Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Ökumenikus imaiskola

mt 2012-01-29 08:23:28
http://www.youtube.com/watch?v=ALasMKEwvFM&feature=related
mt 2012-01-29 07:31:15
Az ima szentírási mestereiről, imamódokról és imahelyekről kaptunk ezután áttekintést. Számomra itt derült ki, mekkora ima-forradalmár volt Dávid, 4000 fős, főállású dicsőítő csapatával, majd Salamon, aki egy templomfedél alá hozta a hagyományos prózai, és a Dávid-féle zenés imádságot. Ezután gyakorlatra is váltottuk a hallottak egy részét, a többihez pedig buzdítást kaptunk: gyakoroljuk az imádságot, és maradjunk rendszeres edzésben!
Ami itt másodrendű : hol, mikor és hogyan edzek.
Elsőrendű kérdés: a szívem legyen élő!

Ahogy előadónk később a siker kapcsán fogalmazott: Istent nem érdekli sem a világi, sem az egyházi dicsőség, nem érdekli semmiféle álarcviselős színjáték sikere, nem érdekli az sem, hányan jöttünk el a konferenciára, egyedül és csakis a szívünk állapota!

Olvassuk és imádkozzunk a Szentírással, ismerjük meg egyre mélyebben, kihez szól az imánk, fedezzük fel a Teremtő jóságát és szépségét, –akkor fogjuk Őt örömmel és önként, élő szívvel dicsőíteni, csatlakozva a mennyei seregekhez-ld. Jelenések könyve.
Mintha most is hallanám a dicsőítő együttes énekét: Du bist schön, Du bist gut…

A tanításokon és a dicsőítéseken kívül minden nap részt vehettünk szentmisén ill. ökumenikus szertartáson. Igeolvasónknak hála itt ünnepeltük a Három királyok látogatását, Urunk megjelenését, megemlékeztünk a kánai menyegzőről, végül Urunk megkeresztelkedéséről. A felolvasott igei szakaszok megható, ünnepi fénybe vonták meghívásunkat, 4napos együtt imádkozásunkat és küldetésünket hazaérkezésünk után.

S mikor lesz ez a küldetésünk sikeres? Ha Jézus szeretetében élő szívvel az Urat dicsérjük és hirdetjük. Ha vigyázunk a szívünkre, szívünk virágoskertjére, hogy semmi rossz mag gyökeret ne verhessen, s fel ne növekedhessen benne, s vigyázunk, még inkább arra, hogy a jó magvak, úgy mint a nyolc boldogság magvai, kicsírázhassanak és erőre kaphassanak, hogy ezek a virágok nálunk, otthonainkban, munkánk közben is illatozzanak.
Áldás után így indulhattunk tovább.
mt 2012-01-28 16:18:30
Nagyon érdekes volt a német evangélikus-karizmatikus lelkész, Friedrich Aschoff prédikációja ill. tanúságtétele Németország 2. világháborút követő politikai megosztottságáról, ill. a nyugati egyház középkor óta fennálló megosztottságáról, és az egység keresésének útjairól. Augsburg Luther révén a reformáció egyik kiindulópontja volt, sőt, az evangélikus egyház szülővárosa, ahol egy időben be is tiltották a katolikus egyház működését. Csak az 1555-ös vallásbéke állította vissza a szabad vallásgyakorlást. Az elmúlt században több évtizedes, nyilván imádságos egyeztetés és tárgyalás vezetett odáig, hogy összehangolták a Miatyánk és a Hiszekegy katolikus és evangélikus szövegét, majd 1999 októberében aláírták a megigazulás tanáról az Augsburgi Közös Nyilatkozatot. Az Eucharisztia ill.az Úrvacsora ünnepléséről továbbra is eltérőek a nézetek.

Németország újraegyesítését a hívő emberek még ragyogóbb csodaként élték meg. A berlini fal leomlását a bűnök bocsánatáért tartott országos engesztelő imaalkalom után napra, órára pontosan egy évvel jelentették be! („véletlenül”!!) Így jelzi az Úr-alig láthatóan- az ajándékát?
Ma már erről tehetnek tanúságot-többek között ezen a több nemzetet vendégül látó, ökumenikus konferencián is.
mt 2012-01-28 15:10:13
Néhány tanúságtétel Augsburgból,nehézségekről, hasonlóságokkal. Sokunkat személyesen is megérintett, és vigasszal töltött el az Atya ránk is vonatkozó figyelme és terve.
„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt….” –ez a szentírási részlet refrénként tért vissza Miroslav Vlk prágai érsek megrázó tanúságtételében - ahogy élete döntő fordulópontjain, a sok évig tartó kommunista üldözés,a megalázottság (felszentelt pap létére ablakmosóként dolgozott) és a helyreállítás idején is visszatérően elhangzott, mint a mennyei Atya figyelmeztető, de gondoskodást is ígérő, kettőjük között szinte egyezményes szava.
A jelenlegi válságos helyzetben, sajátos, hitet erősítő üzenete volt ennek a tanúságtételnek.
Augsburg kapcsán:"Jöhet valami jó Názáretből?"— kérdezte Nátánáel. "Jöjj, nézd meg", felelte Fülöp Jn,1 46-47
Néha nehezen tudunk mozdulni,főleg ha valahol nincsenek túl jó tapasztalataink, mint nekünk magyaroknak Augsburgban - mondhatni nem túl barátságosak az alapok:
955-ben a várostól délre fekvő Lech-mezőn vetett véget I. Ottó német király Ulrich augsburgi püspök segítségével a kalandozó magyarok- kétes hírű- diadalmentének.
Ezek után jöhet valami jó???
Ráadásul Németországból, ahol nyilvánvaló és máig elevenen hat a múlt?
Most januárban - minden, ami az Úrra figyelésben, imában, dicsőítésben gyógyító és építő lehet, ami az isteni gyöngédségben öröm lehet- ismét azt bizonyította: jöhet jó Augsburgból!

Hallottunk itt gondolatokat tisztázó és rendező tanításokat az Imádság háza alapítójától, Johannes Hartltól. Közben választ kerestünk arra a kérdésre: ha mi Krisztus testét képezzük, él-e, funkcionál-e ez a test, ismerik-e a tagok hivatásukat, ahol igazán működni, építeni tudnak?
Itt szembesültünk félelmeinkkel, amelyek megakadályozzák, hogy az Ige bátorsága és szabadsága szerint éljünk. A hit harcát kell megvívnunk, hogy félelmeink helyett Jézus szeretete, a belé vetett bizalom vezesse az életünket, hogy örvendezni és ujjongani tudjunk abban a szabadságban és világosságban, ahová ő vezet.
De ki számunkra Jézus? Látjuk-e Őt a középpontban, vagy nagyon megosztottak vagyunk?

