Get Adobe Flash player
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Társadalom
2010-12-27 12:48:00

Vannak köztük, akik vérrel szolgálnak

„Szoktunk átkot küldeni” – interjú sátánista vezetőkkel

A Hungarian Satanic Legion a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő sátánista, keresztényellenes csoportosulás - áll az ún. „gyűlöletcsoportokat” figyelő Athena Intézet honlapján. A sátánisták állami támogatást szeretnének.

– Közleményeik és sajtómegjelenéseik alapján inkább tűnnek kereszténység- és egyházellenes, mint vallási csoportosulásnak.

– Nem vagyunk sem kereszténység-, sem egyházellenes csoportosulás, igaz: nézeteink és kritikus hangú véleményünk egy keresztény számára ezt a látszatot kelthetik.

– Be tudnak számolni valamiféle megtérésélményről, vagy vallásos hitről?

–  Vallásos hitről mindenképpen beszélhetünk, és bizonyos fokú megtérésélményről is. Bár közel sem olyan szélsőséges formában, mint ahogyan ez Schmitt Pál köztársasági elnök úrnál fordul elő, aki hitétől megrészegülve még az alkotmányba is belefoglalná a kereszténységet. A kereszténységnek és az istenhez való könyörgésnek, az iránta való alárendeltség sugallásának nincs helye sem az alkotmányban, sem pedig a Magyar Himnuszban. Egy ország hivatalos állami jelképe nem köthető egy bizonyos vallási csoporthoz. A Magyar Himnusznak nem a keresztények himnuszának kellene lennie, hanem egy ország himnuszának, amit a különböző vallású emberek egyöntetűen fel tudnak vállalni. Mindezek után azon sem lepődnénk meg, ha Schmitt úr kialakítana egy külön lakosztályt a Sándor palotában és az ajtóra aranyozott betűkkel kiírná: Názáreti Jézus. Ennyi erővel Mohácsi Viktóriát vagy a cigány vajdát is bele lehetne foglalni az alkotmányba és a himnuszba, hiszen ma már lassan ott tartunk, hogy a világörökség részeként kell a cigányságra tekinteni. Bár az ezzel járó eufóriát rajtuk kívül senki más nem érzi.

– Honnan ered ez az ellenszenv a kereszténységgel és más csoportokkal szemben? Csalódtak például az egyházban?

– Nincs bennünk ellenszenv, sem pedig csalódás. Mi pusztán egyszerű emberek vagyunk. De a kereszténység olyan, mint egy francia csokoládé. Ékes küllemét közelebbről megnézve apró, szú rágta lyukak találhatók a csomagolásán. Kibontva szemmel láthatóan ott vannak a penészesedés jelei. Íze kesernyés és ráadásul büdös is. Nem találunk semmi kivetni valót abban, hogy létezik ez a fajta készítmény. Sokkal inkább aggasztó, hogy vannak, akik meg is eszik.

– Tartanak-e kapcsolatot más sátánista szervezetekkel, mozgalmakkal?

– Magyarországi sátánista csoportokra nincsen rálátásunk, velünk kapcsolatot, közös munkát nem kezdeményeztek.

 

– A Hungarian Satanic Legion a sátánizmusnak melyik irányzatához tartozik?

– A külföldi sátánista közösségek jelentős része valóban hisz a Sátán, Lucifer létezésében, bár akadnak olyanok is, akik a sátánista jelzőt pusztán figyelemfelkeltésként használják. Az a szervezet, amely valószínűleg a legtöbb kárt okozza e tekintetben, az amerikai székhelyű, Howard Stanton Lewey által alapított Church of Satan. Ők a hollywoodi-farsangi jelmezes sátánizmus jeles képviselői. Ezek pusztán ateizmusukat próbálják meg eladni, sátáni köntösbe burkolva. A köréjük gyűlő slepp álsátánista aktivistái téves irányba terelik el az utat kereső embereket. Mi azt valljuk, hogy a Sátánhoz vezető ösvények szerteágazóak, mint egy fa gyökerei, melyek egy törzsbe futnak össze, amely maga a sátánizmus. Hiszünk a Sátán, Lucifer létezésében!

– Tartanak-e vallási rituálékat a sátán tiszteletére?

