Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Hírsor
2012-01-26 12:00:00

Szorosabb kapcsolatra törekszik a Skót Egyház

A Skót Egyház minél szorosabb és aktívabb kapcsolatra törekszik a Magyarországi Református Egyházzal (MRE) - mondta David Arnott, a protestáns Skót Egyház zsinati elnöke.

Kiemelte, a skót és a magyar egyházmegyék közötti partneri viszony fejlesztése is a céljaik közé tartozik, illetve az, hogy a magyar gyülekezetekkel minél élénkebb legyen a tapasztalatcsere egyebek mellett a rászorultak megsegítéséről. Ezért járt a skót küldöttség a napokban Kárpátalján is, ahol a református egyháznak komoly eredményei vannak többi között a fogyatékkal élő gyermekekkel való törődésben, ruházkodásuk és élelmezésük megoldásában - mutatott rá.

David Arnott utalt arra, hogy a magyar reformátusok képviselőivel tárgyaltak a klímaváltozás által felvetett kérdésekről; a Skót Egyháznak van ezzel foglalkozó irodája is, az MRE pedig a napokban hozta létre az ökogyülekezeti tanácsát. Szóba került egyebek mellett, hogy a fiatalabb generációk nevelése nagyon fontos a környezettudatos magatartás kialakításában. Mint közölte, ugyancsak tárgyaltak a Skót Egyház mélyszegénységben élőket segítő programjáról. Kedvező tapasztalatként szólt arról, hogy minden, az emberek hétköznapi életét jobbá tenni igyekvő kezdeményezéseiket kedvezően fogadták a skót helyhatóságok, és az éppen aktuális ügyek mellé álltak, mert belátták, hogy a szegények felkarolása azokra a helyi közösségekre is jótékonyan hat, amelyek segítenek.
Amikor látták az emberek, hogy közös munkájuknak eredménye lett, megjött az önbizalmuk, és ezzel együtt a további kezdeményezésekre is nyitottabbakká váltak - állapította meg.

Fontosnak nevezte, hogy az oktatásban vezető szerepe legyen az alulról építkező, egyházkerületekből álló egyháznak, amely a történelmi múltban megtanította írni-olvasni az egyszerű embereket is. A skót egyházi vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a skót parlament döntéshozatalaikor kikérik a Skót Egyház vezetőjének véleményét is, melynek során természetesen az egész egyháza véleményét tolmácsolja az ország vezetőinek. Az egyháznak ezenkívül van egy hivatalnoka is a skót parlamentben, aki figyelemmel kíséri az aktuális ügyeket. Ezek között említette Skócia esetleges függetlenedését Nagy-Britanniától, bár ebben a kérdésben egyházuk egyelőre nem foglalt állást.

David Arnott megemlítette, hogy Skóciában "jól kijönnek egymással" a különböző felekezetek, a katolikusokkal, muszlimokkal és zsidó egyházi vezetőkkel is élénk a párbeszéd. A XX. század második felétől ugyanakkor Skóciában is érzékelhető, hogy sokan eltávolodnak a vallástól, csak mondják magukról, hogy protestánsok, de nem gyakorolják a vallásukat. A szegényebb területeken ezzel együtt még mindig nagy befolyása van az egyháznak - fűzte hozzá. Kitért arra: Skóciában nincs törvényben szabályozott egyházi regisztráció, azonban egy állami felügyeleti szerv ellenőrzi, hogy anyagi forrásaikat mely célokra fordították.
 
David Arnott a moderátori tisztséget - amelynek betöltőjét a zsinatuk egy évre választja - részben a nagykövetek feladataihoz hasonlította, mert a Skót Egyház külkapcsolatainak ápolását is ő irányítja. Megemlítette, hogy a karácsonyt egyháza képviseletében Betlehemben töltötte, ekkor járt a Gázai-övezetben és Ciszjordániában, de tett már hivatalos látogatást Kínában is. Ezen alkalmakkor egyházi vezetőkkel és politikusokkal egyaránt találkozik - tette hozzá. Beszámolt arról is, hogy először húsz éve járt Magyarországon, és ez az ország különösen kedves neki, mivel egyik fia ide házasodott, és családjával itt is él.

David Arnott csütörtökön részt vesz a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Budapesti Református Skót Misszió által közösen szervezett Jane Haining-megemlékezésen, ahol tiszteletét rója le a budapesti skót misszió holokauszt idején embermentő mártírjának emléke előtt. Pénteken a kormány képviseletében Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára fogadja.
A Skót Egyház zsinatának elnöke vasárnap a debreceni Nagytemplomban tartott istentiszteletet, és találkozott Bölcskei Gusztáv püspökkel, az MRE zsinatának lelkészi elnökével.


mti


Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.