Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

SZELÍDEN, DE BÁTRAN

mt 2012-01-13 09:51:50
Az emberi szervezet,a teremtés csodája
http://www.pszichologus-maganrendeles-online-is.hu/blog/a-varazslatos-lenyugozo-emberi-test-titkai-az-emberi-agy-mukodese-hogyan-hat-a-gondolatainkra-mit-csinal-problema-eseten-az-emberi-agy-1/
mt 2011-11-27 08:17:25
A keresztyén egész élete telve van a gonosz elleni küzdelemmel. Hogyan tudnak a hívők ellene állni a Sátánnak? Vizsgáljunk meg tíz olyan eszközt, amik segítségével a hívők megerősödhetnek a lelki harcban.

Első. A hívőknek meg kell engedniük, hogy a Szentírás vezesse életüket. Azok az emberek, akik engedelmeskednek annak, amit Isten mond, biztonságban, boldogan és tisztán fognak élni.

Második. A hívőknek nem szabad megszomorítaniuk a Szent Lelket, Aki azért küldetett, hogy tanítsa a keresztyéneket. Ő megmutatja, hogyan kerüljük el a sátáni csapdákat és kísértéseket. Megmutatja nekünk, hogyan tesz meg minden a Sátán annak érdekében, hogy bűnbe vigyen bennünket. Tehát, a hívőknek engedelmeskedniük kell a Szent Léleknek, mikor azt tanítja nekik, hogy: „nagyobb az, aki bennetek van; mint az, aki e világban van” (1 Jn. 4: 4).

Harmadik. A hívőknek olyan gondolatokat kell táplálniuk magukban, mintha már most a mennyekben lennének. A menny az a hely, ahol a szentek tökéletes engedelmességgel szolgálnak majd Istennek. Ha ezt teszik már itt a földön, akkor megmenekülnek a Sátán támadásainak hatásától.

Negyedik. A hívőknek ellene kell állniuk a Sátánnak abban a percben, amikor az elkezdi kísérteni őket: „álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak. 4: 7).

Ötödik. A hívőknek be kell töltekezniük a Szent Lélekkel. Engedniük kell, hogy Ő betöltse életüket, mint ahogyan a szél betölti a hajó vitorláit. Szükségük van a Lélek erejére, ahogyan Pál is írta: „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen” (Ef. 6: 12).

Hatodik. A hívőknek alázatosaknak kell maradniuk. Istenre kell támaszkodniuk minden szükségükben, és, ily módon, meg lesznek óvva a kísértésektől.

Hetedik. A hívőknek vigyázniuk kell életvitelükre. A Sátán támadni fogja őket, és nekik őrhelyükön kell állniuk.

Nyolcadik. A hívőknek közösségben kell lenniük Istennel, és meg kell hallgatniuk, hogy mit mond Ő nekik. Ha ragaszkodnak Istenhez, habár kísértések érhetik őket, de a Sátán nem fogja egykönnyen legyőzni őket.

Kilencedik. A hívőknek naponta új erőt kell meríteniük Krisztusból a Sátán elleni harcban. Nem támaszkodhatnak a maguk erejére, és arra az erőre, amit a múltban nyertek. Ennek a folyamatnak imádságban kell végbe mennie, miközben a Szentírást tanulmányozzuk, és más keresztyénekkel is közösségben vagyunk.

Tizedik. A hívőknek állandóan imádkozniuk kell. Jézus azt mondta: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen” (Mt. 26: 41).

És utoljára, a hívőknek hálásaknak kell lenniük, mikor megszabadíttatnak a Sátán támadásaitól. Ez Isten szeretetének jele Jézus Krisztusban. A hívőknek folyamatosan arra kell vágyniuk, hogy Krisztussal legyenek. Itt, ebben a világban a Sátán folyamatosan arra fog törekedni, hogy elveszejtse a hívőket. De amikor azok bemennek a nyugalomba, és Krisztusban fognak gyönyörködni a mennyekben, örökre meg fognak szabadulni a Sátán kegyetlenségétől és álnokságától.
http://www.freeweb.hu/iratok/egyhtori/epito/papai/SATANNAK.HTM
mt 2011-11-24 21:25:52
http://www.youtube.com/watch?v=mx6Q1Gpggwo&feature=related
mt 2011-11-08 08:42:53
Sieger Köder: Der gute Hirte
http://www.versacrum.de/koeder-gute-hirte-p-454.html
csigabiga 2011-11-07 22:13:44
Most és örökké

http://www.youtube.com/watch?v=7q1GxX86N6U
mt 2011-10-26 09:27:53
http://www.youtube.com/watch?v=r8HjBT5tGps&feature=related
mt 2011-06-08 08:29:25
Kard helyett inkább:

http://www.youtube.com/watch?v=Ucgc9xl8teE
mt 2011-05-31 12:28:04
II. János Pál beszéde a Kiengesztelődés templomában

