Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Van-e üdvösséged? Miből gondolod, hogy a mennybe jutsz?

alex:) 2011-10-25 18:36:06
Nagy öröm volt olvasni eme bizonyságtételedet!
Csodálatos az Úr hogy még mindig gondja van a bűnösemberek felett,és akit Ő akar egy szempillantás alatt megragad,kiemel, megigazítja és elhívja az Ő szent Nevéért,maga dicsőségére!
Áldott vagy Urunk Krisztusunk.
“Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28:18-20).
Hívás, parancs, ígéret :-)
Zsolt. 148,13
Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!

-maradok szeretettel.
válasz erre: Karesz - 2011-10-24 22:14:49 | megtekintés
B.Marci 2011-10-24 23:21:16
Kedves Karesz!
Csak az utolsó mondatodhoz.
Szerintem is helyes, ha semmilyen közösséget nem vállalunk Jézus Isten voltát tagadó felekezetekkel. A szélsőséges karizmatikusok, akik az általuk favorizált lelki ajándékokat a megtérés egyetlen bizonyítékának tartják, határesetnek tartom, hiszen ők maguk tagadják meg a közösséget mindnyájunkkal, akik nem részesültünk ezekben. Az ilyen szélsőségekbe nem menő karizmatikus keresztények "okkultnak" tartása szerintem nem rendelkezik bibliai alapokkal. Ez ugyanolyan, mint amikor egyesek "az Újszövetségi Szentírás kánonjának lezárása óta" mindenféle látomást az ördögtől valónak tartanak, miközben Isten jó pár komoly református hívőt (pl. Molnár Mária) vezetett egy-egy kérdésben álom vagy látomás által. Becsületesen belegondolva, a Biblia egyértelműen sehol sem szögezi le, hogy miután van Biblia, nincs többé sem álom, sem látomás, sem nyelvekenszólás. Természetesen vigyázni kell, mert rengeteg a hamis "magánkinyilatkoztatás".
Az adventisták pedig súlyosan tévelyegnek mindenekelőtt abban, hogy nem ismerik el a hét első napját a feltámadás ünnepeként a keresztény istentisztelet idejének, de nem szabad őket se a jehovistákkal egy kalap alá venni! Sőt azokkal se, akiket pl. Pál törvényeskedéssel vádol, annyira, hogy "áltestvérnek" tartja őket. Akikről a Galata vagy a Kolossé levél beszél, azok, amennyiben Pál nem tartja őket kereszténynek, döntően nem kegyelemből, és nem Krisztus keresztje által akartak üdvözülni. Az adventistákra ez így nem igaz. Bár azt elismerem, hogy maga a tan, miszerint a keresztények a szombatot kellene hogy tartsák, önmagában ördögi tévtannak nevezhető.
Karesz 2011-10-24 22:14:49
Szeretném elmondani, hogy miként éltem a világban, hogyan lettem vallásos, és ebből a vallásosságból hogyan jutottam élő hitre, és közösségre az Úr Jézussal.

Nem hívő családban nőttem fel,Isten létezésében viszont mindig hittem. De sok minden más is helyet kapott a hitvilágomban. Gyermek koromtól egészen 23 éves koromig végig kísérte életemet az okkultizmus sok formája. Ezek között szerepelt a horoszkóp, jóslás, keleti vallások tisztelete és gyakorlása.
Így hittem a lélekvándorlásban, gyakoroltam az autrogén tréninget, meditációt, és több alkalommal részt vettem szellemidézésen. Szerettem a horror és fantasztikus filmeket, újságokat, könyveket, és a rock zenét.

De sok más bűn is szerepet kapott az életemben. Sokat hazudtam, csúfolódtam, paráználkodtam, és sok mindent és mindenkit bálványoztam.
Bíztam testem és lelkem épségében, a magam jóságában, és hittem abban, hogy jól irányítom az életem. Szabadnak éreztem magam a világban. Sokat jártam discokba és hasonló szórakozó helyekre. Ezeken az alkalmakon mindig rengeteget ittam.
Nagyon álmodozó típus voltam. Nagy terveim voltak, hogy leszek valaki, akire az emberek majd felnéznek.Hatalmas önbizalmam volt. Hittem abban, hogy mindent jól csinálok. Életem viszont egyre üresebb lett.

1997-ben mikor 23 éves lettem jött az első nagy fordulat az életemben. Egy betegségtől való félelem és rettegés miatt keresni kezdtem Istent. Elkezdtem Bibliát olvasni, és Cseri Kálmán igehirdetéseket hallgatni. Az egyik ilyen igehirdetés meghallgatása után engedtem Isten hívásának, megvallottam a bűneim, és átadtam az életem az Úr Jézusnak. Kidobáltam a keleti vallásokról és misztikus dolgokról szóló könyveim és újságaim. Szakítottam az okkultista hitvilágommal és bálványaimmal.
Később megkeresztelkedtem és konfirmáltam a helyi református gyülekezetben, majd rendszeresen jártam Istentiszteletekre.

