Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Napi ige -napi manna

szivárvány 2012-02-03 11:55:13
február 3.

BOLDOG EMBER

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül; hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal." Zsoltár 1,12

A boldog ember útja: Jézus! "Én vagyok az út!" Az egyetlen út, amelyen elérhetsz mindent, amire szükséged van. Más úton ne járj! Minden más út a gonoszok útja, a hazugság útja, a csalások útja. Vajon neked valóban Jézus az út? Rajta keresztül kapsz mindent?
"És csúfolódók székében nem ül." Ez a legveszélyesebb. Megállni valahol, de gonosz helyen leülni?! Nehéz fölkelni, ha egyszer az ember leült. Sokszor van beszédemben csúfolódás. Éle van a szellemeskedésnek. Mindenkinek tetszik, de valakinek fáj. Ebben a székben senki nem lehet boldog. Megszólal a lelkiismeret hangja: csak ezt ne mondtam volna! Az ember sokszor rájön, mennyi keserves órát okozott öregeknek, akiknek már úgyis olyan nehéz volt az élet.
Három "nem" egymás után. Nem jár, nem áll meg, nem ül le. De van egy "hanem". Az Ige nem csak azt írja le, ami boldogtalanná tesz. "Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége." Valaha ráébredtél-e már, hogy milyen csodálatos az Isten törvénye? Benne van a kegyelem. Amikor Isten azt mondja valamire "ne!", szeretetéből int. Isten minden "ne" szavában szeretet van. A bűn ott kezdődik, amikor az embernek nem kell Isten szeretete. Aki elgondolkozik Isten törvényéről, az egyre jobban megérti, és egyre jobban szereti Őt.
Isten Jézus Krisztusban betöltötte a törvényt. Jézus elszenvedte helyetted a büntetést. Fogadd el az áldozatát, és abban a percben boldog ember leszel.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
abigail 2012-02-02 18:40:39
„Üss a földre!...” (2Királyok 13:18)
Amikor Izráel királyának egy jó haditervre volt szüksége, hogy legyőzhesse a szíriaiakat, Elizeus prófétához fordult, aki ezt mondta neki: „Fogj íjat és nyilakat! Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izráel királyának: Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző ablakot! A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta: Lőj! Ő pedig lőtt. Akkor így szólt: Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni Arámot Aféknál! Azután ezt mondta: Fogd a nyilakat! Ő kézbe fogta. Ekkor így szólt Izráel királyához: Üss a földre! Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd, akkor teljesen levernéd Arámot, de így csak háromszor vered meg Arámot.” (2Királyok 13:15-19) Mit kérsz ma Istentől? Hogy mentsen meg valakit, akit szeretsz? Hogy gondoskodjon az anyagi szükségeidről? Hogy segítsen megszabadulni egy rossz szokástól? Hogy sikert adjon munkádban? Fedezd fel, mit ígért neked Igéjében, használd az ígéreteket nyilakként! Célozd meg velük problémádat, lőj, lőj újra és újra, amíg Isten cselekedni nem fog érdekedben. Ennek a régi történetnek van egy fontos tanulsága: vannak olyan helyzetek az életben, amikor a hit és a kitartás nem csupán a győzelmedet határozzák meg, de a győzelem nagyságát is. Tehát célozz, lőj, lőj újra meg újra!
http://maiige.hu/
szivárvány 2012-02-02 11:00:29
február 2.

KINEK A LEVELE VAGY?

"A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember." 2Korinthus 3,2

Mindig szívdobogtató egy levél, hogy mi minden lehet benne, mennyi jó és mennyi nehéz dolog. A Biblia itt az embert nevezi levélnek. "Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok." Kinek a levele vagy? Mindenki levél, csak az a kérdés, ki írt a szívedbe, az életedbe? Veszélyes dolog, ha bárkit engedünk beleírni. A levélen nem látszik át, hogy mit írnak benne, de a testünkön átragyog a tartalom. Vigyázz, mert ismer és olvas minden ember. Az ember azzal levelezik, akitől messzire került. Amikor az Isten már nem szólhatott az emberhez, akkor küldte a mennyei levelet. Jézus Krisztus Isten levele. A borítékon át- meg átárad Isten szeretete, tisztasága. Tömegek mentek Jézushoz, az egész lénye, szentsége vonzott. A levél akkor olvasható igazán, ha feltépik a borítékot. Nem tudom, téged, mint levelet, téptek-e már fel? Tökéletesen mindegy, durván tépik-e fel vagy szépen. Bár látnád most, az egyetlen levelet hogyan tépték a Gecsemánétól a Golgotáig, és hogy a kereszten mi jött ki ebből a levélből. "Atyám, bocsáss meg nekik!" Szeretett, akárhogyan is tépték. Még a vak százados is látta: "Bizony, Isten Fia volt!" Még a lator is látta és kérte: "Uram, emlékezzél meg rólam!" Láttad-e Őt úgy, mint Isten szerelmes le-velét?! "Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Vajon elér-e hozzád ma Isten szeretete? Bár a környezetedben is olvashatna, és ismerhetne minden ember. Istennek az a célja életeddel, hogy mások számára Jézushoz vonzó levéllé lehess!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-02-01 11:12:33
február 1.

NAGY VACSORA

"Jertek el, mert immár minden kész!" Lukács 14,17b

A "nagy vacsoráról" szóló példázatot Jézus annak az embernek válaszolja, aki azt mondja: "Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában." Tudjuk, hogy az örök életben nem eszünk már kenyeret. A Biblia azt mondja: "Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm" (Rm 14,17). Ezen a földön lehet a mennyországban élni. Lehet, hogy neked egy szép lakás, család vagy autó a mennyország. Mennyi mindentől vártad már talán a boldogságot, ami soha nem lett számodra igazi boldogság.
Isten üzenete ma nagyon egyszerű: "Jertek el, mert immár minden kész!" Azt jelenti, hogy a megváltás megtörtént, Jézus a kereszten kimondta: "Elvégeztetett!" A bűn nem lehet többé akadály, a múltad sem akadály, bármi van is a hátad mögött. Jézus mindenkinek minden tartozását kifizette. A jövőd sem lehet akadály, mert Isten adja az Ő Szentlelkét azoknak, akik Néki engednek. Pünkösdkor elküldte hozzád Szentlelkét, Aki erőt ad neked egy tiszta élethez, és megtanít mindenre, ami az Úr követéséhez szükséges. Minden kész! Múltad rendezve, jövőd Isten kezében, már csak egy dolog hiányzik: jönnöd kell, hiszen hivatalos vagy! Isten mindent elkészített. Nem tudsz hozzátenni semmit. Ne kezdd magad mentegetni, mint ahogyan azt a példázatbeli hivatalosok tették. A mentegetőzés alapállása az embernek. A bűneinket is mentegetjük, mindig van valami, amiért nem tehetek róla. Ne mentegesd tovább magad. Jöjj, és kapaszkodj bele abba a kézbe, amelyik a mennyből lenyúlt érted egészen a Golgotáig. Ez a kéz soha nem ejtett még el senkit.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-31 16:05:09
január 31.

ÁRON VÉTETTETEK MEG

"Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái." 1Korinthus 7,23

Lehet, hogy Isten megszabadított már a bűn szolgaságából, a törvény rabságából, de vajon megszabadíthatott-e már az emberszolgaságtól?!
Mérhetetlenül szolgái vagyunk az embereknek. Nem merek bizonyságot tenni, nehogy azt mondják, micsoda elmaradott ember ez. Hitre jutásom előtt attól féltem, rám is azt mondják majd, hogy ez is megzavarodott. Aztán ezen is túljutottam. De még mindig érdekelt, hogy egyes hívők mit szólnak hozzám. Ez is szolgaság!
Jó volna az utolsó szolgaságot is lerázni magunkról, és azt mondani: ha mindenki azt mondja is, hogy nem, de az Úr azt mondja, hogy igen, akkor bátran megteszem.
Jézus megszabadított, de hogy szabad vagyok-e, az más kérdés. Kell-e nekem az Ő szabadsága? Vajon nem kötelezem el magam újra a szolgaságnak igájával?
Milyen borzasztó egy olyan ember, aki szolgál, Igét hirdet, és szolgája azoknak, akikhez beszél. Várja a tetszésnyilvánítást. Hogy néznek rám, tetszik-e, amit mondok?
Az emberszolgaságnál is nagyobb, amikor a saját énemnek vagyok a szolgája, és a magam akaratát csinálom. Amíg megvan makacs, kemény akaratom, addig a saját életem, saját hiúságom rabszolgája vagyok. Vajon nem csinálsz-e olyan dolgokat, amikről tudod már, hogy Istennek régen nem tetszenek? De hiúságból csinálod, azért, hogy másoknak tessél.
Jézus mindentől megszabadított, de megvan a lehetőségem, hogy magamat kötözzem meg. Óriási dolog, hogy a szabadságot nem kell kiharcolnom, Jézus megtette a kereszten. De megállnom nekem kell benne!

Trausch Liza:"...Beszéded megelevenít..."c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-30 10:40:44
január 30.

HOL A SZABADSÁG?

"Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." 2Kor 3,17b

A hívő élet, a Jézus Krisztus követése mindig kényszer nélküli élet. Ahol kényszerek vannak, ott már nincs az Úr lelke.
Szabad vagy-e már a kívánságok rabságától? Ne kívánd azt, ami a másé! Nem csak anyagi dolgokra gondolok. Lehet kívánni a másik ember szolgálatát, kegyelmi ajándékát. Nem annyit jelent, hogy nem kívánom, tudom kívánni, de van lehetőségem arra, hogy ne kívánjam, mert szabad vagyok. Sokféle formája van a kívánság bűnének. A testem szolgasága is bűnre kötelez. A has szeretete, a lustaság kívánsága, a kényelemszeretet. Olyan jó, amit a Római levél mond, hogy nem vagyunk adósai a testnek.
Sok hívő embernek "törvényszaga" van. Kellemetlen levegő: ezt nem szabad, azt nem szabad. Akit még ez leng körül, nem szabadult meg a törvény szolgasága alól. Sok minden, amit törvényből teszek, nem jó másra, csak a test hizlalására. Ez a test dicsekedése, és rögtön a másik ember ítélése is. Ahogy törvénnyé tettem, már ítélem a másik embert, ha nem úgy csinálja, mint én.
Rettenetes, ha Isten hívő gyermekei újra alákerülnek a törvénynek, holott egyszer már megszabadultak. A törvény a személyes kapcsolat helyettesítője. Neked nem törvényre van szükséged, hanem Krisztusra. Szabadulj fel az elvek alól. Amit neked mond az Úr, azt ne vonatkoztasd másokra. Amíg ez az elvszerű levegő vesz körül, addig a körülötted élők nem Jézussal, hanem egy hívő szabállyal találkoznak. Jézus egy Vele kapcsolatban levő, Vele járó, szabad, boldog emberré akar tenni. Olyanná, aki Ura irányítása alatt teljes szabadságban él.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-29 14:26:16
január 29.