Megrázóan hiteles volt mindezt éppen Németországban hallani…
Hogyan kezelik itt a megosztottságot? Támadhat-e egy nemzet ilyen múlttal új életre?
Az ószövetségi példák szerint: minden csata előtt imádkozzunk!
/Egy kis helyi specialitás: annak idején Ulrich püspök kard és pajzs nélkül, egyedül a Szentírást maga elé tartva ,imádkozva indult a jól felszerelt magyarok ellen csatába !/
mt 2012-01-15 11:21:49
http://www.youtube.com/watch?v=y-3KryzpY9I&feature=related
Kis bevezetésként:
Az ima definíciója:
1. IMA= MŰVÉSZET
(ezért nem ruházható át,mindenkinek magának kell rátalálnia)
Legfontosabb: az élő szív!
(mit tegyek,ha élettelen a szívem?)
2. IMA= A SZÍV FELLENDÜLÉSE,felemelkedése
( a katekizmus.... szerint)
(utánanézve:
AZ IMAÉLET

2697 Az imádság az új szív élete. Minden percben éltetnie kell minket. Mi azonban megfeledkezünk Arról, aki a mi Életünk és Mindenünk. Ezért hangsúlyozzák a lelki élet atyái a Második Törvénykönyvhöz és a Prófétákhoz csatlakozva az imádságot mint "Istenre emlékezést", a "szív emlékezetének" gyakori ébresztgetését. "Gyakrabban kell Istenre emlékeznünk, mint ahányszor lélegzetet veszünk." [1] De nem lehet "minden időben" imádkozni, ha bizonyos időszakokban nem imádkozunk szándékosan: ezek az intenzív és kitartó keresztény imádság kötött időpontjai.

2698 Az Egyház hagyománya a hívőknek az állandó imádságot tápláló imádságos ritmust javasol. A napi ritmus: reggeli és esti, étkezés előtti és étkezés utáni ima, és a zsolozsma. A vasárnapot, amelynek középpontja az eucharisztikus áldozat, különösen is megszenteli az imádság. A liturgikus esztendő körforgása és nagy ünnepei alapvető ritmus a keresztények imaéletében.

2699 Az Úr az egyes személyeket a Neki tetsző úton és módon vezeti. Minden egyes hívő szívének elhatározása és személyes imádságos kifejezései szerint válaszol Neki. A keresztény hagyomány azonban az imaéletnek három főbb kifejezési formáját őrzi: a szóbeli imát (oratio vocalis), az elmélkedést (meditatio) és a szemlélődő imádságot (oratio contemplativa). Alapvető vonásuk közös: a szív összeszedettsége. Az Ige megőrzésére és Isten jelenlétében való megmaradásra irányuló éber figyelem miatt e három kifejezési forma az imaélet intenzív időszaka.
http://www.katolikus.hu/kek/kek02697.html )
mt 2012-01-15 08:55:00
Kedves Angyal,örülök,hogy belehallgattál- itt legalább;)
Igyekszem majd föltenni magyar összefoglalót,és/vagy részleteket is.
angyal / József/ 2012-01-14 23:05:33
Ugyanez magyarul:) Köszi:)

http://www.youtube.com/watch?v=frpTDrtP6_k
mt 2012-01-14 18:03:31
MEHR-2012, karizmatikus, ökumenikus konferencia
Archiv 25-27: "Taníts minket imádkozni"
http://www.youtube.com/watch?v=OoemSRG2WJc&list=PL38FDAD2840CF1E2A&index=5&feature=plpp_video
mt 2012-01-12 22:08:09
Van ideje az egyszerűségnek...mint a félelemnek és a bátorságnak..
Idézve a "Zarándok"-ot: "Most aztán így vándorlok, szüntelenül mondom a Jézus-imát, amely értékesebb és édesebb a számomra a világon mindennél. Megyek naponta tizenkét vagy még több versztányit is, és nem érzem, hogy megyek, csupán azt, hogy imádkozom. Ha csípős hideg járja át tagjaimat, még feszültebben mondom az imádságot, és csakhamar teljesen átmelegszem. Ha már-már elfog az éhség, gyakrabban hívom segítségül Jézus Krisztus nevét, és elfelejtem, hogy ennem kellene. Ha megbetegszem, vagy ha hasogat a hátam vagy a lábam, az imádságra figyelek, s máris nem érzem a fájdalmat. Ha megbánt valaki, csak arra gondolok, milyen édes a Jézus-ima, azonnal eltűnik a megbántás és a harag, s mindent elfelejtek. Valahogy úgy bolondos is vagyok, semmire sincs gondom, semmi sem köt le, nem nézek semmiféle hiúságra, legszívesebben mindig a magányban lennék. Szokásom szerint csak egy dolog sarkall, hogy szüntelenül imádkozzam. S amikor vele foglalkozom, mindig nagyon vidám vagyok. Csak az Isten tudja, mi fog még történni velem. Természetesen mindez csak érzéki, vagy amint a megboldogult sztarec mondta, természetes és mesterséges, szokás-teremtette dolog. Mégsem merek még vállalkozni a szívbéli belső imádság megtanulására és elsajátítására, mert méltatlan és buta vagyok. Várom az Isten akaratának óráját és remélek elhunyt sztarecem imáiban. Így aztán, ha nem is értem még el a szüntelen öntevékeny lelki imádságot szívemben, mégis hála az Istennek, most már világosan értem, mit jelentenek a szavak, amelyeket az Apostol levelének olvasásakor hallottam: "Szüntelen imádkozzatok!" (1 Tessz. 5,17)
mt 2012-01-12 15:02:11
Jézus-ima

Ráhangolódás ( a szokott imahelyemen)
- Állva, összeszedetten, figyelmesen keresztet vetek, vagy meghajlok.
- Leülök egyenesen,oldottan egy székre. Ráhangolódásként elimádkozom: „Jézus Krisztus, te szívemben laksz. Jelenlétedben szeretnék elidőzni és egészen rád hagyatkozni.”
-Kezemet az ölemben felfelé nyitott edénnyé formálom, vagy úgy tartom,hogy két tenyerem egymást érintse.
- Behunyom a szemem, és kis ideig csak a légzésemre figyelek,észlelve, ahogy be és kiárad, ahogy jön és megy.

A szó ismétlése
Eldöntöm, mi lesz az imaszavam , amit nagy odaadással jól tudok mondogatni a légzés ritmusában. Ezt a szót végig megtartom.
Lehet pl.
„Uram Jézus Krisztus…………………………könyörülj rajtam”
„Krisztus………………………………………Jézus”
„Tőled………………………………………………Hozzád”
„Ó……………………………………………………Jézus”
-………………………………………………………Jézus”
-………………………………………………………Te”

- Ezzel a szóval magához Jézus Krisztushoz fordulok, aki jelen van a szívemben.
- A szóhoz nem kapcsolok díszítésül elképzelést, képet vagy emléket.
- A szót hangtalanul, gyöngéden, odaadással mondom ki.
- Minden felmerülő gondolatot, képet, érzést a kilégzéssel tudatosan elengedek.
- Nem küzdök ellenük! Nem foglalkozom velük! Sokkal inkább: szívemben a légzéshez,a szóhoz,Krisztushoz fordulok- mindig újra!

Az ima befejezése: 10 perc után néhány szavas személyes imával, egyszerűen ”Amen”-nel, és/vagy meghajlással, keresztvetéssel zárom.


