Get Adobe Flash player
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Életmód
2011-01-20 05:43:00

A velünk és bennünk élő idős ember

Az öregedés és a Biblia

Mintha az idős kor veszedelmes bűn vagy hiba lenne, és aki megöregszik, rögtön ezzel együtt el is értéktelenedik, a perifériára sodródik, tettei, gondolatai nem is számítanak. Mintha a látszaton múlna minden.

A modern világban az egészség és szépség mint elsődleges emberi érték van jelen. A Szentírásban is megjelenik a fiatalság és a szépség vonzereje, de a belső szépség és annak kisugárzása az, ami igazán értékes. „Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt 1Pt3,3” – áll Péter apostol levelében.

A szépség és egészség rokon fogalmak a Bibliában, sőt az egészség megőrzése záloga a hosszú és teljes életnek. Az egészség fogalma azonban – a legtöbbször nem a biológiai hibátlanságra és harmóniára vonatkozik, hanem a lélek és gondolat harmóniájára, hitben való kiteljesedésére: „Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben 2Tim 1,13”. Cseppet sem különös, de a modern lélek- és orvostudomány is egyre fontosabbnak tartja a megelőzés terén a lelki egészség megőrzését, hiszen számos betegség kiváltó oka valamilyen lelki tényező, s mögötte a lélek harmóniájának megbomlása húzódik.

Elfogadni az öregedés külső jeleit éppen olyan fontos, mint megbékélni mondjuk a sajgó ízületekkel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ember tétlenül várja az öregkort – „az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek Tit 2,2”.


Idősek a társadalomban

Az öregedés egészségtelen késleltetése, a fiatalság megőrzésének hiú vágya kétféle módon is káros, és ezt nemcsak az egyén, de a modern társadalom is megsínyli. Az idősödő ember a hiábavalóság jegyében maga is hozzájárul, hogy elszakadjon az öregségben rejlő értékektől, pedig: „Ne vesd meg, amit az öregektől hallasz, hiszen ők maguk is atyáiktól vették. Mert így tudásra teszel szert és alkalomadtán meg tudsz majd felelni Sir 8,9” – mondja az Írás.  „Az öreg emberek bölcsek, a hosszú életűek megfontoltak Jób 12,12”.

Aligha véletlen, hogy "öreg" és "bölcs", a Bibliában szinonímák, az idősek a hagyományok, a közösségi hozzáértés őrzői, akik továbbadják tudásukat a következő generációknak. Az idős családtagok tisztelete és támogatása, a tanulásra is alkalmat ad a fiataloknak. Az öregek tekintélyének elfogadása a legfontosabb alapjául szolgálhat a családi és a közösségi életnek is. Az öreg bölcs ugyanis nemcsak ismereteket birtokol, hanem személyes élettapasztalatokat is, így válik tudása teljessé. "Beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek Jób 32,7".

Caravaggio: Szent Jeromos

Igaz, bölcsnek senki nem születik, azzá csak az idő múlásával válhat az ember. Ezért tiltakozik a húszéves Jeremiás a prófétai feladata ellen, hiszen még fiatal, tapasztalatlan. De a bölcsesség nem az évek múlásának ajándéka. Vannak olyan fiatalok is, például József, Salamon vagy Dániel, akik korán kiteljesedhettek, és vannak olyan vének, például a Jézus megfeszítésénél gúnyolódók között, akik hamis hagyományaikhoz ragaszkodva nem jutottak el a bölcsességig.

Ahhoz, hogy az öregedő ember bölccsé válhasson, el kell fogadnia az életét. Viselnie kell testi gyengeségét, tűrnie betegségeit, fájdalmait, és tudnia kell megbékélten szembenézni a halállal. Ebben a Szentírás szerint az ima nyújt segítséget, ,,Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézs 40,29”. Így maradhat az idős ember is fiatal. És úgy, ha nem zárkózik be, nyit az új felé, és részt vesz a közösségi életben. De nem ragaszkodik görcsösen elmúlt ifjúsághoz.

Szabó Edit

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.