A SZABADSÁGBAN... ÁLLJATOK MEG

"Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával!" Galata 5,1

Minden embernek komoly vágya a szabadság, mert erre teremtettünk. Ezért próbál az ember mindenféle szolgaságot, erőszakot lerázni magáról.
Isten saját képére teremtett bennünket. Nem külsőre nézve. Akkor mi az Ő képe bennünk? Hisz belülről még kevésbé hasonlítunk reá. Egyetlen dologban teremtettünk Isten képére. Abban, hogy döntési szabadságunk van. Tavasszal a fának virágozni kell. Nem mondhatja, hogy ebben az évben nem virágzom. Az embernek van lehetősége arra, hogy nemet mondjon Istennek. Az ember akarati szabadságát arra használta fel, hogy Isten ellen döntött. Mi a megtérés? Az, hogy szabadságomat arra használom fel, hogy Isten mellett döntök. Isten társat szerzett magának az emberben. Ezért nem vette el a szabadságát.
Amikor az első ember engedelmeskedett az Ördögnek, akkor nem szabadságra jutott, hanem szolgaságra. Az Ördög nem szabad embereket akar, hanem olyanokat, akiket leigázhat. Egészen más az Isten uralma, mint a Sátán uralma. Ez alatt az uralom alatt már nem dönthetek, már muszáj azt tennem, amit nem akarok. Cselekvési kényszereim lesznek, csinálom, amit nem is akarok. Beszédkényszerek: mondom, amit nem is akartam. Gondolatkényszer, mert belekerültem egy szolgaságba.
Azért kell Jézusnak megszabadítani, mert az ember eladta magát. A "szabadság" annyit jelent, hogy nem "kell", hanem "szabad". Állj meg a szabadságban, hogy kényszer nélküli, boldog, szabad életet élhess!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből
szivárvány 2012-01-28 17:54:27
január 28.

IGAZGYÖNGYÖKET KERES

"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres." Máté 13,45

Nem olyan régen lett világossá számomra, hogy Jézus Krisztus, mint kereskedő, keresi a drágagyöngyöket. Akkor, életemben először gondolkoztam azon, hogyan is lesz a drágagyöngy. A természet törvényei nagyon sokszor beszélnek nekünk Isten törvényéről.
A drágagyöngy úgy lesz, hogy valahol a tengerfenéken a kagylóba egy kicsi piszok kerül, és az izgatja a kagylót. Körülizzadja, körülvérzi azt a kicsi piszkot, ami belekerült, és így képződik a gyöngy.
Az Isten szíve és szeretete a kagyló. Amikor Jézus lejött erre a földre, erre a piszkos tengerfenékre, és a Gecsemánéban magára vette a bűnt, a szennyet, akkor kezdett el izzadni, vérezni. Emlékeztek, hogy a Gecsemánéban annyira gyötri a bűn, hogy ott már kéz érintése nélkül vért izzad? Amikor azt mondja: "Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem ezt a pohárt" (Lk 22,42), a világ bűnétől irtózott. Akkor kezdett el szenvedni a gyöngykagyló, és így keletkezett a drágagyöngy: az új élet, az a ragyogó fehér ruha, ami csak azoknak van, akik Jézus Krisztust megváltójuknak vallják.
Szeretném megkérdezni, drágagyöngy vagy-e már?! Jézus Krisztus szeretete, szenvedése, halálos kínja ott a kereszten körülölelhette és körülvehette-e már az életedet? Vajon hogy lát téged az Úr? Rajtad van-e már a ragyogó gyöngyruha? Engedted-e, hogy Isten szeretete elfedezze az életedet? Az Ő országában, az Ő színe előtt csak ebben a gyöngyruhában lehet megjelenni. Jézus Krisztus ma is keresi azokat az embereket, akik elfogadják a kegyelmet, a meg nem érdemelt szeretetet.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-27 10:53:52
január 27.

AZ "EMBER"!

"Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek." Róma 5,19

Az ember mindig, mindenen keresztül Istent kereste. Csak Isten és ember között ott volt egy nagy fal: a bűn.
Hadd mondjam örömmel, hogy Isten talált egy Embert, Akiről úgy mondja az Ige, hogy engedelmessége áthatolt ezen a bűnfalon.
Amikor Isten azt kérdezte: "Kit küldjek el, és ki megyen el nékünk?" - elhangzott az engedelmes felelet: "Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat." Nézd Jézust, akinek a szeretete áttört minden akadályon, Aki azért jött erre a földre, hogy érted és értem életét adja.
Ő az egyetlen Ember! Nézd a Golgota történetének a véres áttörését. Miért volt véres a keze, a lába, a homloka? Miért kellett ilyen irtózatos tusával áttörni az áttörhetetlen akadályt? Miért kellett kimondani a Golgota keresztjén Jézusnak: "Miért hagytál el engemet?" Érted és értem.
Ez a szó, hogy Ádám, annyit jelent: ember. Az első Ádámhoz tartozol? A bűn embere vagy? Beleszülettünk ebbe az életbe mindnyájan. De vajon megragadtad-e már a mentő kezet, a második Ádámét, Jézusét?! Átformálhatott-e már Jézus új emberré, Isten emberévé? Olyanná, akiken keresztül az üdvösség sokakhoz eljuthat.
János evangéliuma elején van egy mondat, ami hónapokon keresztül beszélt velem. "Volt egy Istentől küldött ember" (Jn 1,6). Ez az egyetlen vágyam ebben az életben: Istentől küldött emberré lenni.
Ha életed jó részét eltékozoltad is már, de engeded, hogy Jézus megváltson, Istentől küldött emberré lehetsz. Ragadd meg a felkínált lehetőséget, amíg lehet!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-26 08:37:58
január 26.

KIVEL VAGY?

"Aki velem nincsen, ellenem van!" Máté 12,30a

Kinek a kezében vagy fegyver, nem csak a családodban, hanem a munkahelyeden, ott, ahol élsz? Isten ezt fogja egyszer számon kérni tőled.
Kétféle emberről beszélt már az Ige. Olyanokról, akik Isten kezében voltak eszközök, és olyanokról, akiket a Sátán használt fel a maga céljainak elérésére.
Ne gondold azt, hogy te középen állsz. Olyan ember nincs, aki sem nem árt, sem nem használ. Harmadik fajta ember nincs! "Aki velem nincs, ellenem van" - mondja az Ige. Ma döntsd el, hol állsz, Vele vagy ellene vagy?
Mondottuk, hogy a háborúban egy emberi élet semmi. De az a semmi élet egy anyának és apának a fia, és számukra a legnagyobb érték. Isten Atya, akinek éppen te vagy a gyermeke. Azért keres, mert szeret. Hadd említsek három példázatot a Bibliából. Az elgurult drahma, az elveszett juh és az elveszett fiú példázatát.
A drahma arról beszél, hogy Istennek szüksége van rád. Az elveszett juh csak arról, hogy hiányzol Neki. Az elveszett fiú arról beszél, hogy szeret az Atya, hogy visszavár az Atya, mert pótolhatatlan vagy a számára. A példázatbeli atyának nem volt szüksége erre a fiúra, voltak neki béresei, fia is volt másik, mégis hazavárta, mégis kitárt karral futott eléje, mert szerette.
Minden fájdalom azért van ezen a földön, mert az ember elszakadt Istentől, és nagyon egyedül van. Hiába nyújtja kezét egy másik ember felé. Semmi más értelme nincs a szerelemnek, a házasságnak, minthogy olyan valakit keresel, aki megért és szeret. Hadd mondjam a legnagyobb parancsolatot: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből."

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-25 19:14:05
január 25.

KINEK A SZOLGÁJA VAGY?

"Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái." Róma 6,16a

Istennek azért érték egy ember, és azért is keresi, mert az ember nagyon sokat is árthat. Gondoljunk a Biblia történeteire. Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Ákán. Anyagiassága miatt sok ember pusztult el a háborúban. Elrejtett egy babiloni köntöst, kétszáz siklust és egy aranyvesszőt. Miatta kellett Istennek megvernie egész Izráelt.
Nézd meg Sámsont, akit szülei Istennek szántak, és akit Isten csodálatos erővel ruházott fel, de paráznasága miatt engedetlenné lett, és rajta keresztül pusztultak el sokan. Amikor megmozdította a ház oszlopát, a ház alatt maradt egy sereg filiszteus, és az ő élete is.
Nézd Júdást! Egy ember, aki évekig Jézus mellett élt, szeretetét, bizalmát élvezte, és árulóvá lett.
Az ember az a fegyver, akin keresztül Isten vívja a harcot, és a Sátán vívja a harcot.
Vajon gondolkoztál-e már azon, hogy micsoda lehetőségek vannak egy ember életében? Mi lett volna, amikor Isten Wrede Matildot hívta a szolgálatra, és nem akart volna menni? Mi lett volna, ha azt mondja: jobban szeretnék bálkirálynő lenni, és csodáltatni magamat. Ha fiatalon nem adta volna oda engedelmesen az életét, milyen sok fogoly maradt volna örökre rab. Milyen sok ember nem ismerte volna meg a szabadulás útját, és jutott volna kárhozatra. Mi lett volna, ha egy nagy evangélista, akit Isten azzal áldott meg, hogy emberek százai hallják rajta keresztül az evangéliumot, azt kérdezte volna: miért pont én menjek, miért nem más?! Vizsgáld meg az életedet, kinek vagy, és kinek akarsz a szolgája lenni?!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-24 10:24:08
január 24.

EGY EMBER

"Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása." Róma 5,18

Ebből az igeversből egy szó volt, ami megragadott, és ez így hangzik: "egy ember". A mai világnak az egyik jelszava: Legfőbb érték az ember! Sokszor torzképpen hangzik a fáradt és agyonhajszolt világban ez a mondat.
Isten száján tökéletesen igaz ez a mondat. Tőle halld most ezt a mondatot, mert számára valóban legnagyobb érték az ember.
Amikor háborúkban emberek ezrei halnak meg, azt mondjuk, mennyire semmi az ember. Tulajdonképpen kicsoda is az ember? Egyáltalán, fontos egy porszem ember? Isten szemében egy emberi lélek többet ér, mint az egész világ. Isten mérhetetlenül nagyra értékeli, és szereti az embert.
Miért érték az ember Isten számára, miért foglalkozik vele? Azért, mert szüksége van rá. Ezen a földön minden, ami történik, egy emberen keresztül történik. Isten keres egy embert - Mózest -, akin keresztül kivezeti népét tengeren keresztül, pusztaságon át az ígéret földjére.
Nézd meg az egy embert, Pál apostolt, rajta keresztül világrészek hallották meg az evangéliumot. Isten nem tömegeket keres. Neki egy ember kell, aki igazán odaadja magát, hogy eszköz lehessen Isten kezében.
Valaki azt kérdezte: lehet az tanulatlan ember is? Lehet! Isten nem az észt, nem a tudást, nem a műveltséget nézi, hanem az odaszánt szívet és életet. Bár lehetnél te is az az egy ember, aki nem latolgat, nem mérlegel, hanem megérti: "Az Úrnak van szüksége reád." Márk 11,3

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít.." c. könyvéből.
szivárvány 2012-01-23 08:56:55
január 23.