Kedves fiatalok, az egyháznak szüksége van a ti lelkesedésetekre és nagylelkűségetekre, hogy az Evangélium jóhíre eljusson mindenkihez. Tudjátok, előfordulhat, hogy az idősebbek hosszú megpróbáltatások és fáradságos évek után áldozatul esnek a félelemnek vagy a csüggedésnek, és elhalványul bennük az a lelkesedés, amely minden keresztény hivatásnak sajátja. Az egyházi intézményeket is elérheti ez a veszély, hogy a megszokás vagy a tagok gyöngeségei következtében ellanyhulnak az Evangélium szolgálatában. Az egyháznak szüksége van reményetek és lelkesedésetek tanúságtételére, hogy jobban betölthesse küldetését. Ne érjétek be avval, hogy visszahúzódva kritizáltok vagy tétlenül arra vártok, hogy a személyek és az intézmények jobbá legyenek. Keressétek fel az egyházközségeket, a diákszervezeteket, a különböző mozgalmakat és közösségeket, s vigyétek el nekik türelmesen ifjúságotok sajátos értékeit. Bizalommal támogassátok azokat, akik az egyházban szolgálatot vállaltak: ők nektek szolgálnak Jézus nevében, és ezért rájuk vagytok utalva. De az egyháznak szüksége van a ti jelenlétetekre és részvételetekre....

mt 2011-02-18 11:02:47
Évekig hordoztam magammal egy ajándékba kapott Karácsony idézetet, életről és álomról :)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-02-18 07:01:09 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-02-18 07:01:22
Imádság:
Uram! Te az utolsó ítélet napján azt nézed majd, hogy megtettük-e csak eggyel is a legkisebbek közül, hogy enni, inni adtunk volna nekik, meglátogattuk-e őket betegen, vagy a börtönben. Sokszor hisszük, hogy nagy dolgokat kellene tennünk, pedig csak kicsiket kellene nagy szeretettel. Ebben is légy iránymutatónk, megáldónk. Ámen
Simul justus et peccator 2011-02-18 07:01:09
A nap gondolata:
Az életet álommá kell átalakítani, s álmunkból valóságot formálni.
Simul justus et peccator 2011-02-18 07:00:54
Csak! Ez az egymásra odafigyelés veszett ki a világból, mert a pénz diktál, irányit, hangol rá egy lehetőségre, vagy beszél le róla. Ma feltétlenül fontos, hogy hatékony legyen a munkánk, elfecsérelt perceink ne legyenek, s megfeleljünk a követelményeknek. Ha marad egy kis idő, akkor gyakran a reklámok sugalmazta maguk kényeztetésébe kezdenek sokan, hiszen a sok munka után megérdemlik. A modernnek hitt gondolkodás azt sugallja, sok pénzt kell hétközben keresned ahhoz, hogy hét végén kellőképpen kikapcsolódhass, felfrissülhess a következő heti hajrára. Ebbe az élettempóba nagyon nehezen fér bele a másik emberrel való törődés.
Simul justus et peccator 2011-02-18 07:00:37
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék érte a ti mennyei Atyátokat! (Mt 5:16)

