Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Kat-prot lövészárok

alex:) 2012-02-03 07:48:48
Jézus hét szava a kereszten

Jézusnak hét kijelentése, "szava" volt a kereszten. A Golgotára felérkezve leteperték, és felfeszítették a keresztre. Mikor a római katonák átszögezték kezét és lábát, ellenségeiért imádkozott: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!" Azokért imádkozhatott, akik tudatlanságból cselekedtek. Mély részvétet érzett irántuk. A római százados megtérése jelzi imája eredményét.
Két latorral együtt feszítették meg, akik először a tömeghez kapcsolódva gúnyolták és csúfolták. Ezeket az eseményeket az 1000 évvel ezelőtt írt dávidi 22. zsoltár megjövendölte (a kéz és a láb átlyukasztása: 17., a sorvetést a köntösre: a 19., és a csúfolódást: a 8-9. versekben). A jobb lator azonban megváltozott, és Jézushoz könyörgött megmentéséért. Krisztus szeretettel ezt válaszolta: - "Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban." Hite a példája annak, hogy igaz megtéréssel még az élet utolsó óráiban is lehet üdvözülni.
Jézus harmadik kijelentésével özvegy édesanyjáról gondoskodott, János apostolra bízta. Fiúi szeretete és kötelessége nyilvánult meg ebben. Eddigi szavai mind másokkal foglalkoztak.
A következő két mondása lelki-testi gyötrelmének kifejezése. "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" Itt is a 22. zsoltár kezdő szavait idézte Jézus. Többi verse is megrázóan részletezi átélt szenvedéseit, és az Atyától való távolságát: "féreg vagyok s nem férfi; emberek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolnak, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket: Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne!... Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, de nincs nyugodalmam" (3:7-9. versek).
Szörnyű kínjában így kiáltott: "Szomjúhozom!". A zsoltár így tudósít:
Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre." (Zsolt. 22:15-20)

A hatodik kiáltás halála előtt hagyta el ajkát: "Elvégeztetett!". Az Atya távolsága, és az emberek bűnterhe miatt érzett kínok kioltották életét, de látta, hogy sikerült bevégezni a megváltás művét. Célhoz ért: "Most lett meg az üdvösség és az erő" (Jel. 12:10). Majd a 31. zsoltár szavával felkiáltott, lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét (=életét): "Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet." A Szentírás igéi egész lényét árjárták! Hitte, bár nem érezte, hogy Atyja szeretettel megmenti és kegyelmébe fogadja.
Így halt meg Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója!.

http://biblia.hu/muv_jkm/jkm_45.htm


alex:) 2012-02-01 08:26:07
Uram! Én csak egyféleképpen minősíthetlek Téged: teljes szívből dicsérlek. Minden más távol álljon tőlem, mert Te arra vagy méltó, hogy Tied legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Magasztallak a teremtés csodáiért, a Jézusban kivitelezett megváltásért és az univerzum bölcs igazgatásáért! Köszönöm emberi teremtményeid iránt való türelmedet, szeretetedet, irgalmadat! Ámen
alex:) 2012-02-01 08:26:02
Isten nem törölgeti könnyeinket, hanem örömmé változtatja őket. (Janette Oke)
alex:) 2012-02-01 08:25:40
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Máté 28:18)Nem fukarkodnak az amerikai közvélemény-kutatók az izgalmas felmérésekkel, most például közölték: az USA lakóinak 52 százaléka elégedett Isten munkateljesítményével. Úgy általában.

Az Egyesült Államok lakói sokkal elégedettebbek Isten művével, mint a politika gyászos teljesítményével. Legalábbis a demokrata kötődésű Public Policy Polling szakértői szerint. Az észak-karolinai székhelyű kutatócég ugyanis éppen ezt mérte fel reprezentatív mintán – adta tudtul a CNN.

A sajátos feladatra vállalkozó cég szigorúan a tudomány eszközeivel mért: telefonos adatfelvételi metódus révén 928 honpolgár véleményét rögzítették 3 nap alatt. Gondosan ügyeltek a liberális és mérsékelt konzervatív meggyőződések túlsúlyára, plusz-mínusz 3,2 százalékos hibahatár számításba vétele mellett.

Az eredmények magukért beszélnek: általánosságban a válaszadók 52 százaléka elégedettségének adott hangot Isten munkateljesítményével kapcsolatban, a világban úgy alapból látottakat legfeljebb 9 százalékuk helyteleníti. A kérdés már ab ovo kasszandrai önbeteljesítést vetíthetett az értők elé – már a végső összegzés tekintetében, ugyanis ez állt a papíron: „amennyiben létezik Isten, Ön elismeri, vagy elutasítja a teljesítményét?”

A részletes munkaértékelés is beszédes: a válaszadók 71 százaléka alapvetően jó dolognak tartja az univerzum megteremtését, ezt mindössze 5 százalék tartja visszavonandó munkafolyamatnak. Az állatvilág úgy, ahogy az van, a válaszadók 56 százaléka szerint elfogadható, ebben a kérdésben már 11 százaléknyian rendeznék újra a már létezőket. A természeti katasztrófák puszta létét 50 százaléknyian tartják – Isten részéről – adekvátnak, míg 13-an a Teremtő rossz munkavégzéseként könyvelték el eme jelenségeket.

Isten népszerűsége egyébként a legszeretettebb republikánus és demokrata vezetőkét is meghaladta…

Számomra megdöbbentő az emberi gondolkodás: minősíteni Istent? Hogy jövünk mi ehhez? Majd Ő fog minket minősíteni. Mert Ő a Teremtő, Gondviselő, Mindenható Úr, akinek erre egyedül joga és lehetősége van. Szabad sokkal alázatosabbnak lennünk akkor, amikor Istent minősítgeti az ember. Csak hálát adhatunk Neki és leborulhatunk előtte…
szivárvány 2012-01-31 20:43:35
Kedves Testvérek!
Nem régen, az egyik Testvérem hívta fel a figyelmem a következő - Blogban található - beírásra:

Balavány György blogja
2012-01-31 17:58:00

Volt egyszer egy Mindennapi.
Köszönet mindenkinek, aki segített, és a munkatársaknak, akik minden szavukkal médiatörténetet írtak. És persze köszönet nektek, olvasók, akiknek csináltuk.

Tud valaki erről valamit?
Szeretettel várom a válaszotokat (ha még tudtok írni...)
alex:) 2012-01-31 07:09:21
Köszönöm Neked, Uram,

az „enyéim”-et.

Akiket vér szerint

kapcsoltál hozzám.Köszönöm,

hogy ész és értelem felett

köt össze velük

a lelkembe, a lelkünkbe írt szeretet.Add,

hogy minden emberi kapcsolatomban

mégis

Te légy

a végső bizonyosság!
Ámen
(Hajdú Zoltán Levente)
alex:) 2012-01-31 07:09:06
A szeretet nem az élet egyik alkotó része, a szeretet az élet maga. (H.Kutter)
alex:) 2012-01-31 07:08:46
Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. (Példabeszédek 22:6)

A következő sorokat olvastam a közelmúltban:

Brenda Armes-nak, egy észak-karolinai étterem tulajdonosának elege lett abból, hogy sok szülő nem szól rá az ebéd közben randalírozó, hangoskodó gyerekére, a gyerektelen vendégek pedig azért panaszkodtak, mert csendben és nyugalomban szeretnének étkezni. A tulajdonos úgy oldotta meg a kérdést, hogy az étterem ajtajára ezt írta ki: „Az üvöltő gyerekeket nem tűrjük.”

„A zajongó gyereket és szüleit nem rúgjuk ki az étteremből, de egy alkalmazott megkéri a szülőket, hogy vigyék ki és ott nyugtassák le a hisztiző kölyköket. Ez a megoldás úgy tűnik, működik, a forgalom fellendült, és több vendég tért be, mint amennyi elment a szabályozás miatt. Olyan embereket vonzunk így be, akik tudják, hogy biztosan nem kell egy asztalnál ülniük egy rakás sikító gyerekkel ”- nyilatkozta a tulajdonos.

Volt, akinek nagyon tetszett ez a megoldás és örül neki, hogy nem zavarják visítozó gyerekek az ebédje elfogyasztásában. Nemtetszését fejezte ki viszont egy kétgyerekes anyuka, aki nem értett egyet az étterem politikájával.

