Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Egyház
2011-03-10 13:25:00

Az ördög miatt még a kocsi is lerobban

Megszállja a démon a keresztényeket?

Bob Burmeister evangélikus lelkész állítása szerint több évtizede űz ördögöket, főként hívőkből. Ha akció van, nem köt nyakkendőt, az úrvacsorát pedig méreghez hasonlítja, ezért gyakran él vele.

Mit jelent az ördögöt űzni kifejezés?

− Számos könyv tárgyalja ezt a témát, például Derek Prince They shall expel demons vagy Francis McNutt Szabadíts meg a gonosztól című műve. De Jézus is erről beszél, amikor a saját küldetését adja tudtul a világnak a názáreti zsinagógában, és az Ézsaiás 61-et idézi: „szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek”; a Lukács 4-ben már így hangzik a fordítás: „szabadítást a megkínzottaknak”.  Az ördögöt űzni kifejezéssel nagyjából azonos jelentésű a démont kiűzni vagy az ördögtől, démontól megszabadítani kifejezés is.

− Ördögűzőnek tartja magát vagy inkább olyan valakinek, aki időről időre ezzel is foglalkozik?

− Igen, ördögűzőnek tartom magam − de leginkább csak azért, mert a környezetemben senki sem csinálja, így rám maradt. Ugyanakkor a névjegykártyámon nem ez áll, hanem az, hogy „gyógyító szolgálat”, de ha ördögűzőnek hívnak, nem tagadom, mert az vagyok.

− Mit javasol annak, aki úgy gondolja, hogy ő maga, egy ismerőse vagy egy kollégája démonnal küzd?

− Imádkozzon! Aki úgy érzi, hogy démoni befolyás alatt áll, sok esetben csak nem képes megfékezni a testi vágyait, elhatalmasodott rajta egyfajta világias viselkedés, vagy a gonosz kísértéseiben való rendszeres elbukását tulajdonítja annak. De azért vannak démoni befolyásra utaló jelek, ilyen lehet a Bibliától, az egyháztól, a keresztény szimbólumoktól való idegenkedés, irtózás.  Vannak, akik egyházi alkalmakon ugyan részt vesznek, de „kikapcsolt állapotban”. A szem a lélek tükre: ha valaki nem képes a másik szemébe nézni, az is erre utaló jel lehet, vagy ha az illető a sajátjáétól eltérő hangon beszél. Ez utóbbi tipikusan tetten érhető akkor, ha egy nő férfihangon szólal meg. Nem egyértelmű, de felvetődik a kérdés, ha valaki hangokat hall (ugye ez a skizofrénekre is jellemző). Tudnunk kell, hogy az ördög a gyengeségeinket kihasználva támad: ha a gyengeség fizikai természetű, akkor ott, ha életünk egyes területein hiányzik belőlünk az akaraterő, akkor ott, mentális problémák esetén pedig éppen azok lehetnek a támadás gócpontjai. A lényeg: aki úgy érzi, hogy baj van, imádkozzon, és kérje a Szentlelket, hogy mutassa meg neki az igazságot!

− Tud olyan híres embereket említeni, akik démontól szabadultak meg?

− Egy New York-i sorozatgyilkos, David Berkowitz, aki a Son of Sam ragadványnéven vált ismertté, állította, hogy gyilkosságait démoni befolyás alatt követte el. Azóta megtért, és Son of Hope-nak hívja magát. Ted Bundy egy másik, ismert és megtért sorozatgyilkos számos nőt is megerőszakolt, mindezt démonok befolyása alatt. Rajtuk kívül nem ismerek más sztorit, ami nem azt jelenti, hogy nincs, csak én nem tudok róla…

− Ha valaki önhöz fordul azzal a problémával, hogy démoni befolyás alatt áll, hogyan állapítja meg, hogy nem mentális problémáról van szó?


− A lelki ajándékok egyike a „lelkek megkülönböztetése” (1Kor 12), persze ez a képesség a tapasztalattal gyarapodik is. Hadd fogalmazzak így: ha démonról van szó, könnyebb és gyorsabb a megoldás, viszont ha mentális problémával állunk szemben, akkor az az ember akár élete végéig is segítségre szorulhat.

− Nem lát abban ellentmondást, hogy egy démoni befolyásoltság alatt álló személy Önhöz fordul? Miért tenné? Nem tartja vissza a démon?


− Azért fordulnak hozzám, mert nem tudnak éjszaka aludni, úgy érzik, hogy a lakásukban különféle dolgok fizikailag is megjelennek, kínzó álmok gyötrik őket, sokszor szinte reménytelenül kétségbeesettek.

− A démon nem áll ellen?

− De, igen! Előfordul, hogy miután telefonon egyeztetünk időpontot, hogy találkozunk, és imádkozom az illetőért, hirtelen mindenféle furcsa probléma nehezíti meg a találkozást: a gyerekkel történik valami, ő maga lebetegszik, lerobban a kocsija, elbizonytalanodik, hogy akarja-e...

− Hogyan válik egy ember ön szertint démon által megszállottá?