– Rituálékat csupán valamely cél elérése érdekében vagy tiszteletadásként tartunk. Közös szertartásokra ritkán kerül sor, mivel nem egy helyen élünk.

– A szertartásaiknak része a keresztény jelképek, kegytárgyak meggyalázása, más szóval a szentségük nyilvános megtagadása, a deszakralizáció?

 – A rituálék tartalmaznak olyan elemeket, melyek a kereszténységet rossz, vagyis igazi fényében tüntetik fel. De nem ez a cél. A deszakralizációra pusztán gondolataink megnyilvánulásaként tekintünk. Az ostya vagy a kereszt lábbal való taposásával kinyilvánítjuk az istentől való teljes elfordulásunkat. Ezzel nem a kereszténység és a hívő emberek megsértése, hitének meggyalázása a célunk. De nincs is ebben semmi kivetnivaló, hiszen a keresztény egyház is urunkat az emberek utálatának teszi ki, mint minden rossz okozóját. Templomokat nem rongálunk vagy gyújtunk fel, mivel az a szellemiség nem ott lakik, hanem az emberek fejében, tehát semmit sem érnénk el vele.

– Hol tartják a szertartásaikat? Temetőkben?

– Temetőket a szertartásokhoz inkább a hangulatuk és a kihaltságuk miatt választottunk, mivel ott kisebb az esély arra, hogy megzavarják a szertartás menetét, mint például egy parkban. Nem célunk a halottak gyalázása. Az utolsó ilyen temetőben végzett szertartás tizenéves korunkban történt. Azóta mindkettőnk otthonában felállításra és felszentelésre került egy szobai oltár. Úgy gondoljuk, hogy az oltár központi hely a sátánista számára, ahol hite rituális módon is kiteljesedhet. Régebben, mikor keveset tudtunk a sátánizmusról, de tudtuk, hogy a hívei akarunk lenni, úgy próbáltunk a mester figyelmébe kerülni, hogy istennek nem tetsző dolgokat tettünk. Mostanra hozzásegített minket, hogy megismerhessük. Azóta inkább a neki tetsző dolgokat keressük, ami nem jelent egyet az isten gyalázásával.

– Áldoznak-e tárgyakat, állatokat a sátánnak? 

– Az áldozat témája megosztja a sátánistákat, szimpatizánsokat egyaránt. Ez nem is probléma, hiszen nem kell feltétlen mindenben egyet értenünk. Vannak, akik abszolút nem mutatnak be semmilyen áldozatot, még füstölőt, gyertyát sem gyújtanak. Mi fontosnak tartjuk ezt, és az elmélkedéseink valamint a rituális gyakorlatok közben mindkettő szerepet játszik. A galambáldozat bemutatásának szimbolikus jelentése van. Mivel a galamb a szentlélek jelképe, ezért feláldozása jelenti a szentlélek elutasítását, életünkből való kizárását. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem az életük kioltása a cél, hanem a vér megszerzése, melyet néha bizonyos talizmánok megfestéséhez használunk.

– Hogyan viszonyulnak az emberáldozathoz?

– Az emberáldozat kizárt, ám van néhány úgymond önkéntes véradónk, akik vérrel szolgálnak, de mindig a saját akaratukból. Mindez nem napi rendszerességgel történik, hanem kifejezetten fontos alkalmakkor. Azt hozzá kell tegyük, hogy a témát illetően nincs mindenki számára kötelező jellegű előírás. Mindenki maga dönti el, hogyan cselekszik.

– Részletezné a rituáléik menetét?

–  Mostanság kisebb rítusokat végzünk szobai oltáron, néha egyedül, néha többen, de nem nagy számban. A szertartás menete mindig a kívánt cél szerint változó és avatatlanoknak ki sem adjuk őket, mert nem akarunk támadási illetve gúnyolódási felületet adni azoknak, akik ezt nem értik. Például egyikünk párja sem sátánista, nem láttak egyetlen szertartást sem, de szerintünk nem is akarnának, és ezt mi tiszteletben is tartjuk.

– Kérik-e a sátán segítségét ügyeik intézésében?