ISTEN IGAZ BÍRÓ

"Én Uram Istenem, benned bízom, oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem!" Zsoltár 7,2

Nem csak a testemet üldözi sok-sok veszedelem, hanem a lelkemet még több. Gondoljunk arra, hogy a szemünkön, fülünkön keresztül mi minden megy be a lelkünkbe. A szem és fül egy nyitott ajtó, csak egyetlen napon is mit lát, mit hall újságon, tévén, emberek beszédén keresztül. Veszedelmes életben élünk.
A Biblia a Sátánra mondja, hogy ordító oroszlán, aki keresi, hogy kit nyeljen el, kit tépjen szét. Mennyi széttépett ember jár ebben a világban. Hány ember mondja, hogy nem tudok koncentrálni az Igére. Széttépett gondolatvilág. Széttépett érzésvilág, család, gyermekek. Mi minden tépi szét az életed? Egyszer így gondolkozol, egyszer úgy. Sokszor magad sem tudod, hogy ki vagy.
Ezért kiált a zsoltáros: "Oltalmazz meg engem!" Jó volna ezt minden reggel kérni, amikor felkelek. Mert nem veszélytelen dolog ebben a világban élni, járni.
A következő kérés: "Szabadíts meg engem!" Ha nem engedted magad oltalmazni, amikor már benne vagy a haragban, indulatokban, szabadításra van szükség. Lehet, hogy egy kívánság üldöz. "A kívánság megfoganván, bűnt szül" - mondja Jakab levele. Tudod, hogy nem jó, amit csinálsz, de nem tudsz megállni, mert nyomodban van és üldöz. Hidd el, amit az Ézs 59,12 mond: "Ímé, nem oly rövid az ő keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna; hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől." Juss el oda, hogy "Isten igaz bíró". Állj meg Előtte most, hogy ítélhessen és szabadíthasson addig, amíg e földön élsz.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-22 17:59:00
január 22.

KI AZ URAD?

"Uram! Uram! Nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az Embernek fia eljő." Máté 25,11b-13

Az öt bolond szűz hiába kérte az okosoktól, hogy adjatok a ti olajotokból. Hiába mentek az árusokhoz, már késő volt.
Isten mindent megszerzett neked, mindent elvégezett, mindent kifizetett Jézusban, de ezt el kell fogadnod. Mi lenne, ha volna egy gyógyszer, ami minden betegséget meggyógyít, de csak annak használna, aki beveszi?
Az üdvösség minden betegséget gyógyít, mérhetetlen örömöt, békességet ad, de csak annak, aki elfogadja.
Egyszer mindenki megtér, minden térd meghajlik az Úr előtt, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Mai igerészünkben az öt bolond is kiáltja: "Uram! Uram! Nyisd meg minékünk!" Itt a világos példa: "Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába." (Mt 7,21). Csak az megy be, akinek életében igazán Úr volt Jézus. Ki az urad, ki parancsol? Akinek engedelmeskedsz ebben az életben, ahhoz tartozol. Akinek itt szolgáltál, az lesz ott is az urad.
Jézus azt mondja az öt bolondnak: "Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket." Péternek keményen mondja Jézus, amikor nem akarta engedni, hogy megmossa a lábait: "Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám." (Jn 13,8b).
Akkor kiket ismer Jézus? Azokat, akik bűnös szívüket kitárták előtte, és kérték, hogy Úr Jézus Krisztus, bűnt eltörlő véreddel mosd le az én bűneimet.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-21 16:55:10
január 21.

KÉSŐBB KÉSŐ

"Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk." Máté 25,10-11

A drága véren megszerzett kegyelem azé, aki megy érte, és elfogadja. A bolond szüzek hiába mentek már olajat venni - késő volt. "Mindennek rendelt ideje van" (Préd 3,1).
Milyen rettenetes volna, ha egy menyasszony akkor szaladna esküvői ruhát és fátyolt venni, amikor már ott van a vőlegény. Lehet, hogy szeretnél menyasszony lenni, de még nincs ruhád. Tudod, mi a ruhád? A természeted! Az az indulatos, veszekedős, pletykás természeted. Ne gondold, hogy ezzel a ruhával, ezzel a természettel beengednek Isten országába. Neked most új ruha, új természet kell. Nem a saját természeteddel, az Úr Jézuséval kell egyszer megállnod Isten ítélőszéke előtt. A halálos ágyon senki nem tudja már megvenni, megragadni. Később késő! Bezáraték az ajtó!
"Akik készen voltak, bementek Ővele a mennyegzőbe." Mi lesz azzal az emberrel, aki éppen a küszöbön van? Így mondja az Ige, hogy kettévágatik. A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáraték az ajtó, kettévágatik.
Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.
Amikor Jézus kimondta a Golgota keresztjén, hogy "Elvégeztetett!" - kinyílt az ajtó a mennybe: aki akar, jöhet. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" (Mt 12,28).

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-20 16:21:01
január 20.

AZ ÁRUSOK!

"...menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak." Máté 25,9b

Emlékszem, amikor még nem voltam hívő, és olvastam ezt a példázatot, azt mondottam: micsoda szeretetlenség, hát miért nem adtak? Egy keveset azért csak adhattak volna. Később értettem meg, hogy akkor már nem lehetett adni.
Most adhatod, most adhatjuk tovább. Most vehetsz azoknak az olajából, akiknek adott az Isten. Most még folyik az olajforrás túláradó erővel. Nem a miénk, ez az olaj az Úré, de csak embereken keresztül folyik. Isten nem angyalokat, hanem embereket hatalmazott fel arra, hogy Igét hirdessenek. "Tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket" (1Kor 1,29). Most mondhatod az Isten gyermekeinek, hogy "adjatok nékünk a ti olajotokból". Nagyon gyenge, kicsi eszköz az ember, de ezen a földön csak rajtuk keresztül hallhatod az Igét. Sem álmon, sem jelenésen, sem csodán - csak emberen keresztül. Kicsi és nagy, mindenki úgy kínálja, aki az Övé.
Egy szomjas világban élünk. Anyagiak soha nem elégíthetik meg a lelkedet. Nem él vele! Hiába kínálod lelkednek az élvezeteket, a tested talán jóllakik , a lelked csak sír. Hány ember dolgozott egy szép házért, bútorért, kocsiért. És a lelke nem boldog, nem örül. A lélek Isten szeretetére vágyik, csak az elégítheti meg. A tékozló fiú azt mondta: az én atyám házában még a béresek is bővölködnek, én pedig éhen halok meg.
Még vannak árusok! Isten szolgái azért vannak ezen a földön, hogy lehessen menni és venni. Hogy általuk te is forrássá lehess, akiből tovább áradhat az Isten szeretete.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-19 21:42:41
Nagyon szívesen Alex! :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-19 16:49:15 | megtekintés
alex:) 2012-01-19 16:49:15
Rick Warren,hmmm?
Köszi Ági,
asszem ő is az alfa kurzus reklámozza,asszem? Ismerem,
ja
Köszönöm kedves Szivárvány a tiszta biblikus Igét Liza nénitől :-)
válasz erre: abigail - 2012-01-19 16:07:04 | megtekintés
abigail 2012-01-19 16:07:04
Ne a félelmeidre hallgass!
"Aki ekkor a halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, és ezután is megszabadít." (2Korinthus 1:10)

Isten rajtad tartja a szemét, úgyhogy ne hallgass a félelmeidre! Döntsd el: bízz Istenben, és ne engedj a félelmeidnek.

Isten azt ígéri nekünk, hívőknek, hogy bármi is történik, azt Ő a mi javunkra fordítja – ha szeretjük és követjük őt (Róma 8:28). Ha hívő vagy, a Biblia nem azt mondja neked, hogy csak jó dolgok történhetnek veled, de azt igen, hogy minden a javadra válik.

Ez azt jelenti, hogy végre nem kell a félelmeidre hallgatnod; a hívő életében nincs olyan nehézség, döntési helyzet, vereség vagy csapás, amiből Isten ne tudna végül valami jót kihozni. Nem kell, hogy féljünk a jövőtől.

A félelmeid megmutatják az életednek azokat a területeit, amelyeken nem bízol Istenben. Csinálj ma egy listát azokról a dolgokról, amiktől félsz, és kérd Istent, hogy mutassa meg, miért félsz ezeken a területeken! Aztán kérd Őt, hogy vegye el a félelmeidet, és a helyüket töltse be iránta való bizalommal.

Egy dolog nagyon fontos: készülj fel rá, hogy Isten minden egyes területen elkezd megtanítani arra, hogy bízz Őbenne. És figyeld, hogyan segít neked!

Beszéljünk róla!
Milyen félelmeket tudtál azonosítani?
Miből ered az, hogy az életed egyes területein bízol Istenben, más területeken pedig nem?
Milyen olyan esetre emlékszel, hogy Isten a segítségedre sietett, pedig azt hitted, nem fog?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.01.12.) http://napiremeny.blog.hu/
szivárvány 2012-01-19 10:58:07
január 19.

ADJATOK AZ OLAJOTOKBÓL

"A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak." Máté 25,89

A bolond szüzeknek a legkritikusabb pillanatban nem volt olajuk. Most már futnak a többiekhez: adjatok a ti olajotokból! Már nem lehet adni. Késő! Akkor már nem lehet belefogódzni sem hívő testvérbe, se anyába, se gyermekbe. Akkor már nincs olyan, hogy most segíts! Ennek a példázatnak nagyon komoly mondanivalója az olajkérdés. Az az ember, akinek nincs tele a szíve olajjal, nem fog megmaradni. A legnehezebb pillanatban elfogy a hite. A Jel 22,11 mondja: "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is: és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is." Ez az Ige egy hatalmas pont: nincs tovább változás! Ott már nem lehet adni. Ott már senki nem adhat senkinek. Abban a pillanatban, amikor feltetszik az Emberfiának jele az égen, vége a kegyelmi időnek. Úgy lesz, mint Noé napjaiban volt, mérhetetlenül hosszú az Isten kegyelme, türelme, de egyszer vége van!
Ne vesd meg az Isten hosszú tűrését, amelyik téged megtérésre indít. Ha időben nem mozdulsz, Ő vet majd meg téged! Egyszer bezáratik az ajtó, és akkor hiába mondod, kéred, hogy adjatok a ti olajotokból. Most még lehet, szabad kérni. Mennyiért lehet venni? Most még ingyen. Mert Jézus megfizette az árát. Most még elfogadhatod azt a kegyelmet, amit számodra kínál. Nehogy, amikor azt hiszed, hogy elalszol a halálra, akkor ébredj majd rá arra, amit nem hittél - az örökkévalóságra.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-18 21:04:50
január 18.

