Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Tegyél fel egy kérdést - válaszolj az előzőre !

Rebeka 2012-01-28 19:50:13
Köszönöm,kedves szivárvány,hogy elküldted ,a videót.Örömmel hallgattam.Ha tudsz ilyen ,hasonló videókat küldeni,akkor szívesen fogadnám.Áldja meg életed,s tanulmányaidat.az Úr Jézus Krisztus.Szeretettel Rebeka
válasz erre: szivárvány - 2012-01-24 19:19:52 | megtekintés
szivárvány 2012-01-24 19:19:52
Kedves Rebeka!
Igen, ismerem ezt az éneket, nagyon szép.
Valóban egyedül az Úr Jézus vérében van az az egyedüli csodás erő, ami képes lemosni a mi bűneinket, és ami tisztátalan szívünket tisztára tudja mossa.
...és aki ezt kéri Tőle és megengedi Neki, abban ég a vágy a Neki való szolgálatra, aminek oly sok területe van.
Mát. 9,37
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.

Szeretettel Mindenkinek! :)
Vágyol e elhagyni bűneidet
http://www.youtube.com/watch?v=6341Nb9ZbuU&feature=related
válasz erre: Rebeka - 2012-01-24 17:07:47 | megtekintés
Rebeka 2012-01-24 17:07:47
Kedves Szivárvány!
Ez a gyönyörű ének hangzott el a szombati missziói alkalmon.Olyan szívhez szóló volt.Mikor felhangzott a sok hívő ajkáról,leírni is kevés.Biztosan ismered,már vagy 20-éve én is.De ez a hitünk alapja,és bizonyságtétele kellene ,hogy legyen.

1. Vágyol-e elhagyni bűneidet?
Az Úr vériben van nagy erő.
Vágyol-e győzni a sátán felett?
E vérbe csodás az erő.
Van erő, van csodás erő van Jézusunk vériben.
Van erő, van csodás erő van Jézus drága, szent vériben!

2.Oh, ha a büszkeség rabja vagy tán,
Az Úr vériben van nagy erő.
Jöjj csak, hisz gyógyírt lelsz a Golgotán,
E vérben csodás az erő.
Van erő ...

3. Érzed-e, hogy szíved oly salakos?
Az Úr vériben van nagy erő.
Tisztátalan szívet tisztára mos.
E vérben csodás az erő.
Van erő...

4. Szolgálni vágyol a Jézust talán?
Az Úr vériben van nagy erő.
Csak neki zengeni nap nap után!
E vérben csodás az erő.
Van erő, van csodás erő van Jézus drága, szent vériben!
válasz erre: szivárvány - 2012-01-22 19:45:24 | megtekintés
szivárvány 2012-01-22 19:45:24
Kedves Rebeka!
Köszönöm a leírtakat, amiben csak megerősítettél.
Igazán mától lenne nekem is több időm e téma után érdeklődni nagyobb tudású testvérektől, de úgy döntöttem nem teszem.
Nem akarok több veszekedést, sem vitát köztünk. Így is nagyon rossz érzés, hogy nem tudtuk szeretetben megbeszélni, ki hogy vélekedik és miért.
Ezzel a témát én is lezártam!
Legyen mindenkinek a hite szerint.
Szeretettel: Szivárvány
válasz erre: Rebeka - 2012-01-22 18:25:46 | megtekintés
Rebeka 2012-01-22 18:25:46
Kedves Jocó!
Mivel a hétvégén megigértem, hogy válaszolok kérdéseidre, megkérdeztem, hogy priviben vagy a fórumon válaszoljak-e,nem válaszoltál rá, törölted magad,vagy engem, igy egyetlen lehetőségem maradt, hogy a fórumon válaszolhatok a kérdéseidre, ami igy szólt: "Miben téved S.T.Álmos, aki nem a maga véleményét mondta el, hanem a Biblia szövetség álláspontját" a megtérésről és újjászületésről. Igaz, hogy azok a lelkészek, akikkel beszéltem, nem a Biblia szövetség tagjai, de élő hitű szolgái az Úrnak. Úgy ahogy beirtam Cseri Kálmán prédikációjának egy részletét (amibe sajnos bele irkáltál. Ugyanúgy hiszik és vallják a sorrendet, ahogy többed magammal én is. Először van a megtérés (bűnbánat, bűnbocsánat) s majd kapjuk az Isten Szentlelkét, Aki újjászül bennünket. Pl. A tékozló fiú mikor tért meg? A disznók vályújánál vagy amikor az Atya nyakába borult? Természetesen a vályúnál: Ekkor magába szállt és ezt mondta: Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Lk 15,17- 19 Tehát bűnbánatra jutott és megtért Atyjához, Aki megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt...mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.Lk 15,20-24. A vigadozás, az öröm, amit a fiú átélt és az Atya is. Az újjászületést a Szentlélek munkálja ki bennünk, és mint újjászületettnek mindig van oka az örömre, mert Jézus Krisztus vérén megváltott gyermeke az Úrnak. Többször leirtam én is, hogy nem értek egyet a vatikáni dogmákkal, de most egyenlő jelet tehetnék közéjük. Biblia szövetség teológiai dogmái egyenlők vatikáni dogmák. Sajnos megfigyelhető a mi egyházunkban is, hogy bizonyos mozgalmak, szövetségek vallják tanitásaikat igaznak. Ahol emberek szövetsége tévedhetetlennek vallja magát, ott baj van. Akár pápává is nevezhetik ki magukat. Isten igéje kard. Jézus sem szépit, nem azt mondja nekünk, hogy csak szálkáink vannak. Ő jól látja az életünket és azt mondja: a te szemedben bizony gerenda van. Amit a másik életében bűnnek látunk, az nem más, mint a saját életünk bűnei. Ne irjunk le senkit! Jézusi tekintettel és szeretettel irjunk és nézzünk a másikra. Hagyjuk az ocsmány szavakat, amiket sokan elolvastunk és egy "világ" omlott össze bennünk. Nem kell elmenni vagy törölni magunkat vagy a másikat csupán azért, mert nem bálványozom azt, amit a másik rám akar erőltetni. Egy igével búcsúzom: " Ime az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem...Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!" Jel 3,20,22 Most már igazán a téma le van zárva, mert feleletet kaptál a kérdésedre.Szeretettel Rebeka.
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 11:49:29 | megtekintés
Jocó 2012-01-19 20:26:26
Ez az írás tökéletesen passzol ahhoz a hivatkozáshoz,amit a Katolikus topicban megosztok.
Engedelmeddel ezt is oda másolom. Köszönöm. :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-19 13:24:52 | megtekintés
Jocó 2012-01-19 20:20:49
"A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét." (Példabeszédek 26,22.)
Az ördög fondorlatos...
alex:) 2012-01-19 16:37:45
Pasarét, 2011. szeptember 18.
(vasárnap este)
Horváth Géza
ÉN VAGYOK AZ ÚT
Alapige: János 14,6
Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához; csakis énáltalam.”
http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=2097