− Peter Horrobintől származik egy rendszerezés. Eszerint egyrészt örökölheti az ember az őseitől. Ahogy például az írek vagy az indiánok valamiképpen hajlamosak az alkoholproblémákra, úgy egyfajta családi, nemzeti hajlam is megfigyelhető. Egy trauma vagy baleset is lehet a megszállottság forrása: amikor az ember más bűnének az áldozatává válik. Ugyancsak megszállottá válhatunk a saját döntéseink eredményeképpen, amikor a Szentírás által tiltott tevékenységet művelünk, tisztán saját akaratunkból. Mózes 5. könyvében egyértelműen az áll, hogy ne forduljunk médiumokhoz, ne lépjünk kapcsolatba halottakkal, ne vegyünk részt okkult rítusokban, ne legyünk részesei boszorkányságnak. Ezek mind-mind ajtót nyithatnak az életünkbe a démonoknak.

− Hogyan lett ördögűző?


− Az irodámban a saját feladataimmal voltam elfoglalva, amikor a gyülekezet egyik lelkésze berontott: „Gyere, segíts! Most, azonnal!” Na, ennyi volt a felkészítés. Éppen ördögöt űzött, és ő ezt ráadásul igazán konfrontálódva végezte: szinte ölre ment. Azok, akikből ördögöt űzött, fizikailag is erőszakossá váltak, de úgy, mintha több ember ereje lett volna bennük, ezért két-három embernek is segítenie kellett, lefogni őket, hogy sem magukban, sem másban ne tegyenek kárt. Így kezdődött, aztán vele együtt végeztem ezt a szolgálatot, miközben a mentorom is lett.

Milyen elővigyázatossági intézkedéseket tesz a szertartás előtt?

− Először is nem kötök nyakkendőt. Korábban sosem értettem, hogy a rendőrök miért viselnek felcsíptethető nyakkendőt, de aztán rájöttem: ha valaki megragadja, az legalább lejön, míg egy valódi nyakkendőnél fogva meg lehet fojtani az embert. Mindig szorgalmazom, hogy vegyünk úrvacsorát, mielőtt belekezdünk, azért, hogy lelki értelemben is védelem alá kerüljünk: Jézus vére, Jézus neve alá. Ahogy egy sebész sem lép a műtőbe bemosakodás nélkül… Bátorítom az ördögűzésre érkezett személyt is az úrvacsorára, ami egyfajta „patkányméreg”, esetünkben „démonméreg”. Így könnyebb utána.

− Lehetséges, hogy egy keresztény démon által megszállott legyen?

− Igen, sőt a leggyakrabban keresztényekből űzök ki démont. A probléma számos esetben arra vezethető vissza, hogy a Jézus Uruk melletti elköteleződés előtti döntéseik miatt kerültek démoni befolyás alá. Talán azt is hozzátenném, hogy az embernek Krisztushoz három alapvető viszonya lehet. Az első szerint Krisztus teljességgel kívül van az életén. A második, amikor Krisztust megváltójának tartja, de nem az Urának vagy nem mindenben az Urának. A harmadik esetben pedig teljesen átadja magát Neki. A második esetben lehetséges, hogy − ha szabad így fogalmaznom − Krisztus az Úr a földszinten és az emeleten, de a pincében szabadon garázdálkodnak a démonok.

− Más vallások képviselői mennyire vannak kitéve a démoni megszállottságnak?

− Bizonyos vallások egyes rítusai olyan lelki síkon mozognak, hogy kifejezetten hívják a démoni befolyást. A sintoizmusnak például központi eleme az ősök tisztelete, és a vallási gyakorlat újra és újra olyan lelki kötődést hoz létre, amivel családokat generációról generációra fogva tart, de ez az egész nemzetről is elmondható. Talán ezért olyan nehéz az evangéliumnak Japánban teret hódítania.

 

Máig élénk viták folynak keresztény egyházakban az ördögűzésről. Azokat a szerzőket illetve lelkészeket, akikre az interjúalany hivatkozik, a legtöbb evangéliumi keresztény hiteltelennek és szélsőségesnek tartja. Ennek többek közt az az oka, hogy a Bibliában nincs példa rá, hogy Krisztusban hívő emberből ördögöt kellett volna űzni. Azt viszont egyértelművé teszi a Szentírás, hogy a megtérés pillanatától kezdve az emberben a Szentlélek él, ezért lehetelen, hogy megszállottá váljon. A lapunk által megkérdezett teológusok is hasonló szellemben nyilatkoztak, egyikük hozzátette: a Horrobin-féle ördögűzés súlyos kárt tud tenni egy ember lelkében.

 

Kis Ferenc Balázs

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére

További cikkek Ördögűzés
 • Ördögűzés Egyiptomban: megrázó fotókkal
 • Este kilenckor ördögöt fognak űzni az atyák
 • Halálra kínozta áldozatát az ördögűző
 • Boszorkányokat temettek a szentelt földbe
 • Ördögűzésbe halt bele a kislány
 • Ördögűzésben halt meg a kétéves kisfiú
 • Hetvenezer ördögöt űzött ki: csúcstartó a mezőnyben
 • A démonoktól gyötört utcalány
 • Divat a fiatalok közt a fekete mágia
 • Epilepszia: démoni vagy szent?

 • A hét java

  © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.