MI VAN AZ EDÉNYBEN?

"Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat." Máté 25,23

Isten nem játszik könnyen a "bolond" szóval. Jézus szavaiban ritkán találkozunk vele. Aki azt mondja felebarátjára, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Bolondnak nevezi azt az embert, aki fövenyre építi házát, és azt is, aki nagyobb csűröket épít, hogy abba takarja, amit gyűjtött. Az öt szűz bolondabb volt a bolondnál, mert ezek már ismerték a bűnbocsánat örömét.
Mi volt a különbség az eszes és bolond szüzek között? Egyetlen dolog: az olaj az edényben! Mi az, amin minden múlik? A Szentlélek, Aki a benned lakozó Krisztus!
Az edény az élet, a szíved, te magad. Az Ige mondja: hogy mindnyájan szentségben bírjuk a magunk edényét. Azt is mondja Pál, hogy ez a kincsünk cserépedényben van. Az emberi élet edény. Gondolkozz el rajta: mi van az edényben?! Lehet, hogy rég elfelejtett gyermekkori bűneid. Talán hazugságaid, lopásaid. Talán amit tettél szüleiddel vagy házastársaddal. A tanítványoknak is azt mondotta Jézus: Nem tudjátok, hogy minémű lélek lakik bennetek. Ha szembe mernél vele nézni, megtudhatnád. Csak az jön ki belőled, ami benned van. Addig nem lehet benned olaj, amíg bűnök lapulnak a szíved mélyén.
Ahhoz, hogy megteljen a szíved örömmel, nem kellenek rajongós összejövetelek, nem kell magadat földhöz verni, csak üres edény kell. Legyen ma bátorságod bűneiddel Isten színe elé állni. Ne okolj senkit, ne keress bűnbakot. Küldött az Isten! Keresztelő János, amikor látta Jézust őhozzá menni, azt mondotta: "Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit." Ő elveszi a tiedet is.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-17 16:00:08
január 17.

KIMENTEK A VŐLEGÉNY ELÉ

"Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővévén lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé." Máté 25,1

Az igazi mennyországot, boldogságot Jézus hozta el számunkra. Egy olyan embertől, akinek szívében ott van ez a boldogság, semmit nem lehet elvenni. Az minden helyzetben boldog. Az első keresztyénekről olvassuk, hogy vagyonuk elrablását örömmel fogadták. Nem számított nekik, mert a szívükben mennyország volt.
A mennyek országának határa a tisztaság. Azért mondja az Ige, hogy hasonlatos a tíz szűzhöz. Amint benned van a bűn, vége a tisztaságnak. A Jel 22,15 élesen elmondja, kik maradnak kívül a mennyországon.
A tíz szűzről olvassuk, hogy lámpásaik voltak. A lámpás a hit! Mindenkinek van hite, csak az a kérdés, hogy miben?! Mi az, amibe fogódzkodsz? Betétkönyv, ami nő? Semmit sem hoztunk erre a világra, világos, hogy el sem vihetünk semmit. Az utolsó úton mindenki egyedül marad. Csak Jézus kezébe fogódzhatsz, Aki szeret téged. Kimentél-e már a családból, emberek közül, az anyagiakból a Vőlegény elé?! Vajon elengedtél-e már minden kezet, hogy két kézzel belefogódz abba a feléd nyújtott, átszögezett kézbe? Engedd, hogy vonzzon az a szeretet, amelyik mindennél többet ér. Merj kimenni a Vőlegény elé, hogy szólhasson hozzád a kereszt üzenete.
Ha valaha már átélted, mit jelent az, hogy ég a lámpás, hogy kigyullad benned Isten szeretete, akkor nem tudsz már haragudni senkire. Akkor mindenkinek megbocsátasz, akkor megtelik a szíved örömmel, szeretettel, akkor ragyoghat igazán a szemed, az arcod és az életed.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-16 15:11:23
január 16.

JÓ VÁRNI

"Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják" Ézsaiás 30,18

Megtanultál-e már az Úr szavára, parancsára várni? Isten a kényszerű várakozási idők alatt hihetetlen dolgokat tud elvégezni egy ember életében. Igénk arról beszél, hogy az Úr tud várni. Amikor mi várunk, akkor is Ő vár. Azért vár, hogy könyörülhessen, hogy munkáját elvégezhesse bennünk, és megajándékozzon, amivel Ő akar. Azzal az élettel, szabadítással, örömmel, amit mind-annyian várunk. Futunk a boldogság után, és csalódunk, mert nem az lett, amit vártunk. Kérdezem: mit és kit vársz? Várjad az Urat! Benne mindent megtalálsz, amit eddig hiába kerestél. A tékozló fiú is várta, hogy jobbra forduljon a sorsa. Közben az atya mozdulatlanul őt várta haza. Mert Isten az, aki várja az embert, aki mindent ráfizetett a várakozásra. A Golgotán felállíttatta a keresztet, és engedte, hogy legdrágább kincsét arra feszítsék. Isten és az Ő Fia a bűnnek minden következményét elviselte ebben a várakozási időben. Olyan szomorúan kérdezi Isten az Igében: Mit meg nem tettem, mit kellett volna még tennem? Állj ma szembe a kereszttel! Ne várakoztasd Őt tovább, hogy hazamehess, hogy átölelhessen, hogy örökre gyermekévé lehess! A kegyelem ajtaja nyitva van számodra. Jézus kimondta a kereszten: "Elvégeztetett!" Kinyílt az ajtó, jöjj, amint vagy. Hadd mondjam az Igével együtt: "Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtad. Mert az ítélet Istene az Úr." Az ítélet végbement a kereszten - "boldogok mindazok, akik Őt szolgálják".

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-15 11:35:22
január 15.

KELLEMETES IDŐ

"A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja." 2Korinthus 6,2

Igénk a kegyelem idejéről beszél. A kegyelem ideje születéstől a halálig tart? Az biztos, hogy a halállal lejár. De nem biztos, hogy a halálig tart. Amíg kegyelmi időd van, addig hallgat meg Isten. Bár megdobbanna most a szíved: meghallgatott Isten, és meghallgat? Nagyon fontos, mit kérsz a kegyelem idején. Ezt az időt egy nappal sem lehet meghosszabbítani.
Az üdvösség napjáról is beszél az Ige. Ez az a nap, amikor hirdettetik neked a kereszt, amikor szíved szerint megérted, hogy bűneim büntetése rajta van. Isten átsegít azon a döntésen, amit helyetted senki nem hozhat meg. Vizsgáld meg az életedet, volt-e már ilyen napod? Ha igen, azt a napot soha nem felejted el. Akkor örül a szíved, és senki el nem veszi az örömödet. Mondhatnak körülötted, amit akarnak, bánthatnak, örömöd elvehetetlen.
Azoknak szeretném mondani, akiknek már volt üdvösség nap-ja, hogy "Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig" (Fil 1,6). Pál halála előtt így mondja: "Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon" (2Tim 4,8). Hiszel benne, hogy számodra is eltétetett? Akkor járj Vele engedelmesen, engedd, hogy a Szentlélek munkálkodhasson szívedben és életedben. Amit ma akar elvégezni benned, engedd, hogy megtehesse, hogy készen lehess arra a napra, hogy feddhetetlenül állhass majd meg Isten színe előtt.
Naponta adj hálát érte, ha már felragyoghatott számodra az üdvösség napja!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-14 09:54:22
január 14.

A TÖRVÉNY

"Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata 6,2

Ez a törvény Isten szeretetének a törvénye. A másokért való élésnek a törvénye. A kereszt alatt mondják: Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani? Nem tudta! Élete fölött ott volt a szeretet törvénye: másokért meghalni.
Először így olvastam magamnak az Igét: más terhét hordozzátok. Jézus mások terhét hordozta. Ő az egyetlen, akinek nem volt saját terhe. Amíg terheid le nem teszed Jézus keresztje alatt, nem veheted fel a másik ember terhét. Nem szolgálhatsz addig az Úrnak, amíg szíved, lelked tele van saját terheiddel.
Jézus, bűneink terhének a nagy hordozója, eléd tartja most a vállát, és kéri, hogy nyugodtan vesd reá életednek, körülményeidnek minden terhét.
Az Úr olyan embereket vár, akik szabadon, vidáman, boldogan mennek Hozzá, akiknek mind a két kezük üres, és alig várják, hogy mások terhét fölvehessék. Az Úr csak akkor küldhet, ha letetted sajátodat, hogy felvehesd az Övét, hogy felvehesd az Ige terhét. Az az Ige terhe, amikor már szorongatja szívedet a mások veszedelme.
Így mondja Mózes: az egész nép terhét hordozzam egymagam? Lehet, hogy te is mondod: az egész család terhét hordozzam, a gyülekezet terhét hordozzam? Jézus mondja: "Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek" (Mt 11,29). Abban a pillanatban, ahogy leteszed a tiedet, Vele minden könnyű lesz. Nem leszel fáradt. A Jelenések könyve mondja: "Terhet viseltél... és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el" (Jel 2,3).

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-13 09:28:15
január 13.

KÖTELES VAGYOK

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok." Róma 1,14

Pál apostol írja ezt a levelet. Amit magáról ír, így hangzik: "köteles vagyok". A német fordítás így mondja: "adós vagyok". Azért adós, mert olyan tartozása van Krisztussal szemben, amit életében soha nem elégíthet ki. Az óriási összeget, amit Isten fizetett érte Jézusban, azt a kegyelmet megfizetni nem tudja, és nem is lehet. Ki nem egyenlíthető tartozása van, és mindenkivel szemben köteles. Átélted-e már, hogy Jézus kifizette érted a vételárat, és most egy életen keresztül tartozol, adós vagy? Pál kimondja, hogy mindenkinek adósa vagyok.
Amikor Jézus Pétert megkérdezte, hogy "Szeretsz-é engem?", Péter felelete után egyetlen választ kapott: "Legeltesd az én juhaimat!" (Jn 21,17). Amivel nekem tartozol, fizesd a juhaim felé.
Jézus azt mondotta: amit a legkisebbel cselekedtetek, velem cselekedtétek. Cselekedj a legkisebbel, legeltesd a juhaimat! Szeresd az embereket magad körül. Fizesd a tartozást görögöknek, tudatlanoknak, művelteknek. Tökéletesen mindegy, hogy kinek, hiszen minden embernek adósa vagy.
Ha átélted a szabadítását, ha elfogadtad, hogy Jézus kifizette érted a vételárat, ott van-e szívedben ennek a hihetetlen nagy tartozásnak a súlya, amire kevés egy élet, hogy valaha is kifizethesd?! Pál mondja: köteles, adós vagyok az evangéliummal. Ami rajtam áll, kész vagyok megtenni. A Biblia azt mondja, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus a szegényeket, az elveszetteket jött keresni. Vajon tudod-e, hogy közöttük vagy?!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-12 09:42:14
január 12.