Nem szakítottam viszont mindennel, nem tettem mindent az Úr kezébe, nem csak Benne bíztam, és nem adtam át egészen a szívemet Jézusnak. A legnagyobb bálványaim,a sport,a világi zene,és a betegségektől való félelem továbbra is meghatározó része maradtak az életemnek. És mivel megosztott volt a szívem, vagyis nem volt egészen Jézusé, ezért megmaradtak félelmeim és bűneim nagy része. Sajnos ez odáig vezetett, hogy 2004-ben újra disco-ba járni, és inni kezdtem.
2008-ban újból kapcsolatot létesítettem,majd együtt éltem egy fiatalkori barátnőmmel. 2009-ben pedig egy hamis, karizmatikus vallást gyakorló személlyel voltam párkapcsolatban és közösségben.

Közben újabb és újabb bálványok jelentek meg az életemben,amikbe rengeteg időt, pénzt és energiát fektettem.
Isten viszont ezekben az időszakokban is vezetett,és nem hagyott végleg eltévelyedni. Kihozott olyan mélységekből, miből kiutat nem láttam, és talán nem is akartam,mert lelki sötétségben és megkötözöttségben éltem.
Így az Ő mentő szeretetének munkája, hogy 2006-ban befejeztem a disco-zást és azzal együtt az italozást.
Párkapcsolataimat pedig nem engedte elmélyülni, kihozott azokból, és megajándékozott az igazi társsal,Tőle rendelt feleségemmel.
De az Úr rámutatott arra is, hogy semmilyen közösséget ne vállaljak hamis vallási mozgalmakkal.Mint amilyen a Pünkösdi, Adventista, Jehova Tanúi, karizmatikus és más hasonló felekezetek.
válasz erre: Karesz - 2011-10-24 22:13:49 | megtekintés
Karesz 2011-10-24 22:13:49
2010-ben egy Joó Sándor igehirdetés olvasása közben,szíven ütöttek a következő sorok:”Bizonyos tudod te is,mi az, amit ott kellene hagynod, hogy tovább mehess"
Tudtam hogy nekem szólnak,és tudtam hogy mit kér általuk tőlem Isten.Sírva vallottam meg, tettem le és hagytam el két legnagyobb bálványomat,a világi zenét, és a testépítő sportot.

Valami viszont még hiányzott, jobban mondva Valaki, mégpedig Jézus.Hiányzott az Úr Jézussal való teljes élő közösség és kapcsolat.Bár mindennap imádkoztam,Bibliát olvastam, jártam templomba, szolgálatot is végeztem, mégis hiány volt a szívemben.
Hiányzott amit 1997-ben,és utána sem éltem át,hogy a bűnbocsánat fölszabadító erejében valósággá váljék számomra az élő Úr Jézus.Vagyis hiányzott az,hogy a
bűnbocsánat és megváltás biztos tudatában menjek tovább örömmel,és hálás szívvel.

Ezért hosszú imádságos estéken át könyörögtem Jézushoz,és Ő egy Joó Sándor igehirdetés kapcsán választ adott:"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket"(Jak 5,16)Tudtam, hogy ez is nekem szól. Ezért a lehető legrészletesebben próbáltam visszagondolni és leírni elmúlt életem sok csúfságát, engedetlenségét és meg nem vallott bűnét. Így kerekedett azokból öt oldal. De nem akartam egyedül Isten elé vinni mindezt, mivel az én esetemben az Ige arra biztatott és bátorított, hogy egymásnak valljuk meg bűneinket. Ezért felkerestem Horváth Géza református lelkipásztort Pasaréten. Ez 2011.Július 17.-én történt. Ott valóban megvallottam mindent és letettem az Úr Jézus kezébe.
Kértem, hogy bocsásson meg, mert hiszem, hogy egyedül Ő szenvedte el az én halálos ítéletemet, és egyedül az Ő áldozatáért kaphatok bocsánatot, amit kész vagyok feltétel nélkül elfogadni. Majd kértem, hogy költözzön a szívembe, és Ő uralkodjon a továbbiakban bennem, mert én Vele akarom eltölteni földi életem hátra lévő részét, és az örökkévalóságot.