A „Gyereket behozni tilos!” mozgalom Amerikában egyre terjed: egyre több étterem nemkívánatos vendégeinek listájára kerülnek fel a gyerekek. Éttermek mellett van olyan szálloda, utazási iroda, légitársaság, üzlethálózat és mozi is, aki nem tűri vendégei között a gyerekeket. A dolognak az Europe1 szakértője szerint szociológiai okai vannak: az Államokban minden ötödik nő azt vallja, nem szeretne gyereket, és egyre több a gyermektelen pár, az ő igényeiket szeretnék kielégíteni – és ezzel magukhoz vonzani – a kereskedelmi intézmények.

Számomra több tanulsága is van ennek az írásnak. Az egyik, hogy nemcsak Amerikában, de szerte a világon, így nálunk is sok szülő egyáltalán nem neveli a gyermekét. Aztán majd csodálkozik rajta, hogy kire ütött ez a gyerek?! Egy másik tanulság, hogy mennyire önző világban élünk. Kevés a szeretetteljes hozzáállás, melyben elhordozzuk a másik gyengeségeit, akkor is, ha gyerekről van szó…
alex:) 2012-01-30 07:09:21
Vet az ördög is


De amikor az emberek alusznak vala, eljöve az õ ellensége és konkolyt vete a búza közé és elméne.
Máté 13, 25.

Tegyünk le arról a reményrõl, mintha odáig vihetnénk, hogy egyházunkban csupa szentek lesznek. Ezt az ördög nem engedi. Velünk együtt õ is vet. Amit az ember csak akkor vesz észre, mikor gonosz vetése immár kibújt és megnõtt. Így volt ez a jó apostoloknál, Pálnál, Jánosnál és a többinél is. Akirõl azt hitték, hogy hivõ keresztyén és hû munkás az evangéliomban, az volt a leggonoszabb lator és legádázabb ellenség. Így van ez ma is. Akiket kegyes igazaknak tartunk, azok szerzik a legfájóbb csalódást s okozzák a legtöbb botránkozást, - miközben mi alszunk s eszünkbe sincs rosszra gondolni.
Csak az a vigasztaló, hogy maga Krisztus mindezt elõre megmondotta. Levelében János apostol ezért vigasztalja magát efféle botránkoztatás ellen így: "Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók." Úgy szokott az lenni, hogy aminek a legjobbnak kellene lennie, az romlik a legrosszabbá. Az ördög is angyalból lett s a tanítványok egyike is elárulta Jézust. Keresztyénbõl válik az eretnek. Isten népébõl lesznek Krisztus gyilkosai.
Nincs máskép. Meg ne rémüljünk hát, mikor látjuk, hogy dudva burjánzik a búzában! Sõt annál buzgóbban végezzük tisztünket, intvén a híveket, hogy meg ne botránkozzanak.

Sokszor a jók sírnak
S a gonoszok örülnek,
De az ily örömök
Hosszas gyötrelmet szülnek.
Hervadóbb a rosszak
Tündér dicsõsége,
Mint tavaszi virág
Ragyogó szépsége.

http://www.lutheran.hu/z/portal/napiige
alex:) 2012-01-29 08:09:56
Modersohn Ernő: Kétféle bibliaolvasás

Aztán ismét hallok egy kérdező hangot: Ez minden? Nem. Csodálatos, hogy engem aki nem akart Téged szolgálni, elhívtál, hogy szolgáljalak. Csodálatos, hogy a szolgálathoz erőt és kegyelmet adtál mind testemnek, lelkemnek, amikor az orvosok szerint gyógyíthatatlan torokfájdalmam volt és minden megerőltetés nélkül a legnagyobb templomokban és termekben prédikálhattam. Csodálatos, hogy kegyelmed által szolgálatom során Igédben hihetek, hogy lelkeknek megváltást adsz.
Így keletkezik ,,egy kis köny­vecske” kérdései válaszolva, amely az én bizonyságtételem: Ő egy csodálatos Megváltó.
Van amikor az Ige komolyabb dolgokat is kérdez. Ha a Kol. 3:12-őt olvassuk: „Öltözzétek fel azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” - most tegyünk fel kérdéseket: Megvannak-e ezek bennem? Van-e bennem könyörületes szív a szükségben lévő emberek iránt? Barátságos (a jóságosság helyett a németben ez áll) vagyok-e azokhoz az emberekhez, akikkel találkozok? Az alázatot többre becsülöm-e, mint magamat? Szelíd vagyok-e, belenyugszok-e ha nem úgy kezelnek, ahogy szeretném? Hosszútűrő vagyok-e és nem gurulok-e be, ha valaki nem olyan gyorsan és nem olyan jól csinál meg valamit ahogyan azt én elgondolom? Igen, ha ilyen kérdéseket teszünk fel akkor azt kell mondanom: Óh, Uram kérlek bocsáss meg nekem! Bocsáss meg nekem!
Ugye, az ilyen bibliaolvasás gyümölcsöt fog teremni a belsőnk számára? Az ilyen igeolvasás mély áldást rejt magában. Talán a csodálatos szót nem fogod így elemezni, de ez nem baj. Ha egy szónál többet idézünk akkor csodálatos felfedezéseket teszünk.
Így jártam nemrég az Ef. 2:19-el: "Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek.” Ki vagyok én ezek szerint? - kérdezem magam. Egy szent polgártársa. Tehát polgárjogom van Isten városába. És mi vagyok még? Ez van megírva: Isten a ház atyja és én pedig szolga, cseléd vagyok. Ha Isten az én atyám akkor kell-e aggodalmaskodnom amiatt, hogy mit honnan kapok, amire szükségem van: burgonyára, fára, szénre és ehhez hasonlókra. Nem, mert minden ház atyja gondoskodik szolgáiról. Mennyivel inkább az Úr, a mi Istenünk! Mennyire áldott és erős vagyok én ezen Igék által.
Ha elkezdjük úgy olvasni a Bibliánkat, hogy kérdéseket teszünk fel akkor Isten gazdagon megáld bennünket. Akkor örvendezni fogunk Igéjén, mint aki nagy zsákmányt kapott, ahogyan a zsoltáros mondja. Kérlek arra, hogyha olvasod a Bibliádat kövesd Hoffmann pásztor tanácsát ezekkel az önellenőrző kérdésekkel!
válasz erre: alex:) - 2012-01-29 08:08:24 | megtekintés
alex:) 2012-01-29 08:08:24

Modersohn Ernő: Kétféle bibliaolvasás

A Biblia olvasásának két fajtája létezik. Az egyik nem sok gyümölcsöt hoz. A másik viszont bőséges gyümölcsöt terem a belsőnknek. Én sokáig az elsőt használtam, mivel a másikat nem ismertem. Aztán megkaptam a már hazament Hoffmann pásztor stuttgarti diakonisszaházából a testvérnőimhez írt leveleit, amelyből megismertem a bibliaolvasás másik fajtáját, mely nagyon sok áldást hozott az életembe. Ezért szeretnék erről beszélni nektek.
Melyik akkor az első bibliaolvasási mód, amely kevés gyümölcsöt terem?
Az amikor elolvassuk azt a részt, amely a mi bibliaolvasásunk szerint következik. Elővesszük a Bibliánkat és elolvasunk belőle egy már ismert szakaszt.
Ha valaki egy ilyen fejezet olvasása közben feltette volna a kérdést: „Milyen üzenetet kaptál ebből a részből?” - nem sok mindent tudtam volna válaszolni. „Nos, elolvastam a kijelölt fejezetet és így a kötelességemnek eleget tettem.” Ha talán nem is így mondanám, de ezt így gondolnám. Sokan úgy gondolják a bibliaolvasásuk egy jó dolog, amelyet meg kell tenniük, mert ez keresztyéni kötelesség.
Hathatós, maradandó üzenetet az ilyen bibliaolvasásból nem kaptam. Aztán kezembe ill. szemem elé került Hoffmann pásztor testvérnőihez írt levele. Azt kérte, hogy a Bibliát mindig úgy olvassák, hogy kérdéseket, önellenőrzési kérdéseket tegyenek fel. Egy vers vagy szakasz után tegyenek fel ilyen kérdéseket: Így teszek-e én is? Tudom-e ezt? Megcselekszem-e ezt?
Ezt én megjegyeztem és követtem tanácsait. Így egyszeriben a bibliaolvasásom egészen megváltozott, sokkal több áldást és gyümölcsöt hozott.
Most már nem én veszem a Bibliát a kezembe, hanem az Úr veszi a Bibliát a kezébe és ebből olvas fel nekem.
Aztán, ha azt kérdezném: ilyen vagyok-e már, mint ami itt áll? Akkor az Isten szava megszólítana és megkérdezné: Már régóta megtértél - és mégsem vagy ilyen? Még ezt sem tudod? Ez nem az Ige, amely velem beszél, hanem maga az Úr, aki az Igén keresztül szól hozzám. Aztán anélkül, hogy tudnám vagy akarnám így imádkozom:
,,Óh, Uram, bocsáss meg, hogy nem vagyok olyan, mint amilyennek lennem kellene és hogy nincs meg bennem az, aminek már meg kellene lennie.” Aztán így folytatnám: „Óh, Uram add meg azt ami belőlem hiányzik!”
Így alakulna ez a párbeszéd az Úrral. Ő az Igén keresztül szól hozzám és én imában beszélek Hozzá. Így Isten megáld, mert felismerem szükségeimet és kérem, hogy változtasson meg.
Szeretném egy példán keresztül bemutatni azt, hogyan olvasom - így, hogy kérdéseket teszek fel - a Bibliát? Ha eljutok pl. az 1.Péter 2:7-hez ami így hangzik: ,,Nektek akik hisztek, milyen csodálatos” (német fordítás, Károli ford.: Tisztesség azért néktek, akik hisznek). Itt megállok és felteszek egy kérdést: Valóban csodálatos nekem? És megadhatom a választ: Igen, csodálatos ez számomra. De az Ige meg nem enged el vagy inkább az Úr, aki tovább kérdez: Miért olyan csodálatos ez neked? Egy kis gondolkozás után mondhatom: Csodálatos ez jászolod miatt azért, mert elhagytad a mennyet és eljöttél hozzánk erre a szegényes földre. Csodálatos a Te kereszted miatt, ami megváltást hozott számomra. Csodálatos, mert a sír üres, mert élsz és maradandó lényedet világosságra hoztad.
Aztán egy hang újra kérdez valamit: Ez minden? Kis gondolkozás után mondhatom: Nem, ez nem minden. Csodálatos a Te Igéd, amit adtál nekünk és csodálatos az is, hogy szólsz hozzánk. Csodálatos a Te Lelked, akit szintén elküldtél. Csodálatos a Te véred, ami bennünket - engem is - megtisztít minden bűntől.
alex:) 2012-01-29 08:07:29
Imádság:

A kezem
már fegyvertelen.
Az arcom,
túl ezernyi harcon
már csak rád figyel.

Mert Lelkeddel
fegyvereztél le engem,
hogy mégis győztesként
tekinthessek innen
a Te keresztedre fel.

ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)
alex:) 2012-01-29 08:07:24
Ha valaki magamagát keresi, megszűnt szeretni. (Kempis Tamás)
alex:) 2012-01-29 08:07:06
Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. (Márk 8:35)Miért nem érzünk nagyobb beteljesedést? Rengeteg ember teszi fel ezt a kérdést önmagának. Nem vagyunk boldogok, nem vagyunk elégedettek – valójában nyomorultak vagyunk.

Miért? A szociológus John Brueggemann a „Gazdag, szabad és nyomorult” c. könyvében megosztott egy történetet, ami nagyszerűen illusztrálja, hogy miért. A Mount Everest megmászása az egyik olyan kihívás, amely inspirálja az embereket, hogy valami nagy dolgot vigyenek végbe. Egy csomó ember megpróbálta, bár közel tíz százalékuk belepusztult a kalandba. A csapatok sokan most is a hegyi ösvényen vannak. Az emberek még mindig meg akarják mászni a csúcsot – noha ennek semmi valódi társadalmi értéke.

Egy néhány évvel korábban az egyik hegymászó, David Sharp, komoly bajba került a hegyen. Nyilvánvaló szüksége 40 hegymászónak jutott tudomására azon a napon, mégis magára hagyták. Meghalt a Mount Everesten, mert nem volt egyetlen hegymászó sem, aki a személyes célját félretette volna, hogy segítsen rajta.

Pontosan ez az. Hajtjuk magunkat, hogy többet szerezzünk, hogy többek legyünk, hogy többet tegyünk, így aztán elveszítjük a látásunkat, hogy mi a valóban fontos. Isten azonban nem erre teremtett, nem így „huzalozott” minket. Az élet nem arról szól, hogy mit alkotsz, mit tudsz, mit teszel. Az élet mindenek felett a szeretetről szól – Isten szeretetéről és egymás szeretetéről.

Jézus azt mondja a Márk 8:356-ben: „Csak a ki feladja az életét értem és az evangéliumért, az fogja valaha is megtudni, mit jelent igazán élni.” (TLB fordítás) Isten úgy alkotott, hogy sosem leszel boldog, hacsak nem adod az életed az ő munkájára. Valami sokkal többre lettél teremtve, mint önmagad. A Biblia úgy nevezi ezt, hogy ez a te küldetésed az életben. Ennek a jelentősége nem a státuszból, fizetésből, nemi hovatartozásból ered. A szolgálatból jön. Csak ha feladod az életed, akkor érezheted meg, hogy az életed fontos, jelentőségteljes.
alex:) 2012-01-28 10:12:14
Abortuszszigorításhoz vezet az alaptörvény?

Évente mintegy 42 millió terhességmegszakítást végeznek világszerte, az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy a biztonságos abortusz korlátozásával növelni lehet a születések számát. Jogvédők az abortusz lehetséges szigorítását olvassák ki a januárban életbe lépett alaptörvényből.

http://index.hu/belfold/2012/01/27/abortuszszigoritas/
válasz erre: alex:) - 2012-01-28 06:49:00 | megtekintés
alex:) 2012-01-28 06:58:01
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Pétertől, akinek sokféle lelki-furdalása, nyugtalansága, bizonytalansága volt a tagadás után, Jézus egyetlen dolgot kérdezett: Szeretsz-e engem? Péter őszintén válaszolt: Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged. Aki Őt igazán szereti, az adta neki a szívét, az kap tőle új életet, és azt kigyógyítja mindenféle keverésből.

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk! Áldunk és magasztalunk azért, mert egészen nyilvánvalóan kijelentetted magadat nekünk a Szentírásban és a mi Urunk Jézus Krisztus személyében. Segíts minket, hogy egyre jobban megismerjünk téged.

Kérünk, tedd világossá számunkra, hogy miből szabad megtérnünk, akár már ma este. Hadd lássuk meg világosan mi az, ami számodra utálatos, mert mi semmihez nem akarunk ragaszkodni, ami ilyen az életünkben. Szeretnénk egészen sarkig nyitni a szívünk ajtaját előtted. Te legyél Úr a gondolatainkon, fantáziánkon, az érzéseinken, az indulatainkon.

Segíts minket, megváltó Urunk, hogy az az indulat legyen bennünk, ami tebenned. Meg akarjuk tanulni tőled, hogy te szelíd és szívből alázatos vagy. Szabadíts meg minden képmutatástól, erőtlenségtől, és tölts be minket egészen magaddal, igéddel és Lelkeddel.

Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk személyes gondjainkat, terheinket, bűneinket, és azt a vágyat, hogy mi is azt akarjuk, amit te: ne maradjunk ilyenek, hanem kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus.

Segíts ezt a most következő hetet sokkal éberebben, rád figyelve eltölteni, és köszönjük a nagy lehetőséget, hogy újra és újra a te igédhez igazodhat az életünk.

Ámen.

Cseri Kálmán.
alex:) 2012-01-28 06:57:23
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Még azt szeretném megemlíteni, ami talán a legszembetűnőbb ebben a történetben, hogy olyan furcsa ez a kifejezés: megtanulták az ország Istene tiszteletének a módját, és Isten mégis elégedetlen velük. Azt mondja: ez semmi, legalábbis nem az igazi. Miért? Mert megtanulták az ország Istene tiszteletének módját, de a szívük távol maradt Istentől. Isten a mi szívünket kéri. Egyebek között azért is javasoltam, hogy énekeljük azt az éneket, amivel kezdtük, mert ide érkezik meg: "és ha szíved Jézusé lett", akkor mi lesz annak a folytatása. Isten nem éri be kevesebbel. A szív az ókorban az ember egész belső szellemi műhelyét jelentette. Nemcsak az érzelmeknek a székhelye volt, hanem a gondolkozásnak, az érzelemvilágnak és az akaratai döntéseknek a megszületése, kiindulópontja is a szív volt az ókori ember szemlélete szerint.

Tehát Isten az egész embert kéri. Ezért panaszolta Ő népének, hogy ez a nép szájával közeleg hozzám, de szíve távol van tőlem. Harsogja a gyönyörű zsoltárokat, beszél akár másoknak is Istenről, de a szíve távol van. Ezért nincs az egésznek ereje és hitele. Ezért mondja Isten: adjad fiam a te szívedet nékem, ne csak a gondolataidat. Ezért mondja Jézus önmagáról: "tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok."