A MEGSEBESÍTETT EMBER

"És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg." Ézsaiás 53,5

Ebben a világban nagyon sok a sebesült ember. Van, aki már gyermekkorában megsérült. Szerették a szülei, mégsem vették észre, hogyan sebesül a gyermek. Nagyon sok sebet üt az iskola. A barátok, a szerelem. Sokszor a házasság sem más, mint naponta való újabb sebesülés.
Sajnos mi is okozunk másoknak sebeket. Bár kinyitná most Isten a szemünket, és meglátnánk, hogy kritikánkkal, keménységünkkel hol ütünk újabb sebet embereken.
Az igazán megsebesített ember: Jézus! Sebeinket Ő viselte, bűneink büntetése rajta van. Amikor Júdás elárulja, fegyverekkel törnek rá, megkötözik, és Pilátus udvarára viszik. Csattan a korbács, fejére nyomják a töviskoronát, kezét és lábát szögekkel verik át. A kereszten ott függ a megsebesített ember, nem félholtan - holtan. Lett volna lehetősége ellenállni, de engedelmesen adta magát, hogy mi meggyógyult emberekké lehessünk. "Az Ő sebeivel gyógyulánk meg" Nincs más út. Az egyetlen híd, ami átvezet halálból az életre, boldogtalan életből a boldogságra, csak a Jézus keresztje.
Egy kisfiút édesapja át akart vezetni a hídon. A gyermek megkérdezte: Édesapám, elég erős ez a híd, nem fog leszakadni? Édesapja, megsimogatva fejét, azt mondta: Kisfiam, erős híd ez, sok szög van rajta. Lépj rá nyugodtan! Lásd meg a hidat kárhozatból az üdvösségre. Nézz fel a kereszt Krisztusára: sok szög van benne! A korbács szögei, a töviskorona szögei, az átszögezett kezek és lábak - biztos híd ez. Merj rálépni, hidd el, sokan mentünk már át rajta.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2012-01-11 09:38:38
január 11.

JÉZUS HÍV

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." Máté 11,28

Egy kérdés hangzik feléd: van-e terhed? Kérdezhetnéd - ugyan kinek nincs? Jézusnak a nagy hívása hangzik most fáradtak és megterheltek felé. Őszintén öntsük most ki Előtte szíveinket. Jézushoz jó helyre jöttünk, Nála lehet panaszkodni. Nem csak az a teher, ami nincs. Sokszor az is, ami van. Jézustól elvisz a világ csalárdsága, de ugyanakkor a szükség, a nincs is.
Alig találkozunk olyan emberrel, aki ne arról panaszkodna, hogy milyen sok a munkája. Azon versengenek emberek, kinek van joga arra, hogy fáradtabb legyen. Mindenki úgy érzi, hogy mindent rám akarnak tenni. A család, a körülmények terhei, súlyos teher még a betegség is. Komoly dolog egy családban a meg nem értés terhe. Nem értjük egymás gondolatait, és vitatkozásokba keveredünk. Az akaratok miatt ütközünk és sebesülünk.
A gyermekek terhe. Úgy vagyunk, mint az anyagiakkal, ha van is, nehéz, ha nincs, mindent megtennénk, hogy legyen. Az élet terhei mélyén ott vannak a lelki terhek, a bűnnek a terhei. Minden teher innen származik. A bűnnel együtt alákerülünk a bűn és halál törvényének.
De van egy másik törvény: Isten szeretetének a törvénye. Jézus ezt hozta le a földre. Minden lépésében a szeretet vezérelte. Nem volt életének egyetlen cselekedete, mozdulata önmagáért. Csak a bűnösökért, elveszettekért.
Életének törvénye volt, hogy vonzza magához a bűneikben megfáradtakat. Menj ma Hozzá, és tedd le terhedet. "Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad" (Zsoltár 55,22).

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-10 17:21:40
január 10.

HARAGSZIK AZ ISTEN

"Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják." Róma 1,18

Az evangélium első mondata most az, hogy Isten haragszik ránk. Jogosan, mert igazságát hamissággal feltartóztatjuk. Az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Nem az örömmel kezdődik. Az Ige azt mondja: Térj meg, mert Isten haragszik. Sok mindennel vigasztalhatjuk magunkat, de Isten jogos ítéletét nem kerülhetjük el.
Fel lehet tartóztatni Isten országát? Fel! A hozzád közeledő, a rajtad keresztül továbbterjedő Isten országát. Azért nem térnek meg körülötted emberek, mert Isten igazságát hitetlenségeddel feltartóztatod. "Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik" (Zsid 11,6). Hogy hitetlen vagy, az aggodalmaidból látható. Ha az Úré vagy, nincs okod aggodalomra. Az aggodalmaskodás felségsértés. Hitetlenséggel, istentelenséggel jár. Mintha Isten nem tudna mindent megtenni. Ha félelemmel, nyugtalansággal vagyunk tele, nem ragyoghat keresztül életünkön Isten minden emberi értelmet felülhaladó békessége.
Ha elfogadod az ítéletet, hogy Isten haragszik rád, ha ma engedsz Neki, akkor Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minden bűntől. Halld meg az ítéletet, hogy elfogadhasd a kegyelmet. Kegyelem csak a szegényeknek hirdettetik. Isten az elveszetteket keresi. Ma még megmenekülhetsz. Van hová! Egyetlen hely van, ahová kétezer évvel ezelőtt lecsapott Isten haragja, ítélete a Golgota keresztjén. A kereszten Isten szeretetének a tüze lángol. Megmenekülhetsz, ha engeded, hogy ennek a szeretetnek tüze kiégessen belőled minden bűnt.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.


szivárvány 2012-01-09 12:54:29
január 9.

SZEMEIM AZ ÚRRA NÉZNEK

"Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert Ő húzza ki a tőrből lábamat." Zsoltár 25,15

A szem az a kis ablak, amin keresztül a lelked néz ki. De a szemen nem csak kinézünk, hanem rajta keresztül sok minden bejön az életünkbe. A szem nyitott kapu a világ és a bűn számára. Nagyon sok bűn egy ránézéssel kezdődik. Gondold el, mi minden jött már be a szemeden? Mire, kire nézel?
A szem után megy a láb. Elindul, és tőrbe kerül. Mivel kapcsolatban került tőrbe a lábad? Lehet, próbálod rendezni, és közben egy másik tőrbe lépsz. Ki húzza ki a lábad? Ki segíthet? "Hívj segítségül engem", mondja a Zsoltár 50,15a. Ha most magadra ismertél, mondd a szívedben: Jézus, segíts! A segítségül hívás már az Úrra nézés. Jézus már akkor látott, amikor elindultál a csapda felé.
Isten törődik veled ezért küldött szabadítót. Jézus neve annyit jelent: Szabadító. Merj most Felé fordulni, és lásd meg azt a drága szempárt, ahogy Jézus nézett a bűnös nőre, és feloldozta: "Megbocsáttattak néked a bűneid!" Látod, hogy húzza ki a tőrből? Vagy látnád, ahogyan Zákeusra néz, aki a pénz igézetében élt. A farizeusok megbotránkoznak: "Bűnös emberhez ment be szállásra." És Jézus feloldozza: "Ma lett üdvössége ennek a háznak!" Zákeus szabad lett, semmi nem érdekes már, amit elvett, négyannyit adott helyette.
Hittel nézz Jézusra, és szabad vagy! A 124. zsoltár 7. verse mondja: "A tőr szétszakadt, és mi megszabadultunk." Mersz-e így Őreá nézni, hogy örökre szabad lehess? Csak Egyvalakit kell nézned egyre teljesebben: Jézust! Az élet, amelyben Őt nézheted, lehet igazán boldog, szabad, hálás, Őt dicsérő élet.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

abigail 2012-01-08 15:08:53
http://napiremeny.blog.hu/2012/01/08/uj_evi_fogadalmak_csak_egy

Új évi fogadalmak?Csak egy.
szivárvány 2012-01-08 15:07:30
január 8.

ELÉG A KEGYELEM

"Elég néked az én kegyelmem." 2Korinthus 12,9

Az ember sok mindenre mondja, hogy elég! Elég a családi körülményeimből, a betegségből, a szenvedésből. Vannak dolgok, amikre nem mondjuk ki, hogy elég. Az anyagi jólét, a pénz, és amit azon venni lehet, soha nem elég. A legnagyobb jó soha nem az anyagi jó. Van lelki valuta: szeretet, megértés, a másik ember megbecsülése. Mondtad-e már valaha, hogy ne dicsérj, ne szeress már ennyire - hát elég!
Ebben az Igében nem ember, Isten mondja ki: "Elég néked az én kegyelmem." Sajnos, elégedetlen emberek vagyunk. Sokszor a külsőnkkel is. A másik emberrel hasonlítjuk össze magunkat. Amikor elégedetlen vagyok, szívem mélyén Istennel szemben vagyok elégedetlen.
Ha mindened megvolna, ha mindenki szeretne, akkor sem volnál boldog és elégedett ember, amíg bűneid nincsenek megbocsátva. Isten elégedetlen veled, erről beszél a lelkiismereted. Ha kimondasz egy szeretetlen szót, vagy olyat teszel, amit nem lett volna szabad, belül megszólal a vészcsengő. Nem lehetsz boldog ember, amíg ez el nem hallgat. Ezért isznak, szórakoznak emberek, ezért szól éjjel-nappal a rádió, hogy ne hallják lelkiismeretük szavát.
Nem lehetsz elégedett ember, amíg meg nem bánt bűn van az életedben. Isten ezt szeretné velünk megértetni. A kegyelem az, hogy Valaki már fizetett. Ma úgy nézz a keresztre, hogy ott Jézus mindenért fizetett. Ez a kegyelem, ez a fizetség elég neked is, nekem is.
A gyáva, szétfutó tanítványok bűnére is elég volt. Péter tagadására is elég volt. Elégedetlenségeidre, bűneidre hadd mondhassa ki ma az Úr: "Elég néked az én kegyelmem!"

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-07 21:34:18
január 7.