Ezek után már nem maradt kétség a szívemben, tudtam, és tudom most is,hogy Jézus birtokba vette az én életemet. Ő az én Gazdám, és én Hozzá tartozom. Örök élettel ajándékozott meg, amiért nem szűnök meg Neki hálát adni.
Karesz 2011-08-29 19:59:51
Eddig háttal volt az Úrnak, most arccal feléje fordul, s a bűneinek fordít hátat. Tehát meg tudja mondani, miből tért meg és kihez tért meg. Már nem a bűn parancsol neki, hanem megváltó Ura, Jézus, akinek tudatosan engedelmeskedni akar. Ezért fontos nem csak azt tudnia, hogy mit hagyott el (bűnbánat), hanem, hogy kinek az uralmát vette magára (engedelmesség Jézusnak).
Aki nem látja és nem látja be a bűneit, aki elkezdi mentegetni, magyarázni, szépíteni azokat, annak nem lesz határozott, világos elindulása, s nem fog növekedni és gyümölcsöt teremni sem a hitben. Azt csak érzelmileg érintette meg valami, vagy múló tömeghatás alá került, de nem fordult meg az élete.
Amikor Dávid rádöbbent, hogy házasságtörő és gyilkos lett, kíméletlen őszinteséggel kérte Isten bocsánatát (Zsolt 32:51). Amikor pünkösdkor az emberek hallgatták Péter prédikációját, „Mintha szíven találták volna őket”, úgy kérdezték: Mit tegyünk? Az apostol világos választ adott nekik: „Térjetek meg (a bűnbánat jeleként) keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (Csel. 2:38 )

Az igazi megtérésnek mindig ez a rendje: hallgatom a Krisztusról szóló igét, meglátom és megbánom a bűneimet, hiszem, hogy Jézus áldozatáért bocsánatot kaptam, és Isten adja a Szentlélek ajándékát.
Ez a sorrend megfordíthatatlan, s nem maradhat ki egyik mozzanata sem.
Ez mind Isten kegyelmének a munkája, de nem szabad felszínesen összetéveszteni semmilyen érzelmi fellángolással vagy jó szándékú lelkesedéssel. Az igazi megtérés elhagyhatatlan feltétele és velejárója az őszinte, töredelmes, konkrét bűnbánat és bűnvallás. Hiszen, „ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, s megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn. 1:9)
Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy mindenki előbb a bűneit veszi észre, aztán ahogyan Isten lelke munkálkodik a hívőben, egyre világosabban látja bűnös állapotát. Azt, hogy nemcsak nyilvánvaló vétkei vannak, hanem természetét egészen áthatotta az Isten elleni lázadás. Vannak bűnös erényei is, még a jó tulajdonságai is engedetlenség forrásává válhatnak, mert egész Isten nélküli természete tisztátalan. Tehát egész régi természetét meg kell tagadnia, ahogyan Jézus mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát…” (Mt. 16:24) „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha…” (Ézs 64:5)
Isten kegyelmének különös munkája, hogy folyamatosan tisztítja a benne hívők életét. Nem tudnánk elviselni, ha egyszerre minden bűnünkre rámutatna. De egymás után leleplezi tisztátalanságainkat, s megtanít kegyelméből élni. Jaj annak, aki nem kész a naponkénti bűnbánatra, mert megreked a lelki növekedésben és erőtlen hívő lesz, aki csak botránkoztat másokat. Boldog ember az, aki mindig kész igazat adni Istennek (Lk. 7,29!), és megragadni bocsánatát! Mert nekünk egyszer lehet és kell megtérnünk a bűnből Krisztushoz. De mint hívőknek újra és újra vissza lehet és kell térnünk bűnbánattal az engedetlenségeinktől Krisztushoz. Fájdalmas folyamat ez, amíg „formálódik bennünk Krisztus” (Gal 4:19), de legyen áldott az ő neve, hogy nem fogy el türelme, és hogy elég nekünk is az ő kegyelme!"(Cseri Kálmán-Bűnbánat és megtérés)