Hiszen annyi feladat van, amiért nem kellene fizetni, hogy valaki elvégezze, hanem az egymásra és környezetünkre való odafigyelés megoldaná gondjainkat. Hiszen öregek napközi otthonát, vagy óvodát látogatni, az utcát felsöpörni, a játszóteret lefesteni, a szomszédnak bevásárolni, az ágyban fekvőnek kiváltani a gyógyszert, a bizonytalant átsegíteni az úton, az öregnek segíteni megkapálni a virágoskertjét – mind-mind olyan feladat, ami nem kerül semmibe, csak odafigyelésbe.
mt 2011-01-04 13:28:02
Szöveg nélkül:http://indavideo.hu/video/Tabani_Istvan_-_Csillag_szuletik_-_Fenyev_tavolsag__zsuri
mt 2011-01-04 13:27:21
Ezek akkor is nagyon szépek!
mt 2011-01-02 11:23:36
Helyesbítek: 2011:)
Írásfüggő lettem volna? Kegyelem!
mt 2011-01-01 23:42:27
Jézus az egyetlen Megváltó /2000/ éve, miért is jött volna,ha nem visszaállítani az embert( jelen,múlt,jövő emberét) az isteni szeretet közösségébe,istengyermeki ragyogó méltóságába?
Pár dolog a testvéri szeretet elleni fénytörő bűnlistáról: csalás,hazugság (Tesz 4,6; Ef 4,25) versengés (Gal5,20;Róm13,13) harag(Gal 5,20; Ef 4,26)veszekedés,civakodás (Gal5,21;Róm 13,13)irigység (Gal5,21; Tit3,3) gonosz beszéd,rút beszéd,üres fecsegés,ostoba vagy kétértelmű beszéd (Ef 4,29; 5,4.6; Kol3,8)

Isten pedig azt kívánta, hogy a választott néphez tartozók szentek legyenek. Persze mi is:) (1Tessz 4,3)
Istenem, tudok legalább kiengesztelődni?

Aki kéri és befogadja a Szentlelket,Jézus testvére lesz, állítólag:só, lámpás,kovász. Isten országa építőmunkása.
Olykor radikális. Egyesek gyógyítanak,mások nyelveken beszélnek, stb.
Szeretettel ajánlom: http://regi.hagyomanyokhaza.hu/index.php?page=119
/videó helyett labirintus/
Simul justus et peccator 2010-12-31 11:37:58
2Móz 14,14
Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.