Az egész belső világunkat akarja Isten uralni, megtisztítani, átalakítani, megszentelni, minket egészen önmagával betölteni. E nélkül, ha nem belülről fakad egy hívő ember hitélete és hétköznapi gyakorlata is, csak felszínes vallásoskodás. Isten erre nagyon kemény ítéletet mond sok helyen.

A kevert vallásból mindig az következik, hogy megosztott lesz az ember szíve. Megosztott szívvel pedig nem lehet Istent sem helyesen tisztelni, sem igazán szolgálni.

Nem szereti a feleségét igazán az, akinek a felesége mellett szeretője is van. Nem tiszteli az élő Istent igazán az, akinek az életében akármilyen pici mértékben ott van ez az is. Félték az Urat is, de áldoztak a bálványaiknak is. Isten parancsa az (nem is annyira parancs, mint nagy lehetőség): "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből." Mert aki Őt igazán megismeri, az teljes szívéből szeretni fogja Őt. Az ilyen embernek lesz új élete, és az ilyen ember tud igazán szolgálni neki.

Meg lehet tanulni a vallásosságot. Ők is megtanulták az ország Istene tiszteletének módját, de egészen más megtanulni a vallásosságot, és egészen más együtt élni az élő Istennel, az élő Jézus Krisztussal.

Azt hiszem, mindnyájan érezzük ennek az egyszerű vallomásnak a zamatát, az erejét, a hitelét, amit Pál apostol ír a Galata levélben Jézusról: "Ő szeretett engem és önmagát adta érettem." Ő itt nem leckét mond fel, ez személyes vallomás egészen személyes élményről, tapasztalatról. Ez az ember tudja, kiről beszél. Ez az ember megkapta Jézustól a legtöbbet. Szeretett engem és önmagát adta érettem. Akinek csak tanult vallásossága van, az nem tud ilyeneket mondani, mert nincsenek ilyen tapasztalatai. Márpedig minket erre hív el a mi Urunk.

Isten nagy kegyelme lesz az, ha megmutatja nekünk ma: van-e ilyen is-is az életünkben. Tiszteljük az Urat is, azért vagyunk itt ma este is. De nincs-e valami rejtett vagy nyilvánvaló bálvány még Ő mellette? Ismerjük-e Őt igazán, elismerjük-e Őt annak, akinek kijelenti magát? Így tiszteljük-e, így vállaljuk-e mások előtt is? Nem fenyeget-e minket is a hasadt élet, hogy van egy vallásos része és van egy profán része, és a hétköznapokban Ő nem Úr. Vajon, ha minket kérdez Jézus afelől, amit Pétertől kérdezett húsvét után, akkor mit válaszolunk arra?
alex:) 2012-01-28 06:56:54
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Ez a teljes elbizonytalanítás az ördögnek a célja, és ennek számos jelével találkozhatunk ma, miközben emberek sokasága keres valami bizonyosat, amibe megkapaszkodhat.

Sokáig fogok még emlékezni arra, amikor egy súlyos beteg férfihez hívott a felesége a kórházba. Az orvos azt mondta: már ne menjek be hozzá, mert lehet, hogy már nem él, vagy percei vannak hátra. Én mégis bekéredzkedtem. Az nyilvánvaló volt, hogy él, és azt mondják a hozzáértők, hogy utoljára a hallásunkat veszítjük el a földi utunk végén. Úgy voltam vele, ha valamit még hallhat, egy igét mondok neki, és majd Isten elvégzi benne, amit jónak lát. Kicsit kinyitotta a szemét, és alig hallhatóan két szót mondott: valami bizonyosat. Akkor a Bibliából idéztem, mint aminek a bizonyosságáról meg vagyok győződve: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Másnap hallottam, hogy a beszélgetésünk után egy órával már nem élt.

De még az utolsó pillanatban is valami bizonyos után áhítozik az ember. Mi az, amiben meg lehet kapaszkodni? Főleg akkor, amikor már minden inog. Isten nekünk bizonyosat mond: mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek - szoktuk énekelni egyik. Ő ilyen bizonyosat akar nekünk adni.

Mi jellemzi ezt a keverékvallást? Erről is három ismérvet szeretnék megemlíteni ennek az igének az alapján.

a) Az ilyen bizonytalan ingoványra felépített vallási, ideológiai keveredéseket mindig szokta jellemezni először is az, hogy hasadt élet következik belőlük. Elválik az ilyen vallásos ember vallásos élete meg a hétköznapjai. Letudja az áldozóhalmokon - amikről itt ilyen sokat olvastunk - a maga vallásos kötelességeit, aztán éli a maga életét. Mintha nem lenne Isten. Mintha Isten nem az egész emberre és az ember egész életére tartana igényt. Mint aki valóban csak egy területnek az Istene. Annak az országnak, az ünnepnapnak, a kultusznak az Istene. A kultuszon kívül én maradok a magam istene. Vagy megpróbálok istenkedni. Gyakorlatilag Ő nélküle élek.

Kettéhasad ezeknek az embereknek az élete. A vallásosságuk nem kötelezi őket semmire. A vallásosságukból semmi nem következik, de a vallásosságuknak semmi haszna sincs. Nem ad erőt a terhekhez, nem ad vigasztalást a nyomorúságban, nem jelent tanácsot, világosságot a döntések előtt. Nem kap választ az ember az élet nagy kérdéseire belőle, de nem is várja. Nem erre való Isten meg a vallás, hogy az segítsen nekem, hiszen lehet, hogy nincs is. Azért nem árt valaminek eleget tenni, és ezzel elhiteti magát az ember.

b) A másik jellemvonása az ilyen keverékvallásnak az, amit szoktunk is mondani, hogy mindenki a maga módján hisz. Kinek-kinek szabadságában áll, hogy melyik istent választja, azt milyen módon tiszteli, milyen mértékig, mennyit áldoz rá. Szokták ezt mondani, hogy ő is hívő a maga módján.

Lehet-e valaki hívő a maga módján? Lehet, de azt olvastuk itt, hogy az élő Istent senki sem tisztelheti helyesen a maga módján. Mert az élő Isten pontosan meghatározta az Ő tisztelésének a tartalmát és a módját is. Ezt mondja itt az ige: "A mai napig követik a régi istentiszteleti módot, nem félik az Urat, nem követik az Ő rendelkezéseit és tisztelete módját a szerint a törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt Jákób fiainak." Isten itt ezt mondja: "Tartsátok meg a rendelkezéseket, az istentisztelet módját, a törvényt és a parancsolatot, amelyeket megíratott számotokra, és teljesítsétek azokat mindenkor; más isteneket pedig ne féljetek!"

Isten pontosan megmondta, hogy ki Ő, és aki tisztelni akarja Őt az hogyan juttathatja ezt kifejezésre, mi ennek a módja. És a magunk módján ezt nem tehetjük. Ez meg van írva. Azt mondja: amiket megíratott, aszerint. Ezért olyan szép az, ahogyan a mi XVI. és XVII. századi eleink önmagukat nevezték. Azt mondták: Isten igéje szerint reformált hívők, vagy Isten igéje szerint reformált egyház. Régen készült gyülekezeti körpecsétekben láttam mé
alex:) 2012-01-28 06:56:24
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Amikor azt mondta az Úr: enyém a föld és annak teljessége. Amikor vallották jobb időben, hogy te alkottad az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Amikor Izráel hívő királyai úgy imádkoztak hozzá, hogy Urunk, mivel te úr vagy az ellenségeink felett is, tedd velük ezt, meg azt, szabadíts meg minket tőlük. Hova lett ez a hit? Ide zsugorodott, ilyen hiszékenységgé, hiedelemmé Isten népének az bizonyossága, hogy Ő is csak "az ország Istene?" És ha megtanítják őket az ország Istene tiszteletének a módjára, akkor úgy, ahogy beéri majd ezzel ez az Isten, megelégszik vele.

Olyan szomorú, hogy Isten népe, akinek ismernie kellene Istenét, ennyire nem ismeri, és megalázza, sőt megtagadja Istent azzal, hogy lefokozza és beállítja a bálványok sorába, hogy azoknak azok az istenei, nekünk meg Ő az Istenünk. És nincs mennyei látása arról, hogy ez az Isten, akiben mi hihetünk, aki kijelentette magát nekünk, számtalan bizonyítékát adta hatalmának, minden népnek, minden országnak, az egész világmindenségnek teljhatalmú Ura és parancsolója.