Az Úr Jézus nemcsak szeretet,de Ő maga az IGAZSÁG!
Ha az egyiket lehagyjuk és a másikat túlhangsúlyozzuk,azt a bárgyú
fatalizmust kapjuk,ami végképpen emberközpontiságra orientáljuk,egy kedves megértő Mikulás bácsira aki mindent elnéz nekünk,hmmmmmmmmm? Valójában ilyen a Biblia Istene? Akkor a Tórát,az Ószövetségben,miért kellett oly sok népnek vesznie? Akik a bálványokhoz fordultak? Valamit nem értek.....
válasz erre: Rebeka - 2012-01-19 16:18:29 | megtekintés
Rebeka 2012-01-19 16:18:29
ÁMEN.
válasz erre: mt - 2012-01-18 23:49:14 | megtekintés
Rebeka 2012-01-19 16:13:02
Mindezekért kedves Szivárvány ,,EGYEDÜL AZ ÚRÉ A DICSŐSÉG''ÁMEN
válasz erre: szivárvány - 2012-01-18 23:18:26 | megtekintés
alex:) 2012-01-19 13:24:52
Rocky Music
http://www.youtube.com/watch?v=JXgJK0sv1Iw&feature=related

Vissza a ringbe..........,DE! Nekünk nem testi fegyvereink vannak!
Hanem : Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért (Eféz. 6.10-18 )

