Get Adobe Flash player
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Társadalom
2011-06-16 08:00:00

Legszívesebben gyermekeken segítünk

Változtasd meg életed: legyél önkéntes!

Az önkéntes szeretetszolgálati munka a fiatalok életében meghatározó fordulatot jelent - derült ki az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett, a fiatalok körében végzett önkéntességről tartott konferencián.

Az EU önkéntesség évéhez kapcsolódó szerdai rendezvényen Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora azt mondta: a Szentírás figyelembe vétele, a türelem, az egyetértés és a jókedv kell az önkéntességhez és a diakóniához. Megemlítette, hogy a szeretetszolgálatban "eltérő élethelyzetek találkoznak, (...) erősek és erőtlenek megtalálják egymást". Fontos, hogy tudjunk adni és elfogadni is, mindkettőnek ki kell alakítani a kultúráját - hangsúlyozta.

Adam Gottfried bécsi egyetemi professzor előadásában kiemelte: a diakóniai-szociális munka tanulása során fontos a diákok személyiségének fejlesztése; a protestáns iskolákban erre különös hangsúlyt helyeznek, egyúttal kívánatosnak nevezte, hogy a felső tagozaton ezekben az iskolákban vegyék fel a tantervbe a szeretetszolgálatot. Felsorolása szerint a diakóniai-szociális munka egymás megbecsülését, tiszteletét, az igazságosságot, a tisztességet, a segítőkészséget és a toleranciát, továbbá a személyes és társadalmi felelősséget jelenti.

A tanulók önkéntes segítő munkájuk során azt tapasztalják, hogy szükség van rájuk, valamint azt is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az emberek a törődést nem tudják viszonozni. A diákok szembesülhetnek a rászorultak szenvedéseivel, adott esetben még a halállal is - fűzte hozzá. A professzor kitért arra: a fiatalok impulzusokat kaphatnak, hogy később hivatásukul válasszák a segítő munkát, ami örömöt okoz nekik. Arra is lehetőséget kell adni számukra, hogy elmondhassák társaiknak, milyen tevékenységet végeznek - jegyezte meg.

Önkéntes felgyógyult repülőkutyát enged szabadon Ausztráliában

Soltész Miklós szociális államtitkár rámutatott: az idősek, rászorultak segítése során az élettapasztalatok a kamaszokat arra indítják, hogy változtassanak életükön. Emellett a fiatalok és az idős emberek közötti együttműködést hangsúlyozta, hozzátéve: a tanulók önkéntes munkája hozzájárul ahhoz, hogy az ifjabb generációk jobban megértsék az idősebbeket.

Beszélt arról, hogy az igazi értékek, így a kereszténység értékei sokszor hiányoznak a mai világból, az önkéntesség pedig az a terep, ahol ezeket az értékeket újra érvényesíteni lehet. Az államtitkár kifejezésre juttatta, hogy "nem muszáj távoli országokban keresni az önkéntességet", Magyarországon is el lehet menni segítőnek. Ha rátalál valaki egy olyan közösségre, ahol segíteni tud, az a segítő életét is megváltoztatja - hangsúlyozta.

Prőhle Gergely, az Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) országos felügyelője külföldi elfoglaltsága miatt levélben üzent a konferencia résztvevőinek. Abban egyebek mellett az állt, hogy "a felebaráti szeretetet, a szolgálat örömét hirdető egyház" az elsők között hivatott az önkéntesség gondolatának felkarolására. "Az önkéntesség olyan egyetemes értékeket hordoz, mely összeköti az egyházakban és az azokon kívül tevékenykedő embereket, közösségeket" - fogalmazott.


Kutatási téma lett az önkéntesség

Sokan hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség: sokan karrierjük első állomásaként passzivitásba kényszerülnek.


Önkéntesek házat építenek Thaiföldön

Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált.

A Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek című, 2004 folyamán készült felmérés eredményei szerint önkéntes tevékenységek végzésébe 2004-ben a 14 éven felüli lakosság 40 %-a (mintegy 3,5 millió fő) kapcsolódott be. Az önkéntes tevékenységeket az állampolgárok családjukon és baráti kapcsolatukon kívül, magánszemélyek és intézmények javára végezték. Az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége 10 év alatt több mint harmadával növekedett.

A legtöbb önkéntes tevékenységet a lakóhelyi, települési segítségnyújtás (68 %), a hivatalos ügy elintézése (41 %), illetve a szociális, egészségügyi, művelődési területen tevékenykedő szervezetek segítése (21 %) területeken végezték. Az adatok szerint az önkéntesek legszívesebben a gyermekek számára nyújtanak támogatást (22 %). Magas a fogyatékosokat támogatók száma, illetve az idős emberek számára végzett önkéntes tevékenység (12–12 %) is. Az önkéntesek életkora egyre alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak önkéntességet. A legaktívabbak a 31–40 éves korosztályba tartozók.

mi, mti

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.