MA, HA SZAVÁT HALLJÁTOK

"Annakokáért amint a Szentlélek mondja: ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket." Zsidók 3,7-8a

Még benne élsz a világnak a májában, a kegyelmi időben. Még hallhatod Jézus szavát. Megdobogtatja-e szívedet Isten beszéde? Vigyázz, meg ne vesd azt, aki a mennyből szól. Isten beszéde élő és ható. Bekerül a szívedbe, és belül cselekszik. Az Ige mélyre hat, a legelrejtettebb és legmélyebb dolgainkig. Minden hiábavaló szóért számot adunk az ítélet napján.
"Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr azt nézi, ami a szívben van" (1Sám 16,7b). Engeded-e, hogy egy szelíd szempár onnan a keresztről nézze szíved indulatait? Az Igével szemben soha ne keményítsd meg a szívedet. A kemény szív olyan, mint az útfél. Az Igét meg lehet szokni. Talán úgy vagy egy-egy résznél, hogy el sem olvasod, hiszen régen ismered. Már ez is keménység. Vigyázz, nehogy csak szöveg legyen számodra az Ige!
Szívünket megkeményítheti a hamisság, a képmutatás. Azt próbáljuk mutatni, amilyenek lenni szeretnénk. Jézus egyfajta emberekkel nem tudott mit kezdeni: a képmutatókkal. Vesd le az álarcot, hogy olyan lehess, amilyen a valóságban vagy. A képmutatókat nem fedezi be Krisztus vére. Gyere ki a világosságra - Jézus kéri!
Soha ne felejtsd el, hogy Isten Egyszülött Fiát adta érted. Mi lesz veled, ha ekkora szeretetre sem lágyul meg a szíved?! Jézus ott áll Jeruzsálem felett, és folynak a könnyei. "Hányszor akartam, de te nem akartad." Jézusnak nem csak a könnye - a vére folyt érted. Engedd, hogy ez az áldozatos szeretet meglágyítsa "ma" a szívedet, amikor még szól hozzád az Ő Igéje!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-06 17:12:13
január 6.

VESS, HOGY ARATHASS

"amit vet az ember, azt aratja is." Galata 6,7b

Isten az egyetlen jó magot, Jézus Krisztust levetette erre a földre. Jézus nem ember indulatából született, hanem a Szentlélektől fogantatott. Jézus nem örökölte a bűnt. Ő mindig szeretetet vetett. Júdástól, amikor elárulta, azt kérdezte: "Barátom, miért jöttél?" A kereszten gyilkosaiért imádkozott: "Atyám, bocsáss meg nekik!" Szerette maga mellett a latrot, aki elnyerte ígéretét: "Ma velem leszel a paradicsomban." Jézus a legrettenetesebb körülmények között is vetette a szeretetet. Soha ne mondd, hogy az én körülményeim között nem lehet. Olyan könny- és vérhullatással senki nem vetett, mint Ő. És bőven aratta bűneink büntetését ott, a Golgotán.
"Szántassatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé" (Jer 4,3). Nincs olyan kicsi dolog, amit az Ő nevében tettél, hogy bőven ne teremne. Vess, testvér! Van területed, Isten bízott rád embereket. Vessél, hogy egyszer majd gazdagon arathass! Amíg a földön vagy, csak addig tudsz vetni. Csak itt lehet szeretni, szolgálni. Csak "Amíg a föld lészen..." Egy pillanat, és elmúlik a vetés ideje.
Aki bőven vet, bőven arat (2Kor 9,6). Isten bő aratást akar adni. Merj az utolsóig mindent bevetni Isten munkájába. Isten gazdagon adja, ingyen kegyelemből az anyagiakat, a lelkieket Fiáért, Jézusért. Jó volna egy más életet kezdeni, olyat, amelyik Isten kegyelmén alapszik. Jézus Krisztusban új teremtéssé lehetsz. Szeretne olyan szolgájává tenni ezen a földön, aki egészen mellette él. Menj Hozzá közelebb, hogy jobban megérthesd Őt. Hogy azután mehess ebbe a világba, tiszta, boldog, szabad szívvel osztani a szeretetet, amit Tőle kaptál. Vess bőven az Ő nevében, hogy arathass majd az Ő dicsőségére!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-05 09:25:02
január 5.

VILÁG VILÁGOSSÁGA

"Ti vagytok a világ világossága." Máté 5,14a

Nem tudom, mennyire valóság számodra, hogy milyen sötét éjszakában élünk ezen a földön. Ráébredtél már, hogy milyen sötétség van lelkileg? Jézus korában is volt - csak most még inkább sötétedik. Jézusról azt mondja a Jn 3,19: "A világosság e világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot." Jézus közelében megvilágosított ember lehetsz. Ezért kerülik sokan az igealkalmakat, mert félnek Jézus közelébe kerülni. Ő világosságul jött. Ha befogadtad, egyre jobban megvilágosít. Belevilágít titkos dolgaidba, anyagi életedbe, gondolatvilágodba. Ha nem engeded, hogy belülről megvilágítson, soha nem leszel a világ világossága. Ne tévedjünk, nem Isten emberei a világosság, csak ők már befogadták a világosságot, és ez a fényesség ragyog át rajtuk. Mondhatja-e már az Úr, hogy világ világossága vagy? Senki nem lehet azzá, hiába erőlködik. Aki befogadta Jézust, azon keresztül ragyoghat a világosság.
Aki már Isten gyermeke, annak minden helyzetben élesen másnak kell lennie, mint amilyenek a többiek. Olyan különbség van a világ és Isten gyermekei között, mint sötétség és világosság között. Mint éjszaka és nappal között. Mersz-e ilyen élesen más lenni?! Rajtad múlik, hogy Jézus rajtad keresztül világíthat-e már! Ezen a földön nincs más világosság, csak az övéi.
Egy történet szerint megkérdezték Jézust: Mi lesz, ha tanítványaidon nem ragyog át a világosság? Jézus azt válaszolta: Más tervet nem készítettem. - Vagy leszel a világ világossága, vagy sötétben marad ez a világ. Egyszer felelős leszel azokért, akik körülötted élnek.
Más terv nem készült.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-04 10:18:07
január 4.

KIKUTATHATATLAN

"Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az Ő utai." Róma 11,33

Lehet, hogy már gyermekkorodban tele voltál tervekkel, kívánságokkal, elképzelésekkel. Az ember eltervezi az útját. Ezek az emberi utak. De nagyon sokszor másként történik minden. Mert Más is tervez! Utaid mögött és benne, vagy azokat keresztezve ott vannak Isten útjai. Szépen indul minden, úgy néz ki, hogy sikerül. De Isten kinyomozhatatlan útja keresztezi elgondolásodat. "Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én gondolataim gondolataitoknál" (Ézs 55,9). A samáriai asszony nem gondolhatta, hogy a kútnál Jézussal találkozik. Ő csak vízért ment oda. Mit tudhatta a 38 éve beteg, hogy a Bethesda partján Jézus lesz az "embere", és gyógyultan maga viszi haza nyoszolyáját. Gondolj Czirénei Simonra, aki fáradtan jön a mezőről, és útközben megfogják, és ráteszik a keresztet. És a vége: az egész család üdvössége. Isten útjai kikutathatatlan utak! Óriási lehetősége a földi életnek, ha valakin vagy valamin keresztül szembejön veled Jézus.
Figyeld meg, hogy vonzódnak Hozzá az emberek. Péterék a gazdag halfogást hagyják ott érte. Péter kimondja: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia! Azt hitték, Jézus átveszi a hatalmat, és felül a királyi székre. Ki hitte, amikor énekelve mentek a Gecsemánéba, hogy az út vége a véres kereszt? Mert Isten felmérhetetlen szeretete Jézus szívében összeütközött a bűnnel.
Engedd, hogy az önálló, önfejű, saját akaratú életedet keresztezhesse Isten kikutathatatlan és kinyomozhatatlan, és mégis végtelen szeretete.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvébő
szivárvány 2012-01-03 10:14:35
január 3.

VAN BOCSÁNAT

"Hiszen Tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged." Zsoltár 130,4

A bűnre egyetlen megoldás van, több nincs: a bocsánat. Sokszor próbálod elfelejteni bűneidet, jóvátenni, kimagyarázni, magadat igazolni. Egyik sem megoldás. Vajon örömüzenetként hangzik-e most a számodra, hogy van bocsánat?! Az Úrnál mindig van. Nála mindig van egy nyitott ajtód. Emberek becsukhatják, és mondhatják, hogy soha nem bocsátok meg. Lehet, hogy egy koporsó csukja be az ajtót, és akkor sincs bocsánat. Lehet, hogy a bűnnek csak azt a részét látod, amit emberek ellen vétettél. Elfelejted a nagyobbat, amit az Úr ellen vétettél. Minden bűn felségsértés, mert a szent Isten parancsa ellen vétesz. Ezt csak Ő bocsáthatja meg. Nem olcsó bocsánat ez! Isten bocsánata drága bocsánat. Vedd komolyan az Igét: "Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt" (Hab 1,13). Minden bűnnek jogos és igazságos büntetése van. Jézus Krisztus azért jött, hogy magára vegye bűneidnek minden következményét, büntetését. Megláttad-e már igazán a magad számára a keresztet a Golgotán? Átélted-e, hogy Jézusnak minden szenvedése érted történt? Álltál-e csak egyszer is úgy a kereszt alatt, hogy megértetted, Jézust a bűneid juttatták ide? Amit kezeddel vétkeztél, azért az Ő kezeit szögezték át. Lábad sok görbe útjáért az Ő lába vérezett. Agyad iszonyú gondolataiért volt fején a töviskorona. Nyelve, amelyik soha nem mondott álnokságot, ínyéhez tapadt, amikor kimondta: "Szomjúhozom!" Érted már, hogy miért egyetlen megoldás bűnödre a bocsánat, és hogy csak Nála van bocsánat? Ha igazán szereted Őt, ne okozz fájdalmat Annak, Aki szenvedett érted!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-02 15:48:18
január 2.

VAN ITT EGY GYERMEK

"Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala." János 6,9

Isten olyan valakit keres, aki gyermekként kész rábízni életét az év első napjaiban a gazdag Atyára. Ebben a történetben senki nem tudott segíteni, mert senkinek nem volt semmije. De volt egy gyermek, akinek volt öt árpakenyere és két hala. "Jézus pedig vette a kenyereket..." Miért vehette? Mert a gyermek adta. Mindet odaadta! Nem mondta, hogy négyet adok, egyet meghagyok, hogy éhen ne haljak. A gyermeknek nem kell biztosíték, mert van Atyja. Van-e mindig kenyered a lelki éhezők számára?
Van szereteted, türelmed, segítőkészséged? Ebben a fáradt, hajszolt világban jó volna úgy élni, hogy mindig van időd másokra. Abban a pillanatban, amikor adsz, mindig tudd, hogy "Az Úr néked annál sokkal többet adhat" (2Krón 25,9). Gyermekként nem kell féltened a holnapodat!
Jézus az özvegyasszony két fillérjére azt mondotta: Többet adott, mint a többiek mind. Amit Jézusnak adsz, visszakapod. Neki csodálatos szorzószámai vannak: harminc-, hatvan-, százanyi. Amíg te osztasz, Ő szoroz. Lesz-e bátorságod a mai időben gyermekként élni?! Engeded-e, hogy mindened Jézus kezébe kerüljön?
Mindnyájan csodát várunk. A csoda feltétele, hogy amid van, merd Jézushoz vinni. Mi lenne, ha időd, erőd, képességeid Jézus kezébe kerülnének? Jézus elfogadja, amit Neki adunk. Nincs ugyan rá szüksége, Ő megelégíthetné a sokaságot az öt hal és két kenyér nélkül is. De így lehetünk munkatársai. Így használhatja fel, amit a kezébe adunk. Ő mindent megtehet egymaga, de annyira szereti az embert, hogy megáldja, amit a kezébe adsz.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2012-01-01 15:45:17
január 1.