AZ ÚR ŐRIZZEN ATTÓL... / Cseri Kálmán /
Alapige:1Sám 26,1-12

http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=980
válasz erre: Jocó - 2012-01-18 21:44:26 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-19 00:12:28
Kedves Márti!
Szerintem ezzel legtöbben így vagyunk. Nem minden esetben tölt el minket az önfeledt öröm az imánk nyomán. Máskor viszont határtalan béke , nyugalom, öröm és hála tölti el a szívünk imánk során.
Jézus arra kért bennünket hogy szüntelen imádkozzunk. A Szentlélek az érzéseinktől függetlenül együtt imádkozik velünk.
Úgy ahogyan Rebeka leírta és Te is teszed.
válasz erre: mt - 2012-01-17 23:16:29 | megtekintés
mt 2012-01-18 23:49:14
Kedves Rebeka! Köszönöm a válaszod, mosolyogva olvastam, szerintem mások is,szinte süt belőle a hit és az Úr Jézusba vetett bizalom. Az Ő szeretete és áldása maradjon veled továbbra is!
válasz erre: Rebeka - 2012-01-18 21:31:33 | megtekintés
szivárvány 2012-01-18 23:18:26
Kedves Rebeka!
Írásaidból ítélve látom nagyon szereted az Urat.
Szívem teljes szeretetéből kívánom, hogy ez a szeretet soha ne legyen kisebb.
Szeretettel: Szivárvány
válasz erre: Rebeka - 2012-01-18 21:31:33 | megtekintés
Jocó 2012-01-18 21:44:26
Ámen!
"akkor is csak egyedül a mi Urunkba Jézus Krisztusba vethetjük bizalmunkat."
Így van,nem is a "szent" Antalba. Csak Jézus Krisztusba!
válasz erre: Rebeka - 2012-01-18 21:31:33 | megtekintés
Rebeka 2012-01-18 21:31:33
Kedves Márti!
Kérdésedre,az imádsággal kapcsolatban ,igennel felelnék,mert bizony,sok minden befolyásol bennünket nap ,mint nap.Pl az érzelmek,amik egyik nap ilyenek,másik nap olyanok.Ezért kihatnak még az imáinkra is.Ezért érezzük ,néha olyan nehéznek,erőtlennek az imádságainkat.De olyan jó,hogy Jézus Krisztus,és velünk való élő kapcsolata,nem a mi érzéseinken alapul.Ő HOZZÁ mehetünk,őszintén elmondhatjuk neki,még ezen nehézségeinket is.Ő nem változik,neki van hatalma,mert Vérének ereje megszabadíthat bennünket minden olyan erőtlenségtől,amik gyakran körül vesznek bennünket.Ő az Úr ,aki esedezik mindannyiunkért ,nehézkes,erőtlen imádságainkért.Szabad nekünk és kell is, ezt Neki megvallanunk, és kérjük az Ő erejét ,hogy ne legyen nekünk nehéz imádkozni.Én nem tudok órákat imádkozni,de valahogy úgy mondanám,hogy szüntelen imádkozom.Ébredésnél öröm tölti el szívemet nagy kegyelméért a megtartatásért, utána hálát adok minden olyan ajándékért,amit megláttat velem.Igeolvasásnál kérni Őt,hogy megérthessük ,mit is akar nekünk üzenni.Este pedig megint csak nagyon jó hálát adni az egész nap oltalmáért. Olyan jó,hogy mindig Rá gondolhatok(unk).Ha indulok valahova ,segítségül hívhatjuk Dicső Nevét.Ha beteg vagyok(unk) ,akkor is csak egyedül a mi Urunkba Jézus Krisztusba vethetjük bizalmunkat.Még annyit,hogy nagyon kedves az Úr előtt,ha másokért,betegekért,bajba jutottakért,akár ellenségeinkért imádkozunk.Mert ez,nem öncélú.Áldja meg, kedves Márti, a te életedet is az Úr Jézus Krisztus!
válasz erre: mt - 2012-01-17 23:16:29 | megtekintés
mt 2012-01-17 23:16:29
Kedves Angyal, Rebeka!
Időnként nekem nehéz imádkozni.Nem tudom más/Ti is vagytok ezzel így?
Ma nagyon szeretnék Jézus nevében azokért imádkozni, akik nélkülöznek, munka vagy fedél nélkül élnek, testi,lelki szenvedést hordoznak,akik nem találnak igazi vigaszt, kiutat,akik még nem tudtak szenvedéseikben Jézus szenvedéseivel egyesülni.Értük imádkozom, magamért is, hogy felismerjük Jézust,az ő fájdalmát és szeretetét, kérjük és engedjük,hogy Ő gyógyítson. Ámen
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-17 21:10:31 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-17 21:10:31
Kedves Rebeka!
Nekem az imád az ami nagyon bejött az imatopicban.
Ha egyre többen lesznek akik ilyen hittel imádkoznak, sokat javíthatunk az arányokon.
válasz erre: Rebeka - 2012-01-17 20:45:12 | megtekintés
Rebeka 2012-01-17 20:45:12
Kedves Angyal/József!
Nekem az írásod nagyon bejött.Bizony ilyen a helyzet mindenfelé.
Vicces-de halálosan komoly is. Üdv:Rebi
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-16 15:28:09 | megtekintés
Jocó 2012-01-17 14:30:39
Évekkel ezelőtt egy evangélikus ifjúsági alkalmon (voltam én valamikor ifjú is :) - telik az idő,de még mindig annak érzem magam :))) - a Krisztusban),tehát ezen az alkalmon a lelkész feltett nekünk egy kérdést,amelyet most én is felteszek.
kérdés: Az Ószövetségben nem olvassuk Jézus Krisztus nevét. Hol volt Ő,mielőtt emberi testben megjelent közöttünk?
Jocó 2012-01-17 00:00:11
"Szerinted? (?) dettó!!!!!"
Nézd csak mit találtam,kedves Alex! Ráakadtam egy videóra,hogy mennyire dettó.
Semmi nem utal Kim Walker öltözetében arra,hogy keresztyén.
A dobosnak pedig olyan tüskés haja van,hogyha focista lenne és kapura fejelne,akkor kilukadna a labda.
Hatvan évvel ezelőtt például még szégyen volt szakadt nadrágban valahol megjelenni,legalább megfoltozták,hogy ne látszódjon a szakadás,most pedig direkt kiszaggassák,mert így divatos.
Mivel Kim Walker és az együttes többi tagja egytől egyig kereszténynek vallja magát,ezért feléjük is szól ez a kérdés.
"Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?"
Isten templomai vagyunk. Mit gondoltok,beengedhetünk mi az egyházak templomaiba rock együtteseket,bohócokat humoristákat,hogy ott produkálják magukat? Mindannyian tudjuk,hogy nem oda való.
De a szívünk,lelkünk templomába sem való! Nem oda való. Mert az való oda,ami méltó az Isten szentségéhez és tisztaságához! Le lehet festeni egy templomot papagáj színekkel? Akkor egy embert sem lehessen lefesteni papagáj színekkel! Ha Istennek templomai vagyunk,akkor ez tükröződjön öltözetünkön is!

http://www.youtube.com/watch?v=GQ33EE2tyI8&feature=related
Jocó 2012-01-16 20:26:43
"Én nem kérdőjelezném meg Kálmán bácsi egyetlen igehirdetését sem,áldott szolgája ő az Úrnak,úgy ,mint S E Álmos bácsi."
- Ezt én is így hiszem." Mert itt nem Sípos Ete Álmos szól,hanem a Biblia Szövetség előadásain keresztül az Isten. Biblikus előadások ezek.
A témát lezártam.
válasz erre: Rebeka - 2012-01-16 18:34:20 | megtekintés
Rebeka 2012-01-16 18:34:20
Itt, kedves Jocó már személyeskedésbe vitted át a témát!

Ha az egyik azt mondja ,,Én Pálé vagyok'', a másik pedig azt:,,Én Apollósé'',nem emberi módon beszéltek-e?Hát ki az az Apollós,és ki az a Pál? Szolgák csupán,akik által hívőkké lettetek,mégpedig ki-ki úgy szolgál,ahogy megadta neki az Úr. 1Kor 3,4-5. Én nem kérdőjelezném meg Kálmán bácsi egyetlen igehirdetését sem,áldott szolgája ő az Úrnak,úgy ,mint S E Álmos bácsi.
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 17:28:32 | megtekintés
Jocó 2012-01-16 17:42:44
*Nem Úgy tér meg,hogy előbb a halott lelke megelevenedik?* :(
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 17:28:32 | megtekintés
Jocó 2012-01-16 17:28:32
Nos,kedves Alex!
Igazad van,ez nem üdvösség kérdés.

