékűnek tűntethessék fel. Mint ahogy arról a Mindennapin már korábban is volt szó, a kreacionizmus híveinek az a legfőbb törekvése, hogy az élővilág fejlődésének leírásába megpróbálja visszacsempészni a teremtés aktusát. Az újabban „Értelmes Tervezettség”-nek (Intelligent Design) is nevezett mozgalom a törzsfejlődés egyes ellentmondásaiból és az élővilág rendszerének szervezettségéből kiindulva kritizálja az evolúciós elmélet kizárólagosságát, és vallja, hogy Földünk hihetetlenül komplex élővilága nem alakulhatott volna ki bizonyos mértékű lappangó ésszerűség nélkül.


Iskolai kampány a teremtés mellett

Az állásfoglalás szerint két kreacionista szervezet, az Igazság a Tudományban” (Truth in Science) és a „Teremtés Egyházainak Nemzetközi Szervezete” (Creation Ministries International) tagjai magukat tudósoknak mondva járják a brit iskolákat, és előadásaikon a saját nézetüket – mely sokkal inkább áll sejtésekből, mintsem megalapozott állításokból – tudományos igazságként mutatják be a diákoknak. A tudósok állítása szerint a kreacionista szervezetek ingyenes kiadványokat küldenek minden középiskolának, melyekben igyekeznek „aláásni” az evolúció elméletét, és a kreacionizmus tantervekbe való beillesztésére próbálják meg rávenni a tanárokat.

A felhívás az evolúciós elméletet taglaló és népszerűsítő honlapon jelent meg, és olyan tudósok írták alá, mint például Sir David Attenborough, a tudományos ismeretterjesztés doyenje, a híres evolúció-kutató Richard Dawkins, Sir Paul Nurse, a brit tudományos akadémiának számító Royal Society elnöke, Colin Blakemore neurobiológus vagy Jim Al-Khalili elméleti fizikus.

A természettudósok a kreacionizmus „közoktatásba való visszacsempészése ellen” a kormányzattól olyan „törvényi előírásokat” követelnek, melyek megakadályozhatnák, hogy a kreacionista nézeteket „bárki is tudományos elméletként prezentálhassa az Egyesült Királyság államilag finanszírozott közoktatási intézményeiben.” Az Igazság a Tudományban szervezet azzal cáfolta a propaganda vádját, hogy ők csak be szeretnénk mutatni a neodarwinizmus [az eredeti dawini tanok genetikai törvényekkel kiegészített rendszere] tudományos fogyatékosságait, és bátorítani szeretnének mindenkit az evolúció kritikusabb megközelítésére a középiskolai és az egyetemi oktatásban.


„Minden kezdeményezést meg foguk torpedózni”

Az evolúció Nagy-Britanniában jelenleg nem képezi a korábbi munkáspárti kabinet által 2009-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv részét – a korábbi tiltakozások hatására ezért a tavaly hivatalba lépett konzervatív kormányzat vissza is vonta felülvizsgálatra. A felülvizsgálatot végző Oktatási Minisztérium szerint „ellenzékben és most kormányon is egyértelműen leszögeztük, hogy helytelen dolog a kreacionizmust tudományos tényként oktatni. Ezért minden olyan kezdeményezést meg fogunk torpedózni, mely arra irányul, hogy a kreacionizmust – mint egyfajta alternatív tudományos elméletet – a természettudományos tanterv részévé tegye.”

Arról nincs pontos adat, hogy a hatvanmilliós szigetország hány iskolájában tanítják a kreacionizmust, egyes részfelmérések azt mutatják, hogy az Értelmes Tervezettség elmélete sokkal elterjedtebb Nagy-Britanniában, mint azt a kormányzat véli: egy 2006-os felmérésben például a brit diákok 20 százaléka állította azt, hogy iskolai keretek között találkozott a kreacionizmus valamilyen ágával. Az köztudott, hogy az egyházi iskolák tanterveiben megtalálható az Értelmes Tervezettség elmélete – igaz, csak a hittanórák anyagában. De egy 2005-ös közvélemény-kutatás tanulsága szerint a megkérdezett szülök több, mint a fele nem bánná, ha gyermeke a természettudományos oktatás keretein belül, az evolúció mellett ismerhetné meg a kreacionizmus tételeit.

Richard Dawkins szerint az evolúció nem puszta elmélet, hanem tény, mert ugyanolyan erős és átfogó bizonyítékok támasztják alá létezését, mint bármelyik természettudományos törvényét. Michael Reiss professzor – aki tudományos pozíciója mellett anglikán lelkész is – korábban már kifejtette, hogy „bár fontos, hogy az evolúciót el nem fogadók szabadon hirdethessék nézeteiket, de az evolúció ellen felhozott érvek egész egyszerűen nem állják meg a helyüket.” A kreacionizmus terjedése ellen fogalmazott petícióval kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Ha valahol szó esik a kreacionizmusról, akkor világosan meg kell mondani a tanulóknak, hogy ez egy olyan elmélet, melyet a tudományos közösség nem fogad el érvényesnek.” Reiss professzor szerint a vallásos hit minden további nélkül összeegyeztethető az evolúció igazságának elfogadásával, ezért a kreacionizmus vagy evolúció kérdését nem lehet a „hit vagy ateizmus” kérdésével párhuzamba állítani.

 

Az Eleai Vendég

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére

További cikkek Oktatás
 • Az új tandíjrendszer visszavonását követelik a humanista tanárok
 • Óvodát épít az evangélikus egyház
 • Hiller: 100 milliárd hiányzik
 • Diszkriminálják a szlovák iskolákat?
 • Rektorok bírálják a kormány döntését
 • Csak a jómódúak kapnak majd diplomát?
 • Vasárnap hatályba lép az új alaptörvény
 • Fokozatosan kell rendezni a hitoktatás kérdését
 • Hit- és erkölcstan az iskolákban
 • Ijesztő az oktatási törvénytervezet?
 • További cikkek Evolúció
 • A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet?
 • Itt a bizonyíték: hogyan festett a neandervölgyi ember?
 • Felbecsülhetetlen leletek kerültek elő a szekrényből
 • Honnan származnak a zsidók?
 • Ezért halt ki a neandervölgyi ember
 • A bajok eredete - mi a gond az evolúcióval?
 • Svájci kutatók: pontos terv szerint készül az ember
 • Ma teremtették a világot
 • Gondolkodó páviánok: újabb evolúciós tabu dőlt meg?
 • Új madárfaj alakult ki

 • A hét java

  © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.