A napközben mondott Jézus-ima

A szabad alkalmazás azt jelenti, hogy a nap folyamán mondjuk az imát, szokásos tevékenység közben. Napközben egyszer, vagy többször mondhatjuk különböző időpontokban, pl. amikor félig automatikus tevékenységgel vagyunk elfoglalva: öltözködéskor,mosogatáskor,kertben dolgozva, buszra várva, különösen nehéz beszélgetés előtti nyugodt percben, ha nem tudunk elaludni, vagy ébredést követő percekben.


mt 2012-01-12 14:57:13
"Létezik egy másik személyes imafajta, amely századokon át rendkívül fontos szerepet játszott az Ortodoxia életében - a Jézus- ima. "Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön." Mivel néha azt mondják, hogy az ortodoxok nem fordítanak elegendő figyelmet a Megtestesült Krisztus személyére, érdemes rámutatni, hogy ez az - ortodox imák közül minden bizonnyal a legklasszikusabb - ima alapvetően Krisztus-központú, egy ima amely az Úr Jézushoz szól és rá irányul. Akik a Jézus-ima hagyományában növekedtek fel (vetettek horgonyt), egyetlen pillanatra sem feledkezhetnek meg a Megtestesült Krisztusról.
Sok ortodox hívő, az ima ismételgetéséhez egy rózsafüzért (imafüzért) használ, amely felépítésében némileg különbözik a nyugati rózsafüzértől: egy ortodox imafüzér gyakran fonalból készül és így ellentétben a szemekből készült füzérrel, nem okoz zajt.
A Jézus-ima egy csodálatosan sokoldalú ima. Ez egy ima a kezdők számára, de ugyanúgy egy olyan ima is, amely a szemlélődő élet legmélyebb titkaiba vezet. Bárki használhatja, bármikor, bárhol: sorban állva, séta közben, buszon vagy vonaton utazva; a munkahelyen, álmatlanság esetén; olyan aggodalommal teli helyzet esetén, amikor lehetetlen más imára koncentrálni. De - miközben természetesen minden keresztény használhatja szabad perceiben az Imát az említett módon - más dolog többé-kevébé folyamatosan ismételgetni és a vele kapcsolatba hozott fizikai gyakorlatokat használni.
Az ortodox lelki írók ragaszkodnak ahhoz, hogy akik a Jézus-imát rendszeresen (módszeresen) mondják, ha lehetséges, akkor helyezzék magukat egy tapasztalt lelkivezető irányítása alá és ne tegyenek semmit saját kezdeményezésükből.
Egyeseknek eljön az idő amikor a Jézus-ima "behatol a szívbe", és már nem igényel erőfeszítést a mondogatása, hanem önmagát recitálja spontán módon, folytatódva még akkor is amikor az ember beszél vagy ír; jelen van álmában, felébreszti reggel. Szíria Szent Izsák szavaival: "Amikor a Lélek lakóhelyet vesz egy emberben, akkor ő többé nem szűnik meg imádkozni, mert a Lélek szüntelenül imádkozik benne. Így az imát nem lehet kiirtani a lelkéből sem mikor alszik, sem mikor ébren van; hanem amikor eszik és iszik, mikor fekszik vagy bármilyen munkát végez, még akkor is amikor álomba merül, az ima illata magától lélegezni fog a szívében. (Mystic Treatises, edited by Wensinck, p. 174). Az ortodoxok hiszik, hogy Isten ereje jelen van Jézus Nevében és ezért az Isteni Név segítségül hívása úgy hat "mint az Isten cselekvésének hatékony jele, hasonlóan a szentségekhez" (Un Moine de l'Église d'Orient, La Priére de Jésus, Chevetogne, 1952, p. 87). "Jézus Neve, amely jelen van az emberi szívben, közli vele az átistenülés erejét. Átragyogva az emberi szíven, Jézus Nevének fénye megvilágítja a világmindenséget." (S. Bulgakov, The Orthodox Church, pp. 170-171). Azoknak, akik folyamatosan mondják és azoknak, akik csak alkalmanként gyakorolják, a Jézus-ima egyaránt a biztonság és az öröm hatalmas forrásának bizonyul."

mt 2012-01-11 07:56:18
Immer mehr von Dir
http://www.youtube.com/watch?v=r3GskREDtcM&feature=related
mt 2012-01-11 07:44:16
Hálát adok, Istenem, hogy kísértések idején előre figyelmeztettél/figyelmeztetsz, látható és hallható útjelzőkkel kísérsz, hogy utadról le ne térjek, hogy a személyesen nekem szóló hívástól, nagy gonddal készített ajándékaidtól, s leginkább szerető és gyógyító jelenlétedtől saját vagy mások gyöngeségei vissza ne tartsanak, el ne térítsenek. Egyedül Rád figyeljek, Benned bízzak, Téged dicsérjelek, a Te szereteted, és örömöd legyen a forrás, amiből újra és újra meríthetek. Köszönöm, hogy Fiad érdeméből gyermekednek nevezel. Őérte add, kérlek, hogy mások is rátaláljanak vagy megmaradhassanak azon az úton, amit Te készítettél számukra, és kérlek add, hogy járni tudjunk, a Te szavadra hallgatva, szabadon és bizalommal. Ámen
mt 2011-12-26 09:03:42
A nyolc boldogságról

Mt 5,1-12a
A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.


„Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes megszámlálni.”

Ha egyik vagy másik szent sugárzó életpéldája világítótoronyként mutatja az utat, amerre haladnod kell, akkor a mai napon az egész túlpartot fényárban úszva láthatod: óriás fároszok és csöppnyi mécsesek ragyogó világossága jelzi a biztos révpartot, amely felé tartasz. Ha egyik vagy másik szent példája felkelti benned a vágyat az életszentség után, akkor ma a szentek közösségének kegyelmi tömegvonzásának hatására szinte elszakadsz a földtől, és néhány pillanatra a patmoszi látnokkal együtt az örök mennyei hazában találod magad, előtted a fehér ruhások megszámlálhatatlan serege. Száznegyvennégyezer és megszámlálhatatlanul sok itt ugyanazt jelenti: a teljességet. Azok, akiknek győzelmét ünnepeljük ezen a napon, évről évre többen vannak, s a világ végezetéig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a trón és a Bárány előtt. Te is közéjük tartozol, hiszen Isten gyermeke vagy: meg vagy jelölve a keresztség és a bérmálás eltörölhetetlen jelével, ruhádat fehérre mosta a Bárány vére. A kérdés csak az, meg akarod-e őrizni ezt a hófehér ruhát? A kövek és a fák, csigák és madarak mind szentek, mert mindenestül Isten szentségéről vallanak, tökéletesen betöltve hivatásukat. Mégsem ünnepeljük őket, mert mint öntudat és szabad akarat nélküli létezőknek a szentséghez nincs szükségük sem elhatározásra, sem erőfeszítésre, sem állhatatosságra, ezért aztán győzelmet sem akarhatnak. Az embert azonban szabadnak teremtette az Isten, s azt a szédítően fönséges és félelmetes hivatást adta neki, hogy szabadon válassza őt. Sok-sok gyarlóságunk, hibáink és bűneink ellenére az Isten melletti döntéseink sorozatából, a szüntelen belé kapaszkodásból, az ismételt hozzátérésből épül föl lassan az, amit életszentségnek hívnak, s amely nem más, mint az Isten miatti ontológiai szentség, az istenképiség megőrzése. Beszennyeződhet a fehér ruha, de ha akarod, a Bárány vére újból és újból megmossa és ragyogó tisztává teszi. Akarsz-e szent lenni? Lehetnél más egyáltalán? Most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, még nem nyilvánvaló. Az azonban nyilvánvaló, hogy ha tagadjuk istengyermeki méltóságunkat, ha lemondunk a szentségről, ha a nyolc boldogsággal ellentétes úton keressük a boldogságot, senkik és semmik sem leszünk. Vagy a mindenszentek fehér ruhás seregéhez tartozol, vagy sehová. Vagy a világítótornyok fényét követve a kikötő felé tartasz, vagy zátonyra futsz, és örök hajótörést szenvedsz.

