Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Keresés az oldalon
Keresési kifejezés: töredékszavakra is
Dátum: - csak a kiemeltek
Rovat: csak videókat
Szerző:
Cimkék:

313 találat

Mai morzsa
Amikor elegem lett belőle, megölelt
2012.01.31 10:00

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef 4,29)

Mai morzsa
Ha a misszionáriusnak honvágya van
2012.01.30 10:00

Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. (Zsid 11,16)

Mai morzsa
Mint aki meggyógyult a rákból
2012.01.29 09:00

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs 41,10)

Mai morzsa
Mi a teendő, ha meghaltunk?
2012.01.28 10:53

Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. (Kol 3,3)

Mai morzsa
Mit akar velünk tulajdonképpen az Isten?
2012.01.27 11:58

- Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Mai morzsa
Mániás depresszió és hit
2012.01.26 10:00

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." (Zsid 13,5)

Mai morzsa
A fájdalmas igazság természete
2012.01.25 10:00

"Ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt." (Jak 1,23-24)

Mai morzsa
Mit mond Isten az álláskeresőknek?
2012.01.24 10:00

"Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" (Mt 6,30)

Mai morzsa
Egyszerű szolgák vagyunk
2012.01.23 10:00

"Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt." (Lk 17,10)

Mai morzsa
Mit jelent az, hogy emberhalász?
2012.01.22 15:20

"A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!" ( Mt 4,18-20)

Mai morzsa
Hogyan fogadom Jézus tanítását?
2012.01.21 10:00

"Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette." (Mk 3, 20-21)

Mai morzsa
Aki nem a múltadat vizsgálja
2012.01.20 10:00

"Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt." (Mk 3, 14-19)

Mai morzsa
Ne ingereld!
2012.01.19 10:00

"Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek." (Kol 3,21)

Mai morzsa
Bármi történik, szeretsz minket
2012.01.18 10:00

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Mai morzsa
Martin Luther King profetikus szavai
2012.01.17 10:00

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)

Mai morzsa
Hogyan találhatsz nyugalmat a bajok között?
2012.01.16 10:30

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt 23,6)

Mai morzsa
Életünk mélyén változtassunk
2012.01.15 10:00

„Sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek volt valami bajuk, mind ott tolongtak körülötte, hogy legalább megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetették magukat, és elkezdtek kiáltozni: „Te az Isten fia vagy!” De ő keményen rájuk parancsolt, hogy ne vigyék szét a hírét.” (Márk 3. 10-12)

Mai morzsa
Igazi tartozásunk
2012.01.14 10:00

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt." (Róm 13,8)

Mai morzsa
Szeretnél meggyógyulni?
2012.01.13 10:00

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” (MK 1, 40)

Mai morzsa
Mit veszíthetek?
2012.01.12 10:00

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." (Mt 7,7)

Mai morzsa
Hogyan segít Isten a próbák idején?
2012.01.11 09:30

"Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." (1Kor 10,13)

Mai morzsa
Belső utazás
2012.01.10 10:02

„Az Úr így szólt Ábrahámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked.” (Teremtés 12, 1)

Mai morzsa
Belső sebeink gyógyítása
2012.01.09 10:09

„Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.” (Préd. 3, 6)

Mai morzsa
Találd meg a napsugarat!
2012.01.08 10:00

"Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat... most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül." (4Móz 11,5-6)

Mai morzsa
Növekedjünk jóságban!
2012.01.07 10:00

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!” (Mt 7, 12-14 )

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.