"A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy." (Jel 3,1.)

- Hogyan lehetnek halottak,ha élnek? Úgy,hogy lelki halálban vannak.
"Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek." (János 5,25.)

- Mondja ezt Jézus Krisztus élőknek. Van lelki halál.
Megtérhet a lelki halott? Nem Úgy tér meg,hogy előbb a halott lelke megelevenedik. Az Újjászületés ez,megelevenedik a halott lélek. Sípos Ete Álmos által tartott előadásban arról hallhatunk,hogy a megtérés az Újjászületésünknek tudatunkra jutása.

* hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált)

* rádöbbentek elveszett állapotukra ("Mit cselekedjünk?")
- Csak úgy maguktól rádöbbennek a lelki halottak erre?

* megvallották bűneiket és szakítottak velük (megkeresztelkedtek)
- Ha megvallották bűneiket és szakítottak azokkal és megkeresztelkedtek,akkor ki itt a kezdeményező? Isten kezdeményezte ezt,vagy az ember? Mert az elhangzott előadásban úgy értesülünk róla,hogy a megtérésben az ember a kezdeményező. A lelkileg halott ember kezdeményezi megtérésével az Újonnan születését? Nem kellene inkább a halottnak megelevenednie,hogy megtérésre mozdulhasson? Nem folytatom...

* hittel elfogadták Jézustól bűneik bocsánatát és

* megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38).

- Itt sokkal többről van szó,kedves Alex!
Mert Sípos Ete Álmos nem a magánvéleményét mondta el ezen az előadáson! Ez a Biblia-Szövetség álláspontja. Tovább megyek. Ez Istennek az álláspontja. Vagy nem? Kétségbe vonjuk? Akkor kétségbe vonhatjuk az Összes előadás biblikus voltát. Ha pedig nem tesszük,csak ezzel az eggyel kivételezünk,mondván,hogy ez nem igaz,akkor mi okból gondoljuk ezt. Mert van egy véleményünk,amihez ragaszkodunk és ezért nem vagyunk nyitottak az Isten Biblikus tanításának elfogadására? Mert ez Biblikus tanítás,még akkor is,ha ti ezt itt néhányan megkérdőjelezitek. Nem finomkodom,kedves Alex!
Feltettem itt egy kérdést,hogy aki mást gondol,az indokolja meg,mutasson rá arra,hol téved a Biblia-Szövetség. Nincsen rámutatás,csak elgondolásokhoz történő görcsös ragaszkodás ezért,meg ezért... :( Ennyi...

Jocó 2012-01-16 16:46:06
Kedves Rebeka!
Alex jól írja,igaza van,ez nem üdvösség kérdés.
Nem vonom kétségbe,hogy megtértetek,azonban itt sokkal többről van szó.
Majd testvérek válaszolnak Neked,hogy Filippi 1,18-ban Pál mit is akar mondani.
válasz erre: Rebeka - 2012-01-16 14:58:58 | megtekintés
szivárvány 2012-01-16 16:11:35
Kedves Angyal!
De annak az egynek nagyon örülnek a mennyben... :) :)
Lk 15,7
Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.


válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-16 15:28:09 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-16 15:28:09
Péter szavára akkor 3000 ember megtért és megkeresztelkedett. A Szentlélek nagyon ott volt.
Ma sajnos 3000 prédikációra és igehírdetésre jó ha egy ember megtér és megkeresztelkedik.:):)
válasz erre: szivárvány - 2012-01-16 15:22:51 | megtekintés
szivárvány 2012-01-16 15:22:51
Kedves Testvérek!
Sajnos ezen a héten nem tudok mélyebben foglalkozni ezzel a témával, de Rebeka által feltett Cseri Kálmán sorrendjét továbbra is fent tartom.
"Ahogyan a háromezer ember kapta pünkösdkor a Szentlélek ajándékát. A bibliai leírásban pontos sorrendet figyelhetünk meg:

* hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált)

* rádöbbentek elveszett állapotukra ("Mit cselekedjünk?")

* megvallották bűneiket és szakítottak velük (megkeresztelkedtek)

* hittel elfogadták Jézustól bűneik bocsánatát és

* megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38).

Ez a sorrend nagyon fontos, és más bibliai helyek tanúsága szerint is megfordíthatatlan. Nem lehet a végét előre venni, igazi megtérés nélkül senki sem kaphat Szentlelket."