Barsi Balázs- Telek Péter-Pál:Magasság és mélység
/Mindenszentek ünnepén/
mt 2011-12-24 13:40:18
Kormorán: Betlehemi csillag üzenete
http://www.youtube.com/watch?v=aQgXXWWlbYc&feature=related
mt 2011-12-24 13:31:08
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, övék a mennyek országa”
Máté 5,10


Befelé figyelek, a szívemre: találtam-e olyan pontot a témában, ami személyesen megérintett,
és kihívást jelent?

Síkraszállni az igazságosságért- kivel szemben érzek erre indítást ma? Valakivel kapcsolatban, aki egészen közel áll hozzám, a családban, a munkahelyi környezetemben, a plébániai közösségben? Egy konkrét ponton vállalom, hogy az igazságosság ügyvédje leszek, abban a tudatban, hogy ez problémát, nehézségeket hozhat magával.
Figyelek arra, hogy közben mit érzek.
mt 2011-12-24 10:56:20
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, övék a mennyek országa”
Máté 5,10

- A múltba tekintve kik jutnak eszembe, mint az igazságosság tanúi?
Modern mártírok, akik ellenálltak az igazságtalanságnak és erőszaknak?
Nézem a pillanatnyi egyházi és társadalmi helyzetet. Mit találok itt igazságtalannak, könyörtelennek?
Magamra tekintek: próbálok-e igazságos, irgalmas ember lenni?

- Igazságtalanság, megrövidítettség, kegyetlenség (leplezett, egyértelmű…) hol észlelek ma ilyent- mindennapos helyzetek, média…? Mit indít ez el bennem? Hagyom, hogy megérintse szívemet,- egyszerűen, észlelem és kibírom. Milyen határaimat, védekezésemet érzem közben?
mt 2011-12-24 10:54:42
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, övék a mennyek országa”
Máté 5,10

A szegények mellett Jézus még egy másik csoportnak is ígéri a mennyek országát: azoknak, akiket üldöznek az igazság miatt.
A béke, a boldogság és a jólét az emberek között a Szentírás tanúsága szerint két dolgon nyugszik, ez a jog és az igazságosság. A jog a törvények, szabályok,rendelkezések, irányvonalak, amelyek az emberi együttélés formáját adják. Az igazságosság ennek a jognak helyes, a helyzeteknek és embereknek megfelelő alkalmazása.
„Az igaznak sokat kell szenvednie”Miért? Mert Isten akaratának keresése és megvalósítása dialógust, vitát, bevetést és küzdelmet igényelnek. Az igazságtalanság és a kegyetlenség valóságok, amelyek működnek, kicsiben és nagyban. Ezek Isten országának ellenségei.
Aki fellép az igazságosságért, minden ember méltóságáért, a munkához, otthonhoz és emberi kapcsolatokhoz való jogért, a gyengékért, szegényekért, tehetetlenekért, annak számolnia kell az ellenállással, számonkéréssel, ellenerőkkel, érdekütközésekkel.
Jézus Krisztus az igazság és az irgalom útját járta. Ő bátorít minket, hogy vele járjuk ezt az utat.
mt 2011-12-24 08:57:49

A fizikai vagy lelki erővel kikényszerített béke nem azonos azzal a békével, amely az emberi szív zavartalan nyugalmából táplálkozik.
De vajon honnan ered a szívnek ez a nyugalma?
Mit kell tennünk azért, hogy lelkünk háborgó tengerét lecsendesítsük ?
A választ rendszerint nem magunkban, hanem önmagunkon kívül keressük, …lelkünk békességét kívül megtalálni azonban legalább olyan képtelenség, mint arra kérni háziorvosunkat, hogy ne csak rámutasson, de fizikailag is élje át a fájdalmat, amit testünk egy bizonyos pontján érzünk.
Ugyanígy lelki békénket se találhatja meg és tárhatja fel bennünk senki más, mert ez a szívünk szentélyében van elrejtve, s ide rajtunk kívül senkinek sincs bejárása. Csak akkor juthatunk hozzá, ha engedünk a mélység hívásának, és önmagunkban lassan elmerülve farkasszemet nézünk saját félelmeinkkel…
Ha alámerülsz a mélybe-ahová Isten hív- ,eltűnsz ugyan a világ színpadáról, de a felszín alatti valósággal szembesülve mégis bölccsé válsz, aki nem elszenvedi, hanem értő módon átlátja, és szemlélődve élvezi is az élet drámáját.
A csendesebb vizek ugyanis nem kívül, hanem belül vannak.
Csakis a lelkünk mélyén megtalált békesség az, ami belőlünk kisugározva képes megváltoztatni külső körülményeinket is.
„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”- mondja Jézus.
Eltűnődöm, s keresem a konkrétumokat, hogy milyen tettekre válthatnánk mindennapi életünkben Mesterünknek ezeket a szavait,
-mit tehetünk békességünk és mások békessége érdekében.
A békesség a bennünk élő Teremtővel való harmónia, kegyelmi állapot, amit Isten „az élő vizek forrásaként” azokban a lelkekben fakaszt fel, akik állandóan keresik Őt.
A békességet, a szív zavartalan nyugalmát nem lehet kiérdemelni..
Ahogy a szerelmet, úgy a békességet sem lehet elhatározással megszerezni. A békesség előtt csak megnyílni lehet és engedni, hogy betöltsön, s hogy rajtunk lassan túláradva más lelkek háborgó tengerét is lecsillapítsa.
Ez már a Szeretet műve.
Simon András: A nyolc boldogságról
mt 2011-12-23 09:06:48
Istenem, bocsásd meg, kérlek, hogy sokszor csak himaláják jégcsúcsaira törekszem, miközben Te úgy akartad, hogy egyetlen Fiad egy istálló melegében szülessen. Ámen
mt 2011-12-23 08:48:05
Zorán: Ünnep
http://www.youtube.com/watch?v=vbgFJzHa2ug
mt 2011-12-22 09:38:08
Boldogok a békeszerzők

„Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”
Máté 5,9

Tudtam-e találni olyan pontot, ahol az elmúlt napok témája személyesen érintett és kihívást jelentett számomra?

Hogyan hat rám a béke témája, milyen ellenállásokat észlelek magamban? Mi mutat a több élet irányába?
Mely észrevételeimet szeretném feljegyezni?
mt 2011-12-21 08:58:21
Boldogok a békeszerzők

„Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”
Máté 5,9


Visszaemlékszem a tegnapi napra, a témához kapcsolódó felismerésekre, gondolatokra, érzésekre.
Befelé figyelek, a szívemre- találtam-e egy olyan pontot, ahol a téma személyesen érint és kihívást jelent?
Elolvasom a mai napra szóló gyakorlat javaslatokat,és átgondolom, hogyan fogom ezeket konkrétan gyakorolni,és ráhangolódom.