válasz erre: Karesz - 2011-08-29 19:57:27 | megtekintés
Karesz 2011-08-29 19:57:27
Mi az üdvösség?Hogyan lehet megtérni?Ezekre a kérdésekre szeretnék választ keresni Cseri Kálmán igehírdetései alapján."Mi az üdvösség?A Biblia válasza röviden ez:Isten uralma az életünkben...Az üdvösség tehát szabadítás.Maga a szó is ezt jelenti,ami az Újszövetség eredeti nyelvében van.Isten áttesz egy másik országba,az Ő uralma alá ahol az Ő törvényei érvényesülnek,az Ő védelmei veszi körül a hívőt,ahol képes már az ember nem vétkezni is,megvalósul Krisztus uralma az életében.Bűn uralom és én uralom helyett Krisztus uralma.Ez az üdvösség...Az üdvösség tehát,a Jézussal való valóságos közösség.Együtt élni Jézussal.Az üdvösség az élő Jézusnak való folyamatos engedelmeskedés,a hétköznapokban is.Az üdvösség az a szabadság,amiben az ember felszabadult a bűn kényszere alól,és szabaddá vált arra hogy önként örömmel engedelmeskedjen Isten törvényének...Ha megpróbáljuk röviden összefoglalni a Szentírás üdvösségről szóló tanítását,azt következő néhány pontban tehetjük.
Először.Az üdvösség Krisztus uralma az életünkben.
Másodszor.Az üdvösség nem a túlvilágon kezdődik,hanem vagy elkezdődik itt,vagy nem lesz az embernek benne része soha.
Harmadszor.Akinek nincs üdvössége,az a Biblia tanítása szerint a kárhozatban van,vagyis Isten nélkül,a bűn hatalmában él.Itt nincs semleges zóna.Jézus nem ilyeszget,hanem nagy szeretettel figyelmeztet erre,amikor Nikodémussal beszélgetve a János 3,18 szerint ezt mondta:"Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében"....Hogyan lehet miénk az üdvösség?Két Igét had idézzek válaszként.Pál apostol írja az Efézusiaknak:"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék."
A másik mondat Péter egyik prédikációjában hangzott el az apostolok cselekedetei könyv negyedik részében:"és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."
Az üdvösség tehát ajándék,és csak Jézustól lehet kapni.Nem lehet megfizetni,nem lehet megérdemelni,kierőszakolni,de nem lehet elveszíteni sem...Amikor Isten Igéje hangzik,akkor mindig felkínálja az embernek az ezt az üdvösséget.Itt is,most is,Neked is.Bárcsak elhangozna a mi életünkben is Jézus szava:"Ma lett üdvössége ennek a háznak"
(Cseri Kálmán:Hogyan lehet az üdvösségből részesülni)

"- Olyan meggyőzően beszéltek az előadók, hogy a konferencia végére én is megtértem – mondta egy férfi.
- És miből tért meg?
- Hogy érti?
- Milyen bűneit ismerte fel és hagyta el?
. Mit képzel maga énrólam? Kikérem magamnak az ilyen gyanúsítgatást!

Egy másik párbeszédből :
- Olyan nagy szeretettel vettek körül abban a csoportban, hogy én is hívő lettem – újságolja egy asszony. A megtérésem óta járok istentiszteletre és segítek a szegénygondozásban.
- És milyen bűneit ismerte fel azóta?
- Mindnyájan gyarlók vagyunk, és sok hibánk van, de remélem, majd lassan leszokunk ezekről.

Csakugyan így van ez? Valóban megtért ez a két ember a szó bibliai értelmében? Van megtérés bűnbánat nélkül? Mit tanít a Szentírás a bűnbánat és a megtérés kapcsolatáról? Beszélhet-e valaki a megtéréséről, ha nem tudja, miből tért meg, ha nem látta meg, nem utálta meg, nem nevezte nevén és nem hagyta el a bűneit?
A Biblia summás válasza ez: bűnbánat nélkül nincs megtérés. Eljuthat oda valaki, hogy kezd elege lenni önmagából, kezdi látni a hibáit, szeretne megváltozni, jobbá lenni, megkívánja másoktól a hívő életet, egyre jobban hiányzik neki az Istennel való közösség, esetleg fél a bűnei következményeitől – de ez még nem megtérés. Ennél több, ha valaki ráébred elveszett állapotára, s látja, hogy Isten nélkül csak elrontani tudja az életét, és az ítélet vár rá. Fontos ez a felébredés – de még ez sem megtérés.
A megtérés egyik bibliai kifejezése ezt jelenti: megfordulás. Az ember elfordul addigi céljától, értékeitől, szokásaitól, és odafordul Istenhez. Eddig hátta
Jocó 2011-08-13 17:15:22
http://w971.dobd.hu/audio/sipos-ete-almos-xxxii-urnapja-8sJUePQ4Tku
máté 9.37. 2011-07-12 10:10:59
A Szeretet határtalan. Mérhetetlen.
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-07-12 08:35:29 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-07-12 08:35:29
http://www.youtube.com/watch?v=tfuZVP1uMx0

itt a keresztyén hit lényege
Ő lép a mérlegre
ha hiszel Benne
Simul justus et peccator 2011-07-12 08:34:51
Josh McDowell : Bizonyítékok a keresztyén hit mellett
Simul justus et peccator 2011-07-03 08:14:55
6. És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
7. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapálylyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!
8. És szóla hozzám az Úr, mondván:
9. A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok.
10. Mert a kik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, a melyek átpillantják az egész földet.
11. És felelék, és mondám néki: Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán?
12. És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, a melyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat?
13. És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
14. És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, a kik az egész föld Ura mellett állnak Zak4
Simul justus et peccator 2011-07-03 08:14:24
4. De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura,
5. Az igét, a melylyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!
6. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt.
7. És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.
9. Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura. Agg2
Simul justus et peccator 2011-07-03 08:13:06
13. Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon.
14. Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:
15. Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.
1. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
2. Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!
3. Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.
4. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
8. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!
9. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
10. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
11. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
12. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!
Ézs52-53
Simul justus et peccator 2011-06-17 06:10:35
Tekints a keresztre emeldd fel a szemeid a földről