Szeretettel: Szivárvány
angyal / József/ 2012-01-16 15:07:11
Szia Szivárvány!
Szerintem a megtérés és az újjászületés nem föltétlenül esik egy időbe. Mindkettőhöz elengedhetetlen feltétel a Szentlélek megelőző kegyelme hívása."Térjetek meg". A megtérés erre a Lélek általi hívásra a válasz az ember részéről mivel szabad az akartunk a kegyelem elfogadására.Szerencsé
s esetben az ember igent mond a meghívásra.
Az Újjászületés az embernek lehetetlen.(Nikodémus).Isten tud minket egyedül újjászülni.Embernek ez lehetetlen. Ehhez két dolog szükséges, víz és Szentlélek. Csak így mehetünk be Isten országába. Kicsit hasonló a három lábú székhez. Itt a példa kedvéért a három lábat elnevezhetjük így.
1: Szentlélek, 2:Víz,3:Megtérés.
Ha bármelyik láb hiányzik a másik kettő nem tud helyesen funkcionálni, a szék felborul.
Ennek a három elemnek az együttes elengedhetetlen együttléte a garanciája annak hogy egy újjászületett megtért legyen és egy megtért újjá is tudjon születni.
Szeretettel
válasz erre: szivárvány - 2012-01-13 22:00:17 | megtekintés
alex:) 2012-01-16 15:05:09
Nos kedves Jocó,a Testvéreink,Rebi,és Szivárvány leírtak,az ok!
Csak mi már kissé belemerültünk a teológiai tudományos megfogalmazásaiba,mert továbbképzésben az Álmos bácsinál,illetve biblikusan behatóan leírtuk,az újjászületés,első produktumát!
Nem szabad reájuk erőltetni,mert ugyanazon az eseményen mentünk át!
Itt már fogalmazásban nem egyezünk,de mégis ők is ugyanarról tanúskodnak. Ezzel csak szerényen bánjunk! :)
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 12:52:18 | megtekintés
Rebeka 2012-01-16 14:58:58
Kedves Jocó!
Én ,mint Isten megváltott gyermeke,egyik áldott, élő hitű szolgáját az Úrnak, nem bélyegezném meg azzal, hogy téved.Előző igehirdetésben,amit kitettél tegnap az üzenőfalamra,ott arra figyeltem fel,hogy:Isten,mint Teremtő ,Neki nincs alávetve semmi az Ő törvényében,annyira nincs,hogy ezen törvényt bármikor és bárhol felfüggesztheti.Amikor ezt felfüggeszti,átlépheti, azt igen ritkán teszi.Ezeket nevezzük csodáknak.Ezt senki sem követelheti és ezért senki sem vonhatja Őt felelősségre.Akkor az én megtérésem,újjászületésem csoda volt.A kezdeményező Isten volt ez biztos,mert már többször is leírtam,hogy szólogatott pár évtizedig,de eljött egy idő az életemben,mikor én igent mondtam ,Isten meg nemet,( egy bizonyos dologban.)(Neked is leírtam,miről is volt ott szó).Akkor éreztem,hogy megszólított az Úr.Bűnbánat,ami nem volt örömteli,a sírástól fel sem tudtam ocsúdni,mert felszínre kellett,hogy jussanak bűneim.Elfordulás a bűntől,amit megtérésnek nevezek,de mikor bánbocsánatot kaptam az Ő vérének erejében,akkor a Szentlelket is kaptam.Ettől tudtam,a világba kiáltani azt a nagy örömet,hogy Isten gyermeke lettem, és örök életet kaptam Jézus Krisztusban.Ezért végzem a szolgálatot ,akár alkalmas az időm,akár nem.Mert mindenkit Isten meg akar menteni.Ezt Jézus Krisztusért tehetem,mert az Atyánál is megigazulást kaptam,Jézus Krisztus Vérébe vetett hit által. Ha százszor is kérdezitek,akkor is ezt mondhatom.Már húsz éve ennek,de egy másodpercét sem felejtem el e nagy eseménynek-örömnek.Mindig szemeim előtt van.Ezt naponta hálával megköszönöm,és magasztalom Jézus Krisztus fenséges nevét.
Még annyit,hogy ,aki tiszta Biblikus Igehirdetés végez ma,akkor kb 16 éve annak,hogy a saját szájából hallottam a következőt. Már évek óta a szószéken álltam és hirdettem az evangéliumot és még nem voltam megtérve,de lehet hogy az újjászületés is ott volt.A sorrendre nem emlékszem.Akkor ez is látszat megtérés volt? Pedig pont ettől a hű szolgától hallgassuk ma is az evangéliumot nagy részben.Nagyon csodálkoztam akkor tájt ezen.Itt ,,talán'' értem meg ,hogy a Filippi 1,18-ban Pál mit is akar mondani.
De egyben ez lenne a kérdésem felétek,hogy: miről is van ott szó?
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 11:49:29 | megtekintés
Jocó 2012-01-16 12:52:18
"...mert én egészen biztos vagyok benne, hogy először van a megtérés."
Kedves Szivárvány!

- "Az pedig ismeretes,hogy az akarat vezére az értelem vagy ész. Minthogy pedig a vezér vak,világos,hogy mennyire jut el az akarat. Ezért a még újjá nem született embernek nincs semmi szabad akarata a jóra,nincs semmi ereje a jó véghezvitelére.
Az Úr azt mondja az evangéliumban: Bizony,bizony mondom néktek,hogy mindaz,aki bűnt cselekszik,szolgája a bűnnek. (János 8,34.)
És Pál apostol szerint a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen;minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik,mert nem is teheti. (Róma 8,7.) - Második Helvét hitvallás kilencedik fejezet.
- Ha a még újjá nem született embernek nincs semmi szabad akarata a jóra,nincs semmi ereje a jó véghezvitelére,akkor képtelen arra,hogy megtérjen. Ujjá születés nélkül az ember csak látszatmegtérésre képes.
válasz erre: szivárvány - 2012-01-15 23:04:49 | megtekintés
Jocó 2012-01-16 12:34:24
*Kedves Alex,egy véleményen vagyunk.*
válasz erre: Jocó - 2012-01-16 11:49:29 | megtekintés
Jocó 2012-01-16 11:49:29
Kedves Alex,egy véleményen vagyunk?
Kedves szivárvány!
Kedves Rebeka!
Az szeretném tőletek megkérdezni,hogy Sípos Ete álmos téved e,amikor ebben az előadásban elmondja,hogy az Újonnan születés van előbb és csak ezután a megtérés.
kérlek benneteket,hallgassátok meg ezt az előadást és osszátok meg velem véleményeteket,mert predesztinációt érintő kérdés,hogy melyik van előbb. Aki úgy gondolja,hogy újjászületés nélkül meg lehet térni,az ezzel azt állítja,hogy az ember a kezdeményező,nem pedig Isten. Kérlek benneteket,hogy hallgassátok meg és beszéljük mondjátok el véleményeteket,hogy Sípos Ete Álmos,hol,miben téved.
Előre is köszönöm.

