Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Egyház
2012-01-29 09:55:00

Megalakult az Öko-egyház

Az egészséges szervezet pedig kiszűri a mérgező anyagokat, s ilyenek érik az egyházakat is.

Presbiteriánusok Evangéliumi Szövetségi Rendje (ECO) néven új protestáns felekezet alakult az USA-ban, Florida Állam Orlando városában. Közel 2 150 presbiteriánus 500 gyülekezetből, 49 szövetségi államból jött össze háromnapos konferenciára január 18–20. között Orlandóban. A résztvevők között voltak lelkészek, presbiterek, szolgálatvezetők, akiknek eltökélt szándékuk, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként még hatékonyabbá tegyék szolgálatukat.

A szövetségi, testvéri közösség az Amerikai Presbiteriánustól és más egyházakból is várja a csatlakozókat. A háromnapos konferencián döntöttek arról, hogy új református egyháztestként kívánnak tevékenykedni ECO-Egyház néven. Fő feladatuk, hogy presbiteriánusként mindent megtegyenek a gyülekezetek növekedéséért és felvirágoztatásáért. Ezért is választották jelképükül a zöldellő falevelet. Az ECO most még inkább szolgálati társulat, amelyik a Presbiteriánus Egyházból hozzájuk csatlakozó, de innen ki nem lépő lelkészeket és egyházi munkatársakat is összefogja, s továbbképezi, szervezi őket. Egyúttal önálló tagságot és munkatársi közösséget is verbuvál.

Nevükben az evangéliumi megjelölés Jézus Krisztus evangéliumának terjesztésére vonatkozó elkötelezettségüket jelöli, továbbá új missziói közösségek létrehozását célozza, melyeket evangéliumközpontú lelki vezetők pásztorolnak, akiknek nem a hierarchia, hanem a közösség a fontos. A szövetség szó a vezetők és vezetettek felelős és számon kérhető kapcsolatának jellegét fejezi ki, akik a testvéri együttműködést tartják fontosnak, mindenféle rivalizálás kizárásával. A szolgálatra szövetkezők teljesen egyenrangúak.

Nevükben a rend szó az együttélés rendezett formájára utal, s arra a készségre, hogy a teológiai látásokat, tartalmakat mindenki kész egymással megosztani, s rendszeres találkozókon bátorítják, erősítik egymást a munkára. A presbiteriánus jelölés a református teológiai-lelki örökség megőrzését hangsúlyozza, ennek az örökségnek az értelmében biztosítja tagjainak a nevelését és formálja világlátásukat. Az egyházi közösségen túl a nagyvilág és környezetük segítését és támogatását is kifejezi ez a szó Jézus nevében.

Megalakulásukkor kiadott nyilatkozatukban mindenkit kérnek, imádkozzanak az új felekezetért, annak megerősödéséért, és célul tűzött szolgálata mind teljesebb ellátásáért. „Felekezeti vezérigénket” – mondja egyik eszmei vezetőjük, dr. John Ortberg lelkész – „gyülekezeti modellünket az Apostolok Cselekedetei 2, 42–47-re építettük: És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben…Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel”.

Minden egészséges organizmus egy nagyobb rendszer részeként él – utal a lelkész a példaként vett ökorendszerre, amire az új egyházi képződmény nevében is jelez. Az egészséges szervezet pedig kiszűri a mérgező anyagokat, s ilyenek érik az egyházakat is. Az új közösség szellemi-kegyességi irányvételét is dr. Ortberg foglalta össze 10 oldalon Testvéri Teológiai Projekt címen, ennek ismertetésével később külön cikkben foglalkozunk.

christianpost.com; huffingtonpost.com;

Dr. Békefy Lajos

 

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.