Komoly figyelmeztetés van ebben, mert újra és újra megkísérti a mai hívőket is az, hogy átvesszük a körülöttünk élő tudatlan pogányok bölcsességnek vélt ostobaságait, és úgy gondolkozunk, beszélünk mi is az élő Istenről, mint ahogy azok, akik nem ismerik Őt. És ez felveti azt a kérdést: ismerjük-e Istent?

Mostanában sokszor idéztük a János 17,3-at, Jézus Krisztus főpapi imájának ezt a rendkívül súlyos kijelentését. De vajon átengedjük-e az értelmünkön és a szívünkön ezeket a szavakat, amikor azt mondja Jézus: "Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." És sokszor beszéltünk már arról is, hogy Istent megismerni nem csupán értelmi, intellektuális tevékenység, hanem életközösséget jelent. Az az örök élet, hogy együtt éljek az én Istenemmel. Miközben éjjel-nappal együtt vagyok vele, az Ő színe előtt állok, egyre jobban megismerem Őt. Egyre gazdagabban enyém lesz az az élet, amit csak Ő tud adni, visszaadni, amit elveszítettünk az ellene való lázadásban.

És ez az élet, ez a teljes élet, más szóval: örök élet már e földön az enyém lesz, ha hiszek benne, nem csak majd a halálom után. "Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül valódi Istent." Ismerjük-e Őt, és ha igen, merjük-e vállalni ezt az ismeretet? Akkor is, ha az egész világ ezt szajkózza, hogy mindenkinek megvannak a maga istenei, ki-ki úgy tiszteli, ahogy éppen tudja. És nekünk is megvan a magunk Istene. Ő nem csak a mi Istenünk, hiszen ez az egész világ az Övé.

Kicsit talán banálisnak hangzik ez, de az életünk és örök életünk alapja, hogy ezt komolyan vesszük-e, amit Jézus mond. Isten népének a maradéka ott, abban a helyzetben nem ismerte, ki az ő Istene. Nem ismerte fel, nem ismerték el, hogy Ő az, akinek magát kijelenti, és ezért ők is együtt mondták a pogányok kórusával, hogy Ő csak ennek az országnak az Istene.

Engedjük, hogy Isten kiszabadítson ebből és merjük vállalni is. Aki meri vállalni és erről másoknak is szelíden, de határozottan bizonyságot tenni, azt a saját bizonyságtételén keresztül is megerősíti Isten, hogy valóban Ő az egyetlen igaz Isten, aki mindenkinek Istene és mindenkin kész segíteni.

3. Mert ha nem, akkor létrejön a nagy keverés-kavarás. Létrejön a kevert kultusz, amiről itt olvastunk. Létrejön a keverékvallás, és kialakul az emberekben ez a kettősség, hogy is-is. Egyikről sem vagyunk egészen meggyőződve, próbáljunk eleget tenni mindkettőnek. És akkor különböző áldozóhalmokon különböző isteneknek áldozunk.

Ma ezt elegánsan úgy nevezik: nyitottság, tolerancia, pluralizmus, holott a Biblia alapján ez egyszerűen tudatlanság, hitetlenség, és jön belőle egy csomó bizonytalanság, hogy a végén már semmiben nem vagyok bizonyos. Ki az én Istenem? Van-e egyáltalán? Igazat mond-e, amikor annak jelenti ki magát? Elfogadhatjuk-e a Szentírást az Ő kijelentésének? Minden mögé kérdőjel kerül. A végén már a
alex:) 2012-01-28 06:55:53
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Persze, mint olvastuk, mindegyik nép hozta magával a maga vallását, kultuszát, imádta a maga bálványait, és ez a népcsere nem azonnal, nem egyszerre történt meg. Egy ideig lakatlanok maradtak egész nagy területek. Emiatt ott elszaporodtak a vadállatok. Ez volt az oka annak, amiről olvastunk, hogy az oroszlánok pusztítani kezdték az oda betelepült embereket. Erre az őslakosok azt mondták, hogy ennek az az oka, hogy ezek nem tisztelik ennek az országnak az Istenét, vagyis Jahvét, az élő Istent.

Ezt meghallva Asszíria királya, megparancsolta, hogy menjen vissza néhány elhurcolt pap, és tanítsák meg a betelepített idegeneket az ország Istene tiszteletének a módjára. Ezek a papok megint felállították Bételben azt a szentélyt, amelyikben Isten számára utálatos bálványimádás folyt, és úgy ahogy megtanították az elegy-belegy népeket a láthatatlan Isten tiszteletére. De mindegyik nép megtartotta a maga kultuszát is. Ebből jött létre egy kevert vallás, amelyik később a samaritánus vallássá vált.

Így olvastuk ezt: "Így történt, hogy bár félték az Urat, de az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékenykedtek. Félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja szerint, akik közül elhurcolták őket." (32-33 v.)

Keveredik a nép, keveredik a vallás. Ahelyett, amit Isten oly sokszor mondott az Ő népének, hogy csak az Urat tiszteljétek, megjelenik az is-is, mégpedig teljes jóhiszeműséggel, azt gondolván, hogy ez így természetes.

Sok fontos üzenet van ebben, én hármat szeretnék most kiemelni, amiknek nagy az időszerűsége is a számunkra.

1. Amikor Isten megítélte az Ő bálványimádóvá vált népét, akkor a nép otthon maradt része számára nagy lehetőség lett volna visszatérni Istenhez. Akkor már nyilvánvaló lett az, hogy ez ítéletes, súlyos bűn volt, amit elkövettek Istennel szemben, hogy megvonták a bizalmukat tőle. Isten hivatkozik erre: én hoztalak ki Egyiptomból, én adtam vissza nektek atyáitok földjét, én győztem le sok ellenségeteket. Ők pedig ostoba kőből, fából faragott szobrokat neveznek ki isteneknek. Azonosulnak az őket körülvevő pogánysággal, és azt gondolják, hogy azok is istenek. Ezzel nemcsak megsértették Istent, hanem megfosztották önmagukat a szövetség biztos védelmétől - mert kiléptek ebből a szövetségből -, és istenkáromlókká váltak.

Jöttek a próféták, de a szép szó nem hatott. Most rájuk zúdult Isten szigorú ítélete. Ez alatt az ítélet alatt legalább megalázták volna magukat, összetörtek volna. Az mindig Isten külön kegyelme, ha kiváltképpen való alkalmakat készít a megtérésre. Amikor tükröt tart az övéi elé, hogy lássák, milyenek. Amikor rámutat a ránk jellemző hibákra, bűnökre és lehetőséget ad arra, hogy még meg lehet belőle térni. Ez mindig azt a nagy lehetőséget csillantja fel, hogy Isten nem mondott le rólunk és még változhatunk. Meg lehet tisztulni, meg lehet szabadulni bűnöktől.

Ezek az emberek akkor elkezdhettek volna újra Jeruzsálembe járni a templomba. Semmi akadálya nem volt már. És ez azt jelentette volna, hogy visszatérnek Istenhez. Egy nagy reformációra adott Isten alkalmat még ezzel az egyébként súlyos ítélettel is. De nem ragadták meg ezt az alkalmat. Nem tértek vissza Jeruzsálembe, vagyis nem tértek vissza Istenhez. Nem tették meg azt, amire most még lett volna lehetőségük.

Nem akarom ezt túlságosan részletezni, de figyeljük éberen, amikor Isten lehetőséget készít nekünk a megújulásra. Amikor akár kedves szóval, akár kemény kézzel, valami ítélettel eszméltet minket. Amikor rá akar döbbenteni arra, hogy mi az, ami nem kedves neki az életünkben. Amikor lehetőséget ad a bűnbánatra, megtérésre, új kezdésre. Ragadjuk meg ezeket az alkalmakat mindig!

Ők ezt itt nem tették. Sőt...

2. Tetézték a bűnüket azzal, hogy a körülöttük élő pogányok gondolkozását átvéve az élő Istent is csak az ország Istenének nevezik, és akként tisztelik.

Abba
alex:) 2012-01-28 06:54:52
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Alapige:2Kir 17,24-41

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy amikor oly sok vonzás hat reánk, a te szereteted vonzásába kerülhettünk. Köszönjük, hogy ebben a barátságtalan időben is fontos volt nekünk, hogy keressünk téged és a te hozzánk szóló igédet.