http://w345.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_megterest_vagy_ujjaszuletest_hirdetunk-6mbtycl8npj
válasz erre: alex:) - 2012-01-16 07:47:53 | megtekintés
Rebeka 2012-01-16 11:29:48
Kedves testvéreim az Úr Jézusban Krisztusban!

Ezt az írást úgy másolom be,nem szoktam betenni a másik ember értelmezését,de most mégis megteszem,de oda is teszem -honnan való. ,nem én írtam.Tehát hallom az igét,vagy Isten másképp is támaszthat bennem bűneimre nézve bűnbánatot,azt pedig már leírtam saját magamról,ezt többen olvasták priviben.Isten szólogatott ,ébresztgetett,kopogott a szívem ajtaján,ami nagy sokára bűnbánathoz vezetett,utána kaptam a Szentlelket.Tehát így lettem újjászületett,vagyis Isten gyermeke.

Innentől van bemásolva egy kis részlet: ,,Amikor eljött a pünkösd napja''
A pünkösdi esemény éppen úgy egyszeri és megismételhetetlen, mint Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele. Aki tehát "új pünkösdről" beszél, nem a Szentírás szerint gondolkozik. Nincsen új pünkösd, mint ahogyan nem lehetséges új karácsony vagy nagypéntek sem. - Más dolog az, hogy Isten azóta adja Szentlelkét mindazoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek.

Hogyan adja? Ahogyan a háromezer ember kapta pünkösdkor a Szentlélek ajándékát. A bibliai leírásban pontos sorrendet figyelhetünk meg:

* hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált)

* rádöbbentek elveszett állapotukra ("Mit cselekedjünk?")

* megvallották bűneiket és szakítottak velük (megkeresztelkedtek)

* hittel elfogadták Jézustól bűneik bocsánatát és

* megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38).

Ez a sorrend nagyon fontos, és más bibliai helyek tanúsága szerint is megfordíthatatlan. Nem lehet a végét előre venni, igazi megtérés nélkül senki sem kaphat Szentlelket. Legfeljebb valamilyen "más lelket" (2Kor 11,4), amitől Isten őrizzen meg. A rajongó közösségek tévelygéseivel szemben csak e bibliai üdvrend helyes és pontos ismerete óvhat meg bennünket.A Szentlélek által a hívő ember az élő Krisztussal jut életközösségbe. Tagja lesz a Krisztus-testnek, a hívők közösségének, amelynek Krisztus a Feje. "Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg" (1Kor 12,13). Ez a Lélek-keresztség hiteles újszövetségi értelmezése. A Szentlélek belekeresztel, vagyis beiktat, betagol a Krisztus-testbe, tehát minden újjászületett hívő meg van keresztelve Lélekkel. (S ennek a Biblia szerint nem feltétlen kísérője az új nyelveken szólás (ApCsel 8,17, 1Kor 12,30 - s a pünkösdi háromezerről sem olvassuk ezt).Cseri Kálmán
alex:) 2012-01-16 07:47:53
Először újjászületünk,és utána megtérünk,ebben a sorrendben.
A halottlelkünk,nem tud megtérni,ezért a Szentlélek, megeleveníti,újjászül,s a kőszívet kicseréli hússzívre! :)
-maradok szeretettel.
válasz erre: szivárvány - 2012-01-15 23:14:41 | megtekintés
szivárvány 2012-01-15 23:14:41
Kedves Alex!
Bár én a válaszodból nem következtetek egyértelműen arra, amit Jocó írt, hogy először újjászületünk, azután megtérünk.
Kérlek, írd le egyértelműen, Te hogy látod, vagy hogy tudod?
Válaszodat szeretettel várom. :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-15 14:29:36 | megtekintés
szivárvány 2012-01-15 23:04:49
Kedves Jocó!
Tulajdonképpen nekem nem is az lett volna a kérdésem, hogy mi van előbb, a megtérés-e vagy az újjászületés, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy először van a megtérés.Miután Jézus megtisztított, születünk újjá Isten Szentlelke által, amikor is Jézus lakozást vesz a szívünkben. Ő piszkos, szennyes, bűnös szívben nem költözik be, először rendet tesz az életünkben és kitakarít. /Legalább is ahol én megtértem, így mondták/. Ez egy folyamat, ami egyszerre történik meg, de ebben a sorrendben.
Igazán az volt a kérdésem, hogy a megtérés után eltelhet-e hosszabb idő az újjászületésig.
Köszönöm a válaszod.
válasz erre: Jocó - 2012-01-14 21:55:16 | megtekintés
szivárvány 2012-01-15 19:25:14
Kedves Rebeka!
Véleményem szerint is ez a sorrend, ahogy Te írtad.
1. Megtérés, amikor is meglátjuk, megbánjuk, megvalljuk bűneinket, amire kérjük, majd elfogadjuk Jézus bocsánatát.
Amikor ezt hittel elfogadtuk, akkor 2.-ként jön az újjászületés, amikor is Isten Szentlelke újjászül és Jézus beköltözik a szívünkbe.
"Tehát odafordultam bűneimmel Krisztushoz és bűnbocsánatot kaptam, újjászült az Ő Szentlelke által."
Köszönöm szépen a válaszod.
Szeretettel: Szivárvány :)
válasz erre: Rebeka - 2012-01-14 08:35:10 | megtekintés
Jocó 2012-01-15 14:47:43
Kedves Alex!
Köszönöm szépen ezt a Biblikus írást!
Ebből megtudható,hogy szivárvány kérdésére a te válaszod is ugyan az,ami az enyém. Újjászületés nélkül nincs megtérés.
Újjászületés és megtérés egy időben. :)
Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg Téged! :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-15 14:29:36 | megtekintés
alex:) 2012-01-15 14:29:36
Kedves Jocó.
Nem akartam ide elsőként ugorva s megfejelni,vagy kitölteni a kérdésedre,az adott választ. Nem lenne fair,részemről,Isten pedig a szívemben lát. 2Tim. 2:4 " Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez." Tudniillik,nemcsak tanulmányok által,de Isten szent Fián valóságosan is átvehettem Tőle személyesen az Ő drága kegyelmét! Addig is kegyelméből tartott meg,mint a következő Ige is ezt mondja: „Kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2:8).
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.(Ef 2:18)