MI LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT

"Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak." Máté 5,9 "És láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal." János 1,14

Az év első napjára szóló igerészt szerettem volna azzal kezdeni, hogy boldog új évet! Nemrég jöttem rá, hogy boldog év nincsen. Dátumokat nem lehet éltetni, azok nem élnek. Ezért nem lehet egy év boldog. Csak az ember lehet boldog! Az előtted álló év csak akkor lesz boldog, ha te boldog ember leszel az év minden napján.
Az új fordítás így mondja: "Boldogok, akik békét teremtenek." Egy Teremtő van: Isten! Ő tud békét teremteni. Az első teremtés, az ember, megromlott. Isten azáltal teremtett békességet, hogy új Embert teremtett: Jézust. Ha téged újjászülhetett már Általa, akkor lehetsz békességszerző ember ezen a földön.
Elmondhatod-e már, hogy láttad az Ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét? A látás a hit! A hited szemével látsz. Látod-e Őt igeolvasás közben, események közben? A tanítványok elmondhatták: "Mi láttuk." Benne vagy-e ebben a "mi"-ben? Amíg magamat látom, nem láthatom Jézust és az Ő dicsőségét.
Jézus legnagyobb dicsősége a kereszten ragyog. Ott majdnem senki nem látja. A csőcselék ordít, a farizeusok, főpapok örülnek. Ketten látják: a mellette függő lator, aki azt kéri tőle: "Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a Te országodban." Látja a százados és vallja: "Bizony, Istennek Fia volt ez!" Lásd meg te is, hogy békességszerző emberré lehess. Akkor hozhat bármit számodra az év, ha Jézus vére árán megbékéltél már Istennel.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
abigail 2012-01-01 14:27:40
http://napiremeny.blog.hu/ 2012.01.01
Nem véletlenül olvasod most ezt...
szivárvány 2011-12-31 12:14:02
december 31.

HITT AZ Ő ISTENÉBEN

"Semmi sérelem nem találtatott őrajta, mert hitt az ő Istenében." Dániel 6,23c

Az egyetlen ok, amiért Dánielt semmi sérelem nem érte az oroszlánok vermében, hogy "hitt az ő Istenében". Semmi más nem tarthat meg téged sem. Megragadtad-e már hittel, hogy Isten által vitt az ő szerelmes Fiának országába? (Kol 1,13b). Amíg hitben jársz, addig maradsz Krisztusban! Ameddig Rá támaszkodsz, addig maradsz Benne! Isten befogja az oroszlánok száját, és nem árthatnak neked. Bármi fog történni veled, körülötted, ne feledkezz meg róla, hogy higgy a te Istenedben!
Azokat az embereket, akik Dániel ellenségei voltak, ugyanoda dobják, ahol Dániel volt, és az oroszlánok szétmarcangolják őket. Az a védettség, ami Krisztusban a tied, a Jézus Krisztusban való védettség. Hit által őriz meg az Úr. Hit által állhatsz meg Előtte az év utolsó napján, és hit által fogsz hatalmas dolgokat cselekedni a rád következő évben is az ő dicsőségére.
Ha majd hazavisz az Úr magához, nem dicsőítheted őt hit által. Vége lesz a hitnek. Ott már a látás dicsőíti Istent! Sehol nem lehet őt úgy megdicsőíteni, mint az oroszlánok vermében. Örülj, hogy Isten ezt a nagy lehetőséget adta neked, hogy itt élhetsz a földön, és napról napra dicsőítheted őt. Megbizonyíthatod az ő valóságát ennek a hitetlen világnak az életeden át. Bízd Rá magad rendíthetetlen hittel, és járj Vele engedelmesen. Istennek tervei vannak veled. Az egyetlen út, ahogy a terv valósággá válik, ha megragadod a hitet, és az elkezdett bizodalmat mindvégig megtartod. Majd ha hazaérsz az Úr elé, Isten angyalai csodálkozva néznek rád: "Semmi sérelem nem találtatott benne, mert hitt az ő Istenében."

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c. könyvéből.
szivárvány 2011-12-30 09:19:47
december 30.

AZ IMÁDKOZÓ DÁNIEL

"Dániel pedig... bement az ő házába... ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett Istene előtt." Dániel 6,10

Amikor az igazgatók megíratták a királlyal a végzést, Dániel ugyanazt csinálja, mint addig. Ami az Úrtól való, az örök. Ha az Úrtól kaptad az életed rendjét, semmi kívülről jövő dolog nem változtathat rajta. "Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem" (Zsid 10,38). Ha az Úr tenyerén nyugszik az életed, ha azt tetted, amit ő mondott, megállhatsz úgy, mint máskor.
Dániel be sem csukta az ablakait, nyitva voltak Jeruzsálem felé. Mennyei kapcsolatot jelent. Mennyei állampolgár volt, nem tartozott a perzsák birodalmához. Dániel az Úrra nézett, onnan vette az erőt. Életveszélyes helyzetben volt, világosan tudja, hogy az oroszlánok vermébe vetik érte. De vesz erőt - nyitva van az ablaka!
Imádkozás közben tartsd nyitva az ablakod. Isten gyermeke egy olyan fa, amelynek gyökerei a mennyben vannak, felülről veszi a táplálékot. Megmozdulhat a föld, de levelei nem hervadnak, és gyümölcse meg nem szűnik.
Dániel mondhatta volna, most nem térdelek le, ha berohannak az igazgatók, ne lássák, hogy imádkozom. De Dániel mozdíthatatlanul az Úrban lévő ember. Minden Krisztusban élő embernek rejtett forrása az imádság.
Az igazgatók imádkozva találják Dánielt, és rohannak a királyhoz - "Nem megírtad-é a tilalmat?" Szegény király, nem tudja, miről van szó. Mindent meg akar tenni estig, hogy megmentse Dánielt. Mint Pilátus is - Jézust. Dánielt bedobták az oroszlánok vermébe, és ráteszik a követ, mint amikor Jézust betették a sírba - és lepecsételik, hogy semmi ne változhassék meg.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2011-12-29 10:49:37

december 29.

ISTEN EMBERE

"Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találunk ellene valamit az ő Istenének törvényében!" Dániel 6,5

Az idős Dánielt látjuk. Királyok jönnek, mennek, az uralkodást átveszik a perzsák és médek. Babilonnak vége, egy más birodalom jön, de Isten népe marad! Dánielt elvitték, mint ifjút, és egy életen keresztül megtartotta hitét. Mint ahogy Pál is írja: "Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" (2Tim 4,7b). Bár az Úr velünk is véghezvihetné, hogy tisztulna, erősödne a hitünk.
A világ tele van csalással, lopással. Semmi kár nem lesz ott, ahol Dániel szolgál. Dániel az igazgatókkal szemben is ugyanaz, mintha Istennek számolna. "Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek" Rm 13,1.
Semmi olyan dolog nincs, ami miatt Dániel ellen okot találhatnának az igazgatók, sem a politika, sem az igazgatás vonalán. Nem mondott soha semmit a feletteseire. Vajon úgy élsz-e a világban, hogy ha okot keresnének, semmit nem találnának ellened? Dániel életvitelében még az ellenségei sem találtak hibát. Rendkívüli lélek volt benne, Isten Lelke. Dárius király szerette, becsülte, azért akarta a tiszttartók fölé helyezni. Az igazgatók féltek, hogy nem dolgozhatnak a saját zsebükre. Nem csak most van így, régen is így volt. Az igazgatóknak nem tetszett, hogy Dániel lesz mindennek a feje. Itt kezdődött a gyűlölet. Megbeszélték az igazgatók: nem találunk benne hibát. Csak a hit dolgában tudjuk őt megfogni.
Aki azt mondja a Bibliára, hogy elavult, olvassa el Dániel könyvét! Mintha ma írták volna!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.

szivárvány 2011-12-28 09:58:12
december 28.

KÉSZ A SZÍVEM

"Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek." Zsoltár 108,2

A zsoltárosnak kész a szíve arra, hogy dicsérje az Urat. Isten elkezdte benned a munkát, de még nem vagy kész. Vajon kész-e a szíved arra, hogy odaállj az Úr elé?
Dávidnak arra kész a szíve, hogy dicsérje az Urat. ő az életének legrettenetesebb időszakában is ezt tette az 57. zsoltár szerint, amikor Saul üldözte. Amikor nehézségek vannak körülötted, dicséred-e az Urat? Valaki mondotta: most adjak hálát, amikor minden a feje tetején áll?!
Dávid így mondja: "Serkenj fel, te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt." Amikor hajnalodik, kész-e a szíved, hogy dicsérd és magasztald az Urat? Képes vagy-e a népek között dicsérni, és emberek előtt nem szégyellni az ő nevét? Meddig ér ez a dicséret? "Magasztaltassál fel, óh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!" Az egek felett, a felhőkig, a földön - minden tele az ő dicsőségével.
Minden az Úré, és örül, ha szétoszthatja. Ebben az osztásban neked is megvan a részed. Elégedett vagy-e azzal, amit neked osztott Isten? Családdal, lakással, körülményeiddel? Adtál-e hálát azért, amit Tőle kaptál? Nem csak embereket, képességeket is, mindazt, amit adott, ami a te részed. Csak ő adhatja oda a részed, amivel boldog leszel, mert őt szolgálhatod. Elfoglaltad már? Isten örült, hogy kioszthatta, amit a kereszten megszerzett neked. Életed, szavaid az ő dicsőségét hirdetik-e ? Bár mindennap elmondanád: "Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön."
Legyen kész a szíved mindennap, hogy énekelj és zengedezz az Úrnak, hozzád való hűséges voltáért!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2011-12-27 12:02:56
december 27.