Gyakorlat javaslat:
A békét szolgálni: kivel kapcsolatban érzek indítást erre: valaki egészen közelálló, a családban, a munkahelyi környezetemben, a szomszédságban, a plébániai közösségben? Teszek feléje egy lépést,- ha ez alkalmas és lehetséges.
mt 2011-12-20 08:01:43
Boldogok a békességszerzők

Mi érint ebből meg?
Egy pillantást vetek saját karakteremre: egységesítő természetem van, vagy hajlamos vagyok olajat önteni a tűzre?
Egy nagy kapcsolati hálóban élünk: család, rokonok,barátok,ismerősök, munkatársak, egyesületek,pártok…Hol kap helyet az én békeszerző feladatom?
Felelevenítem életem azon emlékeit, amikor békét és kiengesztelődést tapasztalhattam meg, és azokat, ahol feszültséget és konfliktust éltem át.
Megfogalmazok egy személyes hálaadó és kérő litániát.

Gyakorlat javaslatok:
Béke és békétlenség, kiengesztelődés és veszekedés (rejtett, nyílt, hangos, halk): hol találkozom ma ilyennel- mindennapos helyzetekben, a média híreiben…?
Ha ma veszekedéssel,agresszióval találkozom: hagyom,hogy megérintse szívemet, ezt észlelem ás egyszerűen kibírom,elviselem.
Érzem-e határaimat, védekezésemet közben?
mt 2011-12-20 00:19:25
A boldogság útja

Boldogok a békeszerzők

„Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”
Máté 5,9

Jézus boldogmondásaiban különösen kiemeli a cselekvést, az aktivitást, boldognak mondja azokat a férfiakat és nőket, akik békét szereznek. Azokat,akik a konfliktusokban nem öntenek olajat a tűzre,
-akik politikai és társadalmi feszültségekben nem agresszióra biztatnak,
-akik kiegyezésen és kiengesztelődésen fáradoznak,
-akik összehoznak és oldják az ellenségeskedést,
-akik a „shalom” érdekében fáradoznak,ami békét,de egyben jól-létet, boldogságot,egészséget,barátságot is jelent.

A Szentírásban Istenről olvashatjuk: „Az Úr a béke”.
Jézus Krisztus messiási királysága vezérfonalává tette a zsoltársort: „Keresd a békét és azt kövesd” (Zst 34, 15) Közvetítő volt férfiak és nők között, az elit és a nép között, egészségesek és betegek, szülők és gyermekek között, Izrael és más népek között, a Mennyei Atya és a föld emberei között. Jézus örömkiáltása a körülötte állóknak szólt: bátorság, ti is tudtok a béke követei lenni, békét vinni a házakba és városokba, egységet, kiengesztelődést, megbékélést szerezni.
mt 2011-12-19 08:17:53
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent”
Máté 5,8


Csendben ülök vagy állok Isten jelenlétében, készen arra, hogy rám tekintsen, és engedjem az Ő fényét a szívembe hatolni. Hallgatok, nem szólok bele. Megpróbálom ezt a szív-orientáltságot belevinni a következő feladatomba, találkozásba…

Visszaemlékszem a tegnapi napra, a felismerésekre, gondolatokra és érzésekre a témával kapcsolatban.
Befelé figyelek, a szívemre- találtam-e olyan pontot, ahol a téma személyesen érint, kihívást jelent?

Ma igyekszem minden emberrel előítélet, hamisság nélkül találkozni, őszintén, nyíltan. Közben éber vagyok arra, hogy észlelni tudjam érzéseimet, gondolataimat, érzékenységemet…

Milyen hatásai vannak nálam e magatartás gyakorlásának? Milyen ellenállások vannak bennem? Mi mutat a „több élet” irányába?

Milyen felismeréseimet szeretném lejegyezni?

mt 2011-12-19 08:11:11
A boldogmondások Jézus programjának meghirdetése, az egy szív és egy lélek kinyilatkoztatása

Így lép elénk Jézus az evangéliumokban. Önértelmezése szerint a Szentlélek erősítette meg és küldte őt, hogy a szegényeknek egy jó szót szóljon, és perspektívát adjon. Letörli és felszárítja a naimi özvegy , Mária és Márta, valamint a bűnös asszony könnyeit. Követésére hív meg, mert az ő igája könnyű, és mert az ő királyságát a szelídség és erőszakmentesség jellemzi.

Jézus ismerte azokat az elvárásokat és követelményeket, amelyek azokat szorongatták, akik őt konfliktusokba, szenvedésbe és végül kereszthalálba vitték.

A boldogmondások leírják azokat az embereket, akik elindulnak és felkeresik Jézust.

„Magasztalja lelkem az Úr hatalmát”- milyen gyakran hallhatta anyjától Jézus ezt az imát és éneket. Most ő maga imádkozza, látva az embereket, akik hozzá jönnek, hogy hallgassák, hogy tanuljanak tőle, és akik együtt akarnak vele dolgozni Isten országa eljövetelén.

Kik jönnek Jézushoz?

-Emberek, akik lélekben nyitottak,keresők, telve a Lélek, az élet, és a tanulás vágyával,mert még nem készek Jézus előtt.
-Emberek, akik saját szenvedésük tapasztalatából megértők,és a szenvedésre érzékenyek maradtak- Isten előtt.
-Emberek, akik cselekvésükben lemondanak a külső hatalomról,a terrorról, az elnyomásról- még nem kétségbeesettek- Isten előtt.
-Emberek, akik irgalmas szívvel közelítik mega másikat, tisztán, hamisság nélkül, még nem keményedtek meg Isten előtt,
-Emberek, akik békét szereznek,és inkább eltűrik az igazságtalanságot, semhogy másnak okozzanak, még nem beképzeltek Isten előtt.

Velük akarja Jézus Isten országát felállítani,erőszakmentesen éshatalommal,öntudatosan és terhelhetően, bátran és bizalommal.

Valóban boldogság Jézus számára, ok az örömre és hálára, hogy ilyen emberek kísérik, ilyen munkatársai vannak.

Valóban boldogság számunkra,ok az örömre és hálára, ha Jézus hozzánk fordul, megszólít,követésére hív.


Jézusom,kérlek adj erőt,hogy követni tudjalak,hogy feléd nyújtsam kezem és hozzád kiáltsak, a megpróbáltatások idején, s neked adjak hálát drága szabadításodért. Amen

mt 2011-12-19 07:44:15
Csepp a tengerben
http://www.youtube.com/watch?v=5H0aN6fDq_Y&feature=related
mt 2011-12-17 09:40:56
Ima az imaidő végén

Jöjj, Szentlélek, szállj közénk !
Hozz a mennyből tiszta fényt,
Amit nem tud adni más.

Üres a szív Nélküled.
Jöjj és oszd ki kincsedet !
Jöjj szívünkbe, ragyogás !

Lelkünk mélyén új lakó
Bajainkban bíztató,
Zűrzavarban enyhülés.

Fáradságban nyugalom,
Forró nyárban fuvalom,
Könnyet törlő drága Kéz.

Mélyeinkben megmerülsz,
Mennyből szálló enyhe tűz,
Gyújtó boldog hatalom.

Könyörülj az emberen,
Teremtsd újjá Végtelen !
Nélküled csak puszta rom !

Ahol gaz van, tépd a gazt,
Ami szennyes, mosd meg azt !
Ami száraz, azt locsold !

Fagyot oldjon meleged,
Lágyítsd meg a köveket,
Ahol seb van, orvosold !

mt 2011-12-17 09:37:25
Nyitottság, őszinteség, szándéktalanság, tisztaság. Ma éberen figyelem, hol találkozom ezekkel, vagy éppen nem. Hol érzem ezeket magamban? Mit indít ez meg bennem?