http://www.mindennapi.hu/cikk/blogok/a-nazareti-haz-kovei-lorettoban/2011-06-11/3974#comment
Simul justus et peccator 2011-05-28 07:56:15
6,2 Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"
Simul justus et peccator 2011-05-28 07:55:18
5,17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. íme, új jött létre: késői kéziratok szerint: íme, újjá lett minden.; Ézs 43,18
5,18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
5,19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
5,20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!
5,21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
2 Kor
Simul justus et peccator 2011-05-21 08:40:01
Apostolok cselekedetei 16

"Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?" Ők pedig így válaszoltak:
16,31 "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
16,32 Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak.
16,33 Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt.
16,34 Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.
Simul justus et peccator 2011-05-21 08:39:06
3,1
Nikodémus Jézusnál

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
3,2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
3,3 Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked:ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"János ev 3
Simul justus et peccator 2011-05-21 08:37:11
Ő szólít meg,, majd megtudod mikor megszólít
Neked annyi a tennivalód, hogy figyelj az igére , ne a hamis tanításra

1Pt 2,2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
válasz erre: ti - 2011-05-14 00:12:17 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-21 08:35:24
10,8 Hanem mit mond? "Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
10,9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.
10,11 Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." Ézs 28,16
10,12 Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja;
10,13 amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." Jóel 3,5
10,14
A hit hallásból van

De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?
10,15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: "Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" azoknak a jövetele. Késői kéziratok hozzáteszik: akik békességet hirdetnek.; Ézs 52,7
10,16 Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által: Más értelmezés szerint: Uram, ki hitt annak az üzenetnek, amelyet tőlünk hallottak? A hit tehát az üzenet hallásából lesz, az üzenet pedig a Krisztus beszéde által.; Ézs 53,1
10,17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
10,18 Kérdem: talán nem hallották? Sőt nagyon is! "Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük." Zsolt 19,5
10,19 De tovább kérdem: Izráel talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes: "Titeket egy olyan néppel teszlek féltékennyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket." 5Móz 32,21
10,20 Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól: "Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam." Ézs 65,1
10,21 Izráelről viszont így szól: "Egész nap kitártam karjaimat
ti 2011-05-14 00:12:17
Hogy kell megtérni az úrhoz, hogy kell elfogadni a kegyelmet?
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-05-10 08:46:31 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-10 08:46:31
Nem kell tenned semmit fogadd el a kegyelmet, térj az Úr Jézushoz, azután meg Neki engedelmeskedj mindenben, és Ő vezetni fog és mutatja az utat
Megszentelődés útja, képes leszel "jót tenni" úgy ahogyan Isten előkészíti, azt teszed amire elhívott, nem te keresed görcsösen, hanem amire a Szentlélek indít


HA FIGYELSZ NAPONTA AZ IGÉRE, és nem a saját elgondolásod szerint, hagyomány szerint cselekszel
ha csak Ő vezet
akkor haladsz az úton
ha nem ,Isten megkeményíti a szíved és soha nem fogod érteni az igét
Simul justus et peccator 2011-05-10 08:43:09
Apostolok cselekedetei 16

"Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?" Ők pedig így válaszoltak:
16,31 "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
16,32 Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak.
16,33 Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt.
16,34 Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.
Simul justus et peccator 2011-05-10 08:40:51
13,38 Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát,
13,39 és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.
Simul justus et peccator 2011-05-10 08:39:19
Nem az alapján szelektál
Az azért van leírva, hogy a megtértek így cselekszenek
a nem hívő cselekedetei holtak
Aki megtért annak gyümölcse van, mert Isten készíti a jócselekedetet is, munkálja az akaratot is
Olvass Bibliát ismerd meg Istent és önmagadat, mert hiányos az ismereted , gőgös vagy, önigazult
Ha képes vagy a jóra, nem kell már Jézus, nincs szükséged kegyelemre
Aki meg hívő annak sem érne semmit a cselekedetei , csak Krisztus elfogadja mint az apa az 1 éves gyereke segítségét
Mint már 500 szor megmondtam nincs érdem
Senki vagy, és én is

Kegyelem, csak kegyelem
válasz erre: ti - 2011-05-09 16:27:33 | megtekintés
máté 9.37. 2011-05-09 18:47:07
Igen, elég hosszan mondja el Jézus a történetet. Nemcsak egy szó - ugye, minden szó fontos.