KEGYELMED JOBB AZ ÉLETNÉL

"Isten! Én Istenem vagy Te, jó reggel kereslek Téged!" Zsoltár 63,2

Az Ige így folytatódik: "Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize." Észrevettétek-e már, hogy mennyi szomjas ember van a földön, akik nem találják meg, ami megelégíthetné őket? Hiába keresgél ott az ember, ahol minden van, de szeretet nincs. Ha nincs forrása a lelkednek, ahonnan áradhat beléd az erő, a szeretet, a testednek sincs.
Milyen jó, hogy meg lehet keresni ezt a forrást. Ha még nem találtad meg, vagy elvesztetted, nagyon kérlek, hogy mindenáron, mindenen keresztül keresd. Miért? Így mondja az Ige: "Hogy láthassalak Téged a szent helyen, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet." Istent csak a szent helyen lehet megtalálni. A sok kicsi öröm között az egyetlen öröm, ha láthatod őt.
Karácsony éjszakáján megtörtént a csoda! Isten Jézusban láthatóan testet öltött. Az elepedt, kiaszott szomjú földön megjelent a forrás. A pásztorok keresték Jézust. Elmentek "mind Betlehemig". Aztán "elhirdették, ami nékik a Gyermek felől mondatott". A bölcsek is keresték, meg is találták. Tisztességet tettek Néki, és "más úton tértek vissza". Nem maradhattak azok, akik addig voltak.
Nagyon kérlek, ne csak keresd, hanem találd is meg Jézust, mert nem élhetsz nélküle ezen a száraz és kiaszott földön. Azt mondja az Ige: "Hiszen a Te kegyelmed jobb az életnél!" Ha már kóstoltad, te is el tudod mondani: "Az én ajakim hadd dicsérjenek Téged."
"A Te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem." Az ő szárnya alá mindig odabújhatsz. Ha megsebesültél, ha valami nagyon fáj, akkor is. Ott védettségben vagy!

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2011-12-26 09:25:37
december 26.

AZ IGAZI AJTÓ

"És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal." János 1,14

Amikor elkezdődik a szenvedéstörténet, már a tanítványok sem látnak. Akik dicsőítették őt, most már azok is a "feszítsd meg"-et kiáltják. Hát most már senki sem lát? Péter sem, János sem? A tanítványok csalódottan mondják: "Pedig mi azt hittük..." Mégis azt olvassuk, hogy "Az Ige testté lett... és láttuk az ő dicsőségét".
Az igazi ajtó nem a karácsony, hanem a kereszt. Az igazi karácsony, az igazi ajtónyitás akkor történik, amikor senki nem látja. Szétfutott tanítványok - csak a gyalázat látszik. Ketten látnak. Az egyik a templomszolga lehetett, aki amikor bement, látta a kettérepedt kárpitot. Ami az Éden óta elválasztotta Istent az embertől, most megnyílt.
Az igazi ajtónyitást a lator látta először. Az ő szájáról hangzik: "Uram! emlékezzél meg rólam!" Hogyhogy ez az ember látta? A legutolsó, a legbűnösebb ember, aki elmondta, hogy méltán szenvedem a keresztet. Egy lator méltó arra, hogy Jézussal lépje át a menny küszöbét. "Ma velem leszel a paradicsomban!" - mondotta Jézus.
Ha majd meglátod magad igazán, hogy szívednek gondolata mennyire önző, hiú, csupa szenny, akkor te is meglátod az ő dicsőségét. Máshonnan nem láthatod. Bár Isten megadhatná, hogy visszakerüljünk a méltó helyünkre - a lator helyére, aki látta Jézust. Akkor elmondhatnád, hogy a jászolbölcsőben és a kereszten láttam Jézust. Ez a világ őt keresi rajtunk. A görögök mondata: "Látni akarjuk a Jézust!" A világ rajtad, rajtam ma egyet keres, hogy az Ige benned, bennem testté lehessen. Gyakorlati életté, igazi szeretetté, odaadássá, áldássá.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
angyal / József/ 2011-12-25 10:26:28
december 25.


KARÁCSONYI KAPUNYITÁS
"És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét." János 1,14a

Karácsony az az ünnep, amikor a mennyei világ betört ebbe a látható világba. Isten meg tudja tenni, hogy az ember egy pillanat alatt lát. Amikor az ember az Édenben megvakult, Isten hagyott egy nyitott kaput. Látni már nem látták Istent, de hallották. Isten kegyelmesen a bűn állapotában is hagyott egy kaput, ezért tudunk megtérni. Karácsonyi üzenet, hogy az Ige emberré lett, láthatóvá lett. A szemén keresztül láthatja az ember a láthatatlan Isten képét. Bár örülnél most a karácsonyi kapunyitásnak! A kicsi gyermekben láthatóvá lett Jézus a szem számára. A tanítványok és János arról tesz bizonyságot: mi láttuk! Mindenki látta? Nem! Csak azok, akik mondják. Mit látott a világ karácsonykor? Egy fáradt, nyomorult aszszonyt, aki szülni készült, és nem volt hol. Egy agyonhajszolt férfit, és egy gyermeket, akinek nem volt helye. Látta a világ az ő dicsőségét? Nem! A pásztorok látták, a bölcsek látták. Amikor szülei felvitték Jézust a templomba, Simeon és Anna is látta. A világ Jézusban egy vándortanítót látott, akiről azt mondták, hogy törvénytaposó. Nem tartja meg a szombatot. Istent Atyjának meri mondani. Hát kicsoda ez? - kérdezi a világ. Miért feszítik meg? Istenkáromlásért. Páran mégis elmondják: mi láttuk! Lévi látta, és követte őt. Látták az ötezer megvendégelésénél. A tanítványok látták a viharban. Kérdezik is: "Kicsoda ez?" Szeretném kérdezni: és te láttad?! Mi láttuk! - mondja János. Benne vagy ebben a miben? Volt-e már olyan az életedben, amikor egy pillanat alatt tudtad, mondtad, hogy ez az Isten volt?

Trausch Liza:"...Beszéded megelevenít..." c. könyvéből.


szivárvány 2011-12-24 09:38:33
december 24.

DICSŐSÉG KIRÁLYA

"Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya!" Zsoltár 24,7

A zsoltár biztató szava ez, amikor adventből karácsony estéhez érkeztünk. Más fordítás így mondja: Szélesre és magasra tárjátok fel az ajtót. Nem csak egy kis résnyire: szélesre, magasra tárd ki az ajtód, hogy bemehessen a dicsőség királya.
"Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr." Nem baj, ha te nem is vagy erős. Sokszor az a bajunk, hogy túl erősek és túl okosok vagyunk. A sok törés azért van az életünkben, hogy Isten erőtelenné tegyen. ő az erőtlenekhez jön, mert ő az erős, Aki megtart. Szükséged van-e már Rá? Te nem tudod megtartani az életedet. Nem tudsz karácsonyt csinálni.
Akiből Isten valakit akar formálni, előbb erőtelenné teszi. Jézus azt mondja, hogy ő a hatalmas. "Nékem adatott minden hatalom." (Mt 28,20). Neki minden lehetséges. A tieid hitre jutása, megkötözöttek szabadulása. Az erős és hadakozó Úr a kereszt győztese. Nincs olyan bilincs, ami fogva tarthatná, ha ő jön.
Megérted-e, miért kellett gyermeknek lennie, egy jászolbölcsőben elférnie? Nem volt helye a vendégfogadó háznál. Nálad van helye? Nyitod a kapud, hogy bemehessen? Az angyalok énekelték: "Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek." Ha Jézust befogadod, egy téged meghaladó dicsőség ragyog át rajtad. Szemeden, cselekvéseden valami, Valaki átragyog. Akarod-e, nyitod-e, tárod-e az ajtód, hogy Jézus bejöhessen, és elfoglalja a szíved, hogy karácsonyi életed lehessen mostantól fogva mindörökké?

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2011-12-23 20:33:36
december 23.

A GYERMEK NEVEI

"És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" Ézsaiás 9,6b

Jézus első neve: csodálatos. Sokat bosszankodtam, amikor a tanári karban a hívők mindenre azt mondták, hogy csodálatos. Amikor Jézust befogadtam, rövid időn belül én is mindenre mondtam. Egy életen keresztül nem győzünk csodálkozni. Elég baj, ha már nem csodálkozunk, és nem csodálkoznak rajtunk, amikor már kezdünk olyanok lenni, mint a többi ember.
"Hívják nevét... tanácsosnak." Van, akinek saját szíve vagy érzelme a tanácsosa. Az egek Ura akar tanácsosod lenni. Tőle kérj tanácsot, ő minden helyzetben tanácsos.
"Hívják nevét... erős Istennek." ő olyan Isten, aki mindent megtehet. Sokan mondták már: gyenge vagyok, semminek nem jutok a végére. Ne a magad erejében bízz! "Erős ő, megtart!" (Sof 3,17).
"Hívják nevét örökkévalóság atyjának." ő az, aki úgy szeret, mint az Atya a gyermekét.
Az utolsó név, ami leginkább a szívünkig ér: "Hívják nevét... békesség fejedelmének!" Valaki mondotta: nyugodt élet a hívő élet. Tévedés - ez két dolog. Más a nyugalom és más a békesség. Éppen sok nehézség közepette voltam, amikor valaki megkérdezte tőlem: hogy van? Úgy, hogy nyugalmam nincs, de békességem van - feleltem. Mindig kell valamit csinálni, nem ülhetek egy helyben, annyi az elveszett ember, annyi a tennivaló. Hogy volna nyugalmam, amikor minden pillanatban elvész egy ember? Az események sorozatában mégis van valami örökkévaló. Ha a békesség fejedelme a szívedben van, akkor - ha nincs is nyugalmad - békességed van.

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
szivárvány 2011-12-22 08:13:45
december 22.

ADATIK

"Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz." Ézsaiás 9,6a

Isten egy gyermeket adott, Aki összeköt a mennyel, és aki megold mindent. Ahogy közledünk az adventi hetekben karácsonyhoz, egyre inkább felcsendül majd az örömhír a betlehemi gyermekről - az egyetlen gyermekről -, aki mindenkinek született. Adventben Isten teleírja a földet, az eget ezzel az egyetlen szóval: Jön!
Volt-e már neked advented, az az idő, ami megelőzi Jézus születését az életedben? Egészen más az, hogy nekem születik meg Jézus. "Jön néked a te királyod" (Zak 9,9). Mit használ, ha az egész világnak jön, csak neked nem? Van egy döntő nap annak az életében, aki Jézust befogadja, hogy most az én szívemben, az én istállómban - amelyik piszkos ugyan, de mégis - bennem megszületett Jézus.
Egy gyermek születése mindig csoda. Az egyetlen, az igazi, a legnagyobb csoda a földön Jézus születése. Az igazi csoda, ha a szívedben születhetett meg. Ha az Ige magva belehullik a szívedbe, megtörténik a fogantatás. Aki ezt átélte, annak már nem probléma a szeplőtelen fogantatás. Ha megmozdul benned az élet, azt észreveszed. Olyan érzések, gondolatok jönnek, amik eddig nem voltak benned. A testi születés az anyaméhben történik, a lelki születés a szívben. Add át Neki az uralmat, hogy elmondhasd, bennem belül új öröm, új vágy mozdult, ami eddig nem volt. Tudod már, hogy ez benned az Élet? A hogyanja az egész új életnek, hogy "adatik".
Nem cselekedetekből, nem abból, hogy valamit megteszek. Karácsonyi ajándék! Ezt az életet csak elfogadni, befogadni lehet, megköszönni, mert "adatott".

Trausch Liza: "...Beszéded megelevenít..." c.könyvéből.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.