Ma többször tartok kis szünetet és érzékelem: Hogyan állok Isten előtt? – feléje nyitott a szívem?
mt 2011-12-16 15:09:24
A boldogság útja

Boldogok a tisztaszívűek

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent”
Máté 5,8

Bibliai értelemben a szív az emberi személy tengelye és sarkpontja. Természete meghatározza az ember egyéniségét és életmódját. Belőle indulnak ki az életet segítő (vö.: Gal 5, 22) és az életellenes (vö: Mk 7, 21) hajlamok és tettek. A személy középpontjaként a szív az Istennel való találkozás helye. Isten keresi a szívet, hogy megtöltse szeretetével. Egy tiszta szív olyan, mint egy átlátszó ablaküveg, amelyen keresztül Isten szeretetének fénye akadálytalanul áradhat be, megadva az ember létének és erőinek jellegét. Az ilyen emberek másképpen néznek, beszélnek és cselekednek: nyitottabban, egyszerűbben, erőszak mentesebben, tiszteletteljesebben, békésebben, hamisság és megtévesztő szándék nélkül. És az érzékei is kifinomultabbak, hogy „Istent mindenben megtalálják”. (Loyolai Szt. Ignác)
Az ilyen élet természetesen erőfeszítést igényel: imádságot, megfontolást, bizonyos életet segítő magatartások begyakorlását. Személyünk megtisztítása és átvilágítása Isten által történik, amikor szívünket újra és újra bizalommal eléje tárjuk.


Elolvasva a bevezetőt, mit indít el bennem?

Tisztaszívvel találkozni valakivel, tehát pl. nyitottan, őszintén, számítás nélkül, megtévesztő szándék nélkül,- milyen tapasztalataim vannak e téren? Van-e valami akadálya, hogy így éljek?

Odatartom a szívemet Istennek, hogy minden sarokba beláthasson és megérinthessen?
Mit érzek közben?

mt 2011-12-16 10:21:21
„Boldogok az irgalmasok,mert ők is irgalomra találnak”
Máté5,7

Sikerült-e felfedeznem egy pontot, ahol a téma személyesen érint és kihívást jelent?

Milyen hatással van rám ennek a magatartásnak a gyakorlása?
Milyen ellenállásokat érzek magamban? Mi mutat a „több élet” felé?

Mely felismeréseimet szeretném lejegyezni?
mt 2011-12-15 14:13:55
Visszaemlékezem a tegnapi napra, felismeréseimre, gondolataimra, érzéseimre a témával kapcsolatban.

Befelé figyelek, a szívemre- találtam-e egy pontot, ahol a téma személyesen érint és kihívást jelent?


Irgalmas szívűnek lenni- hagyom, hogy egy helyzet megérintse a szívemet és cselekszem-
számítgatás nélkül, és nem hárítom át másra.

Ha ma találkozom emberekkel, akikre irgalmas szívűen tekintek, hagyom magam megajándékozni!
mt 2011-12-14 16:54:40
Hálát adok, Istenem, azokért, akiknek szívébe, értelmébe, kezébe az alkotás ajándékát adtad, akik advent idején, akár az adventi vásárt járva, szeretteik örömére, benne Jézus érintésére vágyakoznak, akik ismeretlen "vendégeknek és vendéglátóknak" ajándékot osztanak.


Köszönöm a váratlan csodákat, hogy erőtlenségben vigasztalsz, újra és újra buzdítasz, elgondolkoztatsz, megtisztítasz, az élet forrásához utat mutatsz.
mt 2011-12-14 16:49:01
Ma arra figyelek, hol látok bajt, szenvedést, irgalmatlanságot? Észleljem, mit érzek közben? A szívemre figyelek, mi érinti meg, mi az, ami a legbensőmig hatol??
Melyik helyzetben érzek indítást „irgalmas cselekvésre”?
mt 2011-12-14 10:32:27
"Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak"
Máté 5,7

Isten irgalma mely képeket, emlékeket, érzéseket kelti bennem?

Nehéz vagy könnyű nekem, hogy egy irgalmas Istent képzeljek el?

Mi akadályoz? Mi segít? Mely bibliai történetek jutnak eszembe?

Milyen helyzetekben találkoztam irgalmas emberekkel? Hogy érintett ez engem?

Próbálok én is irgalmas lenni, magamhoz is, másokhoz is?
mt 2011-12-13 17:21:32
Boldogok az irgalmasok

Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak
Máté 5,7

Irgalom nélkül élni kegyetlen dolog. Isten azonban „irgalmas és kegyes, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,6) A héber irgalom és anyaméh szavak töve azonos. Isten olyan kapcsolatban van velünk, mint az anya a méhében levő gyermekével. Olyan irgalommal bánik velünk, mint az anya a bajban lévő gyermekével. Ekkor „semmi baj nem túl mély, semmi bűn nem túl félelmetes, az irgalom hozzá siet” (Bonhoeffer) anélkül, hogy bűnét vagy érdemét nézné. A latin misericordia szóban benne van a szív (cor) , szív, amely a szegényekkel, nyomorban (miser) levőkkel érez. Az irgalmas szívről van szó.

Erre akar bátorítani Jézus örömkiáltása. Engedjétek, hogy a baj és az ínség megérintse a szíveteket! És segítsetek a szükséget szenvedőknek, nem nézve érdemet, vagy érdemtelenséget. Úgy segítsetek, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal kezed: adjatok enni az éhezőknek, inni a szomjazóknak, ruhát a ruhátlanoknak, szállást az idegennek, látogassátok a betegeket és fogságban levőket. (Mt 25, 34-36) és még: szomorúakat vigasztalni, vétkeinkért bocsánatot kérni, megbántóinknak megbocsátani,igazságtalanságot elviselni,másokért imádkozni.
Merjetek így élni. Ez az Isten útja, az öröm és boldogság útja már most.
mt 2011-12-13 07:44:28
Milyen sokan vannak közöttünk, akiket hidegen hagy az igazság, mert túlontúl elvont, definiálhatatlan fogalomnak tartják, amivel- sajátos értelmezés szerint- mindenki a maga javára igyekszik élni, vagy éppen visszaélni. És valljuk be, érthető ez az idegenkedés, mert az igazságot lehetetlen mindenki számára elfogadható módon szavakba foglalni. Ez még senkinek sem sikerült. Ha azonban meg tudunk egyezni, hogy Istent fogadjuk el minden igazság kútfejének, akkor kellő toleranciával már arra is hajlunk, hogy a róla szóló benső üzeneteinket, gondolatainkat a „Nagy Igazság”apró részeiként értelmezzük…
Ahogy lehetséges például, hogy a levegőt-mint megkérdőjelezhetetlen valóságot- a föld ezerféle nyelvén ezerféleképpen megnevezzük, s közben ugyanarról beszéljünk, ugyanúgy lehetséges, hogy egyazon igazság is ezer arcát mutassa nekünk.
Ahogy azonban egy megtörtént esemény minden időben történelmi tény marad, és utólag sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet belőle, ugyanúgy a felettünk álló és bennünk élő igazság is változtathatatlanul egy és ugyanaz marad. Az igazság ugyanis nem változik. Nincs alárendelve szellemi és lelki fejlődésünknek, gondolkodásunk változásainak. Nem sokféle, hanem csakis egy, de ezerféleképpen lehet róla beszélni.