– Szerintünk a Sátán, Lucifer uralja a világot és istennek nem sok beleszólása van, ezt bizonyítja, hogy nem Lucifer hívei harcolnak nap mint nap jehovával, hanem fordítva. Lucifer segíti az életünket, és szoktuk is a segítségét kérni, ha valamit el akarunk érni, de mi hiszünk abban, hogy ő ismer minket és tudja is, hogy mi az, ami nekünk a legjobb, úgy hogy az ő érdekeivel nem ütközik. 

– Kérnek-e átkot, rontást ellenfeleikre, haragosaikra?

– Szoktunk átkot küldeni, de csak ha az illetőt tiszta szívből gyűlöljük, másképp az átkot közvetítő talizmán vagy szertartás nem tudja megfelelően fókuszálni az áldozat elleni pusztító energiánkat. Volt rá példa, hogy más kérésére is csináltunk átkot, de az nem annyira hatásos, inkább elmagyarázzuk, hogy mit kell tennie az illetőnek, ha el akar átkozni valakit. 

– Fogadnak-e el ezekért adományokat, anyagi ellenszolgáltatást?

– Ilyesmikért nem kérünk ellenszolgáltatást, de elfogadunk.

– Tervezik az egyházzá alakulást?

– Ez nagyon komoly háttérmunkát és hosszú előkészítést igényel. A sátánizmus vallássá történő szervezését nem lehet pusztán szabadidős tevékenységként végezni. Az egyház működtetése több embert kívánna meg, akiknek csak ezzel kellene foglalkozniuk, munkáikért ellenszolgáltatást kellene biztosítani. Valamint szükség lenne egy kisebb kápolna, imaház felépítésére is, amit a saját terveink alapján kellene elkészíteni. Amíg ennek kivitelezése, fenntartása és hosszú távú működtetése nem biztosított, az alapok kidolgozását sem kezdjük el. Abból a pénzből, amit a katolikus egyház egy évben a magyar államtól különböző juttatásokként kuncsorog ki, egy jövőbeni Magyar Sátánista Egyház az örökkévalóságig biztosítani tudná fejlődését, működését egyaránt. Ez a terv csak ebben a formában valósulhatna meg, mivel a sátánizmus nem egy több százezres tömegeket megmozgató vallás, így a felmerülő költségeket még részben sem tudnánk a pártoló tagokra, szimpatizánsokra hárítani.

A Hungarian Satanic Legion weboldalán található e-mail címen vettük fel a kapcsolatot Révész „Glen” Bélával, aki az Athena Intézet szerint a csoport egyik vezetője Radics József mellett. Válaszuk szerint az interjú elektronikus levelezés útján oldható meg és a válaszokat a feltett kérdésekre egymás között egyeztetik, ezért a válaszadó minden esetben a Hungarian Satanic Legion (HSL), mint szervezet. A kapott válaszokat mindössze korrektúráztuk. E mellett úgy döntöttünk, hogy a válaszok bizonyos jellegzetességeit megőrizzük, ezért a szövegükben a sátán mindig nagy, Isten és Jehova mindig kisbetűvel szerepel.  A HSL nyílt levelet juttatott el lapunknak, melyben az Athane intézet vezetőjét szólítják meg. A levelet holnapi számunkban közöljük.

 – tl


Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére

További cikkek Ezotéria
 • Sárkány éve: szeméttömeg és szelleműzés
 • Sátánista gyilkosság áldozata lett az apáca?
 • A CTRL+C, mint szentség
 • Remélem, nincs pokol, mert az szívás – fiatalok a vallásról
 • Épül az orosz boszorkány-Disneyland
 • Hívők a diktátor imádására kényszerítve
 • Boszorkányokat vettek őrizetbe a román hatóságok
 • A Beatles, Krisna és a gnoszticizmus
 • Nőuralom az új Avatarban
 • Halottfaló és a feltámadás
 • További cikkek Sátánizmus
 • Sátánista gyilkosság áldozata lett az apáca?
 • Valóban sátánista a Rolling Stones?
 • Növekszik a sátánista bűncselekmények száma
 • A Sátán és a metálzene
 • Mi a probléma a sátánista Bibliával?
 • Marilyn Manson először Jézus volt
 • Nyílt levélben tiltakoznak a sátánisták
 • A keresztényellenesség ugyanolyan, mint az antiszemitizmus

 • A hét java

  © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.