Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

kettesben Istennel?

Lisztecske 2011-12-31 09:10:04
Nem tagadhatod meg a hármas egységet, mert Isten ellen vétesz bármelyik kilétét is vonod kétségbe!Nem is szólva arról a tényről,hogy mindhárom Isten, de mégis egy! Ezt ne akard ésszel megmagyarázni ezt érezd! Tehát van Szentháromság! De ahhoz,hogy ezt eltudd,fogadni szükség van arra,hogy Jézus Legyen az életed alapja! Tehát maximálisan egyetértek azzal amit írtál! Áldással!
válasz erre: Jocó - 2011-12-27 21:58:04 | megtekintés
Jocó 2011-12-27 21:58:04
A Szentháromságba vetet hit üdvösség kérdés.
Isten kegyelme Jézus Krisztusban jelent meg,bűneimmel csak ahhoz mehetek,Aki azoktól megváltott engem. Jézus Krisztushoz. A keresztet nem lehet megkerülni,csak a kereszt "tövében" nyerhetünk bűnbocsánatot,mert a bűnt,csak a Bárány bűntörlő vére törölheti el. Isten haragja elől,csak ott van kegyelem,ahol a bűneink átka miatt lévő Isten haragját,helyettünk elszenvedte Jézus Krisztus. Ahol nincs Szentháromságba vetett hit,ott Jézus Krisztus nem Isten,teremtmény pedig nem halhat meg teremtményért. A Szentháromságot tagadók nem is hiszik,hogy Jézus Krisztus meghalt értük. Aki nem hiszi,hogy Jézus Krisztus Isten,az nem tud bűneivel hova menni,mert csak a Szentháromság egy Isten bocsáthatja meg a bűnt JÉZUS KRISZTUSBAN! Aki tagadja Jézus Krisztus Istenségét,annak nem lehet hite középpontjában az Úr váltságműve,ha pedig nincs középpontban a szent áldozata,akkor az Ő bűntörlő vére sincs. Csak a MINDENNÉL értékesebb vérben van bűnbocsánat! Mert ezen az áron vásárolta meg Isten az Ő gyermekeit atyáiktól örökölt hiába való életvitelükből. Amíg valaki tagadja a Szentháromságot,addig nem járulhat a kegyelem királyi székéhez. A feltámadt élő Isten,Jézus Krisztus Úr mindenek felett,ma még Tamáshoz hasonlóan minket is meggyőzhetnek azok a sebek,hogy hozzá hasonlóan,leborulva előtte mi is kimondjuk: "Én Uram,én Istenem!"
Jézus Krisztus Isten! Kegyelmes Úr,Aki ma is szereti a bűnösöket és mivel szeretettel közelít felénk,bűnösökhöz,ezért mi is bizalommal fordulhatunk hozzá. Mert nekünk olyan áldott,csodálatos Megváltónk van,Aki meghalt bűneink miatt és feltámadt értünk,hogy az Ő vérében bűneink bocsánatát elnyerhessük és így a Vele lévő közösséget kegyelemről kegyelemre megélhessük.
Az Úr Jézus Krisztus áldja meg a Te életedet!
válasz erre: Lisztecske - 2011-12-27 14:51:57 | megtekintés
Lisztecske 2011-12-27 14:51:57
A Szent írás rendszeres olvasása közben, két igevers vetődik fel,amelyik alkalmas lehet a Szentháromság értelmezésére. Máté:28:19 és 2Korintus 13:14.Az egyik a keresztény tudatba gyökerezett be, míg a másik a keresztény liturgiákon áldó szerepe van!Sem külön, sem egybe nem képzelhető el,hogy ez tartalmazná a Szentháromság dogmáját.Inkább a mindent átható Isteni cselekvésmódban található.Erről tanúskodik az Újszövetség!Az Atya kijelentetik Krisztusban,Lélek által!Ez a legszorosabb kapcsolat Atya,Fiú és Szent Lélek között az Újszövetségi írásokban! Az Újszövetség időről időre összekapcsolja e három elemet mint egy nagy egész részeit!Mert Isten megváltó hatalmának, jelenlétének teljessége láthatóan csak e három elem bevonásával fejezhető ki! pl: 1kor 12:4-6,Gal 4:6, 2 Tessz 2:13-14.Az Ószövetségben is megfigyelhető e hármasság,csak itt Isten három fő megszemélyesítését különböztetjük meg.1:Bölcsesség Péld 1:20-23,9:1-6.Jób28.Préd 24. 2: Isten Igéje Zsolt 119:89,147:15-20, Ézs 5510-11.3:Isten Lelke Jelen van a Messiásban, Ézs 42:1-3, az új termés csak akkor kel életre,ha a régi rend végleg elmúlik,Ez 36:26,37:1-7.Tehát a Szent Írás egy olyan Istenről tesz bizonyságot, akiről Szentháromsági módon kell beszélnünk.Áldással!
Lisztecske 2011-12-27 14:07:43
Nagyon leegyszerűsítve,egy olyan hely, ahol az ember magára zárja az ajtót és együtt van Istennel!De még egyszerűbben,te magad otthon leülsz és elcsendesedsz, és oda mész az úr jelenlétébe, imában, dicsőítéssel, vagy csak csendességgel. Imádkozol és beszélgetsz vele. Felteszed a kérdéseid és Ő válaszol!Mindig válaszol!Engedd,had szóljon! A csend mindig nagyon jó,ahhoz,hogy meghalld az Ő kedves szavát! És máris ott vagy a te belsőkamrádban, egyedül csak vele. Itt van a te ima kamrád a hely ahol épp vagy , a hely ott a szívedben! Áldással! :)
válasz erre: Tigger - 2011-08-25 23:45:16 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-26 09:17:43
És persze mindegy, hogy akkor hányan vannak a neten. Szándékosan hoztam ilyen kemény példát mert az Úr azok ellenében mondta ezt - vagy az evangélista döntött úgy, hogy így írja le Jézus üzenetét - skik "szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon imádkozni, hogy mutogassák magukat az embereknek." U.o.5. az előző mondat.
Persze hogy ez az utcasarok sem az az utcasarok!
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-26 08:26:59 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-26 08:26:59
A belső szoba, amiről Jézus beszélt itt:
"Amikor tehát imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, imádkozzál titokban Atyádhoz, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked." Máté 6.6.