Az Igazság olyan, mint a mennyet a földre vonzó erős mágnes, vagy mint egy Szeretetre tájolt tökéletes iránytű, amelyet mindannyiunk lelke mélyén elrejtett az Isten. Csak egy módon juthatunk hozzá: ha vágyakozunk utána. Ha éhezzük és szomjazzuk jelenlétét az életünkben. Önmagunk megismerésének őszinte igénye nélkül azonban sohasem fogunk eljutni az igazság ismeretére, mert noha az Igazság rajtunk kívül is örökérvényűen létezik, számunkra csak akkor éledhet elvont fogalomból élő valósággá, ha engedjük, hogy milliónyi hajszálerével átjárja életünk érzékeny szövetét. Aki ezt a csodálatos kelmét - a saját életét- nem tanulja meg érdeklődéssel figyelni és gondosan kezelni, hanem hagyja beporosodni, az sohasem fogja megfejteni a gazdagon beleszőtt minták isteni üzenetét.
Ne nyugodjunk tehát bele, hogy tehetetlenül sodródunk az árral, hanem vágyódjunk valóban megtudni, hogy mi végre születtünk erre a világra, hogy honnan jöttünk, s hogy merre tartunk.
/Simon,András/
mt 2011-12-13 07:28:41
„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot"
Máté 5,6


Milyen hatással van rám ennek a magatartásnak a gyakorlása? Milyen ellenállásokat érzek? Mi az, ami a „több élet” irányába mutat?

Milyen felismeréseket szeretnék lejegyzetelni?
mt 2011-12-12 17:46:22
„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek”
Máté 5,6

Visszaemlékszem a tegnapi napra, a témához tartozó gondolataimra, érzéseimre, felismeréseimre.
Befelé hallgatózom, a szívemre- találtam-e egy olyan pontot, ahol a téma személyesen érintett és kihívást jelent?

Isten igazsága utáni vágyamat igyekszem ma művelni és táplálni. Pl. megfogalmazok egy imakérést, és ezt magammal viszem a napomba. Vagy oda irányítom a tekintetemet, hallásomat, szívemet, ahol reményem szerint felgyullad benne az igazság/osság utáni vágy (pl. nyilvánvaló igazságtalanság helyei, médiák…)

Talán felfedezem, mi lehetne „böjti áldozatom” az igaz/ság/talan viszonyok enyhítésére, és átgondolom, hogyan tudnám ezt a következő hetekben folyamatosan megvalósítani.
mt 2011-12-10 10:32:55
A boldogmondások örömhírének útjai

Milyen Isten-képet ajándékoz nekünk Jézus?

A Szentírás Istenét jellemzi az „opció a szegényeknek”.Istennek van szeme, látja Egyiptomban a szegény elnyomott rabszolgákat és hallja jajkiáltásukat. Amikor a hazájukból elhurcoltak Babilon folyóinál sírnak, Izajás prófétaiskolájában megkapja a megbízást: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. A küldetésében és hivatásában kételkedő Illés prófétát fölemeli Isten a szelíd szellő suttogásában. Isten szereti az igazságot és igazságosságot. Haragszik, ha a szegények, özvegyek és árvák jogát megsértik. Igazság és igazságosság: egyedül ezeket kell az embernek „hajszolnia”, hogy megteremtse az egyenlőség és a béke életfeltételét. Isten újra meg újra lehetőséget ad egyeseknek is és az egész népnek is a tévutakra, a bűnre. Nagy irgalma szerint mégis egy új kezdet reményét adja, mindenekelőtt a kiengesztelődés napján, a bűnök betakarásának és megbocsátásának napján. Így ismételten új szívet teremt az embereknek, hogy tisztábban, hamisítatlanul járják a szeretet útját. És Isten az, aki üldözésben, konfliktusokban és viták során megerősíti a próféták hátát, és terhelhetővé teszi őket.

Valóban szerencse, és ok az ujjongásra, hogy ilyen Istenre építhetünk, beléje gyökerezhetünk és ráhagyatkozhatunk. Nagy öröme Jézusnak, hogy ilyen Istent vallhat Atyjának,és nagy boldogság számunkra, hogy elfogadhatjuk Jézus vezetését. Vele együtt kalandos életre lettünk meghívva.
válasz erre: mt - 2011-12-01 18:00:23 | megtekintés
mt 2011-12-10 09:36:34
A boldogság útja

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot” Máté 5,6

A határtalan szeretet- és boldogságvágy irányjelző lehet Istenhez. De aki ezt a mélységet megtagadja, és kizárólag külső dolgokhoz fordul , az veszélybe kerülhet, hogy indítéka a korlátlan meggazdagodási vágy, és így iránytévesztés lesz.
Az Isten igazságosságára való irányultsággal Jézus kivonja az éhezést és szomjazást az egoista tetszelgésből. Isten igazságossága az egész világot és minden embert szem előtt tart. Mindenki számára akarja a jogot a munkához, otthonhoz, kapcsolatokhoz, stb. Elkötelezi magát minden egyes ember sérthetetlen méltósága mellett, és különösen is vonatkozik ez a gyengékre, szegényekre és magatehetetlenekre.
Bátorság!- kiáltja Jézus,- nap mint nap törekedjetek az igazságosságra. Képesek vagytok rá. Veletek leszek ezen az úton!
mt 2011-12-09 09:33:40
A kérdés azonban továbbra is nyitva áll: miben rejlik a szelídek boldogsága?

„ Talán érdemes itt egy szóval hangot adni annak a feltételezésünknek, hogy amikor Jézus boldognak mondja a lélekben szegényeket, a sírókat, e helyen a szelídeket, később az igazság mártírjait is, ezt jövőbe látó isteni tudással teszi. Minden titkot ismerő tudással, amely látszólagos boldogtalanságunk foszló szövetei alatt jól látja a lelkünk mélyén szunnyadó isteni boldogság csíráját is.

Nem arról van tehát szó, hogy akit Jézus a nyolc boldogságban boldognak mond, annak a szívét lüktető érzésekkel szövi át a mennyei öröm, és ha nem így érez, akkor hibát kell keresnie magában. Épp ellenkezőleg: vállaljuk bátran érzelmeinket! Ha sírunk, őszintén sírjunk, ha pedig keserűséggel tölt el, hogy ártatlanul üldöznek az igazság miatt, ne próbáljuk meg boldognak hazudni magunkat csak azért, mert egy kereszténynek „kötelező” minden körülmények közt örülnie! Forduljunk Jézushoz, és vele együtt éljük át a kivetettség fájdalmát! Ezen az úton tanulhatjuk meg, hogy az Isten szerinti boldogság nem az, amikor örömökben tobzódunk, hanem az a fajta benső szabadság, amelyben- saját érzelmeink ellenére is- boldogok lehetünk. Feltéve, ha szeretet van bennünk. Mert a boldogság sokkal inkább tudatállapot, mint váratlanul a szívünkre szálló, aztán gyorsan tovarebbenő érzelem.

…”Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld” –mondja Jézus.