Ján 11: 43.-44 És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.
Nem azt mondta neki, hogy támadj fel, gyógyulj meg, kelj fel ágyadból, hanem csak annyit: Lázár jöjj ki. Olyan ez a mondat mintha csak egy hibernált embernek mondta volna, aki élt, és csak felébreszteni kellett.
-Mert a ősbűn esett óta,mindnyájan lelki halottan születünk,azaz " az a neved hogy élsz pedig halott vagy " (jel.3,3)
Az embernek Istennel való kapcsolata megszakadt, szabad akaratát teljesen elveszítette, és istenképűsége összetört. (Jn 5,24-25)
Luther: A szolgai akarat. „Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek (Jn 8,34)”,Noha rabságunk erkölcsi jellegű, helyzetünk egyáltalán nem jobb, vagy könnyebb, mint az egykori rabszolgáké volt. Ugyanúgy nem vagyunk a magunk és akaratunk urai, sőt még mélyebb a megkötözöttségünk, mivel természetünkből, jellemünkből, azaz belülről fakad (Ján 8,34; Róm 7,14; Jer 13,23). Ráadásul mi sokszor nem is vagyunk tudatában elesettségünknek. Kifejezetten jól érezzük magunkat szolgai állapotunkban, a „bűn ideig-óráig való gyönyörűségében” (Zsid 11,25). Mindezt tetézi, hogy Sátán, az ember rabszolgatartója, aki „emberölő volt kezdettől fogva” (Ján 8,44), semmi áron sem hajlandó áldozatát szabadon engedni.
Tehát az Úr Jézus a kezdeményező,és nem mi,hiszen mi hullák vagyunk,és a halottak nem tudnak magukra kötni infúziót! Mindent abszolút az Isten Lelke végez,az kelti életre a halottlelkünket! Mindenkinek másképpen!De arról tudomása van,és nem teóriája,nem misztikája,és képzelgése,hanem BIZONYSÁGA VAN!
De előtte az Isten vonzásába kerülünk,mert " Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. 45. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.”Jn 6,44-)
Szentlélek újjászül (Jn 3,5-6) akkor már él bennem az új Élet,Krisztus,s bennem a Lélek munkálja ki az akaratot,nem én! És ez egy új élet kezdődik,halálomig tart a megszentelődési folyamat.
Megtérni,elfordulni a bűntől(megundorodni,az óemberemet naponta megöldökölni-na az a nem semmi,legalábbis nálam!És ezzel együttvéve visszafordulni az Úr Jézushoz,mert Ő végezte el bennem a vissza állító programot,amit az első Ádám elszúrt! Azaz abszolút mindent az Úr csinál,ezért Tökéletes!
Az én funkcióm,az új életbe,a szentéletben,magamat minden nap megtagadni,és az Úr Jézus Igáját felvenni (engedelmesség,teljes bizodalom,egészléttemmel Őt követni,és ALÁZAT! Esek, kelek,térdre,talpra,előre.........De minden javukra van Róm. 8:28.Ez is,az elesés is,a megváltottaknak,miért? Mert az Úr Jézus mindezt a javunkra beépíti!

A lényeg ne csak egyszer szülessünk meg,hanem kétszer! Mert aki kétszer születik meg az örökké él az Úr Jézussal,ez az újjászületés eksönje! Hála és dicsőség az Úrnak,most és mindörökké-ámen.:)