A kamra szót lehet, hogy azért használják, mert egy kamrába ritkán nyit be az ember (vagyis ott magunk lehetünk, vö. hányszor ment gyerekkorában az ember a lakás legkisebb helységébe hogy egyedül legyen? :)) mindenképpen lelki értelemben értendő ez a visszahúzódás a látványos közösségi terektől.
Annak tartom pl. ha a net-en vagyok és akárhányan vannak a csarnokban, engem nem látnak. Szerintem ez is egy belső szoba.
http://www.youtube.com/watch?v=ddpIzd4lerI&nofeather=True
válasz erre: Tigger - 2011-08-25 23:45:16 | megtekintés
Tigger 2011-08-25 23:45:16
Mi az az imakamra?
B.Marci 2011-08-19 10:32:21
Igen, ez tényleg fontos.
Persze aki tagadja a Szentháromságot, az érvelhet azzal, hogy a két mózesi helyen esetleg az angyalok közreműködéséről van szó - de hát számunkra az egész Szentírás telítve van Szentháromsággal - pl. már a Tóra első három verse is: Isten, az ő Lelke, és az ő Szava/Igéje...
Sola Scriptura 2011-08-18 15:48:02
A Tóra azért használja néha a többesszámot is, bár érdekes módon úgy, hogy Isten beszédében ír le többesszám első személyű igéket, ami - mivel a héberben nincs ilyen - nem királyi többes, hanem valódi.

1Móz 1,26; 1Móz 11,7.
válasz erre: B.Marci - 2011-08-17 22:08:08 | megtekintés
B.Marci 2011-08-18 14:02:17
Köszönöm. Ezek csak igei meglátások. Még olyan valaki is írhatta volna, akinek kb. nullán áll az imaélete - nem ezt állítom magamról: én tudom, hogy mennyire élem át ezeket és mennyire nem, de azt hiszem, téves következtetéseket vontál le személyes lelkiségemre vonatkozóan... - a témafelvetésemnek akkor volt értelme, ha másokat ösztönöz ezeknek a megélésére, nem akkor, ha az én imaéletemet látják tőle ilyennek vagy olyannak. De azért nagyon kösz:))
máté 9.37. 2011-08-17 23:24:55
Mhmm. Megtették az iskolában, hogy kitettek (a táboron kívülre)? nagyon érdekes, és a téma is, amit felvetettél. Vajon nincs nálatok szerzetesség, hiszen erősen azt juttatja eszembe ez a szerelmed az Úr iránt.
Még sokakat fogsz imaéleteddel - hiszen az jön át :)) - megérinteni! Áldjon meg az Isten kedves Marci.
válasz erre: B.Marci - 2011-08-17 11:57:53 | megtekintés
B.Marci 2011-08-17 23:06:26
(bocs, a John Donne példa nem jó, mert angolban nincs igeragozás...:)))
Destroy my Heart, lehetne éppen törjétek össze is...
azért nem véletlen, hogy nem ez a helyes fordítás:)
B.Marci 2011-08-17 22:08:08
Ja, kétségkívül a kamaszkori közösség-undorom alapvetően a kommunista közösségeszménynek szólt (tudatosan is). Ettől persze még nem volt keresztényi.

Hát ez tényleg furcsa, a Szentháromságot többes számban megszólítani. Mondjuk azt se felejtsük, hogy valóságosan három személyről van szó, akik között viszony (szeretet) áll fenn, a Fiú az Atya ölén van, stb., szóval a "modalista" szentháromságtan (miszerint ezek csak megjelenési formák) eretnekség. Ennek ellenére, mivel a három Egy Isten (nemcsak együtt alkotnak egy három személyből álló Istent, mintha Isten egy csoport lehetne, ennél viszont sokkal teljesebben Egyek), valószínűleg helytelen többes számú névmással megszólítani... őket? őt? Na mindegy, a nyelv beletörik ebbe, ezn természetes. De én is így mondanám: szentháromság, hiszek Benned. John Donne is így imádkozott: törd össze szívem, Szentháromság...
máté 9.37. 2011-08-17 18:40:02
Csatlakozom, emlékszem a "közösségi ember" kifejezésre - de ez még a régi KISZ-es világban volt, nem? kedves Marci... ez lényegében a komcsi embert jelentette, miközben számomra a communio egészen mást jelent, és nem is hagyom, hogy "úgy" kisajátítsák...
Mi volt ennek a "közösségi ember" nek tartalma szerinted? Szerintem egyszerűen BÁNTOTTA a jelentős személyiség (és Isten-kereső!) a konzumizmust...