Szelekció van bőven. Meg önelégültség is - sajnos. Ha valaki azt mondja: "van",amilyen egyszerűen itt ananda kifejezte magát, DE NEM VOLT ELÉG! mondd el! a másik utánajár? Azt mondja, na, ez egy jó megtérés/megigazulás. Vagy, "ajjaj, ha nem igyekszel, kimaradsz"!

Én ledöbbenek ezen a kevélységen... hogy is mondhatnánk el?!
Nem kaptunk felhívást arra nézve, hogy "menjünk be a kamránkba és ott imádjuk az Urat - ahol nem lát senki"?
válasz erre: ti - 2011-05-09 16:27:33 | megtekintés
ti 2011-05-09 16:27:33
Kimaradt az evangéliumból az a rész, amikor Jézus azt is megmondja, hogy minek alapján szelektál: éhes voltam, és ennem adtatok, stb. Ezt nem találtad meg vagy ez túl profán az evangelistától és jobb nem idézni?
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-05-09 10:16:15 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-09 10:16:29
Gyere Jézushoz:)
Simul justus et peccator 2011-05-09 10:16:15
25,31
Az utolsó ítéletről
"Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Zak 14,9; Jel 20,11-13
25,32 Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
25,33 A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja."
Simul justus et peccator 2011-05-09 10:15:54
24,29 "Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. Ézs 13,10; 34,4; Jel 6,12-17
24,30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Dán 7,13-14; Jel 1,7
24,31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig." Máté ev
Simul justus et peccator 2011-05-08 07:47:20
Olvasd a Bibliát
Ismerd meg Istent és önmagadat

Jn 8,51 Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
Simul justus et peccator 2011-05-05 07:49:00
"Akarsz-e meggyógyulni?"
Jn ev 5


EZ a kérdés
Ne köntörfalazz, válaszolj igennel
Simul justus et peccator 2011-05-05 07:48:17
Az élő víz(Szentlélek) amit csak Jézus adhat

4,14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Jn 7,37-39; Ézs 49,10; 55,1
4,15 Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni."
4,16 Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!"
4,17 Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs,
4,18 mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál."
4,19 Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy.
4,20 A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell." 5Móz 12,5-6; Zsolt 1224,21 Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Mal 1,11
4,22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. 2Kir 17,29-41; Ézs 2,3
4,23 De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.
4,24 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."
4,25 Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent."
4,26 Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."
Simul justus et peccator 2011-05-05 07:46:40
3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
Simul justus et peccator 2011-05-05 07:46:28
3,14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 4Móz 21,8-9
3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.
3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1Jn 4,9
3,17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
3,18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
3,19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
3,20 Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.
3,21 Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
3,22
Keresztelő János öröme

Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt.
3,23 János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek.
3,24 János ugyanis még nem volt börtönbe vetve.
3,25 János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról.
3,26 Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: "Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy."
3,27 János így válaszolt: "Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. 1Kor 4,7
3,28 Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el.
3,29 Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé.
3,30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
3,31 Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön (az felette van mindenkinek:) A zárójelbe tett szöveg a régi kéziratok egy részében nem található.; 1Kor 15,47
3,32 és arról tesz bizonyságot, amit látott, és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el.
3,33 Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz.
3,34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.
3,35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Kol 1,19
3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
Simul justus et peccator 2011-05-05 07:45:06
Az Úr Jézus eljövetele, hogy meghaljon az én bűneimért is

1,1
Az Ige testté lett

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 1Móz 1,1; 1Jn 1,1
1,2 Ő kezdetben az Istennél volt.
1,3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kol 1,16-17; Zsid 1,2
1,4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Zsolt 36,10; Jn 5,26; 11,25; 1Jn 5,11
1,5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. "a sötétség nem fogadta be" - más értelmezés szerint: "a sötétség nem kerítette hatalmába" ( Jn 12,35 )
1,6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
1,7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
1,8 Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.
1,9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. Más lehetséges fordítás: "Az igazi világosság az Ige volt, amely megvilágosít minden e világra jövő embert"
1,10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
1,11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
1,12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, Róm 8,14-16; 1Jn 3,1
1,13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jn 3,5-6; 1Pt 1,23
1,14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 1Tim 3,16; Gal 4,4; Mt 17,2
1,15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én."
1,16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Kol 1,19-20
1,17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
1,18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. az egyszülött Isten: Késői kéziratok szerint: az egyszülött Fiú.; 2Móz 33,20; Mt 11,27; 1Tim 6,16
1,19
Keresztelő János bizonyságtétele

Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: "Ki vagy te?"
1,20 Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta: "Én nem a Krisztus vagyok."
1,21 Erre megkérdezték tőle: "Hát akkor? Illés vagy te?" De kijelentette: "Nem az vagyok." - "A próféta vagy te?" Így válaszolt: "Nem."
1,22 Ezt mondták tehát: "Ki vagy? - hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?"
1,23 Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta." Ézs 40,3
1,24 A küldöttek között voltak farizeusok is,
1,25 és ezek tovább kérdezték őt: "Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?"
1,26 János így válaszolt nekik: "Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek,
1,27 aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó."
1,28 Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
1,29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét! hordozza: Az eredeti szó kettős értelmű: felveszi és hordozza. De jelentheti még: eltörli, elveszi, magára veszi.; Ézs 53,4-7
1,30 Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én.
alex:) 2011-05-04 20:04:55
Köszönjük szépen és hát az Úré a dicsőség,és kívánom minden űrt egyedül az Úr töltse be! :)
Mindnyájunk azzal a problémával küzd hogy teljesen bízzunk magunkat az Úrra. Ez egy folyamat....és az Úrért kelljünk fel az Ő szent drága dicsőségére és mindenért hálát rebegve köszönjük meg,és mindent tőle akarjuk akár jelentéktelen csetlő ügyben is... (nem egyszerű bevallom pláne ebbe az élvhajhászó világba!!!)
A Biblia olvasása mindennap viszont nagyon segít! Formálja az ember szívét,gondolkozását,és a környezet megválogatását.
Ez egy életforma,méghozzá Krisztus követőinak....
De hálás feladat! Mert az Úr minden űrt betölt!!!! :))))))
Nálam teljesen!!! :) Az Úr áldjon meg téged!
válasz erre: Anada - 2011-05-04 19:17:15 | megtekintés
Sola Scriptura 2011-05-04 19:42:20
Az Isten alakú űrt tudtommal Pascalnak tulajdonítják. És örülök, hogy Jézus Krisztus megmentett Téged is :)))
válasz erre: Anada - 2011-05-04 19:17:03 | megtekintés
Anada 2011-05-04 19:17:15
hát ennyi :)
Anada 2011-05-04 19:17:03
Kedves Alex:)!

Ha tényleg érdekel, nagyon szívesen leírom. :)
Katolikusnak neveltek, voltam elsőáldozó meg minden, de nagyon untam, csak azért mentem, mert kellett, és mert nagymamám így szerette volna.
Aztán, miután az első áldozáson túlestem, nem mentem nem is tudom megmondani hány évig. Elkezdtem különböző keleti filozófiákkal foglalkozni, pl.:feng shui, jóga, kínai horoszkóp, lélekvándorlás stb. És nagyon benne voltam, még visszagondolni is rossz, hogy mennyire!
De így utóbb visszagondolva, talán soha nem hittem benne, csak valamivel próbáltam egy űrt betömködni, nem is tudom ki mondta, hogy mindenkiben van egy Isten alakú űr, ez így van...
Akkoriban váltak el a szüleim stb. Eléggé mélyponton voltam...
Aztán vettük kilencedikben a Bibliát irodalomból és újra elkezdtem Isten iránt érdeklődni, de közben olvastam Dan Brown-t, és ha nem is hittem, amit írt, de persze, hogy gyengített...
10-ben pedig indult hittan, amire elkezdtem járni, majd télen templomba is. Áprilisban nagymamám meghalt, ami egy elég nagy lelki megrázkódtatás volt, és nagymamám halála után pár héttel kerültem a legmélyebbre. Nagyon vágytam Jézusé lenni, de egy hang folyamatosan azt mondogatta, hogy "nem gondolhatod komolyan! Nincs rá szükséged!" Végül elmentem a lelkészhez és a feleségéhez, és ott beszélgettünk, és azután imádkoztunk, és akkor elfogadtam Úr Jézust Uramnak. Nagyon nehéz volt... tudtam, hogy most már másképp lesz, és már nem úgy lesz, ahogy én akarom.
Ez alig több, mint egy éve volt :) Hálás vagyok Istennek :)
válasz erre: alex:) - 2011-05-04 09:37:57 | megtekintés
abigail 2011-05-04 18:08:42
Így van.
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-05-04 15:48:06 | megtekintés
abigail 2011-05-04 18:06:47
Én úgy láttam, szembesült már... nem tudott volna mást tenni. De nem akarok én ebbe belefolyni, csak döntsd el, valóban segítség-e ez.

Bocsánatot kérek, ha túl messzire mentem. Nem állt szándékomban, hiszen a testvérem vagy, ugyanúgy kötelességem inteni, ahogy neked is.
abigail 2011-05-04 17:57:30
Nem vagyok katolikus, így belülről nem láthatom a hibáit. Külső szemlélőként alkothatok véleményt, d itt van az én egyházam, ami szintén nem tökély, ahogy senkié sem. Itt van az én közösségem, itt van az én családom, itt van az én szívem, ami szintén nem tökéletes, addig nem fogok nekiállni szálkázni, amíg nekem gerendáim vannak, érted?