válasz erre: Jocó - 2012-01-14 21:55:16 | megtekintés
Jocó 2012-01-14 22:10:26
Köszönöm ezt az Igét,kedves Rebeka!
válasz erre: Rebeka - 2012-01-14 17:51:11 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-14 21:58:37
Igazából én nem szoktam azon gondolkodni, hogy ki a hívő és ki vallásos.Isten látja úgyis mindannyiunkban az Ő munkáját, ilyen kategóriák nélkül is. Próbálok mindent, mindenkit Isten szemével látni Aki bennünk él.
Öröm számomra ha egy keresztény beírásán látszik hogy találkozott Jézussal, Isten Országában él már most itt a földön. A Jézussal való személyes találkozást úgysem pótolja sem a katolikus katekizmus, sem a pokollal fenyegető igék felsorolása. A kerügmára kell törekednünk felekezettől függetlenül.Megmutatni mindazt amit Jézus szeretete tesz velünk , értünk már itt a földön.
Ez a szeretet viszont sürget a bűnvallásra, mert ez az a Szeretet, Akivel már most élünk és fogunk egy örökkévalóságon keresztül.
válasz erre: Rebeka - 2012-01-14 17:30:03 | megtekintés
Jocó 2012-01-14 21:55:16
Kedves Márti,nem tudok róla,hogy megbántottál volna.
Szivárványnak válaszolok a kérdésére,mert valahogy megfeledkeztünk róla,pedig jó kérdés.
Kedves Szivárvány!
Isten szabad akaratot adott az embernek. Ha a bűnesetet követően az embernek van szabad akarata arra nézve,hogy az üdvösségét érintő kérdésekben választhasson jó és rossz között,akkor lehet arról beszélni,hogy előbb történik a megtérés és csak ezután az újonnan születés.
Ha viszont a bűnesetet követően az ember értelmét (ami az akarat vezére),meghomályosította a bűn,akkor nincs szabad akarata arra nézve,hogy üdvösségével kapcsolatban döntsön. Mert ha a bűn miatt lelkileg halott valaki,akkor csak abban az esetben térhet meg az Úrhoz,ha előbb lelkileg megelevenedik. Véleményem szerint nem lehet Istenhez térni addig,amíg valaki a bűn állapotában lelkileg halott,csak amikor már Isten újonnan szüli,akkor tér meg Jézus Krisztust személyes Megváltójának elfogadva.
Válaszom: Újjászületés és megtérés egy időben,a sorrend nem felcserélhető,mert újjászületés nélkül nincs megtérés.
válasz erre: mt - 2012-01-14 20:59:53 | megtekintés
mt 2012-01-14 20:59:53
Kedves Jocó, sajnálom, ha megbántottalak, miközben a lehető legkeresztényibb módon láttattad a megkülönböztetést- ezért köszönet.
válasz erre: Jocó - 2012-01-12 00:21:33 | megtekintés
Rebeka 2012-01-14 17:51:11
Kedves Jocó, így van,egyetértek veled.
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.Ján 1 1-5
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal.Róma 16,24


válasz erre: Jocó - 2012-01-14 13:23:51 | megtekintés
Rebeka 2012-01-14 17:30:03
Nagyon fontos hogy miközben Jézus farizeusokhoz intézett szavain elmélkedünk, mi magunk nehogy egy picit is hozzájuk hasonlóvá váljunk.
Vigyáznunk kell nehogy kísértésbe essünk. Sok hívő észrevétlenül belesétál ebbe a csapdába.

Kedves József!
Végül is igaz,hogy kísértésbe ne essünk,mert az Ige is erre figyelmeztet.a másik fele az írásodnak is előfordulhat,de főleg a vallásos embereknél gyakoribb.De ugye azzal egyetértesz,hogy a vallásos és a hívő ember között óriási a különbség.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-14 13:21:10 | megtekintés
gyöngyi 2012-01-14 14:04:05
Kedves József, az a szeretet ha az Isten szeretetét adom tovább, amely ebben nyilvánul meg és úgy gondolom ezzel az első nagy parancsolat is kiteljesedést nyer:
Mert úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.Jn3.16

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! (Mt. 10.7 ) A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22.17)
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-14 13:21:10 | megtekintés
Jocó 2012-01-14 13:23:51
Alexhez hasonlóan én is rövid leszek. :)
"Mi vagy Ki is a mi igazságunk?A lecke fel van adva mindenkinek."
Kedves Rebeka!
Csak az Úr Jézus és most nem egy Krisztust ábrázoló szoborra vagy képre gondolok,hanem az Igére.
Tudom,kedves Alex,hogy mindenkinek van hátszele és egyetértek soraiddal.
Kedves Gyöngyi,nagyon passzol videó,melyet Alex hozzászólásával kapcsolatban kitettél.
Kedves József,olvastalak.
Elítélni valakit vagy megítélni,hogy mi helyes és helytelen,az két különböző dolog. Írásodból kiderül,tudod,hogy nem akarok rosszat neked. A látható egyházhoz tartozás nem üdvözít,mert attól,hogy valaki az egyház tagja,még nem biztos,hogy Jézus Krisztushoz tartozik. Hozzá szabad nekünk hívni embereket,nem látható gyülekezetekhez,mondván,hogy ha azokhoz csatlakozik valaki,akkor minden rendben. Például a hetednapi adventisták úgy gondolják,hogy a szombat megünneplése végett,ami szerintük az Isten pecsétje,miszerint az Ő egyházuk az igazi,a többi egyház pedig bukott egyház,mivel a vasárnapot,a fenevad bélyegét magán viseli. Az igaz egyház a Krisztus test,látható gyülekezetekben lévő megváltott emberek láthatatlan lelki közössége az Úrban.
Mivel Szivárvány feltett nekünk egy nagyon jó kérdést,amelyről elsiklott a figyelmünk,ezért bemásolom újra.

Megtérés, újjászületés.
Ki, mit ért megtérés, újjászületés alatt.
Bár a megtérést a legutóbb bővebben kifejtettétek, de szeretném, ha röviden 1-2 mondatban ismét leírnátok az újjászületéssel együtt.
A kérdésem, hogy időben van-e eltérés, vagy egy időben történik mind a kettő?
Természetesen nekem is van véleményem, de első körben a Tiéteket szeretném olvasni. :)

válasz erre: Rebeka - 2012-01-14 12:34:55 | megtekintés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.