A többihez is hozzáfűzöm: elgondoltam, milyen is a "valóság metszete" ami abból áll, ami az Égben játszódik, "itt és most" :)))a láthatóban - az imakamrákban - és a lenti láthatatlanban... igen, ez a valóság, ez a "metszet" - és egyben közösség is, így...
-----------------------------------------------------------------

Olvastam a napokban egy Szentháromság-imádságot, és bizony kijavítanám első személyre a többesz szám helyett: "Szentháromság egy Isten három Személyben, én hiszek Bennetek, imádlak Titeket, remélek Bennetek és szeretlek Titeket. Kérlek, bocsássatok meg mindazoknak akik nem hisznek Bennetek, nem imádnak Titeket, nem remélnek Bennetek és nem szeretnek Titeket."
Brrr... hogy lehet többesben amikor EGY ?! pontosan EZ a Közösség - és most engedelmetekkel (mert ennek az imának közösségi vonzata van) tanúul hívlak Titeket: innentől egyes számban fogom mondani :)))
B.Marci 2011-08-17 11:57:53
gyakran hangsúlyozzák (helyesen, biblikusan) hogy hívő életünk (egyik) súlypontja kell legyen az "imakamra", hogy a közösségi pörgés, bármiféle aktivitás nem elég az Istennel való kapcsolatunk megéléséhez.
Őrülten pörgő, önmaga és Isten elől az állandó akcióba menekülő világunkban ez nagyon fontos igazság - viszont hadd vessek föl most egy másik, ezzel talán ellentétesnek tűnő kérdést:

valóban "kettesben" vagyunk Istennel és csak Vele az imakamránkban?
És amikor gyülekezetünk, bibliakörünk biztonságot adó melegében imádkozunk, csak azokkal vagyunk közösségben, akikkel ott materiálisan együtt vagyunk?

Azért fontos a kérdés, mert korunk emberében megvan nemcsak az akcióba, de a magányba, elkülönülésbe való menekülés is! - Jómagam tizenéves koromban, ha csak a "közösség" szót hallottam, hányhatnékom volt, ezt egyszer egy osztályfőnöki órán kb. ezekkel a szavakkal ki is fejeztem, mire elküldtek magántanulónak (szereted a magányt? megkapod:)... sőt, azt is hadd valljam meg, hogy a megtérésemben is szerepet játszhatott az emberek, a közösség, a láthatóság elől Istenhez való menekülés - Hála Istennek, azért ez azóta változott...

Visszatérve a kérdésre, néhány igehely:

mondom néktek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek (Lk15,10)

Ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. (Zsid 12,22-24)

a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek
(Jel 5,8)

hadd idézzem a Helvét hitvallást is:
"egyik ugyanis a hadakozó, a másik a diadalmaskodó egyház. Amaz még a földön hadakozik és küzd a testtel, a világgal, a világ fejedelmével, az ördöggel, a bűnnel és a halállal, ez pedig a hadi szolgálatból már elbocsátva a mennyben ül diadalt előbb említett és most már legyőzött ellenségein és ujjongva örvendez az Isten színe előtt. De azért ez a kettő közösségben vagy kapcsolatban van egymással."

Elfogadjuk-e, hogy a Szentháromság Egy Isten, aki maga is szeretetközösség, örökkévalóan közösségi, együtt-létre hív minket? Elfogadjuk-e, hogy bár Istennek minden egyes gyermekével vannak bensőséges titkai (ezt gyönyörűen fejezi ki a Jel 2,17 kövecskéje), de alapvetően nem individuumokként, hanem Egyházának (A Bárány-Vőlegény szerelmes Menyasszonyának) tagjaiként kapcsolódunk hozzá? Hogy minden kamra-imádságunk részévé válik az Egyház imájának, ennek a hatalmas mennyei-földi szimfóniának - amit az angyalok és az üdvözültek, akik Istent színről-színre látják, bizony hallanak? Hogy a legszánalmasabb nyökögésünk, sőt a legszégyenteljesebb bűnvallásunk, amikor azt mondjuk el Istennek, amit senki embernek nem mertünk - nos, az is a mennyei seregek ujjongásának a tárgya (Lk15,10!!)? Protestánsokként tudatában vagyunk-e annak, hogy amit katolikus testvéreink egyháza a gyónás során minden egyes bűnre nézve kötelezővé tesz ("valljátok meg egymásnak bűneiteket") az nálunk is megvalósul a mennyei liturgiában, akár akarjuk, akár nem?

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.