Get Adobe Flash player
Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Egyház
2012-01-08 13:12:00

Szentírásismeret és személyes találkozás Istennel

Mi az a bibliodráma?

A bibliodráma létrejöttének egyik célja a Biblia teljesebb megértésére való törekvés volt. Egy új kezdeményezés kapcsán beszélgettünk a bibliodrámáról Majsai-Hideg Tündével, egy most induló csoport egyik vezetőjével.

A hívő keresztények számára az élet minden területére kimerítő választ ad a Biblia, csakhogy a szövegek megértése és értelmezése során elakadhatunk, s az útmutatást nem értjük meg teljes egészében, vagy egész másként magyarázzuk, mint amit az Ige valójában mondani akar számunkra. A bibliodrámát úgy kell elképzelnünk, mint egy pszichodráma csoportot , ahol bibliai történeteket játszanak el a résztvevők?

– A pszichodráma alapú bibliodrámára igaz ez a megállapítás. Fontos azonban tudnunk, hogy a két műfaj céljait tekintve eltér egymástól. A pszichodráma önmagunk jobb megismerését tűzi ki célul, a bibliodráma pedig a Biblia üzenetét keresi a személyes átélés, megtapasztalás útján. A pszichodráma Moréno nevéhez fűződik, ő dolgozta ki a 20. század első felében, és egy olyan pszichoterápiás módszert jelent, amelynek az egyik lényege az, hogy cselekvés közben a résztvevőkben tudatosulnak az érzelmeik. A műfaj ezért önismereti és személyiségfejlesztő módszer is egyben.

Más eredete is van ennek a típusú evangelizációnak?

– A bibliodráma másik eredete a kora középkorig nyúlik vissza. Gondoljunk csak a misztérium- és passiójátékokra vagy a betlehemezésre. E kettő ötvözetéből, a terápiás módszerből és a mimézisből, azaz az utánzásból született meg a bibliodráma Nyugaton. Magyarországon a nyolcvanas években kezdett elterjedni. A tágabb értelemben vett bibliodráma egyébként nemcsak a bibliai szövegek feldolgozását jelentheti, hanem bármilyen szöveg, irodalmi alkotás, akár mese, dal vagy filmszöveg élmény szintű megjelenítését is. Mindez attól függ, hogy milyen csoportmunkát szeretnénk végezni. Gyerekekkel gyakran játszunk például mesékkel, amelyek kiválóan alkalmasak az önismeretre és személyiségfejlesztésre. Nemcsak emberi alakokat, de más élőlényeket, állatokat, növényeket is meg lehet személyesíteni, bele lehet bújni a legkülönfélébb szerepekbe, tárgyakat, fogalmakat lehet megeleveníteni.

– Ez a Szentírás jobb megértését is szolgálja?

– Igen, a módszer kiváló lehetőséget nyújt a Biblia jobb megismeréséhez és megértéséhez is. A bibliodráma Eisenbarth Kriszta találó kifejezésével élve az ember kreativitására, testi-lelki-szellemi képességeire épít. A csoport tagjai részesei lesznek a Biblia eseményeinek, személyesen élhetik át az Istennel való találkozás élményeit, az Ő üzenetét, ami átformálhatja, átalakíthatja az életüket. És ez egyben azt is magával hozza, hogy találkoznak önmagukkal is, hiszen a szövegek kapcsolódhatnak a résztvevők életének eseményeihez, felmerült kérdéseikhez.

– Hogyan képzeljünk egy csoportfoglalkozást?

– Az első szakasz a testi-lelki ráhangolódás jegyében telik. Ez lehet mozgás, képmeditáció, vagy zenehallgatás is; mindig az aktuális Ige dönti el, hogy a ráhangolódásnak melyik formáját választjuk. Ezt követi az Ige felolvasása, illetve annak a megbeszélése, hogy kit hogyan szólított meg, majd pedig következik a szerepválasztás. Ahogy fentebb említettem, a szereplők nem feltétlenül csak személyek szerepét játszhatják el, hanem tárgyakét is. Megelevenedhet azonban a lelkiismeret-furdalás vagy valamilyen belső érzés, dilemma is. Ezután kerül sor magára a játékra, amikor az Ige történik, megvalósul egyszeri és megismételhetetlen módon. A játék befejeztével le kell vetni a szerepet. A csoport tagjai ekkor elmondják, hogyan érezték magukat a választott szerepben, és azt, hogy milyen új üzenete volt az eljátszott bibliai történetnek a személyes életükre vonatkoztatva.

– A most meghirdetett csoport fontos célnak tekinti a kultúrák és vallások közötti párbeszédet és megértést?

– Igen, mert úgy gondoljuk, hogy a bibliodráma módszerének segítségével valódi párbeszéd alakulhat ki más népek és kultúrák iránti türelemről és tiszteletről.

– Hány fővel indul a csoport?

– Mindössze 12-15 jelentkezőt várunk Varga Péter Piusszal, a csoport társvezetőjével. Olyan embereket, akik elkötelezik magukat az egész csoportfolyamatra, mert július végéig összesen 100 órát tartunk kéthetente, csütörtöki estéken. A tágabb értelemben vett felnőttképzés minden területéről várunk érdeklődőket, tanárokat, szociális munkásokat, orvosokat, lelkészeket és hitoktatókat, szupervizorokat, művészeti nevelőket.

– Akik itt részt vesznek, elsajátítják a módszert is, és a továbbiakban alkalmazhatják is azt munkájuk során?

– Természetesen magukkal viszik az élményt, a különleges tapasztalatot, és a módszer elemeit a munkájuk során alkalmazni is tudják. A 100 órás drámatapasztalat úgynevezett sajátélmény-blokként pedig beszámítható a Magyar Pszichodráma Egyesület vagy a Bibliodráma Egyesület által nyújtott bibliodráma-vezető képzésnél.

 

Kalla Éva

Forrás

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére

További cikkek Máshitűek
 • Interjú: Tóta W. Árpád a vallási élményeiről
 • Korea magyar szemmel 1. rész - Szöul (videó)
 • A világ legnépszerűbb vallásai
 • Nők az iszlámban: Ezeregyéjszaka, a történeti forrás
 • Új, vallásközi egyetem: a jó erkölcs jó üzlet?
 • Mégsem tiltják be a szent szöveget
 • Az alkoholnak és a bikininek mennek neki a szélsőségesek
 • Ahol a zsidók kiirtását iskolában tanítják
 • Egyháztörvény: marhákkal a Parlament előtt
 • Megtisztít a bűntől a tehénvizelet?
 • További cikkek Misszió
 • Örökimádás: szerzetesek világnapja
 • Nagymama, olyan börtönszagod van!
 • A cigányokról és a muzulmánokról is tárgyalnak az egyházak
 • Több ezer indián tért meg nemrég
 • Megrázó videó: kilakoltatott család
 • Japán misszió: az újév fontosabb, mint a karácsony
 • Remélem, nincs pokol, mert az szívás – fiatalok a vallásról
 • A kereszténység nem dícsőíti a szenvedést
 • Clinton megköszönte a baptistáknak
 • Egyedülálló négykezes: misszió ajándékba

 • A hét java

  © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.