DE vannak emberek, aki egyáltalán nem ismerik Jézust, nekik lenne a legnagyobb szükségük arra, hogy valódiságát, személyességét meglássák.
válasz erre: alex:) - 2011-05-04 15:27:05 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-04 15:51:17
3,1
Nikodémus Jézusnál

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
3,2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
3,3 Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked:ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"János ev 3
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-05-01 17:36:54 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-04 15:48:06
Az embereket szeretheted, de a hamissággal nem érthetsz egyet
Ez a lényeg:)
Zsinórmérték a Biblia
nem egy felekezet
Ha megáll az írása a Biblia mércéjén akkor oké
ha nem akkor hamis

Semmi bajom egy felekezettel sem, de meg kell térniük:)
válasz erre: abigail - 2011-05-04 13:11:11 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-05-04 15:44:39
Egyetértek
válasz erre: Anada - 2011-05-04 09:35:40 | megtekintés
alex:) 2011-05-04 15:27:05
:)))))
Szerinted?
válasz erre: alex:) - 2011-05-04 15:26:35 | megtekintés
alex:) 2011-05-04 15:26:35
http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/egy-cikk-miatt-veres-uldozestol-tartanak-magyar-katolikus-puspokok/2011-04-14/2627

Alex:) 2011-04-18 14:10:32 Ditur
Nem akartam ide írni,de ha már engem is bevettél a névsorközé,megtiszteltél:)

Nos ebben soha nem kívánok véleményt írni,mert egyes emberek bűneit nem szabad egyházakra tukmálni,terhelni,(bár tudjuk a baj gyökerét,de ezt ők vállalták,hogy cölibátusként akarnak élni-én ehhez nem értek,mert Isten az írott Igéjén semmi ilyet nem kér..:)

De továbbra sem szeretnék az ilyen ügyekben írni,mert a bűn mindenformájában BŰN!
Tehát én is bűnös ember vagyok és Isten kegyelméből élhetek az Ő drága szent irgalmából.Az Úr Jézusé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


ti 2011-04-19 10:35:35 Alex:) 2011-04-18 14:10:32

Amit megint írtál, magad sem gondoltad komolyan.
"egyes emberek bűneit nem szabad egyházakra tukmálni,terhelni"
egyes emberek bűneit nem szabad pártokra ...,
egyes emberek bűneit nem szabad nemzetekre ...,
Hagyó és Gyurcsány bűneit nem szabad az MSZP-re terhelni, vétkes mindenki, aki ezekért okolta az MSZP-t. Ezt írtad.
Hitler bűneit nem szabad a német népre...
Vétkes volt mindenki, aki emiatt a németektől kártérítést kért. Ezt írtad.
ha Rákosi és bandája bárkit Recskre vagy Hortobágyra kirándultatott, azt nem szabad az MDP-re terhelni és vétkes mindenki, aki ezért kárpótlást kért. Ezt írtad.
Erről akkor ennyit.
Cölibátus: azok a fiatalok, akik semmiféle házasságban nem élnek, de hetente váltogatják a partnereiket vagy vadházasságban élnek, mentesek a pedofil hajlamoktól. Ezzel pedig azt mondtad, amit írtál.
Valóban ezeket akartad mondani?
válasz erre: alex:) - 2011-05-04 15:09:30 | megtekintés
alex:) 2011-05-04 15:09:30
Na ez a VÁDOLÁS!!!!"(ti. nem írnak már, töröltetik a regisztrációt, stb.) tényleg ne haragudj.
Tudod miért ment ki mert nem akart a bűneivel szembesülni,hanem a hízelgést szerette volna!!!! Ja amúgy annyi politikát lökött....
ebben leledzett,cegény.
De előkeresem,és tudom hol találom,mert abszolút filmvevőgép az agyam (ezt már nyomozó barátaim is megállapították)
Beadom neked hogy egy mondatomnál mit akart ő kihozni,amire nem reagáltam......(provokált-nem jött össze neki,yem sorry)
válasz erre: abigail - 2011-05-04 14:41:09 | megtekintés
alex:) 2011-05-04 15:01:48
Magunktól nem tudunk az Igaz Istenhez menni-benézzük=ezek a hamivallástanok,buddha Krisna,stb......
Én is így kezdtem.............
BÁLVÁNYIMÁDÓ VOLTAM-és mindenbe a szeretet láttam,és mindenhová betértem.............................................................................................könyvet tudnék erről írni
De Isten ebből kiemelt az Ő szent Dicsőségére!
válasz erre: alex:) - 2011-05-04 14:58:39 | megtekintés
  • 1
  • 2
  • 3

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.