Áldunk azért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet. Köszönjük mindazt, amit igéddel eddig elvégeztél bennünk. Köszönjük, hogy igéd tesz minket hitetlenekből hivőkké. A te igéddel emeled fel a tekintetünket és tárul ki körülöttünk a horizont. Köszönjük, hogy megtanítasz a láthatókon túl a láthatatlanokat is komolyan venni, azokkal számolni.

Köszönjük, hogy azzal a reménységgel lehetünk most itt, hogy eljut hozzánk ma is az az ige, ami a te szádból származik. Kérünk, ajándékozz meg minket ezzel.

Köszönjük, hogy megvallhattuk az énekben, hogy egyedül te vagy Isten, te teremtettél mindent, ami létezik, és hisszük, hogy te tudsz egészen új emberekké teremteni minket is.

Kérünk, igéddel, Szentlelkeddel, végtelen nagy szereteteddel végezd bennünk az újjáteremtés munkáját most is.

Ámen.

Igehirdetés

Sokan olvastuk az elmúlt napokban kalauzunk szerint ezt a fejezetet, amelyik arról szól, hogyan kerültek a samaritánusok Izráel földjére.

Jézus Krisztus idejében három tartománya volt a Szentföldnek: északon Galilea, azután Samária és délen Júdea. Hogyan került a két, zsidók lakta tartomány közé Samária? Egyáltalán miféle nép ez a samáriai, és mi az ő eredetük? Egy picikét pillantsunk a történelembe, mert akkor sok bibliai történetet helyesebben fogunk érteni.

Izráel aranykora az egységes királyság volt. Saul, Dávid, Salamon követték egymást a trónon. Mindegyikük több évtizedig uralkodott. Különösen Dávid és Salamon istenfélő emberek voltak. Salamon halála után, i.e. 931-ben kettészakadt az egyébként is kicsi ország. Tíz törzs hátat fordított Salamon utódának, és északon egy új országot alapítottak, amelyik megőrizte az Izráel nevet. Két törzs hű marad Salamon utódához, és ők délen, egy kisebb területen szintén önálló államként kezdtek működni. A főváros, Jeruzsálem, délen maradt, Júdának volt a középpontja. Itt volt a templom. Hova fognak járni templomba, akik elszakadtak és egyelőre haragban vannak a déliekkel, és északon laknak? Az első északi király, Jeroboám, semmiképpen nem akarta, hogy átjárjanak az ő polgárai a déli országrészbe, Júdába, templomba. Ezért berendezett két szentélyt az ország területén, szépen arányosan elhelyezve, ott felállított egy bikaformájú bálványszobrot és azt tisztelte a lakosság.

Isten szemében ez rettenetes bűn volt. Az Ő népe bálványimádóvá züllik. Megszegi a szövetséget, kilép ezzel az Istennel kötött szövetségből, és hasonul a környező pogányokhoz. A szövetségszegésnek ezt a szörnyű bűnét több próféta is ostorozta. Isten többeket is küldött, hogy eszméltesse az Ő népét: hagyják ezt abba és térjenek meg a bálványimádásból. A prófétákat elhallgattatták, nem vették komolyan, amit mondtak, és ennek a következménye lett az, hogy 721-ben Asszíria lerohanta ezt a kicsi országot, és a lakosság színe-javát fogságba vitte.

A fogságba hurcoltak helyére az asszírok a birodalom különböző területeiről különféle népcsoportokat telepítettek. Ezzel a keveréssel akarták egyrészt érzékeltetni a hatalmukat, másrészt gyökértelenné tenni ezeket a népeket. Ezt a taktikát azóta is sokan alkalmazzák. Így kerültek oda - Károli így fordítja - elegy-belegy népek a saját helyükről, és idővel összekeveredtek az otthon hagyott zsidókkal. Ebből a keverék népből jöttek létre a samaritánusok.
alex:) 2012-01-28 06:54:06
Cseri Kálmán

KEVERT VALLÁS

Alapige:2Kir 17,24-41

Asszíria királya másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamátból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izráel fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban. Ott lakásuk kezdetén nem félték az Urat, ezért az Úr oroszlánokat küldött rájuk, s azok öldösték őket. Ekkor azt mondták Asszíria királyának: Azok a népek, amelyeket elhurcoltál, és Samária városaiba telepítettél, nem ismerik az ország Istene tiszteletének módját, ezért oroszlánokat küldött rájuk, s azok most öldösik őket, mivel nem ismerik az ország Istene tiszteletének a módját. Asszíria királya azért ezt parancsolta: Küldjetek oda egy papot azok közül, akiket onnan fogságba vittetek! Menjen el, lakjék ott, és tanítsa meg azokat az ország Istene tiszteletének a módjára! El is ment egy pap azok közül, akiket Samáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ez tanította meg azokat, hogy hogyan féljék az Urat.

De azért mindegyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozóhalmokon levő templomokba, amelyeket a samáriabeliek készítettek: mindegyik nép abban a városban, amelyben lakott. A Bábelből valók elkészítették Szukkót-Benótot, a Kútából valók elkészítették Nérgalt, a Hamátból valók elkészítették Asimát; az Avvából valók elkészítették Nibhazt és Tartákot, a Szefarvaimból valók pedig elégették fiaikat áldozatul Adrammeleknek és Anammeleknek, Szefarvaim isteneinek.

Így történt, hogy bár félték az Urat, de az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékenykedtek. Félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja szerint, akik közül elhurcolták őket. A mai napig is követik a régi istentiszteleti módot. Nem félik az Urat, és nem követik az Ő rendelkezéseit és tisztelete módját a szerint a törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt Jákób fiainak. Mert velük szövetséget kötött az Úr, és ezt parancsolta nekik: Ne féljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat, ne tiszteljétek őket, és ne áldozzatok nekik! Az Urat féljétek, Őt imádjátok, és neki áldozzatok, mert Ő hozott föl benneteket Egyiptomból nagy erővel és kinyújtott karral. Tartsátok meg a rendelkezéseket, az istentisztelet módját, a törvényt és a parancsolatot, amelyeket megíratott számotokra, és teljesítsétek azokat mindenkor; más isteneket pedig ne féljetek! Ne feledkezzetek el a szövetségről, amelyet veletek kötöttem, és ne féljetek más isteneket! Az Urat, a ti Isteneteket féljétek, és Ő megment benneteket minden ellenségetek kezéből! Ezek azonban nem engedelmeskedtek, hanem régi istentiszteleti módjukat követték. Így tehát ezek a népek félték ugyan az Urat, de tisztelték bálványaikat is. Még a fiaik és unokáik is azt teszik mindmáig, amit elődeik tettek.
alex:) 2012-01-28 06:49:46
Imádság:Uram, a bűn

az ajtó előtt leselkedik,

és ránk van vágyódása.

Vajon uralkodhatunk-e rajta?Vajon lehet-e emelt fővel járnunk,

ha tétlenek vagyunk?

Vajon lehet-e, szabad-e

mentegetőznünk?

Kívülállóként mentegetőznünk.Látod, Uram, ahogyan ma is

ember emberre támad.

Vért ont, gyilkol,

aztán menekül.

Előled menekül.Add, hogy Tebenned erős

megmentő szeretettel

Érted és Veled cselekedjünk.

Helytálló,

életre mutató hittel.Ámen

(Hajdú Zoltán Levente)
alex:) 2012-01-28 06:49:20
A nap gondolata:

Sokan azért mennek tönkre, mert az igazságot senki sem mondta meg nekik szeretettel.
alex:) 2012-01-28 06:49:00
Ne ölj! (2Mózes 20:13)

Igénkhez a következő történet nagyszerűen segíthet közel kerülni:

Egy asszony elmegy a nőgyógyászhoz, és így szól: - Doktor úr, óriási bajban vagyok és nagyon nagy szükségem lenne a segítségére. A gyermekem még nincs egy éves, és megint terhes lettem. Nem akarok ilyen közeli korú gyerekeket. - Rendben, mit szeretne tőlem? - Azt szeretném, hogy szakítsa meg a terhességemet, nagyon számítok Önre. Az orvos gondolkodóba esik, majd így szól: -Azt hiszem, van egy jobb............ megoldás, ami az Ön számára is kevésbé veszélyes. A nő elmosolyodott, gondolván a doki megértette, mit szeretne. Az orvos folytatta: -Nézze, hogy ne kelljen egyszerre két kisbabára vigyáznia, öljük meg azt, amelyik az ölében van most. Így tudna egy kicsit pihenni, mielőtt a másik megszületik. Ha meg akarjuk ölni az egyiket, mindegy melyik az. Az Ön testére semmi veszélyt nem jelentene, ha az ölében lévő babát választaná. A hölgy elszörnyedt. -Na de, doktor úr! Milyen szörnyű! Megölni egy gyereket, az bűn! -Szerintem is, - mondta az orvos – de nekem úgy tűnt, ez Önnek nem probléma, és azt gondoltam, akkor ez a legjobb megoldás. Az orvos elmosolyodott, érezte, érthető volt az álláspontja. Sikerült meggyőznie a mamát arról, hogy nincs különbség aközött, hogy egy már megszületett gyereket ölnek meg, vagy azt, aki még az anyaméhben van. A bűn ugyanaz! Ha ezzel egyetértesz, kérlek, oszd meg. A szeretet azt mondja: Feláldozom magam, hogy a másiknak jobb legyen. Az abortusz azt mondja: Feláldozom a másikat, hogy nekem jobb legyen.
alex:) 2012-01-27 19:27:07
Ezért íródott,mert anekdota :-)
Lehet,hogy igaz,lehet,hogy nem...........:-)
Kimásoltam valahonnan, az életem egy kis szegletéből,sok van....-
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-27 18:13:19 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-27 18:13:19
Kedves Alex!
Többször figyelmesen elolvastalak de nem értettelek meg.
Nehéz nyelv a magyar. Csehül álltam ezzel az írásoddal.:)
válasz erre: alex:) - 2012-01-27 14:16:37 | megtekintés
alex:) 2012-01-27 14:16:37
Kedves testvéreim,azzal együttvéve tudom noha tele vagytok, póz,és neg-fórmulattal,tudom hogy olvastok.Nem tudok,nagy eredményekkel kecsegtetni Benneteket.... Száguldoztam,200kilométeres sebességgel,az anyós ülésen,és é kiabáltam,a rendőrnek,már nem bírom..............mert meg fogunk halni!Lassított,de soha nem értettem meg kiket üldözünk? Hisz minket is már üldöztek? Szenvedtem,mert nem éreztem jól magam,hiszen tudtam én sem vagyok a jó oldalon,csak feszítek?
Gyönyörű hajam,és kimunkált testem és nyugodt hangom, higgadtságom,és a szeretetem,mindent überelt.............
És valójában ez történt!
Hajnalok hajnalán 3óratájékán hazamentem...........
És mégsem azt az eredményt kaptuk,ahogy akkor elköszöntem..........akkor hajnalán.
A Viktor a nagyobbik fiam kikapta a kezemből a telefont,és befenyítette,őt és megígérte,neki úgymond annyi,a kicsi már gyűjtötte erre valókat.
Titokban beszélgettünk,de már nem lehetett a gyerekek éberek voltak!
Radikális bekövetkezések voltak............
Nem bánom .....
Azóta azt látják: anya nagyon kemény,és vannak akik próbálkoznak................
Belefér-
Anya - egyet szeret - az Úr Jézust.
és onnan lehet anyával konszenzusban,behatolóan beszélgetni,,,,,,,,,,,,,,,? :-)
alex:) 2012-01-26 14:34:51
SzabadSzombat Filmklub

Helyszín: Kelenföld, Etele ut. 55. (Budapest 11.kerülete)
SzabadSzombat, egyedülálló keresztényeknek.
Fűtő Robi filmklubja mindenkinek, aki szereti a filmek világát.
Kedves Szabad Szombatosok, Filmklubosok!
Szeretettel várunk a következő programunkra, mely Január 28-án lesz megrendezve. Szokásunk szerint 13 órakor kezdjük a Szabad Szombat programot, kérünk érkezzetek pontosan! Egy rövid ismerkedéssel és közös énekléssel indítunk, majd folytatjuk az előadással és utána kis csoportokban tovább beszélgetünk.
A délutánunk izgalmas témája: A Világ vége? Mik lesznek a jelek?
Sokat foglalkoznak a médiában, hogy a Maja kalendárium szerint 2012 az utolsó éve a történelemnek. Rengeteg film jelenik meg, ami katasztrófa jellegű. Mit gondolunk ezekről a jóslatokról? Mit tanít a Biblia az utolsó időkről? Milyen jelek lesznek, ami segítenek nekünk felismerni, hogy közel van az Úr? Gyere el és vitatjuk meg a témát és tanuljunk egymástól.
Ezt követően a szokott időben 17 órakor az érkező Filmklubos társainkkal közösen megnézünk egy jó filmet. Még nem sikerült kiválasztani a filmet az alkalomra, de ha még létezünk addig, akkor remény szerint együtt megnézünk a témánkhoz kapcsolódóan egy jó filmet.
Gyere el, szombaton 13 órakor a Kelenföldi Missziós Központban. (Bp. Etele út 55.) Tölts velünk egy szép délutánt a régi ismerősökkel és találkozz új barátokkal. Isten áldjon!
Várlak sok szeretettel a szervezők nevében: Fűtő Róbert
PS.: "A jókedvű adakozót szereti az Isten." Amennyiben van lehetőséged támogatni a programot anyagiakban, megteheted személyesen a helyszínen. Felajánlásotokkal az alkalom 60000Ft-os költségéhez járultok hozzá. Köszönöm!

http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/1746/
alex:) 2012-01-25 09:41:06
A világfenntartó ige


Hatalma szavával fenntartja a mindenséget.
Zsidókhoz írott levél 1, 3.

Aki a mindenséget fenntartja, azt magát nem tartja senki, hanem mindenek-felett-való: Isten. A fenntartás pedig azt jelenti, hogy táplál és megtart. Tehát nemcsak minden általa lett, hanem benne marad meg és fenn is minden. Pál is így mondja: Minden Õbenne áll fenn. Nagyszerû szó az, hogy "fenntart." Nem ûz-hajt, lármát se csap, hanem csendben tart s úgy élvezteti szelíd jóságát.
Mindez azt jelenti, hogy Krisztus hatalma szavával, azaz hatalma cselekvésével tartja fenn a mindenséget. Mindent az õ hatalmas munkája tart fenn s ami csak van, nem önmagától van, hanem az Õ cselekvõ erejébõl. Az ige tehát erõ. E kettõ elválaszthatatlanul egy. Az ige tevékeny, hatalmas valami. A lényege és természete erõ, amely mindenekben munkálkodik.

Õ hatalma legyen áldott,
Aki számtalan világot
Hintett széjjel köröskörül.
Tündöklõ fényt szórva rája,
Földünk is Õ remek csodája,
Hol szívünk búsul és örül.
Az Úr szólt s mindenek
Szavára lettenek.
Áldjuk Istent,
Az alkotót
Mindenhatót,
Egyedül örökkévalót.

http://www.lutheran.hu/z/portal/napiige
alex:) 2012-01-22 15:15:29
Sabbath Vájéra
Közel a szabadítás, legyél türelmes.
http://kehilatshofar.com/5772/Shabbat/20120121%20kozel%20a%20szabaditas.mp3
alex:) 2012-01-22 06:45:57
Drága Mennyei Atyám!

Köszönöm az új reggel, új napot. Köszönöm, hogy ma is velünk vagy, helyet kérsz az életünkben. Maradj velünk, oltalmazz bennünket, áldásod kísérje lépteinket, tetteinket! Add Uram, hogy jobban szerethessek, Rád figyelhessek! Használj fel a Te akaratod szerint! Ámen. (Bné.H.E.)
alex:) 2012-01-22 06:45:26
Az alázatos szívben állandó béke honol.
alex:) 2012-01-22 06:44:55
„Én vagyok az út…” (János 14:6)
A judaizmus úgy tekint a megváltásra, mint ítéletnapra, amikor is a döntés az erkölcsösségen alapul.

A hinduk többszöri újjászületést várnak, amely során lelkük bejárja a világmindenséget.

A buddhisták a Négy Nemes Igazság és a Nemes Nyolclépcsős Út szerint vezetik életüket.

A muzulmánok a Hit Öt Oszlopa alapján érdemlik ki útjukat Allahhoz.

Sok filozófus a halál utáni életről úgy vélekedik, hogy az rejtett és ismeretlen, „egy nagy ugrás a sötétbe”.

Vannak, akik Jézust egy kalap alá veszik Mózessel, Mohameddel, Konfuciusszal és más vallási tanítókkal.Jézus viszont ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6).Sokan tiltakoznak. „Minden út a mennybe vezet” – mondják. De hogy lenne ez lehetséges?

A buddhisták a nirvánát várják, ami nem kevesebb, mint 547 reinkarnáció után érhető el.

A keresztyének egy életben és egy halálban hisznek, és egy Istennel töltött örökkévalóságban.

A humanisták nem ismerik el az élet Teremtőjét. Jézus azt állítja, hogy Ő az élet forrása.