13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Ef6
Tamás bátya 2010-11-09 22:12:33
Kedves Jadwiga! Köszönöm a nevével kapcsolatos felvilágosítást. Megint gazdagabbak lehettünk egy lengyel-litván-magyar történelmi ismerettel, és egy honfitársnő hithőssel.
A politikusok, szinészek, tudósok, sportolók hitbéli megnyilvánulásival kapcsolatban fogok majd szólani. Addig is itt egy érdekes előadás meghallgatásának lehetősége:
2010. november 14.: Milyen vallású volt a magyarok első királya, István?
Helyszíne: Nagyvárad téri ref. templom altemploma (VIII. ker. Üllői út 90.), vasárnap 17 óra.
(Heim Pál kórház mellett).
Szerintem ez mindenkit érdekelhet.
Simul justus et peccator 2010-11-04 20:40:58
Igazad van, egytértek
válasz erre: herbie - 2010-11-03 19:11:01 | megtekintés
herbie 2010-11-03 19:11:01
politizálni = a köz javát munkálni. Jó a cím: szelíden, de bátran. Még akkor is, ha sok ember azt mondja: az egyház (és a pap) ne politizáljon! Nem tehetjük meg, hogy ne szóljuk az Isten igaz üzenetét, hiszen a világban, de nem világiasan élni, ez feladataink egyike!
válasz erre: MISI - 2010-11-02 22:34:49 | megtekintés
MISI 2010-11-02 22:34:49
Kedves barátaim! Örömmel látom, hogy a címválasztásom felkeltette a figyelmetek és nagyon színvonalas, kulturált hozzászólásokat írtatok. Úgy érzem alapelveink nagyon azonosak mert keresztények vagyunk, jók akarunk lenni. De nem gyáván meghúzódva akarunk élni, hanem hitünket bátran felvállalva. Én katolikus vagyok,feleségem református, a helyi evangélikus lelkészt és gyülekezetet is jól ismerem már évek óta. Ezért tudom és vallom, hogy nagyon sok ami összeköti e felekezeteket, elsősorban Jézus és csak emberi hibák, tévedések okán van ami elválaszt, korántsem tragikus mértékben. Jó megtapasztalni, hogy a közeledésnek egyre kevesebb oka, ellenzője van. A téma lehet itt bármi, mert én is azt vallom, hogy a hit erejével felvértezve véleményt kell alkotni mindenről, azt hangoztatni...az az politizálni!
Jadwiga 2010-10-31 19:01:58
Kedves Tamás bátya!
1 Nem. De a magyar Hedvig, aki a lengyeleknek Jadwiga, a litvánok megtérítője az a nő, aki "szelíden, de bátran" tette, amiről mi beszélünk a portálon. :-)
2. Érdekes,csak egy kissé emelkedett és kiegyensúlyozott lelkületet igényel ez a téma. Szellemi erőfeszítést igényel. De ez jó.
3. Korábban nagyon keveset fórumoztam. Több oka is van. Azt tapasztaltam, hogy sok ember van, aki majd kirobban a tehetetlenségtől és a tenni vágyástól kis hazánk, nemzetünk, az emberiség értelmében. De a megoldási javaslataik rendszerint annyira kivihetetlenek, hogy végén elveszti az értelmét a gondolatcsere. Vagy megszólják a hivő partnert. Ezért igény van olyan, a napi problémák megbeszélésére is időt szánó fórumokra, ahol vannak olyan személyek, akik le tudják csillapitani az esetleges indulatokat lelkiségükből adódóan.
Azt hiszem
válasz erre: Tamás bátya - 2010-10-31 18:01:14 | megtekintés
Tamás bátya 2010-10-31 18:01:14
Köszönöm Herbienek és Jadwigának, hogy ilyen szeretettel fogadtak!Jadwigának üzenem, hogy persze értem a szóhasználatot, de legalább köztünk ne legyen kiírva. (jó az így is: h...).Jadwiga! Talán lengyel gyökereid vannak? Ezt csak a neved után kérdem.
Nem vagyok valami nagy számítógépes, tíz éve kényszerültem a munkám miatt belekezdeni. Most már nyakig benne vagyok, de hát csak amolyan öntanuló módon. Ti biztosan fiatalabbak vagytok, talán tudtok segíteni: ebben a fórumban ugye van egy téma felsorolás.Én a "Szelíden, de bátran" c. témát választottam. Kérdés: el lehet-e térni ettől a témától, vagy inkább keressünk egy olyan témakört ahova befér? Arra gondolok, hogy most pl. erősen elmentünk egy politikai-jogi témába (persze a dolognak van erkölcsi oldala is). Tehát bátran folytathatjuk itt a másik témával, vagy inkább maradjunk az eredeti témánál? Van véleményem az Alkotmány Bíróság ügyben is, de sokkal éredkesebbnek tartanám, ha pl. folytatnánk az eszmecserét a "Szelíden, de bátran" témakörben.
Mit szólnátok, ha eszmét cserélnénk a híres keresztény emberek, (színészek, politikusok stb.) nyilvánosság előtti hitvallásáról, tanúság/bizonyságtételéről. Ugyanis nem mindegy a társadalomban, hogy az Isten által odaállított vezetők miként nyilvánulnak meg! Egyáltalán megnyilvánuljanak-e? Ha, igen, milyen mértékben? Én személy szerint olyan politikusokra vágyok, mint a bibliai Nehémiás: aki felismerte a saját és népe bűnét, ezen megszomorodott és sírt, majd imádkozott és kérte az Úr bocsánatát, végül a negyedik lépcsőben cselekedett: elment az őt fogvatartó királyhoz, és elmondta kérését, majd cselekedett és hazament Jeruzsálemet újjáépíteni. Üdvözlök mindenkit!