Vajon hogyan kell ezt értenünk, és mikorra várhatjuk ennek az ígéretnek a teljesülését? Feltételezésem szerint- és a szó fizikai értelmében- a föld sohasem lesz a szelídeké- legalábbis Urunk második eljöveteléig nem-, mert a jelenlegi anyagelvű világban a föld mindenekelőtt vagyont és gazdagságot jelent, s mint tudjuk, a szelídek sohasem fognak ölre menni ezért a kincsért.
Jézus azonban – mint oly sok más esetben-valószínűleg itt is szimbolikus értelemben beszél a Földről, ami sokkal inkább az Istenben élő lelkek eleven szellemi otthona…
Eszerint a szelídek – lelki értelemben- már most is birtokolhatják azt az örökséget, amelyet Jézus ígért nekik.”
/Részlet Simon András könyvéből/
mt 2011-12-08 09:46:36
Ismerem-e a szelídséget, a jóságos és türelmes viselkedést, az elővigyázatosságot és a barátságos, erőszakmentes viselkedést saját tapasztalatból? Melyiket szeretném pillanatnyilag különösen kívánni magamnak?

Fel tudtam-e fedezni egy pontot, ahol a gyakorolt téma személyesen érint engem és kihívást jelent?

Milyen ellenállásokat érzek? Mi mutat a „több élet” irányába?

Milyen észrevételeket szeretnék feljegyezni?

--/Hálát adok, Istenem, a Tőled kapott türelemért, szelídségért, sokszori gyógyításért, és ... az indulatokért is, amiket olykor megmutatsz./
mt 2011-12-07 14:57:29
A boldogság útja

„Boldogok, akik nem alkalmaznak erőszakot, mert ők öröklik a földet.”
Máté 5,5


Bevezető

A föld öröklése bibliai értelemben annyi, mint teljes, jó életet örökölni! Ezt senki nem kerítheti hatalmába erőszakkal, nem is lehet megvásárolni. Ez Isten ajándéka a szelídeknek.(vö. Zst 37,11)
Jézus arra szólít: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Máté 11,29). A szelídség egy különösen kiemelendő erény,és Pál a tökéletes keresztények magatartásaként említi. A szelídség a Szentlélek gyümölcse. (Gal 5,22).
A szelídség nem a gyávák életstílusa. Egy szelíd emberben nincs semmi gyengeség, lágyság. Elszántan él egy Isten normái szerinti világért, és emellett bátor, türelmes, óvatos, barátságos, fantáziadús és erőszakmentes..
mt 2011-12-07 09:06:50
Köszönöm,Uram,hogy sebeidben,amit értünk önként vállaltál,hordoztál,szégyenszemre megmutattál,fájdalmainkra örök gyógyírt akartál ajándékozni.
Hálát adok a Szent Családért,akik sorsodban részt vállaltak, és a szentekért,akik művedet folytatták/folytatják.
Ámen
mt 2011-12-06 11:27:41
A boldogság útja

Boldogok, akik sírnak

„Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek."
Máté 5,4

Jézus második ujjongó kiáltása a síróknak, a szomorúaknak szól,akik ott álltak körülötte. Például azoknak, akik fájdalmas veszteséget szenvedtek, akiket kudarc, vagy vétek nyomaszt, akik emberi aljasságtól, rágalomtól, vagy szociális igazságtalanság miatt szenvednek. Jézus tudja, hogy a szomorúság sötétsége az embert könnyen viszi végeláthatatlan perlekedésbe, kétségbeesésbe, megkeseredésbe, fásultságba. De a szomorúságot,fájdalmat úgy is meg lehet élni, hogy az gyógyulást hoz. (vö.2 Kor 7, 9-11)
Boldog, aki a szomorúság szegénységében, fájdalomban és gyötrelemben, csalódásban, tehetetlenségben és dühben továbbra is Istenhez igazodik. Boldog, aki ilyen nehéz időkben is bízik benne, neki panaszolja el szenvedését, hagyja, hogy ő érintse meg az eredeti bajt, és megnyílik vigasztaló vezetésére, új bizalomra, új életre. "Bátorság! - kiáltja Jézus az embereknek,- tudtok így élni! Veletek járom az utat."
mt 2011-12-05 15:23:45
Hálát adok,Istenem, hogy újra útra hívtál,hogy meglátogathattam szeretteim, s megízlelhettem régi korok hagyományát,az adventi családjárást. Hálát adok, hogy útközben volt, aki várt, volt, aki megszólított és megajándékozott, volt, aki lelkesen bátorított,s volt,akit én is megszólíthattam, meghallgathattam, s volt,akit örömmel láthattam,jelenlétében maradhattam- valahol mindannyian utat mutattak.Kérlek bocsásd meg,amikor mégis megtorpantam, csendes szavadra nem hallgattam.
mt 2011-12-01 18:00:23
Valamennyi imaútnak ugyanaz a célja: tudatossá tenni bennünk azt, amit már elnyertünk: " a Lelket, aki szüntelenül imádkozik bennünk" (Róm 8,26) , ezután engedni hogy magával ragadjon bennünket ez az ima. Gyakran azt gondoljuk, imádkozni annyi, mint beszélni. De sokkal inkább arról van szó, hogy figyeljünk, hallgatózzunk bensőnkben a Lélek imájára, amely szívünk bőségéből árad ki.

A szívima egy nagyon elszánt, nagyon koncentrált és nagyon egyszerű út ebbe az irányba.
Amit itt szívimának nevezünk, annak hagyományosan még sok más neve is van, a konkrét gyakorlatban is vannak különbségek, de valamennyinél döntő az,
hogy elvezetnek az egyszerű elidőzéshez Isten jelenlétében, hogy egészen kitegyük magunkat az ő szeretetének "saját befolyásolás " nélkül (Keresztes János). Jézus boldogmondásaira tekintve mondhatjuk: az "Isten előtti szegénység" imádságos begyakorlása.
Valamennyi út egységes abban, hogy teljességgel haszontalan fantáziaképeket vagy jámbor érzéseket kelteni magunkban.
"Lelkedet tartsd távol a színektől, képektől, alakoktól, óvakodj az imádságban a képzeletektől (fantázia)- különben felfedezheted, hogy nem hészükhaszta (olyan valaki, aki a hallgatag imában saját szívére figyel), hanem fantaszta lettél. "(Sinai Szent Gergely)
Ezt az imát két egymást kiegészítő módon alkalmazzuk: meghatározott imaidőkben formálisan, és a nap folyamán szabadon.
Mindkettő lényege, hogy Krisztusra irányulva szívünkben az ima egy szavát mondogatjuk. Ez a kimondás, "megszólítás"
szóbeli imaként kezdődik, és először szükséges hozzá az akarat tudatos erőfeszítése.

"Egyetlen tettről van szó- ennyi az egész: mert ez az egyetlen tett mindent összeköt és rendben megtart...
Ez az egy tett: éber szívvel hozzáállni. "
(Remete Teofán)
mt 2011-12-01 15:28:18
„Boldogok, akik szegények Isten előtt, mert övék a mennyek országa”.
Máté5,3


Kérdések

Hogy ment a szívima az elmúlt napokon?
Hogyan tudtam úgy élni, hogy a szívvel kapcsolatban maradjak,”éber szívvel”?

Fel tudtam-e fedezni egy olyan pontot, ahol az elmúlt napok témája személyesen érintett, kihívást jelentett?

Milyen hatással van rám ennek a magatartásnak a gyakorlása?
Milyen ellenállásokat észlelek magamban?
Mi mutat a „több élet” irányába?

Milyen felfedezéseket tettem, amit szeretnék lejegyezni?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.