A spiritiszták a tenyeredből olvasnak.

A keresztyének a Bibliát kérdezik.A hinduk többistenhívők és személytelen istenségben gondolkodnak.

Krisztus követői hiszik, hogy „…csak egy Isten van” (1Korinthus 8:4 NLT).

Minden nem keresztyén vallás azt mondja: „Meg tudod váltani magad”.Jézus azt mondja: „Kereszthalálom vált meg téged”.Nem vezet minden út Rómába, nem minden hajó megy Ausztráliába, és nem minden repülő landol Londonban.

Nem minden út vezet Istenhez. Jézus megjelölt egy egyedülálló utat, érvénytelenné téve az önmegváltást. Világosan megmutatott egy különleges ösvényt, melyet nem az emberi erőfeszítés kövezett ki. Egyetlen különleges meghívást kínál, amelyben Ő végzi a munkát, mi pedig bízunk Benne,

Ő meghal, és mi élünk.

Ő hív, és mi hisszük,

hogy: „Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött” (János 6:29).
(Forrás: www.maiige.hu)
alex:) 2012-01-19 12:58:42
The Power of Words / A szavak ereje

http://www.youtube.com/watch?v=bexzWqMUjrs&feature=player_embedded

:-)
alex:) 2012-01-19 08:26:41
Szerintem,igen,de ma még meghallgatom :)
Amúgy nagyon köszönöm!
Az Úr áldjon :-)
válasz erre: Jocó - 2012-01-18 20:59:10 | megtekintés
alex:) 2012-01-19 08:24:57
"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem lakozik és én őbenne."

Könnyű félreérteni Jézusnak ezt a mondatát. Itt a vele való teljes azonosulásról beszél. Arról az eggyé válásról, amit így mondtak a reformátorok: ez a titokzatos egység Krisztussal, az Unió mistica cum Christo, amikor a hívő a maga akaratát egészen Krisztus uralma alá hajtja. Amikor feladja az önrendelkezési jogát, és Krisztus rendelkezhet vele. Amikor kész oda menni, ahova Ő küldi, azt mondani, amit a szájába ad. Hallgatni, amikor nincs mondanivalója. Ha a nyelve hegyén van is, hogy visszamondjon, vagy odamondjon valamit, akkor sem szólal meg. Amikor érvényesül a hívő életében Jézus Krisztus uralma. (Cseri Kálmán)

Mit jelent mindaz, amiről Jézus beszél? Hogyan kell érteni azt, hogy az örök életre vágyakozónak Jézus testét kell enni, és vérét kell inni? Hogyan lehetséges ez? A zsidók,amikor kizárólag konkrét értelemben tudták elgondolni, amiről Jézus beszélt, félreértették
Jézus szavait. Jézus ezekben a beszédekben mindvégig átvitt értelemben szól: „az Ő testét enni és vérét inni” képekben a Vele való lehető legszorosabb lelki közösség igényét fogalmazza meg. Ez a megfogalmazás jelképesen fejezi ki ennek az egységnek a teljességét.
válasz erre: ISándor - 2012-01-18 20:29:43 | megtekintés
Jocó 2012-01-18 20:59:10
Kedves Alex!
Ezt a fontos kérdések előadást hallgattad már? Nagyon jó! :)))
Dr Sipos Ete Álmos: Kikkel lehetünk úrvacsorai közösségben?

http://w850.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_kikkel_lehetunk_urvacsorai_kozossegben-66kICKe9Wwc
ISándor 2012-01-18 20:29:43
@Jocó!

Értem én, és ezt is hiszed ugye?

Jn 6, 53-56
Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.
válasz erre: Jocó - 2012-01-18 20:23:01 | megtekintés
Jocó 2012-01-18 20:23:01
A hat napos teremtés benne van Bibliában.

Ha hisszük,hogy:

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre," (2 Tim 3,16.)

akkor nem kételkedhetünk a hatnapos teremtésben.
Vagy a Mindenható Isten nem képes hat nap alatt teremteni?
Csak annak az Istene nem képes erre,akinek nem mindenható az Istene. Az Élő,mindenható egy igaz Isten,ha akarja hat másodperc alatt is tud teremteni! :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-18 16:13:03 | megtekintés
alex:) 2012-01-18 16:13:03
Szeretnék szeretett Testvéreim az Úrban veletek megosztani,egy érdekes,Kent Hovind-tól,a Teremtés című előadásában,éppen arról amivel sok keresztyén az evolúciót is Isten szerint alkotta........(hú de nagy ostobaság!!!!!!!!)
Itt Hovind, elmagyarázza, szájba rágva,érthetően,miért ellenkezik az evolúció Isten hatnapos teremtettségével :)


Folytatódik a világ jelenségeinek, a vallások kialakulásának és sok más érdekes kérdés körüljárásának az a módja, amely feltételezi, hogy Isten nem csupán megteremtette ezt a világot, hanem arról igen fontos kijelentéseket bízott prófétáira és apostolaira. Valljuk, hogy e felülről inspirált kijelentések gyűjteménye a Szentírás. "Az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek." (2. Péter 1,20-21)

http://www.albaref.hu/videok/hit_es_tudomany/Kerdesek_es_valaszok_2_
alex:) 2012-01-18 12:39:26
Eddig sem lőttem,csak szeretek néha huncutkodni,mert ugrotok reá.
De Jézus Igazságából nem engedünk,de Ő nemcsak Igazság hanem szeretet,és így kell hozzáállni :)
válasz erre: máté 9.37. - 2012-01-18 12:28:58 | megtekintés
máté 9.37. 2012-01-18 12:28:58
Lövészetnek vége ! - itt a reménység :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-18 12:16:42 | megtekintés
alex:) 2012-01-18 12:16:42
Reményég fesztivál - 2012. (1. rész)

http://www.youtube.com/watch?v=CPzVupWbU68&feature=related
alex:) 2012-01-18 10:11:14
Mai ajánlatom mcsabának,mert ő az egyik rajongója:
Csaba nézd csak mit találta Neked? (nagyon ok a kommentelők,aranyosak,bírom őket :-)

Szabados Ádám, Szövetkezés az erő sötét oldalával
http://mandiner.hu/cikk/20110629_szovetkezes_az_ero_sotet_oldalaval

alex:) 2012-01-15 18:07:05
Sófár – Jesua HaMassiahban hívõ zsidó közösség
http://www.tzaddik.extra.hu/
alex:) 2012-01-10 10:30:09
AZ ÉVSZÁZAD (borzalma- A Cselekedetek Útjától a Kegyelemig - http://www.youtube.com/watch?v=c0tsfF08HJg&feature=player_embedded

Ökumenikus esemény
Lutheránus-katolikus kézfogás,
1999. október 31., Augsburg

http://mohabacsi.uw.hu/szovetnek/Evszaza_okumenikus_esemenye.pdf

-Kedves Testvérek,akkor dialógus helyett,nem egymás torkának,hanem az Úr Jézus Igazságában,Igemérlegén,Biblia Tükrében beszéljünk ezekről az eseményekről,miért is hamis,sőt a lópatája nem kicsit,de nagyon kilóg! :)
válasz erre: alex:) - 2012-01-10 07:42:02 | megtekintés
alex:) 2012-01-10 07:42:02
Hogy el ne aludjatok,azért dobtam be,és gondolkozzatok,azon mit akar ez a csúf,és a rossz Alex? Ganxsta Zolee Es a Kartel - A Jo a Rossz Es a Kartel- http://www.youtube.com/watch?v=AF1lObCE_c8&feature=related
De a Jocó találta fején a szöget! :-)

-------------1.rész---------------------------
Nemsokára folytatjuk! (^_^)
Jocó 2012-01-09 23:35:49
Nem kérdezett semmit.
megosztott itt egy hivatkozást,melyből bemásolt néhány mondatot.
Szerintem azért tette ki ide,hogy a hivatkozást megnyitva,a kérdéssel kapcsolatos hozzászólásokat elolvashassuk,értékelhessük azokat és mi is hozzászólhassunk,ha akarunk.
válasz erre: angyal / József/ - 2012-01-09 23:19:06 | megtekintés
angyal / József/ 2012-01-09 23:19:06
Kedves Szolga Társnőm!
Tulajdonképpen mi lenne a kérdésed?
Tudod hogy idősebb katolikus testvéreidnek ebben más a látásuk.
Valami izgalmasabb, pörgösebb témát légyszi.:)
válasz erre: alex:) - 2012-01-09 09:40:25 | megtekintés
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.