Van még egy technikai gond: most hogy gépelek, mindig elugranak a sorok, nem látom, hogy mit írok! Ez csak nálam van igy, vagy általános gond?
Jadwiga 2010-10-30 19:44:58
Igaza van. De tudjuk mi történik valójában?
Megnyirbálnák az Alkotmánybiróság hatáskörét, aki-ami megnyirbálja az alkotmány, az érvényben lévő alaptv. szerinti legfőbb tv.hozó szerv, az országgyűlés hatáskörét.
Vagy az alaptv. téved és a legfőbb tv.hozó szerv nem az országgyűlés, hanem az AB. Vagy az alkotmányt védeni kell az állampolgárok, a szavazók által megválasztott országgyűléstől. Kulcskérdés lehet, hogy kevés állampolgár szavazott. Talán az alaptv.be rögzíteni kéne, hogy a szavazás-választás nemcsak jog, hanem kötelesség. Ezzel persze csak annyit érnénénk el, hogy még több választót lehetne hibáztatni. Hol van a megoldás?
válasz erre: herbie - 2010-10-29 20:31:06 | megtekintés
Jadwiga 2010-10-30 19:35:54
Kedves Tamás bátya!
Kezdeném azzal, hogy jó, hogy bejelentkezett.Élmény. Gazdagítja a lelket.
Nem hiszem, hogy azt irtam volna, hogy én nevezem egyházunk tagjait ily szerencsétlen minősítéssel. Ellenkezőleg. Bár sokan hiszik az Isten követőire, hogy nem normális a gondolkozásuk, a tény az, hogy éppen ez a normális és az ettől eltérő a hiányos. Bár sarkos a megfogalmazás, elismerem. Ez is az.
válasz erre: Tamás bátya - 2010-10-29 14:10:15 | megtekintés
herbie 2010-10-29 20:31:06
Hello Tamás bátya! Köszöntelek körünkben!
Megszólítottál, ezért válaszolnom kell! Egyetértek a veled leírtakkal: hívőnek lenni nem egyoldalúságot jelent politikailag is, és valóban a nemzeti együttműködés kormánya sem fog mindig általunk helyeselt módon cselekedni, s ezt értelmes dolog szóvá tenni!
Például: amit most készülnek tenni az Alkotmánybírósággal szerintem kicsit túlmegy a határokon. Nem kellene okot adni a diktatúrát kiabálóknak a na látjátok hozzáállásra. Szerintem ezt a kérdést elegánsabban kellene megoldani....
válasz erre: Tamás bátya - 2010-10-29 14:10:15 | megtekintés
Tamás bátya 2010-10-29 14:10:15
Természetesen fel kell vállalnunk a keresztyénségünket, bár nem könnyű. De Jézus se azt kérte az Atyától, hogy kivegyen bennünket a világból, hanem, hogy őrizzen meg a gonosztól. A lényeg, hogy a Biblia tele van olyan felszólító és bátorító igékkel, amelyek a megtért hívőknek előírják az evangélium hirdetését, a tanítványságra szóló elhívás (kiküldés) teljesítését.
Misivel egyetértek. Péld356-ért imádkozni fogok, hogy Isten adjon neki erőt és ajándékokat, hogy ne felejtkezzen meg a rábízottakról.
Herbie-nek írom, hogy adott esetben még a nemzeti együttműködés kormányát is figyelmeztetni kell Isten törvényeinek betartására.
Jadwigának csak annyit, hogy azért nem kellene a hülye jelzőt alkalmazni, még a saját felekezetére sem! Én református vagyok, bár jó régen, több, mint 6 évtizede görög katolikusnak kereszteltek. Természetesen Istennek elegendő, ha valaki elismeri bűnös voltát, elfogadja a keresztet és a Húsvétot (feltámadást)és Jézus Krisztust személyes megváltójának vallja. Ezért üdvözít. De hálából a szabadításért elvárja a szolgálatot.
Szeretettel köszöntök mindenkit, jó a portál, ma jelentkeztem be.
Jadwiga 2010-10-29 00:10:35
Egyetértek. Bár én katolikus vagyok. S az emelkedett gondolathoz talán nem illik,és kissé profán,de... Úgy szoktuk mondani: katolikus vagyok, nem hülye. Igen bátran vállalnunk kell hitünken, sőt vallásunkat, s felelősségünket nemcsak a közvetlenül ránk bizottakért, hanem a velünk kisebb és nagyobb közösségben élőkért.
Misi mire gondoltál a topic nyitáskor? Példákat hozni, vagy ?
herbie 2010-10-28 14:40:46
EGYETÉRTEK! Magam is református vagyok, és úgy látom, hogy szelíden, de bátran fel kell vállalnunk felelősségünket a társadalomban....
válasz erre: MISI - 2010-10-25 06:58:55 | megtekintés
Peld356 2010-10-25 11:29:49
Ezzel teljesen egyet értek, habár számomra ez nem megy mindig egyszerüen. Sokszor "meg tudok húzódni" hogy örök életem van és elfelejtkezek a rám bizotakról és néha még a saját örök életemről is...
MISI 2010-10-25 06:58:55
"Az élet harc és csak az győz, aki nem a maga erejével harcol, hanem az Úr segítségével. Nem szabad tehát ebben a világban "meghúzódni", nem szabad kétségbe esni, hanem győzelemre kell vezetni a ránk bízottakat. A rossz úton járókat pedig figyelmeztetnünk kell!" (Református Bibliaolvasó kalauz)

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.